Το Project και Project Server υποστηρίζει όρια - τι να περιμένετε

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 2844167
Περίληψη
Την τεχνική ομάδα υποστήριξης έχει ανατεθεί με την υποστήριξη πελατών μας σε σενάρια άμεσης επιδιόρθωσης. Εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα λάθους ή λάβετε απρόσμενα αποτελέσματα που πιστεύετε ότι είναι εσφαλμένη ανά την κατανόηση του πώς λειτουργεί το προϊόν, το προϊόν εμφανίζεται έχει διακοπεί και χρειάζεστε μια ενημέρωση κώδικα. Εάν δεν μπορείτε να βρείτε την απάντηση μέσω μία από τις επιλογές μας δωρεάν πόρων μπορείτε να αρχίσετε ένα περιστατικό υποστήριξης, όπου ένας μηχανικός υποστήριξης θα εργαστεί για να βρει την ανάλυση με το θέμα σας.

Υποστήριξη της Microsoft προσφέρει πολλές επιλογές στους πελάτες για υποστήριξη. Η ακόλουθη σύνδεση περιγράφει τις επιλογές και παρέχει πρόσθετες συνδέσεις για την υποστήριξη: http://support.Microsoft.com/gp/Microsoft-Support-Options/EN-US

Αυτό το άρθρο περιγράφει τα όρια ειδικής στήριξης, όταν πρόκειται για πληρωθείσα τεχνικής υποστήριξης για το Project και του Project Server.

ΤΜΉΜΑ 1: ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ

Τα παρακάτω παραδείγματα είναι εντός κατευθυντήριες γραμμές για την υποστήριξη της εγκατάστασης (Setup):

· Βοηθά στην εγκατάσταση του έργου ή του Project Server, όπως περιγράφεται στην τεκμηρίωση του χρήστη.

· Επαλήθευση εγκατάστασης, τουλάχιστον ένας χρήστης μπορεί να συνδεθεί στο Project και του Project Server χωρίς σφάλμα.

· Έλεγχος ακεραιότητας μέσων διανομής - αντιγραφή αρχείων τοπικά και δοκιμαστική εγκατάσταση από τον τοπικό κατάλογο.Τα παρακάτω παραδείγματα είναι πέρα από τις κατευθυντήριες γραμμές για την υποστήριξη της εγκατάστασης (Setup):

· Η εγκατάσταση της υποστήριξης σε λειτουργικά συστήματα δεν παρατίθεται στο πλαίσιο εάν το ζήτημα ορίζεται να είναι λειτουργικό σύστημα.

· Υποστηρίζει τροποποίηση οποιουδήποτε αρχείου προγράμματος εγκατάστασης ή αντιγράφου για διαχείριση εγκαταστάσεων.

· Τροποποίηση του συστήματος αρχείων όπως * αρχεία .bat, *.sys, *.ini και *.dat.ΤΜΉΜΑ 2:Κωδικοποίηση με μακροεντολές, η VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS (VBA) και η Project Data Service (PDS) ή Project Server Interface (PSI)

Οι προσαρμογές μπορεί να συμπίπτει με τον ορισμό μιας άμεσης επιδιόρθωσης του ζητήματος σε πολλές περιπτώσεις. Ωστόσο, η ομάδα τεχνικής υποστήριξης θα λειτουργεί εντός μας ορίων υποστήριξης για να σας βοηθήσει να μετακινηθείτε προς τα εμπρός, εάν συναντήσετε προβλήματα. Ωστόσο, ενδέχεται να ζητήσουμε να καταργήσετε την προσαρμογή και να ελέγξετε για να δείτε εάν το πρόβλημα δεν λυθεί έτσι σας να προσδιορίσετε το πρόβλημα. Εάν διαπιστώσουμε είναι η προσαρμογή που προκαλεί το ζήτημα θα συνεχίσουμε να εργαστεί μαζί σας για να διαπιστώσετε εάν το ζήτημα τεκμηρίωσή μας ή μια συγκεκριμένη μέθοδο προγραμματισμού που δεν λειτουργεί όπως τεκμηριώνεται. Ενδέχεται να πρέπει να σας ζητήσει να απομονώσετε το πρόβλημα σε μερικές γραμμές κώδικα (όχι περισσότερο από 15 γραμμές) που μας να αναπαραγάγετε το ζήτημα με προκειμένου να συνεχίσετε την αντιμετώπιση προβλημάτων.

