Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος με τον οποίο η Σύνδεση απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας (Remote Desktop Connection) επηρεάζει τα Windows XP Professional

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο λειτουργίας των Microsoft Windows XP Professional, όταν χρησιμοποιείτε μια σύνδεση απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας.
Περισσότερες πληροφορίες
Τα Windows XP Professional περιλαμβάνουν τη λειτουργία απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας, την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να συνδεθείτε στην κονσόλα απομακρυσμένα μέσω ενός προγράμματος-πελάτη των υπηρεσιών Terminal Services. Μόνο ένας χρήστης κάθε φορά μπορεί να χρησιμοποιεί έναν υπολογιστή με Windows XP Professional, είτε με σύνδεση στην κονσόλα είτε απομακρυσμένα. Αυτές είναι οι περιπτώσεις που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε.

Χωρίς χρήση της δυνατότητας Γρήγορης εναλλαγής χρηστών (Fast User Switching, FUS)

Κανένας χρήστης δεν είναι συνδεδεμένος στην κονσόλα τη συγκεκριμένη στιγμή

Όταν κανένας χρήστης δεν είναι συνδεδεμένος στην κονσόλα ενός υπολογιστή με Windows XP Professional, οποιοδήποτε μέλος της ομάδας Administrators ή της ομάδας χρηστών απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας μπορεί να δημιουργήσει μια σύνδεση απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας.

Ο διαχειριστής είναι συνδεδεμένος στην κονσόλα τη συγκεκριμένη στιγμή

Όταν ένας διαχειριστής είναι συνδεδεμένος στην κονσόλα ενός υπολογιστή με Windows XP Professional, οποιοδήποτε μέλος της ομάδας Administrators μπορεί να δημιουργήσει μια σύνδεση απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας.

Εάν προσπαθήσει να συνδεθεί κάποιος χρήστης που δεν είναι διαχειριστής, ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Ο χρήστης <Όνομα_τομέα ή υπολογιστή>\<όνομα_χρήστη> είναι αυτήν τη στιγμή συνδεδεμένος σε αυτόν τον υπολογιστή. Μόνο ο τρέχων χρήστης ή ένας διαχειριστής έχει δικαίωμα σύνδεσης σε αυτόν τον υπολογιστή.

(The user <Domain or Computer Name>\<username> is currently logged on to this computer. Only the current user or an administrator can log on to this computer.)
Εάν ένας διαχειριστής προσπαθήσει να συνδεθεί και εκείνη τη στιγμή είναι ήδη συνδεδεμένος στην κονσόλα, είναι δυνατό να συνδεθεί απομακρυσμένα σε αυτήν την περίοδο λειτουργίας της κονσόλας αμέσως

Εάν ο <διαχειριστής_1> είναι συνδεδεμένος στην κονσόλα και ο <διαχειριστής_2> προσπαθήσει να συνδεθεί, θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Ο χρήστης <Όνομα_τομέα ή υπολογιστή>\<όνομα_χρήστη> είναι αυτήν τη στιγμή συνδεδεμένος σε αυτόν τον υπολογιστή. Εάν συνεχίσετε η περίοδος λειτουργίας των Windows αυτού του χρήστη θα τερματιστεί και θα χαθούν όλα τα μη αποθηκευμένα δεδομένα. Θέλετε να συνεχίσετε;

(The user <Domain or Computer Name>\<username> is currently logged on to this computer. If you continue, this user's Windows session will end and any unsaved data will be lost. Do you want to continue?)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ο <διαχειριστής_2> συνεχίσει και συνδεθεί, ο <διαχειριστής_1> ενδέχεται να αποσυνδεθεί.

Ένας χρήστης που δεν είναι διαχειριστής είναι συνδεδεμένος στην κονσόλα τη συγκεκριμένη στιγμή

Όταν ένας χρήστης που δεν είναι διαχειριστής είναι συνδεδεμένος στην κονσόλα ενός υπολογιστή με Windows XP Professional, μόνο αυτός ο χρήστης ή ένα μέλος της ομάδας Administrators μπορεί να δημιουργήσει μια σύνδεση απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας.

Εάν ο <χρήστης_1> είναι συνδεδεμένος στην κονσόλα και ο <χρήστης_2> προσπαθήσει να συνδεθεί, θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Ο χρήστης <Όνομα_τομέα ή υπολογιστή>\<όνομα_χρήστη> είναι αυτήν τη στιγμή συνδεδεμένος σε αυτόν τον υπολογιστή. Μόνο ο τρέχων χρήστης ή ένας διαχειριστής έχει δικαίωμα σύνδεσης σε αυτόν τον υπολογιστή.

(The user <Domain or Computer Name>\<username> is currently logged on to this computer. Only the current user or an administrator can log on to this computer.)
Εάν ένας χρήστης που δεν είναι διαχειριστής προσπαθήσει να συνδεθεί και είναι ήδη συνδεδεμένος στην κονσόλα, είναι δυνατό να συνδεθεί απομακρυσμένα σε αυτήν την περίοδο λειτουργίας της κονσόλας αμέσως.

