Η Διαχείριση Συσκευών (Device Manager) εξακολουθεί να εμφανίζει σε λίστα κάποια συσκευή μετά την κατάργησή της

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR283361
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Αφού καταργήσετε μια συσκευή από τη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager), εάν κάνετε κλικ στο κουμπί Όχι (No) όταν ερωτηθείτε εάν θέλετε να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας, η συσκευή ενδέχεται να εξακολουθεί να εμφανίζεται στη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager) μετά την ενημέρωση του παραθύρου "Διαχείριση Συσκευών" (Device Manager).
Αιτία
Η συμπεριφορά αυτή είναι δυνατό να παρουσιαστεί, επειδή η συσκευή είναι σε χρήση. Τα Windows XP δεν είναι δυνατό να διακόψουν τη λειτουργία μιας συσκευής και να καταργήσουν τη συσκευή, μέχρι να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτήν τη συμπεριφορά, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή.
Κατάσταση
Αυτή η συμπεριφορά οφείλεται στη σχεδίαση.
Περισσότερες πληροφορίες
Για πληροφορίες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους δεν είναι δυνατή η κατάργηση της συσκευής, ανατρέξτε στο αρχείο Setupapi.log. Το αρχείο Setupapi.log βρίσκεται στο φάκελο εγκατάστασης των Windows XP, ο οποίος είναι συνήθως ο φάκελος Windows ή Winnt.
uninstall
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 283361 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/05/2015 23:33:16 - Αναθεώρηση: 1.4

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbhardware kbui kbhw kbprb KB283361
Σχόλια
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)