Τρόπος εύρεσης πληροφοριών σχετικά με το Microsoft Jet 4.0 Service Pack 7

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Μεσαίου επιπέδου: Απαιτεί βασικές δεξιότητες χρήσης μακροεντολών, κωδικοποίησης και διαλειτουργικότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αυτό το άρθρο συντάχθηκε για το Microsoft Jet 4.0 Service Pack 7 (SP7). Το Jet 4.0 Service Pack 7 δεν είναι η πιο πρόσφατη ενημερωμένη έκδοση για το μηχανισμό διαχείρισης βάσεων δεδομένων Jet 4.0. Τα στοιχεία λήψης για το Jet 4.0 Service Pack 7 δεν είναι πλέον διαθέσιμα.

Σημαντικό Ένα σημαντικό βήμα για τη συντήρηση της βάσης δεδομένων Jet σε άριστη κατάσταση λειτουργίας είναι η εγκατάσταση της πιο πρόσφατης ενημερωμένης έκδοσης του Jet. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης του πιο πρόσφατου Service Pack για το μηχανισμό διαχείρισης βάσεων δεδομένων Jet για άλλα λειτουργικά συστήματα και για άλλες βέλτιστες πρακτικές, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
239114 Τρόπος απόκτησης του τελευταίου Service Pack για το μηχανισμό βάσης δεδομένων Microsoft Jet 4.0
303528 Τρόπος διατήρησης μιας βάσης δεδομένων Jet 4.0 σε βέλτιστη κατάσταση λειτουργίας
Επιστροφή στην αρχή
Περισσότερες πληροφορίες

Τα αρχεία του Jet 4.0 Service Pack 7

Το Jet 4.0 Service Pack 7 περιέχει τα ακόλουθα αρχεία:
  Όνομα αρχείου    Έκδοση     Μέγεθος  ------------------------------------------  Dao360.dll     3.60.6508.2  561.424  Expsrv.dll     6.0.72.9589  380.957  Msexch40.dll    4.0.6807.0   512.272  Msexcl40.dll    4.0.6726.0   319.760  Msjet40.dll     4.0.7328.0  1.507.600  Msjetoledb40.dll  4.0.6807.0   348.432  Msjint40.dll    4.0.6508.0   151.824  Msjter40.dll    4.0.6508.0   53.520  Msjtes40.dll    4.0.7328.0   241.936  Msltus40.dll    4.0.6508.0   213.264  Mspbde40.dll    4.0.6726.0   348.432  Msrd2x40.dll    4.0.7328.0   422.160  Msrd3x40.dll    4.0.6508.0   315.664  Msrepl40.dll    4.0.6726.0   553.232  Mstext40.dll    4.0.7328.0   258.320  Mswdat10.dll    4.0.6508.0   831.760  Mswstr10.dll    4.0.6508.0   614.672  Msxbde40.dll    4.0.6726.0   348.432  Vbajet32.dll    6.0.1.9431   30.749				
Σημείωση Το μέγεθος των αρχείων μπορεί να διαφέρει λίγο. Το μέγεθος αρχείου εξαρτάται από την έκδοση των Windows που έχετε. Η έκδοση αρχείου δεν αλλάζει.

