Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "το μέγεθος του συνημμένου υπερβαίνει το επιτρεπτό όριο" όταν προσθέτετε ένα μεγάλο συνημμένο σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Outlook

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 2813269
Συμπτώματα
Όταν προσθέτετε ένα συνημμένο σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Microsoft Outlook 2013 ή νεότερες εκδόσεις, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:

Το αρχείο που αντιστοιχίζετε είναι μεγαλύτερο από το διακομιστή επιτρέπει. Δοκιμάστε να τοποθετήσετε το αρχείο σε μια κοινόχρηστη θέση και αποστολή μιας σύνδεσης στη θέση.

Αιτία
Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται για έναν από τους παρακάτω λόγους, ανάλογα με το είδος του λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιείτε.

Λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Internet (POP3, IMAP, HTTP)

Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα λάθους, επειδή το Outlook 2013 και νεότερη έκδοση versionshave προεπιλεγμένο μέγιστο μέγεθος συνημμένου του 20 megabyte (20480 KB) του Internet Λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτό το όριο εμποδίζει τον υπολογιστή σας να προσπαθεί συνεχώς να αποστείλετε πολύ μεγάλα συνημμένα που υπερβαίνουν τα όρια των περισσότερων υπηρεσιών παροχής Internet. Το όριο αυτό ισχύει εάν θέλετε να προσθέσετε ένα μεγάλο συνημμένο που είναι μεγαλύτερος από 20 megabyte (MB) ή πολλά συνημμένα των οποίων το μέγεθος συνολικό άθροισμα είναι μεγαλύτερο από 20 MB.

Λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Microsoft Exchange Server

Εάν χρησιμοποιείτε ένα γραμματοκιβώτιο του Exchange Server, λαμβάνετε αυτό το μήνυμα σφάλματος (από προεπιλογή) Εάν μπορείτε να επισυνάψετε ένα ή περισσότερα στοιχεία σε ένα μήνυμα, και το συνολικό άθροισμα των συνημμένων είναι μεγαλύτερο από 10 MB (10240 KB). Το όριο αυτό το συνημμένο δεν έχει σχέση με το όριο στο Outlook για λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Internet. Αυτό το όριο για ένα γραμματοκιβώτιο του Exchange οφείλεται η ρύθμισημέγιστη αποστολή μέγεθος που έχει ρυθμιστεί στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες: ρυθμίσεις μεταφοράς από το διαχειριστή του Exchange (ανατρέξτε το στιγμιότυπο οθόνης παρακάτω).

Στιγμιότυπο οθόνης για το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες: ρυθμίσεις μεταφοράς

Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Τα βήματα για να τροποποιήσετε το προεπιλεγμένο όριο συνημμένο εξαρτώνται από τον τύπο του λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιείτε με το Outlook.

Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο τροποποίησης του μητρώου. Βεβαιωθείτε ότι δημιουργήσατε αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν το τροποποιήσετε. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τον τρόπο επαναφοράς του μητρώου εάν προκύψει κάποιο πρόβλημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, επαναφοράς και τροποποίησης του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου στα Windows XP και Windows Vista

Λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Internet (POP3, IMAP, HTTP)

Για να τροποποιήσετε το προεπιλεγμένο μέγεθος όριο συνημμένο στο Outlook για ένα λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Internet μόνοι σας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κλείστε το Outlook.
 2. Ξεκινήστε τον Επεξεργαστή μητρώου.
 3. Εντοπίστε και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα δευτερεύοντα κλειδιά μητρώου:

  \Outlook\Preferencesμια πρόχειρη έκδοσηHKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\
  \Outlook\Preferencesμια πρόχειρη έκδοσηHKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\
  Σημειώσεις
  • Το κείμενο κράτησης θέσης x.0 αντιπροσωπεύει τη δική σας έκδοση του Office (16.0 = 2016 Office, 15,0 = Office 2013).
  • Δημιουργία με μη αυτόματο τρόπο τη διαδρομή στο μητρώο, εάν δεν υπάρχει αυτήν τη στιγμή.
 4. Προσθέστε τα παρακάτω δεδομένα μητρώου κάτω από το δευτερεύον κλειδί:

