Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

PPT2002: Το πρόγραμμα προβολής του PowerPoint δεν είναι δυνατό να εμφανίσει όλα τα αρχεία κίνησης του PowerPoint

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR285493
Συμπτώματα
Όταν δημιουργείτε μια παρουσίαση Microsoft PowerPoint 2002 και στη συνέχεια κάνετε κλικ στην εντολή Pack and Go στο μενού File, η παρουσίαση του PowerPoint, η οποία δημιουργείται, δεν είναι δυνατό να εμφανίσει όλα τα αρχεία κίνησης του PowerPoint κατά την προβολή της σε έναν άλλο υπολογιστή με χρήση του προγράμματος προβολής του PowerPoint.

Το πρόγραμμα προβολής του PowerPoint δεν είναι δυνατό να εκτελέσει οποιαδήποτε ενσωματωμένα στοιχεία ελέγχου Microsoft ActiveX ή μακροεντολές.

Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να προκύψει επίσης με οποιαδήποτε άλλη παρουσίαση του PowerPoint 2002, η οποία προβάλλεται με χρήση του προγράμματος προβολής του PowerPoint.
Αιτία
Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να προκύψει επειδή το πρόγραμμα προβολής του PowerPoint, το οποίο περιλαμβάνεται στις παρουσιάσεις συσκευασίας και διανομής του PowerPoint, είναι ένα πρόγραμμα προβολής του PowerPoint 97. Όλα τα αρχεία κίνησης που δημιουργήθηκαν μετά το PowerPoint 97 δεν είναι δυνατό να προβληθούν με το πρόγραμμα προβολής συσκευασίας και διανομής του PowerPoint.

Το πρόγραμμα προβολής του PowerPoint δεν υποστηρίζει κανένα εφέ κίνησης εξόδου, έμφασης ή διαδρομών κίνησης. Τα μοναδικά εφέ κίνησης που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα προβολής είναι τα εφέ εισόδου. Οι πρόσθετες επιλογές εφέ (χρονισμός, καθυστέρηση, επανάληψη και εναύσματα) δεν υποστηρίζονται από το πρόγραμμα προβολής. Επιπλέον, τα εφέ διακοπής και παύσης για ήχους και ταινίες δεν υποστηρίζονται.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους.

Μέθοδος 1Όταν δημιουργείτε μια παρουσίαση την οποία σκοπεύετε να συσκευάσετε και να προβάλετε με το πρόγραμμα PowerPoint Viewer, χρησιμοποιήστε μόνο τα αρχεία κίνησης που είναι συμβατά με το πρόγραμμα προβολής. Οι κινήσεις εναλλαγής που είναι συμβατές με το πρόγραμμα προβολής του PowerPoint περιλαμβάνουν:
Περσίδες
Πλαίσια
Σκακιέρες
Αποκαλύψεις
Αποκοπές
Σταδιακές συνθέσεις
Βαθμιαία
Τυχαίες γραμμές
Διαιρέσεις
Λωρίδες
Σβησίματα
Στιγμιαία φλας
Άλλα εφέ κίνησης τα οποία είναι συμβατά με το πρόγραμμα προβολής περιλαμβάνουν:
Εμφανίσεις με κίνηση
Στιγμιαίο φλας
Γραφομηχανή
Εμφάνιση
Για να βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μόνο τα αρχεία κίνησης που είναι συμβατά με το πρόγραμμα προβολής του PowerPoint, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στο μενού Tools, κάντε κλικ στην εντολή Options.
 2. Στο παράθυρο διαλόγου Options, κάντε κλικ στην καρτέλα Edit.
 3. Στην περιοχή Disable new features, κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου New animation effects και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Τώρα, όταν κάνετε κλικ στην εντολή Custom Animation στο μενού Slide Show, εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου Custom Animation αντί για το παράθυρο εργασιών Custom Animation. Όλες οι κινήσεις που παρατίθενται στο παράθυρο διαλόγου Custom Animation είναι συμβατές με το PowerPoint 97 και το PowerPoint 2000.