Ακολουθούν παραδείγματα που βρίσκονται εντός κατευθυντήριες γραμμές για την κύρια υποστήριξη μακροεντολών/VBA και τον κώδικα εντός του Project και του Project Server.

Ο μηχανικός υποστήριξης θα:

· Εξηγούν τη σύνταξη ή τις παραμέτρους κάθε ενσωματωμένη VBA ή εντολή μακροεντολή, καθώς και εξέταση μια γραμμή πρόβλημα κώδικα για σωστή σύνταξη μόνο.

· Προσδιορίστε αν το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε οφείλεται σε ένα σφάλμα. Παρέχει τεκμηριωμένες λύσεις. Αυτό δεν περιλαμβάνει αντιμετώπιση προβλημάτων προγραμματισμού λογική ζητήματα, τα οποία προκαλούν μια μακροεντολή για να λειτουργήσει σωστά.

· Περιγράψτε τις λειτουργίες και δυνατότητες του VBA επεξεργασία περιβάλλοντος όπως το παράθυρο object browser, ο μακρονετολών, αρχεία Βοήθειας, εργαλεία διαχείρισης για τον εντοπισμό σφαλμάτων και τον κωδικό.

· Εξηγούν βασικές έννοιες που αφορούν τον εντοπισμό σφαλμάτων διαδικασιών VBA όπως Βηματική εκτέλεση κώδικα μακροεντολών.

· Προσδιορίστε αν το πρόβλημα μπορεί να λυθεί με μια υπάρχουσα μακροεντολή δείγμα.

· Δείχνουν πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα καταγραφής μακροεντολών για την αυτοματοποίηση εργασιών με απλή.

· Δείχνουν τον τρόπο απενεργοποίησης της Visual Basic for Applications.

· Δημιουργήστε και περιγράφουν έως και δεκαπέντε γραμμές κώδικα που είναι συγκεκριμένες για το πρόβλημά σας, σε ένα δείγμα μακροεντολής. Αυτό δεν περιλαμβάνει επεξεργασία ή τροποποιείτε μια υπάρχουσα μακροεντολή πελάτη.

Ανάπτυξη προσαρμογής χρησιμοποιώντας PDS ή PSI

Κατανόηση του στόχου σας - ο θα μηχανικός υποστήριξης:

· Ελέγξτε για να δείτε εάν τη δυνατότητα ο στόχος να επιτευχθεί μέσω της διασύνδεσης στους χρήστες.
  • Ελέγξτε εάν ο στόχος να επιτευχθεί με το ProjTool. Ο κωδικός ProjTool είναι διαθέσιμες στο κοινό στο κιτ προγραμματιστές λογισμικού διακομιστή έργου http://MSDN.Microsoft.com/en-us/library/Office/gg446880 (v=office.14)
  • Για να περιορίσετε το πρόβλημα σε μια συγκεκριμένη μέθοδος ή η συνάρτηση για τον έλεγχο. Αυτό είναι όπου πρέπει να ζητήσουμε να απομονώσετε το πρόβλημα πριν σας να μετακινηθείτε προς τα εμπρός.
Πόροι για προγραμματιστές πρόσθετες
Κέντρο για προγραμματιστές του έργου- http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Office/aa905469.aspx

Τα παρακάτω παραδείγματα είναι πέρα από τις κατευθυντήριες γραμμές για την υποστήριξη μακροεντολών/VBA (εκτός από όπως σημειώνεται ανωτέρω OD υποστήριξης):

· Εντοπισμός σφαλμάτων σε κώδικα πελάτη, καθώς και τον εντοπισμό σφαλμάτων λογική.

· Σύνταξη υποστήριξη για κλήσεις API είναι διαθέσιμες μέσω το κατάλληλο κιτ προγραμματιστές λογισμικού (SDK).

· Συντάξτε τον κώδικά συγκεκριμένη εφαρμογή του πελάτη.

· Μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες λύσεις για γνωστά προβλήματα.

· Υποστηρίζει μη τεκμηριωμένη εντολές ή χρήση της εντολής.

ΤΜΉΜΑ 3: ODBC/OLEDB (Project 2007 και 2010 μόνο)

Τα παρακάτω παραδείγματα είναι εντός κατευθυντήριες γραμμές για την υποστήριξη του ODBC/OLEDB:

· Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα οδήγησης ODBC/OLEDB έχει εγκατασταθεί σωστά.

