Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet
Είσοδος

MS13-029: Ευπάθεια στο πρόγραμμα-πελάτη της απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας που θα μπορούσε να επιτρέψει την απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα: 9 Απριλίου 2013

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει την ανακοίνωση ασφάλειας MS13-029. Για να προβάλετε την πλήρη ανακοίνωση ασφαλείας, επισκεφτείτε μία από τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web:

Τρόπος λήψης βοήθειας και υποστήριξης για αυτήν την ενημέρωση ασφαλείας

Βοήθεια με την εγκατάσταση ενημερώσεων: Υποστήριξη για το Microsoft Update

Λύσεις ασφάλειας για επαγγελματίες τεχνολογιών πληροφορικής: Αντιμετώπιση προβλημάτων ασφάλειας TechNet και υποστήριξη

Προστασία του υπολογιστή σας που βασίζεται σε Windows από ιούς και λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας: Κέντρο αντιμετώπισης ιών και ασφάλειας

Τοπική υποστήριξη σύμφωνα με τη χώρα σας: Διεθνής υποστήριξη

Περισσότερες πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την ενημέρωση ασφαλείας

Τα ακόλουθα άρθρα περιλαμβάνουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την ενημέρωση ασφαλείας, εφόσον σχετίζεται με εκδόσεις μεμονωμένων προϊόντων. Τα άρθρα ενδέχεται να περιέχουν πληροφορίες για γνωστά ζητήματα. Σε αυτήν την περίπτωση, το γνωστό ζήτημα παρατίθεται κάτω από τη σύνδεση του κάθε άρθρου.
 • 2813345 MS13-029: Ευπάθεια στο πρόγραμμα-πελάτη της απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας που θα μπορούσε να επιτρέψει την απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα: 9 Απριλίου 2013 (Ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά)
 • 2813347 MS13-029: Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για την έκδοση 7,0 του προγράμματος-πελάτη σύνδεσης επιφάνειας εργασίας: 9 Απριλίου 2013 (Ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά)