Μέθοδος 2Αποθηκεύστε την παρουσίαση του PowerPoint ως παρουσίαση στο Web, ώστε να είναι δυνατή η προβολή των κινήσεων με τον Microsoft Internet Explorer έκδοση 5.O ή νεότερη.

Για να αποθηκεύσετε μια παρουσίαση του PowerPoint ως ιστοσελίδα και να προβάλετε τις κινήσεις στον Internet Explorer, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ξεκινήστε το PowerPoint. Δημιουργήστε μια παρουσίαση ή ανοίξτε την παρουσίαση που θέλετε να αποθηκεύσετε.
 2. Στο μενού Tools, κάντε κλικ στην εντολή Options.
 3. Στο παράθυρο διαλόγου Options, κάντε κλικ στην καρτέλα General και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Web Options.
 4. Στο παράθυρο διαλόγου Web Options, κάντε κλικ στην καρτέλα Browser.
 5. Στο πλαίσιο People who view this Web page will be using, κάντε κλικ στην επιλογή Microsoft Internet Explorer 5.0 ή νεότερη έκδοση.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK δύο φορές.
 7. Στο μενού File, κάντε κλικ στην εντολή Save as Web Page.
 8. Προτεινόμενο : Στο πλαίσιο Save as type, κάντε κλικ στην επιλογή Web Archive.

  Προαιρετικό: Στο πλαίσιο Save as type, κάντε κλικ στην επιλογή Web Page.
 9. Ονομάστε το αρχείο.
 10. Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:
  • Κάντε κλικ στο κουμπί Save.

   -ή-
  • Για να δημοσιεύσετε την παρουσίαση στο Web, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Publish.
  2. Στο παράθυρο διαλόγου Publish as Web Page, στην περιοχή Publish what, κάντε κλικ στην επιλογή Complete presentation.
  3. Στην περιοχή Publish a copy as, στο πλαίσιο File name, πληκτρολογήστε την πλήρη διαδρομή του Web και το όνομα του αρχείου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
  4. Κάντε κλικ στο κουμπί Publish.

Μέθοδος 3Συσκευάστε την παρουσίαση του PowerPoint χωρίς το πρόγραμμα προβολής του PowerPoint και χρησιμοποιήστε την παρουσίαση μόνο σε υπολογιστές που έχουν εγκατεστημένο το PowerPoint 2002 ή νεότερη έκδοση.

Για να συσκευάσετε μια παρουσίαση του PowerPoint χωρίς να συμπεριλάβετε το πρόγραμμα προβολής του PowerPoint, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ξεκινήστε το PowerPoint. Δημιουργήστε μια παρουσίαση ή ανοίξτε την παρουσίαση που θέλετε να συσκευάσετε.
 2. Στο μενού File, κάντε κλικ στην εντολή Pack and Go.
 3. Όταν εμφανιστεί ο Pack and Go Wizard, κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 4. Κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Active presentation, για να το επιλέξετε.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν η παρουσίαση που θέλετε να συσκευάσετε δεν είναι η ενεργή παρουσίαση, κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Other presentation και στη συνέχεια αναζητήστε την παρουσίαση που θέλετε.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 6. Κάντε κλικ στον προορισμό της παρουσίασης και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 7. Κάντε κλικ για να επιλέξετε τα κατάλληλα πλαίσια ελέγχου, εάν θέλετε να συμπεριλάβετε συνδεδεμένα αρχεία και να ενσωματώσετε γραμματοσειρές TrueType, και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 8. Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Don't include the Viewer και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Finish.
PPT prb
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 285493 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/19/2006 07:05:14 - Αναθεώρηση: 1.2

 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • 5.0 explorer internet kbdta kbprb microsoft officexp powerpointxp web xp ενεργή κίνησης παρουσίαση παρουσίασης προσαρμογή συσκευασία KB285493
Σχόλια