Επιστροφή στην αρχή
Αναφορές
Τα ακόλουθα αρχεία αναπαραγωγής του Jet 4.0 ενημερώθηκαν επίσης όταν ενημερώθηκε το Jet 4.0 Service Pack 7:
 • Msreclr40.dll
 • Msrecr40.dll
 • Msrpfs40.dll
 • Mstrai40.exe
 • Mstran40.exe
Εάν σχεδιάζετε να χρησιμοποιήσετε τη Διαχείριση Αναπαραγωγής του Microsoft Jet (Microsoft Jet Replication Manager), πρέπει επίσης να κάνετε λήψη και κατόπιν εγκατάσταση του Jet4Repl.exe. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης του Jet4Repl.exe, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
321076 Μια ενημερωμένη έκδοση των αρχείων αναπαραγωγής του Microsoft Jet 4.0 Service Pack 8 είναι διαθέσιμη στο Κέντρο λήψης (Download Center)
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με υπάρχοντα ζητήματα που ενδέχεται να επιλυθούν από την ενημερωμένη έκδοση του Microsoft Jet, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
239471 Η δυνατότητα Text IISAM του Jet 4.0 επιτρέπει στους χρήστες να προσαρτούν γραμμές σε αρχεία συστήματος
245676 Οι εγγραφές που εισάχθηκαν πρόσφατα στη βάση δεδομένων της Access δεν είναι άμεσα διαθέσιμες κατά την επανάληψη της επιλογής
247140 Η χρήση της μνήμης αυξάνεται όταν υπάρχουν πολλές ομάδες εγγραφών σε μία μόνο περίοδο λειτουργίας/σύνδεση Jet
248907 Το ερώτημα προσάρτησης (Append) σε συνδεδεμένους πίνακες προσθέτει εσφαλμένες τιμές GUID
250637 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ: Το Jet 4.0 δημιουργεί εσφαλμένες δηλώσεις CREATE TABLE
251289 Η νέα γραμμή στον συνδεδεμένο πίνακα διακομιστή SQL εξαφανίζεται ή εμφανίζεται ως διπλότυπο της τελευταίας εγγραφής
254822 Το παράθυρο διαλόγου "Εύρεση" (Find) ή οι μέθοδοι Find εμφανίζουν ως αποτελέσματα εσφαλμένες εγγραφές σε συνδεδεμένο πίνακα ODBC
259287 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ: Παρουσιάζεται σφάλμα ODBC όταν χρησιμοποιείτε συναρτήσεις ανυσμάτων για να εισαγάγετε σήμανση χρόνου με κλασματική τιμή
263561 Προγράμματα οδήγησης Paradox χωρίς BDE και προγράμματα οδήγησης dBase ISAM
264766 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ: Παρουσιάζεται το σφάλμα #DELETED κατά την εισαγωγή εγγραφών με το πρωτεύον κλειδί CHAR
268264 Παρουσιάζεται το σφάλμα χρόνου εκτέλεσης 3433 όταν εισάγετε ή εξάγετε ένα αρχείο κειμένου
270704 Παρουσιάζονται σφάλματα κλιμάκωσης όταν υποβάλλετε ερωτήματα σε συνδεδεμένους πίνακες
277711 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ: Οι ενημερώσεις σε συνδεδεμένους πίνακες ODBC προκαλούν παραβίαση πρόσβασης στο Msjet40.dll
282604 Το Microsoft Jet δεν μεταβιβάζει την πρόταση WHERE στο αρχείο προέλευσης δεδομένων ODBC
291162 Το πεδίο "Αυτόματη Aρίθμηση" (Autonumber) αναπαράγει προηγούμενες τιμές όταν συμπυκνώσετε και επιδιορθώσετε μια βάση δεδομένων
291529 Το αποτέλεσμα των συναρτήσεων Mid, Left ή Right στο ερώτημα που αναφέρεται στη στήλη "Υπόμνημα" (Memo) είναι εσφαλμένο στην Access 2002
291541 Οι χαρακτήρες του πεδίου "Υπόμνημα" (Memo) εμφανίζονται ως αγγλικά ερωτηματικά στην Access 2002
291546 Η Access εμφανίζει το σφάλμα #DELETED όταν εισάγετε δεδομένα με την ίδια τιμή σε μη μοναδική στήλη κλειδιών ενός απομακρυσμένου πίνακα
293199 Αργές επιδόσεις όταν ανοίγετε αντικείμενα σε προβολή σχεδίασης στην Access που εκτελείται σε Microsoft Windows NT 4.0
293657 Παρουσιάζεται το σφάλμα #Deleted σε ένα συνδεδεμένο πίνακα που έχει ένα πεδίο τύπου UniqueIdentifier
239482 Τρόπος ρύθμισης παραμέτρων του Jet 4.0 για την αποτροπή εκτέλεσης μη ασφαλών συναρτήσεων στην Access 2000 και την Access 2002
294907 Τα κριτήρια Like "Συμβολοσειρά*" είναι εσφαλμένα στα πεδία που έχουν προστεθεί στο ευρετήριο (επιτρέπονται τα διπλότυπα), τα οποία έχουν χαρακτήρες DBCS
297355 Εμφανίζεται μήνυμα λάθους "Incorrect Syntax Near ',' (#170)" με κόμμα ως διαχωριστικό δεκαδικών
304084 Η Access κλείνει όταν προσθέτετε δεδομένα μέσω ενός ερωτήματος μετά την αναβάθμιση σε Jet 4.0 Service Pack 5
304431 Εμφανίζεται μήνυμα λάθους "Cannot include Memo, OLE or Hyperlink Object when you select unique values"
304536 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ: Παρουσιάζεται το σφάλμα "Object invalid or no longer set" με το Microsoft Jet
311159 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ: Ακατάλληλη χρήση της πρότασης LIKE με την υπηρεσία παροχής Jet OLEDB
319547 Επιστρέφονται γραμμές που δεν σχετίζονται σε μια δευτερεύουσα αναφορά ή μια δευτερεύουσα φόρμα, όταν η ιδιότητα Linkmaster ή η ιδιότητα Linkchild χρησιμοποιεί πεδία δεκαδικών
321850 Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα ενός αρχείου μερικής ρεπλίκας που δημιουργείται με τη μορφή Access 2002
322063 Οι υπηρεσίες Data Transformation Services (DTS) αναφέρουν επιτυχή εκτέλεση ενός πακέτου, παρότι δεν μεταφέρονται τα δεδομένα
328280 Τα πρόσθετα MapPoint και AccessLinks για το Excel προκαλούν σφάλματα και μπορεί να προκαλέσουν αναστολή της λειτουργίας της εφαρμογής
813696 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ: Το ερώτημα παραμέτρων σε συνδεδεμένους πίνακες δεν επιστρέφει εγγραφές
814811 ΣΦΑΛΜΑ: Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Σφάλμα δίσκου ή δικτύου" (Disk or network error) όταν ανοίγετε αρχεία βάσης δεδομένων της Access 2.0 με την Access 2000 ή την Access 2002
Επιστροφή στην αρχή
inf jet 4 0 ενημερωμένη έκδοση service pack 7 7.0 sp επτά sp-7
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 282010 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/05/2015 23:14:12 - Αναθεώρηση: 15.0

Microsoft Access 2000 Standard Edition, Microsoft Access 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbjet kbdownload kbinfo kbappcompatibility kbfile kbwinxpsp1fix KB282010
Σχόλια