Οι εργασίες συγχρονισμού MP αποτυγχάνουν και το MP βιβλιοθήκης βάσης αποθήκης δεδομένων εμφανίζει κατάσταση ανάπτυξης "Αποτυχία"

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 2853442
Συμπτώματα
Afterupgrading αποθήκη δεδομένων System Center 2012 Service Manager Service Pack 1 (SP1), εάν το thedata αποθήκης λειτουργούσε για περισσότερα από 3 μήνες εργασίες συγχρονισμού Pack (MP) thenManagement ενδέχεται να αποτύχει. Επιπλέον, οι εργασίες μετασχηματισμού και φόρτωσης επίσης ενδέχεται να αποτύχουν. Το MP βιβλιοθήκης βάσης αποθήκης δεδομένων θα δείξουν κατάσταση ανάπτυξης "Αποτυχία" στην κονσόλα και πολλά άλλα που εξαρτώνται από αυτό το MP θα δείξουν μία κατάσταση "Αναμονή".

Εάν δεν έχετε αναβαθμίσει αποθήκη δεδομένων σε SP1 και αυτό το ζήτημα δεν έχει ακόμα σας επηρεάζει, ανατρέξτε στο σενάριο 1 στη ενότητα ανάλυση.
Αιτία
Αυτό το σφάλμα μπορεί να οφείλεται σε εσφαλμένη επεξεργασία βάσης δεδομένων.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Σενάριο 1: Η αναβάθμιση σε SP1 δεν έχει συμβεί ακόμη.

Εάν η αναβάθμιση δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί, θα πρέπει να εκτελέσετε το εξής ερώτημα στο DWRepository για να λάβετε τις πραγματικές δέσμες ενεργειών SQL που πρόκειται να αποθέσετε και Προσθήκη περιορισμού του πρωτεύοντος κλειδιού του γεγονότος πίνακες στη βάση δεδομένων DWRepository.

; ΜΕ FactName
ΩΣ ()
Επιλέξτε w.WarehouseEntityName από etl. WarehouseEntity w
Σύνδεση με etl. WarehouseEntityType t σε w.WarehouseEntityTypeId = t.WarehouseEntityTypeId
όπου t.WarehouseEntityTypeName = 'Γεγονός'
), FactList
ΩΣ ()
ΕΠΙΛΕΞΤΕ PartitionName, p.WarehouseEntityName,
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ () ΜΕΣΩ (ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΠΟ p.WarehouseEntityName ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ PartitionName ASC) ΩΣ RK
ΑΠO etl. TablePartition p
Σύνδεση FactName f στο p.WarehouseEntityName = f.WarehouseEntityName
)
, FactPKList
ΩΣ ()
ΕΠΙΛΕΞΤΕ f.WarehouseEntityName, a.TABLE_NAME, a.COLUMN_NAME, b.CONSTRAINT_NAME, f.RK,
ΔΙΆΚΡΙΣΗ ΌΤΑΝ b.CONSTRAINT_NAME = 'PK_' + f.WarehouseEntityName, ΤΌΤΕ 1 ELSE 0 ΚΑΤΑΛΉΓΟΥΝ σε DefaultConstraints
ΑΠΌ FactList f
ΣΎΝΔΕΣΗ INFORMATION_SCHEMA. KEY_COLUMN_USAGE ένα f.PartitionName ON = a.TABLE_NAME
ΣΎΝΔΕΣΗ INFORMATION_SCHEMA. Β TABLE_CONSTRAINTS στη a.CONSTRAINT_NAME = b.CONSTRAINT_NAME και b.CONSTRAINT_TYPE = "Πρωτεύον κλειδί"
)
, FactWithoutDefaultConstraints
ΩΣ ()
ΕΠΙΛΟΓΉ a.*
ΑΠΟ FactPKList ένα
ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΥΝΔΕΣΗ FactPKList b ΣΤΟ b.WarehouseEntityName = a.WarehouseEntityName και b.DefaultConstraints = 1
ΟΠΟΥ b.WarehouseEntityName ΕΊΝΑΙ NULL και a.RK = 1
)
, FactPKListStr
ΩΣ ()
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ f1. WarehouseEntityName, f1. TABLE_NAME, f1. CONSTRAINT_NAME, F.COLUMN_NAME ΩΣ PKList
ΑΠΟ FactWithoutDefaultConstraints f1
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΟΛΑ (
ΕΠΙΛΕΞΤΕ '[' + COLUMN_NAME + ],"
ΑΠΟ FactWithoutDefaultConstraints f2
ΟΠΟΥ f2. TABLE_NAME = f1. TABLE_NAME ΠΡΈΠΕΙ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΒΑΣΕΙ COLUMN_NAME
ΓΙΑ
ΔΙΑΔΡΟΜΗ XML ('')
) ΩΣ F (COLUMN_NAME)
)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ "ALTER TABLE [dbo]. ["+ f.TABLE_NAME +"] ΑΠΟΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ["+ f.CONSTRAINT_NAME + ']' + CHAR(13) + CHAR(10) +
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ [dbo]. ["+ f.TABLE_NAME +"] ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ [PK_ "+ f.WarehouseEntityName + '] ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΚΛΕΙΔΙΟΥ NONCLUSTERED (' + ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΟΛΟΣΕΙΡΑΣ (f.PKList, 1, LEN(f.PKList) -1) + ')' + CHAR(13) + CHAR(10)
ΑΠΟ FactPKListStr f
ΚΑΤΑΤΑΞΗ κατά f.WarehouseEntityName

