Ο εσφαλμένος τερματισμός ενδέχεται να επηρεάσει την Επαναφορά συστήματος (System Restore)

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR283096
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Όταν χρησιμοποιείτε την Επαναφορά συστήματος (System Restore) για να πραγματοποιήσετε επαναφορά του συστήματός σας, η Επαναφορά συστήματος (System Restore) ενδέχεται να μην επαναφέρει όλα τα αρχεία όπως αναμένεται. Ενδέχεται επίσης να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους, όταν κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας μετά τη διαδικασία επαναφοράς:
Επαναφορά συστήματος
Η επαναφορά δεν ολοκληρώθηκε
Ο υπολογιστής σας δεν είναι δυνατόν να επαναφερθεί σε:
Ημερομηνία
Όνομα σημείου επαναφοράς
Αυτή η επαναφορά δεν ολοκληρώθηκε. Διακόπηκε από εσφαλμένο τερματισμό. Πρέπει να αναιρεθεί αυτή η επαναφορά ή να επιλεχθεί άλλο σημείο επαναφοράς.
Για να επιλέξετε ένα άλλο σημείο επαναφοράς, κάντε επανεκκίνηση της Επαναφοράς συστήματος (System Restore).

(System Restore
Restoration Incomplete
Your computer cannot be restored to:
Date
Restore Point Name
This restoration is incomplete. It was interrupted by an improper shutdown. You should undo this restore or choose another restore point.
To choose another restore point, restart System Restore.)
Αιτία
Η συμπεριφορά αυτή είναι δυνατό να προκύψει όταν δεν γίνει σωστός τερματισμός της λειτουργίας του υπολογιστή. Για παράδειγμα, το θέμα αυτό προκύπτει όταν δεν γίνεται σωστός τερματισμός της λειτουργίας του υπολογιστή κατά λάθος ή εσκεμμένα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επαναφοράς.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να λυθεί αυτό το ζήτημα, μπορείτε να επαναφέρετε τον υπολογιστή στο ίδιο σημείο επαναφοράς ή να αναιρέσετε την πρώτη επαναφορά.

Μέθοδος 1: Επιλέξτε το ίδιο ή άλλο σημείο επαναφοράς  1. Ξεκινήστε την Επαναφορά συστήματος (System Restore).
  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Επαναφορά του υπολογιστή σε προηγούμενη χρονική στιγμή (Restore my computer to an earlier time) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
  3. Επιλέξτε ένα σημείο επαναφοράς από την ενότητα Ημερολόγιο επαναφοράς συστήματος (System Restore Calendar) στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή σημείου επαναφοράς (Select a Restore Point) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί "Επόμενο" (Next).

Μέθοδος 2: Αναιρέστε την προηγούμενη επαναφορά  1. Ξεκινήστε την Επαναφορά συστήματος (System Restore).
  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αναίρεση της τελευταίας επαναφοράς (Undo my last restoration) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next) .
Περισσότερες πληροφορίες
Όταν γίνεται εσφαλμένος ή υποχρεωτικός τερματισμός της λειτουργίας του υπολογιστή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επαναφοράς, είτε κατά λάθος είτε εσκεμμένα, στο μηχάνημα ενδέχεται να έχει γίνει επαναφορά μόνο μερικών αρχείων.

Εάν γίνει εσφαλμένος τερματισμός σε οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή (όχι κατά τη διάρκεια της επαναφοράς) και έχει γίνει επαναφορά κάποια στιγμή πριν από τον εσφαλμένο τερματισμό, υπάρχει μικρή πιθανότητα να αποτύχει η επαναφορά, λόγω του γεγονότος ότι ορισμένες λειτουργίες αρχείων ενδέχεται να μην έχουν συνδεθεί σωστά από την Επαναφορά συστήματος (System Restore). Το σύστημα θα είναι στην κατάσταση που βρισκόταν, πριν αρχίσει η επαναφορά. Για να λυθεί αυτό το ζήτημα, ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στην ενότητα "Επίλυση" αυτού του άρθρου.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 283096 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/05/2015 23:27:47 - Αναθεώρηση: 1.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbtool λάθους μήνυμα kbprb τερματισμός σημείο επαναφοράς επίλυση windowsxp KB283096
Σχόλια