Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Το εργαλείο Qfecheck.exe επαληθεύει την εγκατάσταση των επειγουσών επιδιορθώσεων των Windows 2000 και των Windows XP

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Περίληψη
Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει ένα εργαλείο γραμμής εντολών που ονομάζεται Qfecheck.exe, το οποίο παρέχει στους διαχειριστές δικτύου αυξημένες δυνατότητες εντοπισμού και επαλήθευσης των εγκατεστημένων επειγουσών επιδιορθώσεων για τα Windows 2000 και τα Windows XP. Αυτό το εργαλείο παρέχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:
 • Αυτό το εργαλείο βοηθά τους πελάτες που πίστευαν εσφαλμένα ότι είχαν εγκαταστήσει σωστά μια ενημερωμένη έκδοση και τώρα αντιμετωπίζουν κάποιο ζήτημα. Παλαιότερα, ήταν αρκετά δύσκολο να προσδιοριστούν οι ενημερώσεις κώδικα που είχαν εγκατασταθεί σε έναν υπολογιστή. Αυτό το απλό εργαλείο απαριθμεί πολύ εύκολα όλες τις εγκατεστημένες ενημερώσεις κώδικα με βάση τον αριθμό του άρθρου της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base). Οι πελάτες μπορούν στη συνέχεια να επαληθεύσουν την εγκατάσταση του κατάλληλου συνόλου ενημερώσεων κώδικα, πριν να χρησιμοποιήσουν κάποιο πολύτιμο περιστατικό υποστήριξης και πριν να αντιμετωπίσουν ένα μη προγραμματισμένο χρονικό διάστημα εκτός λειτουργίας.
 • Πολλές εταιρείες προσδιορίζουν ένα κοινό σύνολο ενημερώσεων κώδικα, το οποίο είναι απαραίτητο για όλους τους διακομιστές σε ένα συγκεκριμένο κέντρο δεδομένων. Για να σας βοηθήσει να εξασφαλίσετε ότι οι επείγουσες επιδιορθώσεις των Windows 2000 και των Windows XP θα εφαρμοστούν με συνεπή τρόπο σε πολλούς διακομιστές, αυτό το εργαλείο σάς επιτρέπει να δημιουργήσετε αρχεία καταγραφής για κάθε υπολογιστή της εταιρείας σας, τα οποία υποδεικνύουν τις εγκατεστημένες ενημερώσεις κώδικα. Αφού δημιουργηθούν αυτά τα αρχεία καταγραφής, μπορείτε εύκολα να τα εξετάσετε, για να δείτε αν υπάρχει συνέπεια.
 • Σε σπάνιες περιπτώσεις, εξαιτίας κάποιου ζητήματος στο δίκτυο, ενός ζητήματος που αφορά την ίδια την ενημερωμένη έκδοση ή μιας μεταγενέστερης ενημερωμένης έκδοσης η οποία αντικαθιστά εσφαλμένα μια προηγούμενη ενημέρωση κώδικα, οι ενημερωμένες εκδόσεις μπορεί να καταστραφούν ή να καταργηθούν κατά λάθος. Αυτό το εργαλείο δεν επαληθεύει μόνο ότι οι ενημερώσεις κώδικα έχουν εγκατασταθεί, αλλά και ότι είναι ενημερωμένες για τον υπολογιστή.
 • Η Microsoft έχει παρατηρήσει μια σημαντική σχέση ανάμεσα στη διατήρηση μιας σταθερής πλατφόρμας σε ολόκληρη την εταιρεία και στη συνολική σταθερότητα και το χρόνο λειτουργίας των συστημάτων αυτών. Η Microsoft πιστεύει ότι η χρήση αυτού του εργαλείου για τον τακτικό έλεγχο των υπολογιστών αποτελεί βέλτιστη πρακτική, η οποία θα βοηθήσει τους πελάτες να επιτύχουν υψηλότερη αξιοπιστία στους υπολογιστές τους.
Περισσότερες πληροφορίες
Το εργαλείο Qfecheck.exe προσδιορίζει ποιες επείγουσες επιδιορθώσεις έχουν εγκατασταθεί, κάνοντας ανάγνωση των πληροφοριών που είναι αποθηκευμένες στο ακόλουθο κλειδί μητρώου.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates
Χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες έκδοσης αρχείων, οι οποίες αποθηκεύονται σε αυτό το κλειδί από κάθε επείγουσα επιδιόρθωση που εγκαθίσταται, το εργαλείο Qfecheck.exe ελέγχει τα εγκατεστημένα δυαδικά αρχεία για να επιβεβαιώσει ότι συμφωνούν.

