Οι χρήστες του Exchange 2003 και το Outlook 2003 δεν είναι δυνατό να προβάλετε πληροφορίες διαθεσιμότητας των χρηστών του Office 365 σε μια ανάπτυξη υβριδική σε εγκαταστάσεις

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 2847591
Σημείωση Ο Οδηγός ρύθμισης παραμέτρων υβριδική που περιλαμβάνεται στην κονσόλα διαχείρισης Exchange στον Microsoft Exchange Server 2010 δεν υποστηρίζεται πλέον. Επομένως, θα πρέπει να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλέον τον παλιό Οδηγό ρύθμισης παραμέτρων υβριδική. Αντί για αυτό, χρησιμοποιήστε τον Οδηγό ρύθμισης παραμέτρων του Office 365 υβριδική που είναι διαθέσιμη στην http://aka.MS/HybridWizard. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Οδηγός ρύθμισης παραμέτρων υβριδική Office 365 για το Exchange 2010.
ΤΟ ΠΡΌΒΛΗΜΑ
Έχετε μια ανάπτυξη υβριδική της εσωτερικής εγκατάστασης Microsoft Exchange Server και Microsoft Exchange Online σε Microsoft Office 365 και ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες είναι αληθής:
 • Το περιβάλλον του διακομιστή εσωτερικής εγκατάστασης εκτελεί Microsoft Exchange Server 2010 και Microsoft Exchange Server 2003.
 • Στο δημόσιο φάκελο του Exchange 2003 έχει ρυθμιστεί ώστε να χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη λίστα αντί για ομάδες δρομολόγησης για αναφορές του δημόσιου φακέλου.
Σε αυτό το σενάριο, εσωτερικής εγκατάστασης στους χρήστες που έχουν ένα γραμματοκιβώτιο του Exchange 2003 ή που χρησιμοποιούν Microsoft Office Outlook 2003 δεν είναι δυνατό να προβάλετε τις πληροφορίες διαθεσιμότητας των χρηστών του Office 365. Ωστόσο, μπορούν να προβάλλουν τις πληροφορίες διαθεσιμότητας άλλων χρηστών εσωτερικής εγκατάστασης. Επιπλέον, οι χρήστες εσωτερικής εγκατάστασης με ένα γραμματοκιβώτιο του Exchange 2010 να προβάλετε τις πληροφορίες διαθεσιμότητας των χρηστών του Office 365.
ΑΙΤΊΑ
Αυτό το ζήτημα προκύπτει, εάν το Exchange 2003 δεν είναι δυνατό να αναφέρεται το Outlook σε διακομιστή Exchange 2010 δημόσιο φάκελο που περιέχει τη ρεπλίκα. Παρόλο που ένα διακομιστή Exchange 2010 καθορίζεται στη λίστα προσαρμοσμένων για αναφορές του δημόσιου φακέλου, ο υπολογισμός του κόστους θα αποτύχει. Όταν ο διακομιστής Exchange 2010 επιλέγεται στο δημόσιο φάκελο προσαρμοσμένη λίστα παραπομπών από το σύστημα διαχείρισης του Exchange 2003, η βάση δεδομένων δημόσιου φακέλου εμφανίζεται αντί για το διακομιστή.

Exchange 2003 επιλύει σωστά το διακομιστή Exchange 2010 στη λίστα παραπομπών δημόσιου φακέλου το GUID της βάσης δεδομένων δημόσιου φακέλου Exchange 2010 αντί για το αναγνωριστικό GUID του διακομιστή Exchange 2010 δημόσιου φακέλου. Όταν το Exchange 2003 αναζητά τη βάση δεδομένων GUID για μερισμό κόστους, δεν είναι ένας έγκυρος διακομιστής διαδρομή. Επομένως, αυτός επισημαίνεται με ένα άπειρο κόστος. Επειδή το κόστος είναι απεριόριστο, το Exchange 2003 δεν αναφέρεται στον υπολογιστή-πελάτη στο διακομιστή Exchange 2010.
ΛΎΣΗ
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα επεξεργασίας διασυνδέσεις υπηρεσίας καταλόγου Active (Επεξεργασία ADSI) για να τροποποιήσετε το χαρακτηριστικό msExchfolderAffinityList στο διακομιστή που εκτελεί τον Exchange 2003. Συγκεκριμένα, μπορείτε να αντικαταστήσετε το GUID της βάση δεδομένων δημόσιου φακέλου του Exchange 2010 με το GUID του διακομιστή Exchange 2010 δημόσιου φακέλου.

