Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Η Εξέταση δίσκων σε λειτουργία μόνο για ανάγνωση δεν εντοπίζει σφάλματα στον τόμο NTFS

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR283340
Συμπτώματα
Όταν εκτελείτε το βοηθητικό πρόγραμμα Chkdsk (Εξέταση δίσκων) σε λειτουργία μόνο για ανάγνωση σε έναν τόμο που χρησιμοποιεί το σύστημα αρχείων NTFS, το Chkdsk ενδέχεται να μην εντοπίσει σφάλματα στη δομή του δίσκου.
Αιτία
Η συμπεριφορά αυτή είναι δυνατό να προκύψει, εάν η περιοχή δεδομένων $logfile στον κύριο πίνακα αρχείων (Master File Table) είναι κατεστραμμένη.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, εκτελέστε το Chkdsk με την επιλογή /f για να προετοιμάσετε πάλι την περιοχή δεδομένων $logfile και για να διορθώσετε το σφάλμα.

Σε μια γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε την παρακάτω εντολή και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο ENTER
chkdsk ετικέτα_τόμου : /v /f
όπου ετικέτα_τόμου είναι η ετικέτα του τόμου στον οποίο θέλετε να εκτελέσετε το Chkdsk.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 283340 - Τελευταία αναθεώρηση: 02/20/2004 12:58:00 - Αναθεώρηση: 1.0

  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • kbtool αρχείων πίνακας kbprb δομή windowsxp κύριος ετικέτα $logfile τόμου KB283340
Σχόλια