Περιγραφή της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης για το 2010 διακομιστή Lync, βασικά στοιχεία: Ιουλίου 2013

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 2847898
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει το Microsoft Lync Server 2010, βασικά στοιχεία ζητήματα που διορθώνονται με την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση που κυκλοφόρησε Ιουλίου 2013.
Αυτό το άρθρο περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση:
 • Τα ζητήματα που επιδιορθώνονται από την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση.
 • Τα προαπαιτούμενα για την εφαρμογή της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης.
 • Αν θα πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εφαρμογή της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης.
 • Αν η αθροιστική ενημερωμένη έκδοση αντικαθίσταται από οποιαδήποτε άλλη αθροιστική ενημερωμένη έκδοση.
 • Εάν πρέπει να κάνετε οποιεσδήποτε αλλαγές στο μητρώο.
 • Τα αρχεία που περιέχει την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση.
Εισαγωγή

Θέματα που επιδιορθώνονται με αυτήν την ενημερωμένη έκδοση

Αυτή η αθροιστική ενημερωμένη έκδοση επιδιορθώνει τα ακόλουθα θέματα:
 • 2861326 Lync Windows Store App δεν λειτουργεί σε περιβάλλον διακομιστή του Office Communications Server 2007 R2 άκρη και coexistent διακομιστή Lync Server 2010
 • 2848882 Υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση για Lync Server 2010, που επιτρέπει στους χρήστες να εκτελούν cmdlets κινητικότητας σε κέλυφος διαχείρισης διακομιστή Lync
Αυτή η αθροιστική ενημέρωση επιδιορθώνει επίσης τα ζητήματα που περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (KB):
 • 2793350 Περιγραφή της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης για το 2010 διακομιστή Lync, βασικά στοιχεία: Μαρτίου 2013
 • 2740403 Περιγραφή της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης για το 2010 διακομιστή Lync, βασικά στοιχεία: Οκτωβρίου 2012
 • 2701663 Περιγραφή της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης για το 2010 διακομιστή Lync, βασικά στοιχεία: Ιουνίου 2012
 • 2670334 Περιγραφή της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης για το 2010 διακομιστή Lync, βασικά στοιχεία: Φεβρουαρίου 2012
 • 2514981 Περιγραφή της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης για το 2010 διακομιστή Lync, βασικά στοιχεία: Νοεμβρίου 2011
 • 2571545 Περιγραφή της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης για το 2010 διακομιστή Lync, βασικά στοιχεία: Ιουλίου 2011
 • 2500444 Περιγραφή της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης για το 2010 διακομιστή Lync, βασικά στοιχεία: Απριλίου 2011
 • 2467775 Περιγραφή της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης για το 2010 διακομιστή Lync, βασικά στοιχεία: Ιανουαρίου 2011
Περισσότερες πληροφορίες

Κέντρο λήψης της Microsoft

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft:
ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου ενημερωμένης έκδοσης.
Ημερομηνία έκδοσης: Ιουλίου 2013

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία στην οποία καταχωρήθηκε το αρχείο. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια που βοηθούν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Προϋποθέσεις

Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για την εφαρμογή αυτής της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης.

Απαίτηση επανεκκίνησης

Ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή, αφού εφαρμόσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση.

Πληροφορίες αντικατάστασης ενημερωμένης έκδοσης

Αυτή η αθροιστική ενημερωμένη έκδοση αντικαθιστά την ακόλουθη αθροιστική ενημερωμένη έκδοση:
2793350 Περιγραφή της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης για το 2010 διακομιστή Lync, βασικά στοιχεία: Μαρτίου 2013

Πληροφορίες μητρώου

Για να χρησιμοποιήσετε ένα από τα πακέτα ενημερωμένων εκδόσεων αυτού του πακέτου, δεν χρειάζεται να κάνετε αλλαγές στο μητρώο.