Το εργαλείο Qfecheck.exe προσδιορίζει τους ακόλουθους τύπους ζητημάτων:
 • Αρχεία στα οποία έχει εφαρμοστεί η επείγουσα επιδιόρθωση, αλλά για τα οποία το δυαδικό αρχείο δεν είναι ενημερωμένο.

  Το εργαλείο Qfecheck κάνει ανάγνωση του κλειδιού μητρώου που σχετίζεται με κάθε ενημερωμένη έκδοση και συγκρίνει τον αριθμό έκδοσης που έχει καταγραφεί στο μητρώο με την τρέχουσα έκδοση του ίδιου αρχείου που έχει εγκατασταθεί. Εάν η τρέχουσα έκδοση είναι παλαιότερη από την έκδοση που έχει καταγραφεί στο μητρώο, το εργαλείο Qfecheck αναφέρει κάποιο σφάλμα.
 • Αρχεία επειγουσών επιδιορθώσεων που είναι ενημερωμένα, αλλά δεν θεωρούνται έγκυρα από τους εγκατεστημένους καταλόγους.

  Για κάθε αρχείο που έχει εγκατασταθεί από μια επείγουσα επιδιόρθωση, το εργαλείο Qfecheck ελέγχει ότι οι τρέχοντες κατάλογοι στον υπολογιστή περιέχουν τις πληροφορίες που χρησιμοποιούνται από τη δυνατότητα "Προστασία αρχείων των Windows" (Windows File Protection - WFP) για την επικύρωση του αρχείου. Εάν ένα αρχείο είναι έγκυρο σύμφωνα με τις πληροφορίες για τις επείγουσες επιδιορθώσεις στο μητρώο, αλλά οι εγκατεστημένοι κατάλογοι δεν συμφωνούν, το εργαλείο Qfecheck αναφέρει κάποιο σφάλμα.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην περίπτωση αυτή, εάν γινόταν ενεργοποίηση της δυνατότητας WFP, θα γινόταν επαναφορά του αρχείου στο οποίο έχει εφαρμοστεί η επείγουσα επιδιόρθωση σε παλαιότερη έκδοση .
Το εργαλείο Qfecheck εμφανίζει τις πληροφορίες σε ένα παράθυρο γραμμής εντολών κατά την εκτέλεσή του. Εάν καταγράψετε τα αποτελέσματα του εργαλείου Qfecheck σε ένα αρχείο καταγραφής με το διακόπτη /l, το αρχείο καταγραφής αποθηκεύεται στον τρέχοντα φάκελο, εκτός αν καθορίσετε μια άλλη θέση. Αυτή η θέση μπορεί να είναι οποιαδήποτε έγκυρη διαδρομή, συμπεριλαμβανομένης μιας διαδρομής Διεθνούς Σύμβασης Ονομάτων (UNC). Το εργαλείο Qfecheck δεν καταγράφει πληροφορίες στο αρχείο καταγραφής συμβάντων.

Εάν η έκδοση του εργαλείου Qfecheck για Windows 2000 αναφέρει ότι ορισμένα αρχεία δεν είναι έγκυρα στον κατάλογο συστήματος, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
281767 Διαθέσιμο ενημερωμένο αρχείο Sp2.cat για την επίλυση θεμάτων έκδοσης των επειγουσών επιδιορθώσεων μετά το Service Pack 1

Τρόπος απόκτησης του εργαλείου Qfecheck.exe

Windows XP Home και Windows XP Professional

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center):
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 18 Ιανουαρίου 2002

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι βοηθούν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Windows 2000

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center):
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 18 Ιανουαρίου 2002

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι βοηθούν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Η σύνταξη της γραμμής εντολών για το εργαλείο Qfecheck.exe

Το εργαλείου QFECheck μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε έκδοση γλώσσας των Windows, αλλά η έξοδος κειμένου θα είναι μόνο στα αγγλικά.
QFECHECK [/l[:θέση] /v /q /?]  /l  Έξοδος του αρχείου καταγραφής <Όνομα_υπολογιστή>.log στην τρέχουσα θέση    φακέλου. Χρησιμοποιήστε την καθορισμένη θέση για την αποθήκευση του    αρχείου καταγραφής.  /v  Λεπτομερής καταγραφή εξόδου  /q  Εγκατάσταση χωρίς μηνύματα  /?  Αυτή η βοήθεια					

Παραδείγματα εξόδου κειμένου από το εργαλείο Qfecheck

Windows 2000 χωρίς εγκατεστημένο Service Pack ή επείγουσες επιδιορθώσεις:
Windows 2000 Hotfix Validation Report for \\WinAdvSrv
Report Date: 1/7/2001 9:9pm