Πληροφορίες κατακερματισμού αρχείου

File nameSHA1 hashSHA256 hash
Windows6.0-KB2813345-ia64.msu1B32A0EAE48D57BFD1632C4DC67F1AA5A07395212AF725E48148255BCE4FC0FA457CF0310D78F822F50137DF8CF09018CD215C44
Windows6.0-KB2813345-x64.msuDA7FA78544AFE141A260D02BF5CE7B1A0BC4BA7457AD0632122B30E57AD7C716AEBFD5B2EE2A5992E3C6CBEB146B9CCA5ACD3B72
Windows6.0-KB2813345-x86.msuEEEC0230ECC031CD0AD0608A2C8FEC6121D930E0BE3A635197FAA845C79DA935A985F78C479F3619807E8E585F16E485626EB2DA
Windows6.0-KB2813347-x64.msu8E823346831F2832E29839C79EF1BB34F3F65E19B434121C46803604B9B78094E67A1B18E05661396D7DF523E7A9BBE5CE8CF027
Windows6.0-KB2813347-x86.msuDFCC80514C3FA66B89F4F6C3ADD676B97E78CDC2E9A2EEC6D2671E3562CB910C4A85479ABEE02C4D778A3E8EFC0FB72C18C50523
Windows6.1-KB2813347-ia64.msu514DE555E0E361A117B2F1ED30D3BAA7736684CF4F3FF82196ACE90D16A394CFF67455C97245098FB91A80206A371C73FBB1B262
Windows6.1-KB2813347-x64.msu76A7CDFABD3778DC9B4FFB603BBB5D9EAF3143AAAA71D95EE2EB92D386AA1CBB8B1C7D59FA1B2664CD2006596C2D90EFB1DE1398
Windows6.1-KB2813347-x86.msu3C262DCDF6ABAE2C733BBA2AAD62465FFCBE5B20FE82CF08FF236B36DE77B7FE09E77F0F3725762130846E6CFBE4835D18D07DA6
WindowsServer2003-KB2813345-x86-CHS.exe36732B90FB705C3BCAA4E3F262B775F27D16D59909DF535938F7D188BC9372D5C1F106F21522C9D0F56D8B74E0A1B61514AA54E5
WindowsServer2003-KB2813345-x86-CHT.exe461A44B71CB71CCB6078C3A597C0790D7A2E9C4584F47862655C49466DB45514EE0FA6D0460FD04F0F8C3066B54A84265E3C794D
WindowsServer2003-KB2813345-x86-CSY.exeED51674E6777CA3DA93D2CA530915E111DFE863F2F57FB0E6B577C9A8BFF2E813A4D90C209298F7C459B8BE58902C4BE44652271
WindowsServer2003-KB2813345-x86-DEU.exe1A5725F1DF2847D2CDF2D36F8FF166E35EE18CC584FD4BD45B745110DC2C7FC90E691518337B3D9562C2325FA9B5F80C55E9F027
WindowsServer2003-KB2813345-x86-ENU.exe2A461432292AB5592D9E919DDDC4389863AA9EB63E26F6450B1A48BEF6699F2274CEE2FFF237CF4F9B0984CD4AFE7166647B5877
WindowsServer2003-KB2813345-x86-ESN.exeBBA9762D6A12349B670D8492708D113066697D5E4AE3A3C1A28F7BDCB3F3E1C9C8E263CEC931F73B469AC3DA73C3486189CDC87D
WindowsServer2003-KB2813345-x86-FRA.exe9377F15606056BC4BE17A7E5391CAFC9C9CC05CDC3A818B366A5F47FD5571AC7BB133A7830337BA79ACEEB9E7060BC3D85AC8EAA
WindowsServer2003-KB2813345-x86-HUN.exeFACA98F61AE0672A1680D60B8090446757CC41B0316EC0CA843F3B92075E004059862541B413237A84258DED7AB8410CA8024FAE
WindowsServer2003-KB2813345-x86-ITA.exe222F92643BC6A26B70D59FB83BE92D4C79B85F4F6F127248FFD79326F32C24D3D5497811DA0BA4B5A3FCDE350A3C60C36487383B
WindowsServer2003-KB2813345-x86-JPN.exeAF3984D3426717CACE9AE954CC248A588CC1184BCB484861BA2815BB572F7BAEE625C4F6DC28865B9905898C653106DE5E258CE5
WindowsServer2003-KB2813345-x86-KOR.exeC8907C2AB48779E9D56BECAE86C1AD1CB3D5EF29EFBD6371DC6AF2631CA102745C990B201588FC5A846BA68B99B1B4D299053727
WindowsServer2003-KB2813345-x86-NLD.exeF7BC3E23A1479D776273363BCF75C583D4C978C66CCA3422D375E50DC1613FE88BF543997A4ECADE2F6558B15DF83CDF794F3995
WindowsServer2003-KB2813345-x86-PLK.exe29EA7CC25D2B15B94932A1185B1887F445B081A4BF44EB628CCA585F75C4557A1D6DA75C9FC179A7DE7C7E33E2A626390C004104
WindowsServer2003-KB2813345-x86-PTB.exe597085944EFDED770CB5E30354F8C299034BFAE15C76DD7F8E3F1771A8559C606C94009EF355AD5C126D2773F4AAB1CA2A3671A9
WindowsServer2003-KB2813345-x86-PTG.exeF1710FDD6A36F09F3B75C1C7D571D2604EDC2353E123481406A982C73A5ADC5B925154A7CAD6F1A548DA0BF6F26CBD785E5FE2B2