  Τύπος τιμής: DWORD
  Όνομα τιμής: MaximumAttachmentSize
  Δεδομένα τιμής: ένας ακέραιος αριθμός που καθορίζει το συνολικό συνημμένο μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος. Για παράδειγμα, μπορείτε να καθορίσετε 30720 (δεκαδική) για να ρυθμίσετε ένα όριο 30 MB.
  Σημειώσεις
  • Καθορίστε μια τιμή μηδέν (0), εάν θέλετε να ρυθμίσετε όριο για συνημμένα.
  • Καθορίστε μια τιμή που είναι μικρότερη από 20 MB, εάν θέλετε να ρυθμίσετε το όριο, το οποίο είναι μικρότερο από το προεπιλεγμένο 20 MB.
 5. Κλείστε τον Επεξεργαστή μητρώου
 6. Ξεκινήστε το Outlook.

Λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Microsoft Exchange Server

Εάν χρησιμοποιείτε ένα λογαριασμό του Exchange Server, το όριο μεγέθους 20 MB συνημμένο για λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Internet δεν χρησιμοποιείται από το Outlook. Αντίθετα, το Outlook χρησιμοποιεί το όριο που έχει ρυθμιστεί στον διακομιστή Exchange. Για να τροποποιήσετε τη ρύθμιση που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του μεγέθους ενός μηνύματος που αποστέλλεται μέσω ενός λογαριασμού Exchange Server, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

Σημειώσεις
 • Αυτά τα βήματα ισχύουν για Exchange Server 2007. Παρόμοια βήματα θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για άλλες εκδόσεις του Exchange.
 • Η ρύθμιση του Exchange Server εφαρμόζεται σε όλες τις εκδόσεις του Outlook.

  Σημείωση Outlook 2016 δεν υποστηρίζεται, όταν είστε συνδεδεμένοι με το Exchange Server 2007. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα KB3093039.
 • Πρέπει να είναι ένα διαχειριστή του Exchange για να κάνετε τις αλλαγές στα παρακάτω βήματα. Τακτική χρήστες δεν έχουν πρόσβαση στην κονσόλα διαχείρισης του Exchange.
 1. Ξεκινήστε την Κονσόλα διαχείρισης του Exchange.
 2. Στην ενότητα Ρύθμισης παραμέτρων του οργανισμού, κάντε κλικ στο κουμπί Hub Transport. (Το στιγμιότυπο οθόνης για το βήμα 2 και 3 παρατίθενται παρακάτω)
 3. Στην καρτέλα " Καθολικές ρυθμίσεις ", κάντε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις μεταφοράς.

  Στιγμιότυπο για το βήμα 2 και 3
 4. Με το Transpαξινόμηση από ενότητα Ρυθμίσεις στο παράθυρο ενεργειών , κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες.
 5. Στην καρτέλα " Γενικά " στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες: ρυθμίσεις μεταφοράς , ρυθμίστε την τιμή για μέγιστη αποστολή μέγεθος (KB).
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Σημείωση Επειδή ο διακομιστής Exchange έχει ένα χώρο προσωρινής αποθήκευσης για διάφορες ρυθμίσεις, αυτή η αλλαγή δεν εφαρμόζονται αμέσως. Ίσως χρειαστεί να περιμένετε μερικές ώρες πριν από την αλλαγή αυτή αναγνωρίζεται από το Outlook.

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2813269 - Τελευταία αναθεώρηση: 09/24/2015 03:49:00 - Αναθεώρηση: 4.0

Outlook 2016, Microsoft Outlook 2013

 • kbmt KB2813269 KbMtel
Σχόλια