Για να γίνει αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα στο διακομιστή που εκτελεί τον Exchange 2003.
 1. Ανοίξτε το κέλυφος διαχείρισης Exchange και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Για να προσδιορίσετε το GUID της βάση δεδομένων δημόσιου φακέλου του Exchange 2010. Για να γίνει αυτό, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:
   get-publicfolderdatabase |fl name, guid
  2. Για να προσδιορίσετε το GUID του διακομιστή Exchange 2010 δημόσιου φακέλου. Για να γίνει αυτό, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:
   get-exchangeserver |fl name,guid
 2. Χρησιμοποιήστε το ADSI Edit για να εντοπίσετε το χαρακτηριστικό msExchfolderAffinityList και, στη συνέχεια, καθορίστε το GUID του διακομιστή Exchange 2010 δημόσιου φακέλου.
  1. Ανοίξτε το ADSI Edit και, στη συνέχεια, συνδεθείτε με το περιβάλλον ρύθμισης παραμέτρων.
  2. Αναπτύξτε τον τομέα και, στη συνέχεια, εντοπίστε το διακομιστή. Η διαδρομή του διακομιστή είναι ως εξής:
   Ρύθμιση παραμέτρων/υπηρεσίες Microsoft Exchange /<OrganizationName></OrganizationName>/ Ομάδες διαχείρισης/διακομιστές /<ServerName></ServerName>

  3. Κάντε δεξιό κλικ στο διακομιστή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες.
  4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Πρόγραμμα επεξεργασίας χαρακτηριστικό , εντοπίστε και, στη συνέχεια, επιλέξτε το msExchfolderAffinityList χαρακτηριστικό.
  5. Κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασίακαι, στη συνέχεια, με βάση τις πληροφορίες που λάβατε στο βήμα 1, αντικαταστήστε το GUID της βάση δεδομένων δημόσιου φακέλου του Exchange 2010 με το GUID του διακομιστή Exchange 2010 δημόσιου φακέλου.
 3. Επανεκκινήστε την υπηρεσία Microsoft Exchange Information Store. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να το κάνετε αυτό, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Αφού ακολουθήσετε αυτήν τη διαδικασία, το όνομα του διακομιστή Exchange 2010 δημόσιο φάκελο θα εμφανιστούν στη λίστα προσαρμοσμένων για αναφορές του δημόσιου φακέλου. Να θυμάστε ότι μπορείτε να τροποποιήσετε τους άλλους διακομιστές στη λίστα προσαρμοσμένων χωρίς να επηρεαστεί το ενημερωμένο GUID στο χαρακτηριστικό msExchFolderAffinityList .
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το χαρακτηριστικό msExchfolderAffinityList είναι η ιδιότητα της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory που επιλύει την προσαρμοσμένη λίστα για αναφορές του δημόσιου φακέλου στο διακομιστή GUID.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους παρακάτω πόρους της Microsoft:
Εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια; Μεταβείτε το Κοινότητα του Office 365 τοποθεσία Web.

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2847591 - Τελευταία αναθεώρηση: 04/26/2016 02:46:00 - Αναθεώρηση: 4.0

Microsoft Exchange Online

 • o365 o365a o365e o365m o365022013 hybrid kbmt KB2847591 KbMtel
Σχόλια