Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

BUG: Εμφανίζεται μήνυμα λάθους "Εσφαλμένη αρχείο όνομα ή αριθμός" κατά την αναβάθμιση βάσεων δεδομένων με σελίδες πρόσβασης δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο διακομιστή

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:282380
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Μέση: Απαιτεί βασικές μακροεντολών, κωδικοποίησης και διαλειτουργικότητας ικανότητες.

Αυτό το άρθρο αφορά μόνο βάσεις δεδομένων της Microsoft Access (.mdb).

Συμπτώματα
Όταν χρησιμοποιείτε τον "Οδηγό αναβάθμισης" για να μετατρέψετε μια βάση δεδομένων Microsoft Access που περιέχει σελίδες πρόσβασης δεδομένων σε ένα έργο της Access, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
UT_HandleADPDataPages εσφαλμένο όνομα αρχείου ή τον αριθμό 52
Αιτία
Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να προκύψει επειδή οι σελίδες πρόσβασης δεδομένων είναι συνδεδεμένη, χρησιμοποιώντας μια διαδρομή διακομιστή Web, όπως http://, ftp: / / ή https://. Ο "Οδηγός αναβάθμισης" δεν χειρίζεται σωστά αυτές τις διαδρομές όταν δημιουργεί το νέο έργο.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους.

Μέθοδος 1: Re-create συνδέσεις

Αφού δημιουργηθεί το νέο έργο της Access, δημιουργήστε ξανά τις συνδέσεις για τις υπάρχουσες σελίδες πρόσβασης δεδομένων.

Μέθοδος 2: Χρήση κώδικα VBA

Χρησιμοποιήστε το Microsoft κώδικα Visual Basic for Applications (VBA) για εκ νέου δημιουργία σελίδων των οποίων τις συνδέσεις δεν αντιγράφονται σωστά με τον "Οδηγό αναβάθμισης".

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτός ο κωδικός θα τροποποιήσουν υπάρχουσες σελίδες πρόσβασης δεδομένων. Συνιστάται να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των σελίδων πριν από την εκτέλεση αυτού του κώδικα.

Για να επανασυνδέσετε τις σελίδες χρησιμοποιώντας τον κώδικα VBA, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Η Microsoft παρέχει παραδείγματα προγραμματισμού μόνο για λόγους επεξήγησης, χωρίς να παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή ρητή. Σε αυτά περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, οι σιωπηρές εγγυήσεις εμπορευσιμότητας ή/και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Αυτό το άρθρο προϋποθέτει ότι είστε εξοικειωμένοι με τη γλώσσα προγραμματισμού που παρουσιάζεται, καθώς και με τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία και τον εντοπισμό σφαλμάτων κώδικα διαδικασιών. Οι μηχανικοί υποστήριξης της Microsoft μπορούν να σας εξηγήσουν τη λειτουργικότητα μιας συγκεκριμένης διαδικασίας, αλλά δεν θα τροποποιήσουν αυτά τα παραδείγματα, για να παράσχουν πρόσθετες λειτουργίες, ούτε θα δημιουργήσουν διαδικασίες, για να καλύψουν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας.
 1. Κάντε κλικ στην καρτέλαΛειτουργικές μονάδεςαντικείμενο στο έργο της Access που μόλις δημιουργήσατε και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπίΝέα.
 2. Πληκτρολογήστε ή επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα στην επεξεργασία της Visual Basic:
  Sub RelinkDataPages(strPathToMDBFile As String)  ' Automates Access to create a new data access page in the  ' project file (.adp) from the links in the database (.mdb) file  Dim ao As AccessObject  Dim dp As DataAccessPage    Dim objAccApp As Access.Application  Set objAccApp = New Access.Application    With objAccApp    ' open the original MDB file    .OpenCurrentDatabase strPathToMDBFile    For Each ao In .CurrentProject.AllDataAccessPages            ' Create the new path with the link from the existing page      Set dp = Application.CreateDataAccessPage(ao.FullName, False)            ' Modify the connection of the page to match the ADP's connection info.      ' Using the .Connection or .AccessConnection property includes the      ' Microsoft.Access.OLEDB.10.0 provider and will not work in the connection      ' string of a data access page. As a result, use the .BaseConnectionString      ' property instead to get the basic information.      ' If you are using SQL Server security, you will need to      ' to concatenate the user name and password information      ' for the page.      dp.MSODSC.ConnectionString = CurrentProject.BaseConnectionString            ' save the new page      DoCmd.Save acDataAccessPage, dp.Name            ' close the page      DoCmd.Close acDataAccessPage, dp.Name          Next  End With    ' cleanup  Set ao = Nothing  objAccApp.Quit  Set objAccApp = Nothing    MsgBox "Pages have been relinked"End Sub					
 3. Αποθηκεύστε τη λειτουργική μονάδα ωςFixLinks.
 4. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη γραμμή στο παράθυρο εντολών και πιέστε το πλήκτρο ENTER
  RelinkDataPages "<FullPathToDatabase>"					
  όπου <fullpathtodatabase>είναι η διαδρομή προς τη βάση δεδομένων που μόλις αναβαθμιστεί.</fullpathtodatabase>
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ζήτημα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της που αναφέρονται στην αρχή αυτού του άρθρου.
Περισσότερες πληροφορίες
Όταν χρησιμοποιείτε τον "Οδηγό αναβάθμισης" για τη μετατροπή βάσης δεδομένων σε ένα έργο της Access, αντικείμενα της βάσης δεδομένων αντιγράφονται στα αντίστοιχα αντικείμενα στο νέο έργο Access. Αντικείμενα της σελίδας είναι στην πραγματικότητα συνδέσεις ή συντομεύσεις σε ιστοσελίδες που αποθηκεύονται έξω από το αρχείο βάσης δεδομένων. Οι σελίδες ενδέχεται να προσπελαστούν αποθηκεύονται τοπικά, σε έναν κοινόχρηστο πόρο δικτύου και μέσω του συστήματος αρχείων ή σε ένα διακομιστή Web και πρόσβαση από ένα πρωτόκολλο Internet όπως HTTP, HTTPS ή FTP.

