Πώς μπορώ να ρυθμίσω τις παραμέτρους του Internet Explorer για τη λήψη περισσότερων από δύο αρχεία ταυτόχρονα;

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR282402
Περιγραφή προβλήματος
Από προεπιλογή, ο Windows Internet Explorer 7 και οι παλαιότερες εκδόσεις του, περιορίζουν τον αριθμό των αρχείων που μπορείτε να λάβετε στα δύο αρχεία τη φορά. Ο Windows Internet Explorer 8 περιορίζει τον αριθμό των αρχείων που μπορείτε να λάβετε στα έξι αρχεία τη φορά. Η αλλαγή αυτή αντικατοπτρίζει τις γρηγορότερες ταχύτητες σύνδεσης που διαθέτουν πλέον οι περισσότεροι χρήστες. Για συνδέσεις μέσω τηλεφώνου ισχύουν ακόμα οι περιορισμοί των παλαιότερων εκδόσεων.

Το άρθρο αυτό σάς βοηθά να αυξήσετε τον αριθμό των αρχείων που μπορείτε να κατεβάσετε στα 10 αρχεία τη φορά.


Για να επιλυθεί αυτό το πρόβλημα από εμάς, μεταβείτε στην ενότητα "Αυτόματη επίλυση". Εάν προτιμάτε να επιλύσετε μόνοι σας αυτό το πρόβλημα, μεταβείτε στην ενότητα "Επίλυση από το χρήστη".
Αυτόματη επίλυση
Για να αυξήσετε τον αριθμό των αρχείων που μπορείτε να λάβετε στα 10 αρχεία τη φορά, κάντε κλικ στη σύνδεση Επίλυση του προβλήματος (Fix this problem). Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση (Run) στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου (File Download) και ακολουθήστε τα βήματα αυτού του οδηγού.

Σημειώσεις
 • Ο οδηγός αυτός ενδέχεται να είναι διαθέσιμος μόνο στα Αγγλικά. Ωστόσο, η αυτόματη επιδιόρθωση λειτουργεί και για άλλες εκδόσεις γλώσσας των Windows.
 • Αν δεν βρίσκεστε στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα, μπορείτε να αποθηκεύσετε τις αυτόματες επιδιορθώσεις σε μια μονάδα δίσκου flash ή σε ένα CD και να τις εκτελέσετε στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα.
Μεταβείτε στην ενότητα "Επιλύθηκε το πρόβλημα;".
Επίλυση από το χρήστη
Σημαντικό Αυτή η ενότητα, μέθοδος ή εργασία περιέχει βήματα που σας καθοδηγούν να τροποποιήσετε το μητρώο. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα εάν δεν τροποποιήσετε σωστά το μητρώο. Κατά συνέπεια, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε προσεκτικά αυτά τα βήματα. Για επιπλέον προστασία, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν το τροποποιήσετε. Στη συνέχεια, εάν προκύψει πρόβλημα, μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base) της Microsoft:
322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου στα Windows

Για να αυξήσετε τον αριθμό των αρχείων που μπορείτε να κατεβάσετε στα 10 αρχεία τη φορά, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Εκκινήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor).
 2. Εντοπίστε το εξής κλειδί στο μητρώο:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
 3. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New), κάντε κλικ στην εντολή Τιμή DWORD (DWORD Value) και κατόπιν προσθέστε τις εξής τιμές μητρώου:
  Όνομα τιμής (Value name): MaxConnectionsPer1_0Server
  Δεδομένα τιμής (Value data): 10
  Βάση (Base): Δεκαδική (Decimal)

  Όνομα τιμής (Value Name): MaxConnectionsPerServer
  Δεδομένα τιμής (Value data): 10
  Βάση (Base): Δεκαδική (Decimal)
 4. Κλείστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor).