WindowsServer2003-KB2813345-x86-RUS.exe15129610BB73B85D08A08775AF859FD8EF7C7A1A0AD80CA6587E6319F0D5CE8E87FC2FA3CD3B5390DC907E16703D83F8CD094EA7
WindowsServer2003-KB2813345-x86-SVE.exe2C0723B0750040626BBC5631794F90AEF761B290877B8699B10306B7D2578BAF7E37A76050294B59F46BE755594752F38F5BFE97
WindowsServer2003-KB2813345-x86-TRK.exe593BCF86558260FAD5DA0070B80DD53C5A806235CD98196F4AE6C4B247202B2BF46A23018F0863C003E16ED9E456200E859AD870
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2813345-x64-CHS.exeBE24E1056125F71328A726167AB20F9A45190E13538490956599E6838172DA746999E260D0C57B5412CE6088E45EA4CE6A07EB87
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2813345-x64-CHT.exe93BCCEB628CA476E58DC9D1513136DEB9BB6EB99E7258B30441C8638265C1661A0CC2FF755FDD615790DEEAB5C4FE410AE48E70F
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2813345-x64-DEU.exe5DE227DF6B901D98FBCAD0D38865885E95A6E84000E712CA26949EB01FB3FF74C5A1D65950086121851C0D05695C4DF9B57F8D1B
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2813345-x64-ENU.exe52D251FDFC06F15DE9EF0DE0203581E2D98699573D31BAB2C9B5F127423C244D4E7AB0EA827B7474CFA3FA022B7D188A92342736
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2813345-x64-ESN.exe1C4E90CF9B0F58252DF8D1376167D486FE87730FEE048EC49715B30D4008F75646978215A9C74F61E91548C57B98C112A08B4338
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2813345-x64-FRA.exe208D5D8302CEC2A6FAA35155A5F33EEA62516BB2840914122F460DE1151BDD2B9A9AA4A98E748584E683F11A7DE70DF78A641A61
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2813345-x64-ITA.exeBB1177A8F3461BAAD4BCE92B6A36620C0B2DDF2F21E96DD43EC7E22B85D8FFBBE5054D6C3FB3137E3B8D8969C016809552DC9659
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2813345-x64-JPN.exe5BDB3F853A70A437735FC1ACFAC47B1442CD2627CC2F71E2B777A9F674C64B2E023BCF4D9240E564D22D00FF7EC84D8EFB677701
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2813345-x64-KOR.exe7994D6A6A782611DB661BCC30FF64A9EA6ABE78B126ADDA5D1684C5F637C0838B0594E8D4BC9DA6073941F0582007370A5472678
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2813345-x64-PTB.exeA2E558CB0950767291521B56B4B5D01BD66FA1E4ED79AD5EF1D34A2113841522A01C737BA48FBED59686CBB9BB08E369184DECBF
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2813345-x64-RUS.exe2568DBB71EA6AA4938A280A16748CCA2C49BF8CDB24FB15FC8A473F256CB316449FBDFF3068C156D0A8D8F76E6107ECF4501AFFA
WindowsXP-KB2813345-x86-ARA.exe178C8CF6E9F02C798B07B6C8AAD09D10E559839DEAC483E50785CC319AD3B4D8FB4EB6A4DBF02646A076B86A9A2D2947945CE971
WindowsXP-KB2813345-x86-CHS.exe29DDEECD7EA2E1F1B4AE22A2B4CDAEA0812181E2721EA966D82D20809DF97D6A100B1B3868B9AAEAD4E2DC84274074A9AA68B65C
WindowsXP-KB2813345-x86-CHT.exe26BDECE81E8C988192CEF22D346B28309337179D2AF92D77CC1F4BBAC18329796B705348295C91EDA449758A8C5616DB77B1FA2A
WindowsXP-KB2813345-x86-CSY.exeFFDA4532CF32042E2885BD52167C0E85F790182EF45DA5BA59C67E0D80884150BBB8F3C6A1E9442497CED6DAF946B2406EC0BDB1
WindowsXP-KB2813345-x86-DAN.exeD4340F43AEB77F822908462CFB8E9151409175155E1240AA233B3481DE1A4877C58230C68C916148EF52EFECB35B1918D1920398
WindowsXP-KB2813345-x86-DEU.exeFFF78723399A160F0EF5EA8464C330D353DEE372E48566DBCAD2D5B521E30743505D23C018CA74DDC68F381C9CE0AF95DF237E93
WindowsXP-KB2813345-x86-ELL.exe3DD8A41DBC9A1071BDC8A47D1E867579B1C02809635E306A4BA52795B1FDC87411194120B1A03F98368B99A8E130638D80DBBA24
