Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Οι συναρτήσεις VBA (Visual Basic for Applications) διακόπτονται σε μια βάση δεδομένων με αναφορές που λείπουν

Η υποστήριξη για το Office 2003 έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για το Office 2003 στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Μεσαίου επιπέδου: Απαιτεί βασικές δεξιότητες χρήσης μακροεντολών, κωδικοποίησης και διαλειτουργικότητας.

Αυτό το άρθρο αφορά μια βάση δεδομένων της Microsoft Access (.mdb) και ένα έργο της Microsoft Access (.adp).

Για μια έκδοση της Microsoft Access 2000 αυτού του άρθρου, ανατρέξτε στο άρθρο 208218.
Για την έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά τη Microsoft Access 97, ανατρέξτε στο άρθρο 160870.
Συμπτώματα
Εάν διαθέτετε μια διαδικασία που περιέχει μια συνάρτηση της Visual Basic for Applications και η βάση δεδομένων που χρησιμοποιείτε περιέχει μια αναφορά σε μια βιβλιοθήκη αντικειμένων ή τύπων που λείπει, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα από τα ακόλουθα μηνύματα λάθους κατά τη μεταγλώττιση των λειτουργικών μονάδων ή την εκτέλεση της διαδικασίας:

Μήνυμα λάθους 1

Η βάση δεδομένων ή το έργο της Microsoft Access περιέχει μια αναφορά που είναι κατεστραμμένη ή λείπει για το αρχείο <όνομα_αρχείου>.
* Για να εξασφαλίσετε ότι η βάση δεδομένων η το έργο λειτουργεί σωστά, πρέπει να επιδιορθώσετε αυτήν την αναφορά.
* Για να μάθετε πώς να επιδιορθώσετε αυτήν την αναφορά, κάντε κλικ στην επιλογή "Βοήθεια".

(Your Microsoft Access database or project contains a missing or broken reference to the file <filename>.
* To ensure that your database or project works properly, you must fix this reference.
* To learn how to fix this reference, click Help.)

Μήνυμα λάθους 2

Σφάλμα μεταγλώττισης:
Δεν είναι δυνατό να βρεθεί το έργο ή η βιβλιοθήκη

(Compile Error:
Can't find project or library)
Αιτία
Η βάση δεδομένων σας περιέχει μια αναφορά σε μια άλλη βάση δεδομένων, μια βιβλιοθήκη τύπων ή μια βιβλιοθήκη αντικειμένων με την επισήμανση MISSING: <όνομα_αναφοράς> στο παράθυρο διαλόγου Αναφορές (References).
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να καταργήσετε μια αναφορά που λείπει, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ανοίξτε τη βάση δεδομένων σας.
 2. Πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+F11 για να ανοίξει η Επεξεργασία της Visual Basic (Visual Basic Editor).
 3. Από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Αναφορές (References).
 4. Κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου για τη βιβλιοθήκη τύπων ή τη βιβλιοθήκη αντικειμένων με την επισήμανση MISSING: <όνομα_αναφοράς>.
Μια εναλλακτική λύση στην απαλοιφή της αναφοράς είναι η επαναφορά του αναφερόμενου αρχείου στη διαδρομή που καθορίζεται στο παράθυρο διαλόγου Αναφορές (References). Εάν το αναφερόμενο αρχείο βρίσκεται σε νέα θέση, καταργήστε την αναφορά MISSING: <όνομα_αναφοράς> και κατόπιν δημιουργήστε μια νέα αναφορά για το αρχείο στον νέο φάκελο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε μια εφαρμογή χρόνου εκτέλεσης στην Access, δεν μπορείτε να προβάλετε αναφορές από ένα μενού. Ωστόσο, τα ακόλουθο άρθρο επιδεικνύει τον τρόπο προβολής αναφορών, χρησιμοποιώντας τον κωδικό:
209849 Τρόπος διέλευσης από όλες τις αναφορές για προβολή των ιδιοτήτων τους
Περισσότερες πληροφορίες

Βήματα για την αναπαραγωγή της συμπεριφοράς

 1. Ανοίξτε το δείγμα βάσης δεδομένων Northwind.mdb.
 2. Δημιουργήστε μια νέα φόρμα που δεν βασίζεται σε πίνακα ή ερώτημα.
 3. Από το μενού Εισαγωγή (Insert), κάντε κλικ στην εντολή Στοιχείο ελέγχου ActiveX (ActiveX Control).
 4. Στη λίστα Επιλογή ενός στοιχείου ελέγχου ActiveX Control (Select an Activex control), κάντε κλικ στην επιλογή Kodak Image Edit Control και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 5. Αποθηκεύστε τη φόρμα ως frmReference και κατόπιν κλείστε την.
 6. Κλείστε το Northwind.mdb και, στη συνέχεια, τερματίστε την Access.
 7. Εντοπίστε και μετονομάστε το αρχείο ImgEdit.ocx σε ImgEdit.old.
 8. Ξεκινήστε την Access και ανοίξτε το Northwind.mdb.
 9. Ανοίξτε τη λειτουργική μονάδα "Εκκίνηση" (Startup) σε "Προβολή σχεδίασης" (Design view).
 10. Στο μενού Εντοπισμός σφαλμάτων (Debug), κάντε κλικ στην επιλογή Μεταγλώττιση του Northwind (Compile Northwind). Παρατηρήστε ότι θα εμφανιστούν και τα δύο μηνύματα λάθους που αναφέρονται στην ενότητα "Συμπτώματα" αυτού του άρθρου.
 11. Κάντε κλικ στο κουμπί OK. Παρατηρήστε ότι εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Αναφορές (References). Η ακόλουθη αναφορά επισημαίνεται στο παράθυρο διαλόγου Available References:
  MISSING: Kodak Image Edit Control					
 12. Κάντε κλικ στο κουμπί Άκυρο (Cancel), στο παράθυρο διαλόγου Available References.
 13. Εντοπίστε και μετονομάστε το αρχείο ImgEdit.old σε ImgEdit.ocx.
 14. Επαναλάβετε το βήμα 10 και παρατηρήστε ότι το μήνυμα λάθους δεν εμφανίζεται πλέον.
Αναφορές
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με ένα άλλο πρόβλημα που θα ήταν δυνατό να προκαλέσει την εμφάνιση του πρώτου μηνύματος λάθους, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
275110 Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Μη καθορισμένη λειτουργία στην έκφραση" (Undefined function in expression) κατά την προσπάθειά σας να ανοίξετε ένα ερώτημα που αναφέρεται σε μια λειτουργία
Τώρα Ώρα Ημερομηνία Αριστερά Δεξιά Mid Str Μορφή Trim LTrim RTrim prb δεν είναι δυνατή η εύρεση του έργου ή της βιβλιοθήκης Μηνύματα_λάθους_του_Office 10017 ACC2002 εξέταση_αναγνωριστικού_εγγράφου
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 283806 - Τελευταία αναθεώρηση: 11/27/2007 18:54:42 - Αναθεώρηση: 5.3

Microsoft Office Access 2003, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbproductlink kbfunctions kbvba kberrmsg kbprb KB283806
Σχόλια