Internet Explorer 8.0

Τρόπος ρύθμισης των παραμέτρων του ορίου σύνδεσης μέσω της τροποποίησης ενός κλειδιού μητρώου

 1. Εκκινήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor).
 2. Εντοπίστε το εξής κλειδί στο μητρώο:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\FeatureControl\FEATURE_MAXCONNECTIONSPERSERVER
 3. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New), κάντε κλικ στην εντολή Τιμή DWORD (DWORD Value) και κατόπιν προσθέστε τις εξής τιμές μητρώου:
  Όνομα τιμής (Value name): iexplore.exe
  Δεδομένα τιμής (Value data): 10
  Βάση (Base): Δεκαδική (Decimal)

  Σημείωση ορίστε αυτήν την τιμή στο όριο σύνδεσης που επιθυμείτε για συνδέσεις HTTP 1.1. Ορίζοντας την τιμή στο 10, αυξάνετε το όριο σύνδεσης σε 10.
 4. Εντοπίστε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\FeatureControl\FEATURE_MAXCONNECTIONSPER1_0SERVER
 5. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New), κάντε κλικ στην εντολή Τιμή DWORD (DWORD Value) και κατόπιν προσθέστε τις εξής τιμές μητρώου:
  Όνομα τιμής (Value name): iexplore.exe
  Δεδομένα τιμής (Value data): 10
  Βάση (Base): Δεκαδική (Decimal)

  Σημείωση ορίστε αυτήν την τιμή στο όριο σύνδεσης που επιθυμείτε για συνδέσεις HTTP 1.1. Ορίζοντας την τιμή στο 10, αυξάνετε το όριο σύνδεσης σε 10.
 6. Κλείστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor).

Τρόπος ρύθμισης των παραμέτρων του ορίου σύνδεσης με χρήση πολιτικής ομάδας

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε gpedit.msc και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Αναπτύξτε το στοιχείο Ρυθμίσεις χρήστη (User Configuration), αναπτύξτε το στοιχείο Πρότυπα διαχείρισης (Administrative Templates), αναπτύξτε το στοιχείο Στοιχεία των Windows (Windows Components), αναπτύξτε το στοιχείο Internet Explorer, αναπτύξτε το στοιχείο Δυνατότητες ασφάλειας (Security Features), και, στη συνέχεια, αναπτύξτε το στοιχείο AJAX.
 3. Ορίστε τις επιλογές Μέγιστο πλήθος συνδέσεων ανά διακομιστή (HTTP 1.0) [Maximum number of connections per server (HTTP 1.0)] και Μέγιστο πλήθος συνδέσεων ανά διακομιστή (HTTP 1.1) [Maximum number of connections per server (HTTP 1.1)] στις ρυθμίσεις που επιθυμείτε. Πρέπει να πραγματοποιήσετε ενημέρωση των πολιτικών ή επανεκκίνηση του υπολογιστή για να εφαρμοστούν αυτές οι αλλαγές.
Επιλύθηκε το πρόβλημα;
Ελέγξτε αν το πρόβλημα επιλύθηκε. Αν το πρόβλημα επιλύθηκε, δεν χρειάζεστε πλέον αυτό το άρθρο. Αν το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα υποστήριξης.
Περισσότερες πληροφορίες
Για να συμμορφωθεί με τα τρέχοντα πρότυπα Internet (Request for Comments 2068), ο Internet Explorer περιορίζει τον αριθμό των ταυτόχρονων λήψεων σε δύο λήψεις, συν μία λήψη σε ουρά. Αυτή η ρύθμιση παραμέτρων είναι λειτουργία του προγράμματος περιήγησης. Ωστόσο, καθώς αυξάνονται οι ταχύτητες των συνδέσεων και ο αριθμός των συνολικών συνδέσεων που γίνονται διαθέσιμες σε διακομιστές Internet, το όριο των δύο συνδέσεων μπορεί να είναι περιοριστικό.
fixit fix it ierelease
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 282402 - Τελευταία αναθεώρηση: 09/28/2011 06:06:00 - Αναθεώρηση: 8.0

Microsoft Internet Explorer 6.0, Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003, Windows Internet Explorer 7 for Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Windows Internet Explorer 8

 • kbenduser kbexpertiseadvanced kbexpertisebeginner kbmsifixme kbfixme kbhowto KB282402
Σχόλια