Εάν ένας χρήστης που δεν είναι διαχειριστής είναι συνδεδεμένος στην κονσόλα και ένας διαχειριστής προσπαθήσει να συνδεθεί, ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Ο χρήστης <Όνομα_τομέα ή υπολογιστή>\<όνομα_χρήστη> είναι αυτήν τη στιγμή συνδεδεμένος σε αυτόν τον υπολογιστή. Εάν συνεχίσετε η περίοδος λειτουργίας των Windows αυτού του χρήστη θα τερματιστεί και θα χαθούν όλα τα μη αποθηκευμένα δεδομένα. Θέλετε να συνεχίσετε;

(The user <Domain or Computer Name>\<username> is currently logged on to this computer. If you continue, this user's Windows session will end and any unsaved data will be lost. Do you want to continue?)
Εάν ο διαχειριστής συνεχίσει, ο χρήστης που δεν είναι διαχειριστής ενδέχεται να αποσυνδεθεί. Μια απομακρυσμένη σύνδεση διαχείρισης υπερισχύει πάντα των άλλων συνδέσεων. Επομένως, ο τοπικός χρήστης (είτε είναι διαχειριστής είτε όχι) αποσυνδέεται, όταν συνδέεται ένας διαχειριστής.

Εάν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα Γρήγορης εναλλαγής χρηστών (Fast User Switching)

Εάν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα Γρήγορης εναλλαγής χρηστών (Fast User Switching), η συμπεριφορά θα είναι διαφορετική, καθώς ο συνδεδεμένος χρήστης δεν θα αποσυνδεθεί, αλλά, αντίθετα, η σύνδεσή του θα διακοπεί και θα μπορεί να συνεχίσει την περίοδο λειτουργίας του αργότερα.

Όταν ένας χρήστης προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τη δυνατότητα απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας (Remote Desktop) για να συνδεθεί σε έναν απομακρυσμένο υπολογιστή με τον οποίο είναι συνδεδεμένος κάποιος άλλος, διαχειριστής ή χρήστης με περιορισμένα δικαιώματα, θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Ο χρήστης <Όνομα_τομέα ή υπολογιστή>\<όνομα_χρήστη> είναι συνδεδεμένος σε αυτόν τον υπολογιστή αυτήν τη στιγμή. Εάν συνεχίσετε, ο <όνομα_χρήστη> πρέπει να αποσυνδεθεί από αυτόν τον υπολογιστή. Θέλετε να συνεχίσετε;

(The user <Domain or Computer Name>\<username> is currently logged on to this computer. If you continue, <username> has to disconnect from this computer. Do you want to continue?)
Ο χρήστης που είναι συνδεδεμένος τη συγκεκριμένη στιγμή στον απομακρυσμένο υπολογιστή θα λάβει το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Ο <Όνομα_τομέα ή υπολογιστή>\<όνομα_χρήστη> επιχειρεί να συνδεθεί σε αυτόν τον υπολογιστή. Εάν το επιτρέψετε, θα γίνει αποσύνδεση, αλλά θα μπορείτε να συνεχίσετε αργότερα. Θέλετε να επιτρέψετε αυτήν τη σύνδεση;

(<Domain or Computer Name>\<username> is trying to connect to this computer. If you allow, you will be disconnected, but you can resume later. Do you want to allow this connection?)
Εάν ο χρήστης κάνει κλικ στο κουμπί Όχι (No), ο απομακρυσμένος χρήστης θα λάβει το μήνυμα:
Ο <Όνομα_τομέα ή υπολογιστή>\<όνομα_χρήστη> είναι συνδεδεμένος σε αυτόν τον υπολογιστή και δεν σας επέτρεψε να συνδεθείτε.

(<Domain or Computer Name>\<username> is currently logged on this computer, and did not allow you to connect.)
Εάν ο χρήστης κάνει κλικ στο κουμπί Ναι (Yes) ή δεν κάνει τίποτα για λίγα δευτερόλεπτα, ο απομακρυσμένος χρήστης θα συνδεθεί αυτόματα και θα διακόψει τη σύνδεση του χρήστη που είναι συνδεδεμένος εκείνη τη στιγμή.

Εάν ένας χρήστης προσπαθήσει να συνδεθεί απομακρυσμένα και δεν είναι κανένας συνδεδεμένος στον απομακρυσμένο υπολογιστή ή εάν ο χρήστης είναι ήδη συνδεδεμένος εκείνη τη στιγμή, ο χρήστης θα συνδεθεί αυτόματα.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 280828 - Τελευταία αναθεώρηση: 02/19/2004 17:30:00 - Αναθεώρηση: 1.0

  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • kbinfo KB280828
Σχόλια