Σημείωση:Μετά το πρώτο ερώτημα εκτελείται το αποτέλεσμα θα είναι ένα άλλο σύνολο ερωτήματα που πρέπει να εκτελεστούν. Αντιγραφή των αποτελεσμάτων σε νέα παράθυρα ερωτήματος και να εκτελέσετε όλους τους.

Μετά από επαναφορά προεπιλεγμένων πρωτεύοντα κλειδιά, κάντε επανεκκίνηση απέτυχε βασική ανάπτυξη MP από την Κονσόλα διαχείρισης υπηρεσιών.


Σενάριο 2: Αναβάθμιση σε SP1 έχει occurredwithout σφάλμα εργασία μετασχηματισμού/φορτίο.

Εάν έχετε αναβαθμίσει το σύστημά σας σε SP1 και παρατηρείτε μόνο την αποτυχία ανάπτυξης MP και όχι μια αποτυχία εργασίας φόρτωσης/μετασχηματισμού, μπορείτε απλά να εφαρμόσετε τα βήματα επίλυσης του Σεναρίου 1.

Σενάριο 3: Πραγματοποιήθηκε αναβάθμιση σε SP1 με αποτυχία εργασίας φόρτωσης/μετασχηματισμού.

Εάν έχετε αναβαθμίσει το σύστημά σας σε SP1 και έχετε δει ο μετασχηματισμός / φόρτωση αποτυχίας εργασίας, ελέγξτε με τον DWStagingAndConfig whetherSystemDerivedMp.Microsoft.SystemCenter.Datawarehouse.Base υπάρχει ή όχι: Εκτελέστε αυτό το ερώτημα στο DWStagingAndConfig:

Επιλέξτε * από το ManagementPack, όπου το mpname είναι το "% SystemDerivedMp.Microsoft.SystemCenter.Datawarehouse.Base%"

Πιθανότατα το παραπάνω MP λείπει. Ifso θα πρέπει να επαναφέρετε τα αντίγραφα ασφαλείας βάσης δεδομένων για να πριν από την αναβάθμιση. Για να γίνει αυτό, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1ο εκτέλεση αποκατάσταση καταστροφών για τα αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων.

2 απενεργοποιήστε το χρονοδιάγραμμα MPSyncJob.

3. Επαναφέρατε όλα τα πρωτεύοντα κλειδιά που λείπουν στο DWRepository με τη χρήση της δέσμης ενεργειών SQL που βρέθηκε στο σενάριο 1 .

4. Επανεκκινήστε την ανάπτυξη αποτυχημένες baseMP από την κονσόλα.
Περισσότερες πληροφορίες
Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο «ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ» που δημιουργήθηκε απευθείας από τον οργανισμό υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το άρθρο, παρέχονται ως απόκριση σε θέματα που προκύπτουν. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διάθεσής του, το υλικό ενδέχεται να έχει τυπογραφικά λάθη και να αναθεωρηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στους Όρους χρήσης για άλλα ζητήματα.

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Properties

Article ID: 2853442 - Last Review: 07/03/2015 20:09:00 - Revision: 2.0

Microsoft System Center 2012 Service Manager Service Pack 1, Microsoft System Center 2012 Service Manager

  • kbmt KB2853442 KbMtel
Feedback