WindowsXP-KB2813345-x86-ENU.exeA87ABF527C0B8026208E99F7771478BD82B45C90BC7FA57067374DC78A3B77BF1FBCF671B535900D7968421A773DA19EB41C34DE
WindowsXP-KB2813345-x86-ESN.exe4242E57B03E2C73DD303915FB6F69ADD4E3F3EA3F8CBE52C35AD25C8EF9F1E7C066EFD9FA8A091C7619A33ED735F6070E821AC0B
WindowsXP-KB2813345-x86-FIN.exe46A6A270982B1269B834D7AA544CBD8A40CD23C58DFA148C206885E3EE539C84302359774AF61E1B19A41DB634DC5E03367612E3
WindowsXP-KB2813345-x86-FRA.exeCF5ECAE0EC3898EFBB72050F06388F03B17E72CAA979D686A0E57B650AD4D777EF2953546FD13BA3851F7BB9C2F4237038CCF719
WindowsXP-KB2813345-x86-HEB.exe3DBB84835144D55E64425E3A80733EF4A8931DE92B9B8EB9162EEF4FF0A9B7D75488880D06EB60E7330CEB73D0C9573B6582BAD5
WindowsXP-KB2813345-x86-HUN.exe637D060FDFCF3AD829965DB6065F0B67285E7BEB13ADEA9572A8C5E55E30E8DFD363AE4A22C8ADEF8CF4DA8B773418B023E5EE0C
WindowsXP-KB2813345-x86-ITA.exe6B5AF2A142D2D4291E40377012FCB1917D5094631716FD6581CDBC11B65D4FA4087C98FDD13C5D495FCEFA18257129A9445458ED
WindowsXP-KB2813345-x86-JPN.exeA6DF7EDBC9142E13DCAD646F257CC2A586517753086B9130975D9A82F6FEB8E45A03153D04CAEEFE603736CCFD3FB953342A01B5
WindowsXP-KB2813345-x86-KOR.exe7DC64B87B78EB0A6FCEA3E156055815EC7BECCBE8842493FCE666D2BFBCB6265B31C58FEF51C8DB6492E5F7430231833BA733FE3
WindowsXP-KB2813345-x86-NLD.exeD72815E5E69FDC762299439A32FC6B59188C98C151DD14FE0AB9C3F82C202BD5701CC6610DD874EE22062ECE7F45C2807BEA3660
WindowsXP-KB2813345-x86-NOR.exe24155BA9783BB76EF15626A69738A922E8C407D4A003E098A2C0A548B813D819CCBB8ACDEC6EAEDC091647B2053A3DFFBC8D7A65
WindowsXP-KB2813345-x86-PLK.exe502142EDCFBE06AD130BAAE413C093DE6E29BB7D2BC4303C0B47C1CC5D56D88CDDBCCF6E51FF9BF61837729D66EE893718D1E777
WindowsXP-KB2813345-x86-PTB.exe68B344B5EFC202CD92D79294244CFC3682C19946B717EED77C370FC050DEA4FE9986FE574A65C53B1ECECE4F5C210571241EF2A8
WindowsXP-KB2813345-x86-PTG.exe91CCA60F4E5EA6CAEDFE4AE13EA2CDF037A42D9993519CFA5BAA2D586A65136EA354EB2658FA80B82BCFFC1F24D25AE05F380F5E
WindowsXP-KB2813345-x86-RUS.exe97AFB68DC82071B976F1F6D763555E3C635FB0AD1751136ED21473B574735BEA3E7DF97CDE9AC2CCE00FE5BFD38970C6DEBE4A22
WindowsXP-KB2813345-x86-SVE.exeD8D8414237BBB3F51FD5628C1F79D3611D2154D3AE8F644595037A32FAB2D2795A50705A559ADE894B6BA6C22AC3F0A311DBC1E7
WindowsXP-KB2813345-x86-TRK.exeC9227C4C7B699345CA554AFCC60060D9C30E32719863E65CBA1F865472846DAA402E9500CC38D29BB9B50E05D88B3B160F9F2E95
WindowsXP-KB2813347-x86-ARA.exe1FD663638FE742978B7D12D30A9F998A98180634BA7170FCA4A8F9D15703E59B2AE449C92A2859B0B57D71F1CA1D3C5E9178A1D2
WindowsXP-KB2813347-x86-CHS.exe15436CFF74F6BACB903467F8B20ABD984D936B493E79DA918F5D3E0FA77C188EB566EBB15EA5E05007208378B2081E4F12F6D353
WindowsXP-KB2813347-x86-CHT.exeB02C8B34435A20406BAD484B6624E21D2D4AE72F11AC0A06593FC2D5865BE36776B7CEA108C0C35D16DF76123CB570F7D930AEA6
WindowsXP-KB2813347-x86-CSY.exeC71F44256E49C7DA9B5BD4B17E02DC3895169A5BC7D5C3D3314A9120C382FE0C8A052AAB2831F313A431171B55ED6BCCB855F157
WindowsXP-KB2813347-x86-DAN.exe949E5ACB26143BE3323FFE3C021C721356F733D02EF4789F990DC35E7AC2EFCB79703799EF558628EF47E4BC1C6A6F9ADE632017
WindowsXP-KB2813347-x86-DEU.exe3A68914F060708F1C913CFBBDAA8AC28A6DC21A202A77AE913C63E83DF51B69CD99D526451D88B44B2623E7D1EBFCD89345B83FE
WindowsXP-KB2813347-x86-ELL.exe1F3ED9AF127988C061E0D03F8A2A44C57F039F9E7D9D609504F88746E4BEF4C1CA7ED4AF322390C9745F12E6228FFC09DF416148
