Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Εμφάνιση μηνυμάτων λάθους μη έγκυρης σελίδας στα Windows

Εάν το άρθρο αυτό δεν περιγράφει το θέμα που αφορά το υλικό σας, ανατρέξτε στην ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web, για να προβάλετε περισσότερα άρθρα σχετικά με το υλικό (στα αγγλικά):
Συμπτώματα
Εάν χρησιμοποιείτε Windows 95 ή Windows 98, ίσως να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Αυτό το πρόγραμμα εκτέλεσε μια εσφαλμένη λειτουργία και θα τερματιστεί. Εάν το ζήτημα δεν λυθεί, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του προγράμματος.

(This program has performed an illegal operation and will be shut down. If the problem persists, contact the program vendor.)
Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Λεπτομέρειες (Details), ίσως εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Το πρόγραμμα προκάλεσε ένα σφάλμα μη έγκυρης σελίδας στην ενότητα όνομα_ενότητας στο διεύθυνση_μνήμης

(Program caused an invalid page fault in module module name at memory address.)
Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί "ΟΚ", το πρόγραμμα τερματίζεται.

Εάν χρησιμοποιείτε τα Windows Millennium Edition (Me), ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Το πρόγραμμα προκάλεσε ένα σφάλμα στο όνομα_ενότητας.
Το πρόγραμμα θα κλείσει.
Εάν συνεχίσετε να αντιμετωπίζετε προβλήματα,
προσπαθήστε να ξεκινήσετε πάλι τον υπολογιστή σας.

(Program has caused an error in module name.
Program will now close.
If you continue experiencing problems,
try restarting your computer.)
Για να προβάλετε τις λεπτομέρειες, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+D ή ανοίξτε το αρχείο Faultlog.txt στο φάκελο των Windows.
Αιτία
Αυτό το μήνυμα λάθους ενδέχεται να οφείλεται σε κάποιον από τους παρακάτω λόγους:
 • Παρουσιάστηκε κάποιο απροσδόκητο συμβάν στα Windows. Ένα μήνυμα λάθους "σφάλμα μη έγκυρης σελίδας" (invalid page fault) συνήθως δηλώνει ότι ένα πρόγραμμα προσπάθησε εσφαλμένα να χρησιμοποιήσει τη μνήμη RAM (random access memory). Για παράδειγμα, αυτό το μήνυμα λάθους μπορεί να προκύψει όταν ένα πρόγραμμα ή ένα στοιχείο των Windows κάνει ανάγνωση ή εγγραφή σε μια θέση μνήμης η οποία δεν του έχει εκχωρηθεί. Όταν παρουσιαστεί αυτή η συμπεριφορά, το πρόγραμμα μπορεί ενδεχομένως να αντικαταστήσει και να καταστρέψει τον κώδικα κάποιου άλλου προγράμματος σε αυτήν την περιοχή της μνήμης.
 • Ένα πρόγραμμα έχει ζητήσει δεδομένα που δεν υπάρχουν τη συγκεκριμένη στιγμή στην εικονική μνήμη και τα Windows προσπαθούν να ανακτήσουν τα δεδομένα από μια συσκευή αποθήκευσης και να τα φορτώσουν στη μνήμη RAM. Ένα μήνυμα λάθους "σφάλμα μη έγκυρης σελίδας" (invalid page fault) μπορεί να παρουσιαστεί όταν δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός των δεδομένων από τα Windows. Αυτή η συμπεριφορά παρουσιάζεται συχνά όταν καταστραφεί η περιοχή εικονικής μνήμης.
 • Το σύστημα εικονικής μνήμης έχει γίνει ασταθές λόγω έλλειψης φυσικής μνήμης (RAM).
 • Το σύστημα εικονικής μνήμης έχει γίνει ασταθές λόγω έλλειψης ελεύθερου χώρου στο δίσκο.
 • Η περιοχή εικονικής μνήμης έχει καταστραφεί από κάποιο πρόγραμμα.
 • Ένα πρόγραμμα προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση σε δεδομένα που τροποποιούνται τη συγκεκριμένη στιγμή από κάποιο άλλο εκτελούμενο πρόγραμμα.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, προσδιορίστε πότε παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το μήνυμα λάθους. Επίσης, προσδιορίστε αν έχετε κάνει πρόσφατα αλλαγές στον υπολογιστή, για παράδειγμα, εάν εγκαταστήσατε λογισμικό ή αλλάξατε τις ρυθμίσεις παραμέτρων του υλικού.

Χρησιμοποιήστε μια διαδικασία αντιμετώπισης προβλημάτων με καθαρή εκκίνηση, για να εξακριβώσετε την αιτία του μηνύματος λάθους.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία καθαρής εκκίνησης, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
243039 Τρόπος εκτέλεσης καθαρής εκκίνησης στα Windows 95
192926 Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων καθαρής εκκίνησης στα Windows 98
267288 Τρόπος εκτέλεσης καθαρής εκκίνησης στα Windows Millennium Edition
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μείωση της επιτάχυνσης υλικού γραφικών, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
263391 Money: Τρόπος αλλαγής της ρύθμισης επιτάχυνσης υλικού γραφικών στα Windows
Περισσότερες πληροφορίες
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για πιο αποτελεσματική αναζήτηση στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base), χρησιμοποιήστε λέξεις-κλειδιά που σχετίζονται με το θέμα σας. Εάν αναζητάτε πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων που δεν αναφέρονται σε αυτό το άρθρο, επαναλάβετε την αναζήτηση στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base) χρησιμοποιώντας τις λέξεις-κλειδιά που παρατίθενται στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
242450 Τρόπος υποβολής ερωτημάτων στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base) χρησιμοποιώντας λέξεις-κλειδιά
HWMEM winmil win98 win95 ipf ie ie5 ie5.5 faultlog txt
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 286180 - Τελευταία αναθεώρηση: 08/08/2006 09:24:18 - Αναθεώρηση: 2.0

 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows 98 Δεύτερη Έκδοση
 • Microsoft Windows Millennium Edition
 • kberrmsg kbinvalidpagefault kbprb kbtshoot KB286180
Σχόλια