Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Λίστα δεσμευμένων λέξεων στην Access 2002 και σε νεότερες εκδόσεις της Access

Η υποστήριξη για το Office 2003 έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για το Office 2003 στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αρχάριοι χρήστες: Απαιτείται γνώση του περιβάλλοντος εργασίας σε υπολογιστές για ένα χρήστη.

Αυτό το άρθρο αφορά μια βάση δεδομένων της Microsoft Access (.mdb) και ένα έργο της Microsoft Access (.adp).

Για την έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά τα Microsoft 2000, ανατρέξτε στο άρθρο 209187.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο παραθέτει σε λίστα λέξεις και σύμβολα, τα οποία δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε ονόματα πεδίων, αντικειμένων και μεταβλητών στην Microsoft Access 2002 και σε νεότερες εκδόσεις της Access επειδή πρόκειται για "δεσμευμένες λέξεις". Οι δεσμευμένες λέξεις έχουν συγκεκριμένη σημασία για την Access ή το μηχανισμό διαχείρισης βάσης δεδομένων Microsoft Jet. Εάν χρησιμοποιείτε μια λέξη ή ένα σύμβολο που έχει δεσμευθεί, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα όπως το εξής:
Ο οδηγός δεν είναι δυνατό να κάνει προεπισκόπηση της έκθεσής σας, πιθανώς επειδή ένας πίνακας που είναι απαραίτητος για την έκθεσή σας έχει κλειδωθεί για αποκλειστική χρήση.

(The wizard was unable to preview your report, possibly because a table needed by your report is exclusively locked.)
Εάν χρησιμοποιείτε μια λέξη που έχει δεσμευθεί, όπως ημερομηνία, τιμή, όνομα, κείμενο και έτος στην Access 2007, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Το όνομα που πληκτρολογήσατε αποτελεί δεσμευμένη λέξη. Οι δεσμευμένες λέξεις έχουν συγκεκριμένη σημασία για την Microsoft Office Access ή το μηχανισμό διαχείρισης βάσης δεδομένων της Microsoft Office Access.

(The Name you supplied is a reserved word. Reserved words have a specific meaning to Microsoft Office Access or to the Microsoft Office Access database engine.)
Για υπάρχοντα αντικείμενα που έχουν ονόματα τα οποία περιέχουν δεσμευμένες λέξεις, μπορείτε να αποφύγετε την εμφάνιση σφαλμάτων, περικλείοντας το όνομα του αντικειμένου με αγκύλες ([ ]).
Περισσότερες πληροφορίες
Επειδή η παροχή μιας λίστας δεσμευμένων λέξεων, όπως τα ονόματα ενσωματωμένων συναρτήσεων ή ονόματα της Microsoft Access που ορίζονται από το χρήστη δεν είναι πρακτική, θα πρέπει να ελέγχετε την τεκμηρίωση του προϊόντος σας για πρόσθετες δεσμευμένες λέξεις. Σημειώστε ότι εάν ορίσετε αναφορά για μια βιβλιοθήκη τύπων, μια βιβλιοθήκη αντικειμένων ή ένα στοιχείο ελέγχου ActiveX, οι δεσμευμένες λέξεις αυτής της βιβλιοθήκης θα είναι, επίσης, οι δεσμευμένες λέξεις της βάσης δεδομένων σας. Για παράδειγμα, εάν προσθέσετε ένα στοιχείο ελέγχου ActiveX σε μια φόρμα, ορίζεται μια αναφορά και τα ονόματα των αντικειμένων, οι μέθοδοι και οι ιδιότητες αυτού του στοιχείου ελέγχου μετατρέπονται σε δεσμευμένες λέξεις στη βάση δεδομένων σας.

-A  ADD  ALL  Alphanumeric  ALTER  AND  ANY  Application  AS  ASC  Assistant  AUTOINCREMENT  Avg-B  BETWEEN  BINARY  BIT  BOOLEAN  BY  BYTE-C  CHAR, CHARACTER  COLUMN  CompactDatabase  CONSTRAINT  Container  Count  COUNTER  CREATE  CreateDatabase  CreateField  CreateGroup  CreateIndex  CreateObject  CreateProperty  CreateRelation  CreateTableDef  CreateUser  CreateWorkspace  CURRENCY  CurrentUser-D  DATABASE  DATE  DATETIME  DELETE  DESC  Description  DISALLOW  DISTINCT  DISTINCTROW  Document  DOUBLE  DROP-E  Echo  Else  End  Eqv  Error  EXISTS  Exit-F  FALSE  Field, Fields  FillCache  FLOAT, FLOAT4, FLOAT8  FOREIGN  Form, Forms  FROM  Full  FUNCTION-G  GENERAL  GetObject  GetOption  GotoPage  GROUP  GROUP BY  GUID-H  HAVING-I  Idle  IEEEDOUBLE, IEEESINGLE  If  IGNORE  Imp  IN  INDEX  Index, Indexes  INNER  INSERT  InsertText  INT, INTEGER, INTEGER1, INTEGER2, INTEGER4  INTO  IS-J  JOIN-K  KEY-L  LastModified  LEFT  Level  Like  LOGICAL, LOGICAL1  LONG, LONGBINARY, LONGTEXT				
-M  Macro  Match  Max, Min, Mod  MEMO  Module  MONEY  Move-N  NAME  NewPassword  NO  Not  Note  NULL  NUMBER, NUMERIC-O  Object  OLEOBJECT  OFF  ON  OpenRecordset  OPTION  OR  ORDER  Orientation  Outer  OWNERACCESS-P  Parameter  PARAMETERS  Partial  PERCENT  PIVOT  PRIMARY  PROCEDURE  Property-Q  Queries  Query  Quit-R  REAL  Recalc  Recordset  REFERENCES  Refresh  RefreshLink  RegisterDatabase  Relation  Repaint  RepairDatabase  Report  Reports  Requery  RIGHT-S  SCREEN  SECTION  SELECT  SET  SetFocus  SetOption  SHORT  SINGLE  SMALLINT  SOME  SQL  StDev, StDevP  STRING  Sum-T  TABLE  TableDef, TableDefs  TableID  TEXT  TIME, TIMESTAMP  TOP  TRANSFORM  TRUE  Type-U  UNION  UNIQUE  UPDATE  USER-V  VALUE  VALUES  Var, VarP  VARBINARY, VARCHAR  VERSION-W  WHERE  WITH  Workspace-X  Xor-Y  Year  YES  YESNO				
Τα ακόλουθα σύμβολα δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως μέρος ενός ονόματος πεδίου ή ως μέρος ενός ονόματος αντικειμένου:
  .  /  *  ;  :  !  #  &  -  ?  "  '  $				
misc event
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 286335 - Τελευταία αναθεώρηση: 05/21/2007 11:47:04 - Αναθεώρηση: 12.2

Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Office Access 2003, Microsoft Office Access 2007

 • kbhowto KB286335
Σχόλια
>