ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Αναβάθμιση προφίλ των Windows 98 ή Windows Millennium Edition σε προφίλ χρήστη τομέα των Windows XP

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR283253
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο αναβάθμισης ενός υπολογιστή-πελάτη με Microsoft Windows 98 ή Microsoft Windows Millennium Edition, ο οποίος έχει προφίλ χρηστών, σε υπολογιστή-πελάτη που λειτουργεί με Microsoft Windows XP. Τα παρακάτω βήματα επιτρέπουν τη διατήρηση των προφίλ των Windows 98 και Windows Millennium Edition (Me) κατά τη διαδικασία.

Επιστροφή στην αρχή

Αναβάθμιση προφίλ των Win 98 ή Win ME σε προφίλ χρήστη τομέα των Windows XPΗ καλύτερη μέθοδος διατήρησης των προφίλ είναι να υπάρχει σύνδεση με τον τομέα κατά τη διαδικασία της εγκατάστασης αναβάθμισης. Σε διαφορετική περίπτωση, πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια μέθοδο επίλυσης του ζητήματος για τη μεταφορά των πληροφοριών του προφίλ στο προφίλ των Windows XP.

Κατά τη διαδικασία της εγκατάστασης αναβάθμισης, στην ενότητα δικτύου, ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τη σύνδεση με έναν τομέα ή μια ομάδα εργασίας. Εάν συνδεθείτε με τον τομέα σε αυτό το σημείο, εξασφαλίζετε την επιτυχή μεταγκατάσταση όλων των υπαρχόντων προφίλ στην εγκατάσταση των Windows XP.

Εάν, κατά τη διαδικασία αναβάθμισης, δεν συνδέσετε τον υπολογιστή με τον τομέα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη μέθοδος επίλυσης:
  1. Συνδέστε τον αναβαθμισμένο υπολογιστή στον τομέα προορισμού.
  2. Όλοι οι κατάλληλοι χρήστες θα πρέπει να συνδεθούν και να αποσυνδεθούν (με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένα προφίλ).
  3. Αντιγράψτε τον κατάλληλο φάκελο Application Data από τα προφίλ των Windows 95, Windows 98 και Windows Me στα προφίλ χρηστών που μόλις δημιουργήσατε.
Επιστροφή στην αρχήΙδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 283253 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/12/2015 17:18:36 - Αναθεώρηση: 1.0

Microsoft Windows XP Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster kbupgrade kbenv KB283253
Σχόλια