Πληροφορίες εγκατάστασης πακέτου ενημερώσεων

Για να εφαρμόσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, εγκαταστήστε το πακέτο OcsCore.msp στους υπολογιστές που λειτουργούν με τους ακόλουθους ρόλους διακομιστή:
 • Lync Server 2010 - Server Standard Edition
 • Διακομιστής περιβάλλοντος χρήστη Lync Server 2010 - Enterprise Edition-
 • Lync Server 2010 - αυτόνομος διακομιστής διασκέψεων βίντεο ήχου
 • Lync Server 2010 - διευθυντής
 • Lync Server 2010 - πλευρά διακομιστή
 • Lync Server 2010 - αυτόνομο διακομιστή διαμεσολάβησης
 • Lync Server 2010 - παρακολούθηση διακομιστή
 • Lync Server 2010 - αρχειοθέτηση διακομιστή
 • Lync Server 2010 - Εργαλεία διαχείρισης
 • Lync Server 2010 - Survivable κλάδο διακομιστή
 • Lync Server 2010 - αξιόπιστο διακομιστή εφαρμογών
Σημειώσεις
 • Μπορείτε να ενημερώσετε τα σύνολα διακομιστή με οποιαδήποτε σειρά.
 • Συνιστούμε να κάνετε αναβάθμιση όλων των συνόλων διακομιστή στην ίδια έκδοση της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης.
Σε ένα διακομιστή Standard Edition και μια έκδοση Enterprise - διακομιστή περιβάλλοντος χρήστη, πρέπει να εκτελέσετε την ακόλουθη cmdlet μετά την εγκατάσταση αυτού του πακέτου ενημερωμένης έκδοσης:
Εγκατάσταση-CsDatabase-ενημέρωση - ConfiguredDatabases - SqlServerFqdn <EEBE.Fqdn>-UseDefaultSqlPaths</EEBE.Fqdn>
Σημειώσεις
 • Αναβαθμίσετε όλους τους διακομιστές περιβάλλοντος χρήστη στο χώρο συγκέντρωσης του διακομιστή, πριν να εκτελέσετε το cmdlet.
 • Σε ένα περιβάλλον Lync Server 2010 Standard Edition, εκτελέστε το cmdlet από το διακομιστή Standard Edition.
 • Σε ένα περιβάλλον Lync Server 2010 Enterprise Edition, με την οποία οι υπηρεσίες αρχειοθέτηση/παρακολούθησης είναι collocated με ένα διακομιστή υποστήριξης Enterprise Edition, εκτελέσετε αυτό το cmdlet από το διακομιστή υποστήριξης Enterprise Edition.
 • Σε ένα περιβάλλον Lync Server 2010 Enterprise Edition που δεν collocated τις υπηρεσίες αρχειοθέτηση/παρακολούθησης με ένα διακομιστή υποστήριξης Enterprise Edition, εκτελέσετε αυτό το cmdlet από το διακομιστή περιβάλλοντος χρήστη Enterprise Edition.
Εάν μετά την εκτέλεση του cmdlet χωρίς την παράμετρο UseDefaultSqlPaths , καταργούνται οι βάσεις δεδομένων RTCDyn, εκτελέστε την ακόλουθη cmdlet για να επαναφέρετε τις βάσεις δεδομένων RTCDyn:
Εγκατάσταση-CsDatabase-ενημέρωση - ConfiguredDatabases - SqlServerFqdn <EEBE.Fqdn>-DatabasePaths</EEBE.Fqdn>Διαδρομή αρχείου καταγραφής RtcDyn>,Η διαδρομή δεδομένων RtcDyn>
Σημείωση Το αρχείο καταγραφής RtcDyn βρίσκεται πιο μακριά κατά μήκος της διαδρομής του αρχείου Rcdyn.ldf. Τα δεδομένα RtcDyn βρίσκεται πιο μακριά κατά μήκος της διαδρομής του αρχείου Rtcdyn.mdf.

Πληροφορίες κατάργησης

Για να καταργήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, χρησιμοποιήστε το στοιχείο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων στον πίνακα ελέγχου.

Μερικές φορές, κατά την προσπάθειά σας να καταργήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, ζητείται για το CD προέλευσης. Εάν συμβεί αυτό, τοποθετήστε το CD προέλευσης ή δώστε τη διαδρομή όπου βρίσκονται τα αρχεία προέλευσης.

Πληροφορίες αρχείου

Αυτό το πακέτο ενημέρωσης δεν μπορεί να περιέχει όλα τα αρχεία που πρέπει να έχετε για να ενημερώσετε πλήρως ένα προϊόν στην πιο πρόσφατη έκδοση. Αυτό το πακέτο περιέχει μόνο τα αρχεία που πρέπει να έχετε για να διορθώσετε τα ζητήματα που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο.

Μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης, η καθολική έκδοση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου ή μια νεότερη έκδοση των χαρακτηριστικών αρχείου, που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΏραΠλατφόρμα
Aggregatorsprocdef.SQLΔεν ισχύει471,43421-Sep-1215:26Δεν ισχύει
Dbcommon.SQLΔεν ισχύει20,51921-Ιουλ-112:32Δεν ισχύει
Dbrtc.SQLΔεν ισχύει1,283,34418-Φεβ-1217:21Δεν ισχύει
Dbrtccdr.SQLΔεν ισχύει502,57325-Μαΐου-124:14Δεν ισχύει
Dbsetup.wsfΔεν ισχύει108,75418-Φεβ-1217:21Δεν ισχύει
File_bootstrapper.exe4.0.7577.10856,08014-Ιαν-119:31x 64
File_default.tmxΔεν ισχύει19,546,33624-Ιουν-1319:22Δεν ισχύει
File_deploy.exe4.0.7577.183867,08815-Nov-1121:15x 86
File_deployreports.ps1Δεν ισχύει24,96125-Μαΐου-128:30Δεν ισχύει
File_gac_interop.certcli.dll4.0.7577.20517,03221-Sep-1219:53x 64
File_gac_interop.certenroll.dll4.0.7577.205162,44021-Sep-1219:53x 64
File_gac_interop.netfwtypelib.dll4.0.7577.20543,64821-Sep-1219:54x 64
File_gac_microsoft.RTC.Client.psom.applicationcore.dll4.0.7577.183281,43215-Nov-1121:14x 86
File_gac_microsoft.RTC.Internal.Setup.xamluilib.dll4.0.7577.108318,79214-Ιαν-119:31x 86
File_gac_microsoft.RTC.Internal.sipepsnet.dll4.0.7577.1902,825,03218-Φεβ-1221:22x 86
File_gac_microsoft.RTC.Management.adconnect.dll4.0.7577.183547,65615-Nov-1121:15x 86
File_gac_microsoft.RTC.Management.Deployment.dll4.0.7577.2051,981,08021-Sep-1219:51x 86
File_gac_microsoft.RTC.Management.dll4.0.7577.2174,090,56024-Ιουν-1320:05x 86
File_gac_microsoft.RTC.rgs.Data.dll4.0.7577.190301,87218-Φεβ-1221:22x 86
File_gac_microsoft.RTC.rgs.Management.dll4.0.7577.190449,34418-Φεβ-1221:23x 86
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.dll4.0.7577.205559,79221-Sep-1219:53x 86
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.mcxresources.dll4.0.0.021,86415-Nov-1121:15x 86
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.mcxresources.dll.de_de4.0.0.015,11224-Ιουν-1320:05Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.mcxresources.dll.es_es4.0.0.015,11224-Ιουν-1320:05Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.mcxresources.dll.fr_fr4.0.0.015,11224-Ιουν-1320:05Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.mcxresources.dll.it_it4.0.0.015,11224-Ιουν-1320:05Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.mcxresources.dll.ja_jp4.0.0.015,62424-Ιουν-1320:05Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.mcxresources.dll.ko_kr4.0.0.015,11224-Ιουν-1320:05Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.mcxresources.dll.pt_br4.0.0.015,11224-Ιουν-1320:05Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.mcxresources.dll.zh_cn4.0.0.014,60024-Ιουν-1320:05Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.mcxresources.dll.zh_tw4.0.0.014,60024-Ιουν-1320:05Δεν ισχύει
File_localocscmdlets.Format.ps1xmlΔεν ισχύει214,33424-Ιουν-1320:04Δεν ισχύει
File_microsoft.RTC.Management.Core.dll4.0.7577.2171,317,57624-Ιουν-1320:04x 86
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.XMLΔεν ισχύει7,640,67925-Μαΐου-123:33Δεν ισχύει
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.XML.de_deΔεν ισχύει8,365,55424-Ιουν-1315:16Δεν ισχύει
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.XML.es_esΔεν ισχύει8,249,78524-Ιουν-1315:16Δεν ισχύει
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.XML.fr_frΔεν ισχύει8,373,49924-Ιουν-1315:16Δεν ισχύει
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.XML.it_itΔεν ισχύει8,293,74924-Ιουν-1315:16Δεν ισχύει
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.XML.ja_jpΔεν ισχύει8,796,74024-Ιουν-1315:17Δεν ισχύει