· Προσδιορίστε εάν ο πελάτης να συνδεθείτε με κάποιο άλλο εργαλείο, κατά προτίμηση με ένα εργαλείο δεν είναι ODBC.

· Για να προσδιορίσετε προβλήματα που σχετίζονται με τα προγράμματα οδήγησης ODBC/OLEDB και συνδεσιμότητα.

Τα παρακάτω παραδείγματα είναι πέρα από τις κατευθυντήριες γραμμές για την υποστήριξη του ODBC/OLEDB:

· Αντιμετώπιση προβλημάτων με προγράμματα οδήγησης ODBC που δόθηκε δεν είναι της Microsoft.

· Αντιμετώπιση προβλημάτων σε σύνταξη SQL σύνδεσης ODBC.ΤΜΉΜΑ 4: INTERNET - WEB - SHAREPOINT

Τα παρακάτω παραδείγματα είναι εντός κατευθυντήριες γραμμές για το Internet, Web και υποστήριξης του SharePoint:

· Αποδεικνύουν τη δημιουργία ενός πεδίου υπερ-σύνδεση σε ένα έγγραφο.

· Βεβαιωθείτε ότι ο πελάτης να γρήγορα σε μια γενική διεύθυνση URL (www.microsoft.com) πληκτρολογώντας τον στη γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησης του πελάτη.

· Σας βοηθήσουν με την εγκατάσταση των υπηρεσιών διακομιστή του SharePoint. Συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης τοποθεσίες web, ρύθμιση βάσεις δεδομένων ρυθμίσεων παραμέτρων και περιεχομένου και εκτελεί οδηγοί ρύθμισης παραμέτρων.

· Δημιουργία νέων τοποθεσιών web και επέκταση τους για χρήση με το SharePoint.

Τα παρακάτω παραδείγματα είναι πέρα από τις κατευθυντήριες γραμμές για το Internet, Web και υποστήριξης του SharePoint

· Αντιμετώπιση προβλημάτων, όπου ο πελάτης τροποποιήσει το μητρώο για να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες συνδέσεις.

· Αντιμετώπιση τυχόν HTML ή ASP που ο πελάτης δημιουργεί ή τροποποιεί.

· Αντιμετώπιση προβλημάτων σύνδεσης στο Internet ή διακομιστή Web του πελάτη.ΤΜΉΜΑ 5: ΠΡΌΣΘΕΤΑ ΚΑΙ ΤΡΊΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΏΝ

Τα παρακάτω παραδείγματα είναι εντός κατευθυντήριες γραμμές για τα πρόσθετα και υποστήριξη τρίτων κατασκευαστών:

· Ελέγξτε για γνωστά διενέξεις, σφάλματα ή επαφών υποστήριξης για οποιαδήποτε πρόσθετα άλλου κατασκευαστή.

Τα παρακάτω παραδείγματα είναι πέρα από τις κατευθυντήριες γραμμές για τα πρόσθετα και υποστήριξη τρίτων κατασκευαστών:

· Όλα τα στοιχεία τρίτων κατασκευαστών που υποστηρίζονται από τον προμηθευτή. Συμβουλευτείτε το αρχείο Βοήθειας της εφαρμογής για πληροφορίες επαφής για υποστήριξη.
Περισσότερες πληροφορίες
Αρχεία Βοήθειας προγραμματισμού διακομιστή έργου μπορεί ίδρυσης στην ακόλουθη θέση:

Τεκμηρίωση για προγραμματιστές 2013 έργου- http://MSDN.Microsoft.com/en-us/library/Office/ms512767 (v=office.15)

Τεκμηρίωση SDK του Project 2010-http://MSDN.Microsoft.com/en-us/library/Office/ms512767 (office.14)

Το Project 2007 SDK http://MSDN.Microsoft.com/en-us/library/Office/ms512767 (office.12)
PSVR2010, psvr2013, psvr2007, PJO, Proj2007, proj2010, proj2013

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2844167 - Τελευταία αναθεώρηση: 05/06/2016 11:11:00 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft Project Online, Microsoft Project 2013 Standard, Microsoft Project 2013 Professional, Microsoft Project Server 2013, Microsoft Project Standard 2010, Microsoft Project Professional 2010, Microsoft Project Server 2010, Microsoft Office Project Standard 2007, Microsoft Office Project Professional 2007, Microsoft Office Project Server 2007, Microsoft Project for Office 365

  • kbmt KB2844167 KbMtel
Σχόλια