Ενδέχεται να εμφανιστεί το μήνυμα λάθους "Δεν είναι δυνατή η εισαγωγή αυτού του αρχείου" (This File Cannot Be Imported) στο Windows Movie Maker

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR283374
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Στα Windows XP, όταν προσπαθήσετε να εισαγάγετε αρχεία πολυμέσων στο Microsoft Windows Movie Maker έκδοση 1.1, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Δεν είναι δυνατή η εισαγωγή αυτού του αρχείου. Βεβαιωθείτε ότι πρόκειται για έγκυρο τύπο αρχείου και ότι δεν έχουν καταστραφεί τα περιεχόμενά του.(This file cannot be imported. Make sure that it is a valid file type and that its contents have not been corrupted).
Αιτία
Αυτό το θέμα μπορεί να εμφανιστεί στην περίπτωση που ο υπολογιστής σας δεν έχει εγκατεστημένο τον κατάλληλο κωδικοποιητή/αποκωδικοποιητή (κωδικοποιητή) (coder/decoder (codec)), ώστε να αναπαράγει το αρχείο πολυμέσων στο Windows Movie Maker.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να παρακάμψετε το θέμα, προσπαθήστε να ανοίξετε το αρχείο στο Microsoft Windows Media Player για τα Windows XP, για να παρακολουθήσετε εάν είναι δυνατή η λήψη του κωδικοποιητή για το αρχείο. Εάν γίνει επιτυχής λήψη του κωδικοποιητή στο Windows Media Player για Windows XP, τότε είναι δυνατή η εισαγωγή του αρχείου.

Εάν το αρχείο έχει κωδικοποιηθεί σε άλλον υπολογιστή που έχει εγκατεστημένο ιδιόκτητο κωδικοποιητή, εγκαταστήστε το λογισμικό ή τον κωδικοποιητή στον υπολογιστή που εμφανίζει το θέμα ή κάντε λήψη του κατάλληλου κωδικοποιητή από τον κατασκευαστή.
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της, που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για" αυτού του άρθρου.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 283374 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/05/2015 23:33:27 - Αναθεώρηση: 1.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbtool λογισμικό λάθους μήνυμα kbprb εισαγωγή αρχείο λήψη xp αποκωδικοποιητής κωδικοποιητής πολυμέσων windowsxp KB283374
Σχόλια