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.XML.ko_krΔεν ισχύει8,175,44424-Ιουν-1315:17Δεν ισχύει
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.XML.pt_brΔεν ισχύει6,928,38224-Ιουν-1315:17Δεν ισχύει
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.XML.zh_cnΔεν ισχύει7,514,65924-Ιουν-1315:17Δεν ισχύει
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.XML.zh_twΔεν ισχύει7,546,87724-Ιουν-1315:17Δεν ισχύει
File_microsoft.RTC.Management.writableconfig.dll4.0.7577.2171,256,16024-Ιουν-1320:05x 86
File_microsoft.RTC.rgs.Management.dllhelp.XMLΔεν ισχύει409,09915-Nov-1116:11Δεν ισχύει
File_microsoft.RTC.rgs.Management.dllhelp.XML.de_deΔεν ισχύει445,70524-Ιουν-1315:16Δεν ισχύει
File_microsoft.RTC.rgs.Management.dllhelp.XML.es_esΔεν ισχύει438,03924-Ιουν-1315:16Δεν ισχύει
File_microsoft.RTC.rgs.Management.dllhelp.XML.fr_frΔεν ισχύει444,20424-Ιουν-1315:16Δεν ισχύει
File_microsoft.RTC.rgs.Management.dllhelp.XML.it_itΔεν ισχύει446,57824-Ιουν-1315:16Δεν ισχύει
File_microsoft.RTC.rgs.Management.dllhelp.XML.ja_jpΔεν ισχύει483,87624-Ιουν-1315:17Δεν ισχύει
File_microsoft.RTC.rgs.Management.dllhelp.XML.ko_krΔεν ισχύει438,97124-Ιουν-1315:17Δεν ισχύει
File_microsoft.RTC.rgs.Management.dllhelp.XML.pt_brΔεν ισχύει364,44624-Ιουν-1315:17Δεν ισχύει
File_microsoft.RTC.rgs.Management.dllhelp.XML.zh_cnΔεν ισχύει397,98424-Ιουν-1315:17Δεν ισχύει
File_microsoft.RTC.rgs.Management.dllhelp.XML.zh_twΔεν ισχύει399,63724-Ιουν-1315:17Δεν ισχύει
File_ocslogger.exe4.0.7577.217613,02424-Ιουν-1320:04x 86
File_ocstrace.dll4.0.7577.166576,26421-Ιουλ-114:52x 64
File_ocstypes.ps1xmlΔεν ισχύει483,12824-Ιουν-1320:05Δεν ισχύει
File_remoteocscmdlets.Format.ps1xmlΔεν ισχύει217,12124-Ιουν-1320:04Δεν ισχύει
File_reportdata.XMLΔεν ισχύει6,899,31818-Φεβ-137:54Δεν ισχύει
File_reportdata1_de_de.XMLΔεν ισχύει6,916,97524-Ιουν-1315:16Δεν ισχύει
File_reportdata1_en_us.XMLΔεν ισχύει6,899,31818-Φεβ-137:54Δεν ισχύει
File_reportdata1_es_es.XMLΔεν ισχύει6,916,78324-Ιουν-1315:16Δεν ισχύει
File_reportdata1_fr_fr.XMLΔεν ισχύει6,927,91824-Ιουν-1315:16Δεν ισχύει
File_reportdata1_it_it.XMLΔεν ισχύει6,913,34524-Ιουν-1315:17Δεν ισχύει
File_reportdata1_ja_jp.XMLΔεν ισχύει6,931,38424-Ιουν-1315:17Δεν ισχύει
File_reportdata1_ko_kr.XMLΔεν ισχύει6,906,33224-Ιουν-1315:17Δεν ισχύει
File_reportdata1_pt_br.XMLΔεν ισχύει6,913,09624-Ιουν-1315:17Δεν ισχύει
File_reportdata1_zh_cn.XMLΔεν ισχύει6,874,80424-Ιουν-1315:17Δεν ισχύει
File_reportdata1_zh_tw.XMLΔεν ισχύει6,876,78624-Ιουν-1315:17Δεν ισχύει
File_reportsetup.exe4.0.7577.205430,69621-Sep-1219:53x 86
File_rgsconfigdbsetup.wsfΔεν ισχύει100,14518-Φεβ-1217:57Δεν ισχύει
File_rgsconfig_schema.SQLΔεν ισχύει17,69618-Φεβ-1219:23Δεν ισχύει
File_rgsdyn.SQLΔεν ισχύει19,30118-Φεβ-1217:57Δεν ισχύει
File_rgsdyndbsetup.wsfΔεν ισχύει99,89918-Φεβ-1217:57Δεν ισχύει
File_user.Format.ps1xmlΔεν ισχύει31,79224-Ιουν-1320:04Δεν ισχύει
Msdiagmetadata.SQLΔεν ισχύει454,91315-Nov-1118:34Δεν ισχύει
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
824684 Περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται στην περιγραφή των ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού της Microsoft
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις για Lync Server 2010, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
2493736 Ενημερωμένες εκδόσεις για Lync Server 2010

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2847898 - Τελευταία αναθεώρηση: 09/27/2013 14:24:00 - Αναθεώρηση: 1.0

Microsoft Lync Server 2010 Enterprise Edition, Microsoft Lync Server 2010 Standard Edition

 • kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2847898 KbMtel
Σχόλια