Κατά την αντιγραφή αντικειμένων της σελίδας, ο "Οδηγός αναβάθμισης" έχει τη δυνατότητα να αντιγράψετε τις συνδέσεις μόνο όταν και οι δύο ακόλουθες συνθήκες:
 • Οι σελίδες γίνεται μέσω του συστήματος αρχείων, είτε τοπικά είτε μέσω ενός δικτύου.

  Με άλλα λόγια, δεν πρόσβαση μέσω ενός πρωτοκόλλου Internet.

  - και -
 • Οι συνδέσεις της σελίδας είναι έγκυρες, δηλαδή, οι σελίδες έχουν δεν μετακινηθεί, διαγραφεί, ή μετονομαστεί.
Για συνδέσεις σελίδων αποθηκεύονται σε ένα πρωτόκολλο του Internet, λαμβάνετε το μήνυμα λάθους που περιγράφεται στην ενότητα "Συμπτώματα" αυτού του άρθρου όταν αναβαθμίσετε τη βάση δεδομένων. Εμφανιστεί χωρίς μήνυμα λάθους για μη έγκυρο συνδέσεις που οδηγούν σε ένα σύστημα αρχείων. Σε αυτήν την περίπτωση, ίσως σας φανεί χρήσιμο να επαληθεύσετε τις συνδέσεις πριν από την αναβάθμιση της βάσης δεδομένων.

Βήματα για την αναπαραγωγή του ζητήματος

 1. Εκκινήστε την Access και δημιουργήστε μια νέα κενή βάση δεδομένων.
 2. Εισαγωγή πίνακα "Υπάλληλοι" από το δείγμα βάσης δεδομένων Northwind.mdb.
 3. Δημιουργήστε μια νέα σελίδα που βασίζεται στον πίνακα "Υπάλληλοι" και αποθηκεύστε το σε έναν κατάλογο Internet στον οποίο έχετε δικαιώματα.
 4. Στο διακομιστήΕργαλείαμενού, σημείοΒοηθητικά προγράμματα βάσης δεδομένων, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπίΟ "Οδηγός αναβάθμισης".
 5. Αποδεχτείτε τις προεπιλογές του "Οδηγού αναβάθμισης" και στη συνέχεια επιλέξτε έναν υπολογιστή Microsoft SQL Server στον οποίο έχετε δικαιώματα "Δημιουργία βάσης δεδομένων".

  Παρατηρήστε ότι όταν ξεκινά ο "Οδηγός αναβάθμισης" για να αντιγράψετε σελίδες, διακόπτεται κατά την υπάρχουσα ιστοσελίδα και εμφανίζει το μήνυμα λάθους που περιγράφεται στην ενότητα "Συμπτώματα" αυτού του άρθρου.
 6. Κάντε κλικOkτο μήνυμα λάθους (ή μηνύματα) και κλείστε αναφέρουν τον "Οδηγό αναβάθμισης".
 7. Κάντε κλικ στην καρτέλαΣελίδεςαντικείμενο στο παράθυρο της βάσης δεδομένων και, στη συνέχεια, παρατηρήστε ότι τη σύνδεση της σελίδας πρόσβασης δεδομένων δεν αντιγράφηκαν στο έργο της Access με τον αναμενόμενο τρόπο.
pra

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 282380 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/05/2015 23:19:28 - Αναθεώρηση: 3.0

Microsoft Access 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbwizard kbdap kbtshoot kbbug kberrmsg kbnofix kbmt KB282380 KbMtel
Σχόλια