Current Service Pack Level:

Hotfixes Identified:No Hotfixes found on system.
Windows 2000 Service Pack 1 (SP1) χωρίς εγκατεστημένες επείγουσες επιδιορθώσεις:
Windows 2000 Hotfix Validation Report for \\WinAdvSrv
Report Date: 1/7/2001 9:39pm

Current Service Pack Level: Service Pack 1

Hotfixes Identified:No Hotfixes found on system.
Windows 2000 SP1 με εγκατεστημένο το Q274835:
Windows 2000 Hotfix Validation Report for \\WinAdvSrv
Report Date: 1/7/2001 9:54pm

Current Service Pack Level: Service Pack 1

Hotfixes Identified:
Q274835: Current on system.
Windows 2000 SP1, στο οποίο έχει εγκατασταθεί μια επείγουσα επιδιόρθωση και το δυαδικό αρχείο είναι το σωστό, αλλά ο κατάλογος δεν είναι ο σωστός:
Windows 2000 Hotfix Validation Report for \\WinAdvSrv
Report Date: 1/9/2001 2:49pm

Current Service Pack Level: Service Pack 1

Hotfixes Identified:
Q267866: Current on system.
Q272743: This hotfix should be reinstalled.
Με χρήση του διακόπτη /v (λεπτομερής καταγραφή εξόδου):
Windows 2000 Hotfix Validation Report for \\WinAdvSrv
Report Date: 1/11/2001 9:24pm

Current Service Pack Level: Service Pack 1

Hotfixes Identified:
Q267866: Current on system.
Q272743: This hotfix should be reinstalled.

The following files are not valid in the system catalog:
C:\WINNT\SYSTEM32\TELNET.EXE
C:\WINNT\SYSTEM32\DLLCACHE\TELNET.EXE
Windows 2000 SP1, στο οποίο έχει εγκατασταθεί μια επείγουσα επιδιόρθωση, αλλά το δυαδικό αρχείο δεν είναι ενημερωμένο:
Windows 2000 Hotfix Validation Report for \\WinAdvSrv
Report Date: 1/9/2001 10:54pm

Current Service Pack Level: Service Pack 1

Hotfixes Identified:
Q267866: Current on system.
Q272743: This hotfix should be reinstalled.
Με χρήση του διακόπτη /v (λεπτομερής καταγραφή εξόδου):
Windows 2000 Hotfix Validation Report for \\WinAdvSrv
Report Date: 1/11/2001 9:30pm

Current Service Pack Level: Service Pack 1

Hotfixes Identified:
Q267866: Current on system.
Q272743: This hotfix should be reinstalled.

The following files are incorrect for this hotfix:
C:\WINNT\SYSTEM32\TELNET.EXE
C:\WINNT\SYSTEM32\DLLCACHE\TELNET.EXE

Πρόσθετες πληροφορίες

Σημειώστε ότι όλα τα αρχεία των Windows 2000 και των Windows XP προστατεύονται από τη δυνατότητα WFP. Οι επείγουσες επιδιορθώσεις είναι δυνατό να περιέχουν ενημερωμένες εκδόσεις για τα αρχεία αυτά, που μπορεί να είναι, για παράδειγμα, αρχεία .asp ή .chm. Το εργαλείο Qfecheck δεν επαληθεύει αυτά τα αρχεία, επειδή δεν διαθέτουν πληροφορίες καταλόγου στον υπολογιστή.

Το εργαλείο Qfecheck.exe τοποθετείται στο φάκελο %SystemRoot%\System32. Η εγκατάσταση δεν επαληθεύει την ακεραιότητα της επείγουσας επιδιόρθωσης. Για να λάβετε μια επαλήθευση, ανοίξτε ένα παράθυρο γραμμής εντολών και εκτελέστε το εργαλείο Qfecheck.exe.

Σημειώστε ότι υπάρχει επίσης μια έκδοση του εργαλείου Qfecheck.exe για τα Microsoft Windows 95. Μην χρησιμοποιήσετε αυτήν την έκδοση στα Windows 2000 ή τα Windows XP. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την έκδοση των Windows 95, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
145990 Εργαλείο πληροφοριών για ενημερωμένες εκδόσεις των Windows 95 (Qfecheck.exe)
kbSetup qfecheck exe kbregistry kbqfe
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 282784 - Τελευταία αναθεώρηση: 10/26/2007 20:08:00 - Αναθεώρηση: 6.2

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2003, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

 • kbbug kbfix kbgraphxlinkcritical kbqfe kbwin2000sp3fix kbenv kbsetup kboswin2000fix kbwinxpsp1fix kbhotfixserver kbproductlink KB282784
Σχόλια
>