WindowsXP-KB2813347-x86-ENU.exe5C060F1887B8C6A734A0E4855E234D1E7C2BB5E010AFC1FC0581A6DC97499082F9FC3C5842F530AF16B3A3AF9D5E4AD6EE55DFE8
WindowsXP-KB2813347-x86-ESN.exe35679FB8F3594C6632C181E8830EAF6D13CA4F063F996E5E9E3F11C74BE617EF4B053B6BE1AF0693A75C63C0F9A78E31C9794083
WindowsXP-KB2813347-x86-FIN.exeB7996879ED2723DB92BA2B1135EB0578F470FB645CE5F648C5BDBBB9E8805B21CF7E5DBF983CC7ACAEA211095E87B45614855D0E
WindowsXP-KB2813347-x86-FRA.exe55E9EE3BA7A9C1A8D1BF4D077A05141318A5E1E7F284A7BC8A5D62C276054CD74658D4D76B938CD4D92A1C9C4087100C034F924B
WindowsXP-KB2813347-x86-HEB.exe5EF8A5AA2B9775632F549B8470E6DD0192B67C52B2837D0F3FC199364DBB106D75F9FE50EBCF11A3ACEEBB771EAE09E609C9A87A
WindowsXP-KB2813347-x86-HUN.exeCB68E4233D007F9C58823060CE8122DBC78061BD3A379905AA53EE52094264A4CED7179E149DBE359992DA860D15F2A766F1077C
WindowsXP-KB2813347-x86-ITA.exe691C7627831D10E76BF064088F9229B6FECE620B0E74128D4C26E619E57F29A4CB440FD1A9C992EBA6EA09C06DD922CEB8921C19
WindowsXP-KB2813347-x86-JPN.exe110245A8145A06A4EB720E66D171662E92360AB84E98D0C34AC2822C5C801C995A7231F5FFE3535D35620B96F12261506F6E8D6A
WindowsXP-KB2813347-x86-KOR.exe908D7A3442502880ADF433DA8263CC990B28465602A756EA6FEC22F1ECB529D6630C9240E94D94BAB991D4B757E9EDA539E12FA3
WindowsXP-KB2813347-x86-NLD.exeD3F3D0830C9367F7D2BD85E359FA0D6165F3F49213050A984CCF145E0C4FDEE8072407C078603ECC7EE2F76F662F56A3FF348B6D
WindowsXP-KB2813347-x86-NOR.exeCDB93BED2120FA312165C52444C1BC22352D7CA5974D18B90DCAC40BAFD8453A41CCFEBF9273BE36C0BF7014CFF4150359CFBABC
WindowsXP-KB2813347-x86-PLK.exe0D3609BABD499C58B8C98163EF59D64AF64E99863CD01556409F4EEECD575E90793AE5248FA63D1C319614B73BD7808ADA2A02AC
WindowsXP-KB2813347-x86-PTB.exe7CEE70B92BAF3A9B03E71DFECDFABBC4BE8A748468A4467B1C09FD2C7F5B4168F363BD8ACB9B048C99F0C436468AFE49032DF39F
WindowsXP-KB2813347-x86-PTG.exeB021B0B22CD37FBA012DB9FDC291123713A378156B04FF5E8D7F55F3EB071E7255C4FD8EB26AF8DA2B0EEAEE8B6C8C448D315C52
WindowsXP-KB2813347-x86-RUS.exeF4DF5160A42B333BA6EBE5842B0CCE464D00586924DAF3097D298A2B737755EAC7AD02C08D356756717261393556551B6E21E5B4
WindowsXP-KB2813347-x86-SVE.exeC8B061FC01F32FC0DE7F404C7E39980A9CF1B2A0F4F0322E76F5E7C96C071ADA5BA48D45918D42B13C2878A3C16897E8FCCCFDBC
WindowsXP-KB2813347-x86-TRK.exeBCBA9AADDFF570DC356C80B8073F3B8F25FD58359085101135AEFB33F7B0DF4A3BC2C6461F8320C13037E572BDC00488A5330930
update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service DoS TSE
Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο «ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ» που δημιουργήθηκε απευθείας από τον οργανισμό υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το άρθρο, παρέχονται ως απόκριση σε θέματα που προκύπτουν. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διάθεσής του, το υλικό ενδέχεται να έχει τυπογραφικά λάθη και να αναθεωρηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στους Όρους χρήσης για άλλα ζητήματα.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2828223 - Τελευταία αναθεώρηση: 04/12/2013 13:21:00 - Αναθεώρηση: 1.0

 • Windows 7 Service Pack 1
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 Service Pack 2
 • Service Pack 2 για Windows Vista
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
 • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB2828223
Σχόλια