Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος απενεργοποίησης του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη για τη ρύθμιση παραμέτρων της Επαναφοράς Συστήματος (System Restore)

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Πριν να τροποποιήσετε το μητρώο, βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας και ότι γνωρίζετε τον τρόπο επαναφοράς του μητρώου, σε περίπτωση που προκύψει κάποιο θέμα. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, επαναφοράς και επεξεργασίας του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Ορισμός του Μητρώου των Microsoft Windows
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο τοπικής απενεργοποίησης του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη για τη ρύθμιση παραμέτρων της Επαναφοράς Συστήματος (System Restore), προκειμένου να μην επιτρέπεται σε χρήστες να τροποποιούν τις ρυθμίσεις της Επαναφοράς Συστήματος (System Restore), να ενεργοποιούν ή να απενεργοποιούν αυτήν τη δυνατότητα για μονάδες δίσκου του συστήματος και για μονάδες δίσκου που δεν ανήκουν στο σύστημα. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος απενεργοποίησης αλλαγών ρύθμισης παραμέτρων και διατήρησης της ενεργοποίησης του φίλτρου και της υπηρεσίας. Μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για υπολογιστές με πολλούς χρήστες ή υπολογιστές με πολλά διαμερίσματα.

Σημείωση Πρέπει να είστε διαχειριστής ή κάτοχος ή να έχετε δικαιώματα διαχειριστή, για να εκτελέσετε αυτές τις εργασίες.
Περισσότερες πληροφορίες
Χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες τρεις μεθόδους, για να εκτελέσετε αυτήν την εργασία:

Μέθοδος 1: Χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή πολιτικής ομάδας (Group Policy Editor)

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), στη συνέχεια στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε gpedit.msc και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Αναπτύξτε το στοιχείο Ρυθμίσεις υπολογιστή (Computer Configuration), κατόπιν το στοιχείο Πρότυπα διαχείρισης (Administrative Templates), στη συνέχεια το στοιχείο Σύστημα (System) και κατόπιν κάντε κλικ στο στοιχείο Επαναφορά Συστήματος (System Restore).
 3. Κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Απενεργοποίηση Επαναφοράς Συστήματος (Turn off System Restore) και κατόπιν στην καρτέλα Ρύθμιση (Setting) ενεργοποιήστε την επιλογή Απενεργοποίηση (Disable).
 4. Κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Απενεργοποίηση ρύθμισης παραμέτρων (Turn off Configuration) και κατόπιν, στην καρτέλα Ρύθμιση (Setting), ενεργοποιήστε την επιλογή Ενεργοποίηση (Enable).

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία αυτών των ρυθμίσεων, κάντε κλικ στην καρτέλα Επεξήγηση (Explain) στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες (Properties).
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή (Apply) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Εάν οι χρήστες επιχειρήσουν να αποκτήσουν πρόσβαση στη ρύθμιση παραμέτρων της Επαναφοράς Συστήματος (System Restore Configuration), το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες συστήματος (System Properties) υπάρχει, αλλά η καρτέλα Επαναφορά Συστήματος (System Restore) δεν εμφανίζεται.

Μέθοδος 2: Δημιουργία προσαρμοσμένης κονσόλας MMC

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε mmc και τέλος κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Στην Κονσόλα διαχείρισης της Microsoft (Microsoft Management Console - MMC), στο μενού Κονσόλα (Console), κάντε κλικ στην εντολή Προσθαφαίρεση συμπληρωματικών προγραμμάτων (Add/Remove Snap-in).
 3. Στην καρτέλα Μεμονωμένο (Standalone), κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add), κάντε κλικ στην επιλογή Πολιτική ομάδας (Group Policy) στην ενότητα Διαθέσιμα μεμονωμένα συμπληρωματικά προγράμματα (Available Standalone Snap-ins) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add).
 4. Αποδεχθείτε την προεπιλογή "Τοπικός υπολογιστής" (Local Computer) στο πλαίσιο Αντικείμενο πολιτικής ομάδας (Group Policy Object) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish).
 5. Κλείστε το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη μεμονωμένου συμπληρωματικού προγράμματος (Add Standalone Snap-in) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK στο παράθυρο διαλόγου Προσθαφαίρεση συμπληρωματικών προγραμμάτων (Add/Remove Snap-in).
 6. Στην ενότητα Αρχική κονσόλα (Console Root), αναπτύξτε το στοιχείο Πολιτική: Τοπικός υπολογιστής (Local Computer Policy), κατόπιν το στοιχείο Ρυθμίσεις υπολογιστή (Computer Configuration), έπειτα το στοιχείο Πρότυπα διαχείρισης (Administrative Templates), στη συνέχεια το στοιχείο Σύστημα (System) και κατόπιν κάντε κλικ στο στοιχείο Επαναφορά Συστήματος (System Restore).
 7. Κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Απενεργοποίηση Επαναφοράς Συστήματος (Turn off System Restore) και κατόπιν στην καρτέλα Ρύθμιση (Setting) ενεργοποιήστε την επιλογή Απενεργοποίηση (Disable).
 8. Κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Απενεργοποίηση ρύθμισης παραμέτρων (Turn off Configuration) και κατόπιν, στην καρτέλα Ρύθμιση (Setting), ενεργοποιήστε την επιλογή Ενεργοποίηση (Enable).
 9. Κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή (Apply) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 10. Στο μενού Κονσόλα (Console), κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση ως (Save as), πληκτρολογήστε το όνομα της νέας κονσόλας και αποδεχθείτε το φάκελο "Εργαλεία διαχείρισης" (Administrative Tools) ως την προεπιλεγμένη θέση αποθήκευσης αυτού του αρχείου.

  Για να πραγματοποιήσετε πρόσβαση στη νέα κονσόλα, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα προγράμματα (More Programs) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools).
Εάν οι χρήστες επιχειρήσουν να αποκτήσουν πρόσβαση στη ρύθμιση παραμέτρων της Επαναφοράς Συστήματος (System Restore Configuration), το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες συστήματος (System Properties) υπάρχει, αλλά η καρτέλα Επαναφορά Συστήματος (System Restore) δεν εμφανίζεται.

Μέθοδος 3: Χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) για την απενεργοποίηση της Επαναφοράς Συστήματος (System Restore)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά σφάλματα, τα οποία ίσως απαιτήσουν την επανεγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα θέματα που προκύπτουν από την εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) είναι δυνατό να επιλυθούν. Χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) με δική σας ευθύνη.
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Στον "Επεξεργαστή Μητρώου" (Registry Editor), εντοπίστε το ακόλουθο κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT
 3. Στα Windows NT, δημιουργήστε ένα νέο κλειδί:
  • Κάντε κλικ στο μενού Επεξεργασία (Edit), κατόπιν στην εντολή Δημιουργία (New) και, στη συνέχεια, στην εντολή Κλειδί (Key).
  • Για το όνομα του νέου κλειδιού, πληκτρολογήστε SystemRestore.
 4. Δημιουργήστε μια νέα τιμή DWORD:
  • Στο μενού Επεξεργασία (Edit), κάντε κλικ στην εντολή Δημιουργία (New) και, στη συνέχεια, στην εντολή Τιμή DWORD (DWORD Value).
  • Κάντε διπλό κλικ στο νέο κλειδί, για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία τιμής DWORD (Edit DWORD Value).
  • Στην περιοχή Όνομα τιμής (Value name), πληκτρολογήστε DisableConfig, στην περιοχή Δεδομένα τιμής (Value data) πληκτρολογήστε 1 και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 283073 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/05/2015 23:26:39 - Αναθεώρηση: 2.1

Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbhowto KB283073
Σχόλια