Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

OFFXP: Το πλαίσιο ελέγχου "Κατάργηση προσωπικών πληροφοριών από αυτό το αρχείο κατά την αποθήκευση" (Remove Personal Information from This File on Save) ενδέχεται να μην λειτουργεί με μακροεντολές

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR286394
Συμπτώματα
Εάν το έγγραφό σας περιέχει μακροεντολές και έχετε επιλέξει το πλαίσιο ελέγχου Κατάργηση προσωπικών πληροφοριών από αυτό το αρχείο κατά την αποθήκευση (Remove personal information from this file on save) (στο μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές (Options) και κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα Ασφάλεια (Security)), μπορεί να εμφανιστεί το ακόλουθο προειδοποιητικό μήνυμα, αφού αποθηκεύσετε το έγγραφο:
Προειδοποίηση απορρήτου: Αυτό το έγγραφο περιέχει μακροεντολές, στοιχεία ελέγχου ActiveX ή στοιχεία Web. Αυτά ενδέχεται να περιλαμβάνουν προσωπικές πληροφορίες, οι οποίες δεν είναι δυνατό να καταργηθούν με την επιλογή "Κατάργηση προσωπικών πληροφοριών από αυτό το αρχείο κατά την αποθήκευση", στην καρτέλα "Ασφάλεια" του παραθύρου διαλόγου "Επιλογές" του μενού "Εργαλεία"

(Privacy Warning: This document contains macros, ActiveX controls, or Web components. These may include personal information that cannot be removed by the "Remove personal information from this file on save" option on the Security tab of the Tools Options dialog box.).
Αιτία
Οι μακροεντολές, τα στοιχεία ελέγχου ActiveX και τα στοιχεία Web μπορεί να περιέχουν πληροφορίες με σχόλια μέσα στον κώδικα. Δεν είναι δυνατή η κατάργηση προσωπικών πληροφοριών σε αυτά τα σχόλια, επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου Κατάργηση προσωπικών πληροφοριών από αυτό το αρχείο κατά την αποθήκευση (Remove personal information from this file on save).
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
Για να αντιμετωπίσετε αυτήν τη συμπεριφορά, πρέπει να καταργήσετε με μη αυτόματο τρόπο όλες τις προσωπικές πληροφορίες από τα σχόλια που περιέχονται στον κώδικα.

Βήματα για την αναπαραγωγή της συμπεριφοράςΓια την καταγραφή μιας μακροεντολής της Microsoft Visual Basic for Applications και την παρατήρηση αυτής της συμπεριφοράς, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Δημιουργήστε ένα νέο βιβλίο εργασίας στο Microsoft Excel 2002.
 2. Στο μενού Εργαλεία (Tools), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Μακροεντολή (Macro) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Καταγραφή νέας μακροεντολής (Record New Macro). Στη λίστα Αποθήκευση μακροεντολής σε (Store macro in), κάντε κλικ στο στοιχείο Αυτό το βιβλίο εργασίας (This Workbook) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 3. Επιλέξτε το κελί C3. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Διακοπή καταγραφής (Stop Recording) στη γραμμή εργαλείων Διακοπή καταγραφής (Stop Recording).
 4. Στο μενού Εργαλεία (Tools), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Μακροεντολή (Macro) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Επεξεργασία Visual Basic (Visual Basic Editor). Στη συνέχεια, στο παράθυρο Project, κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Module1 στο φάκελο Modules.

  Σημειώστε ότι η καταγεγραμμένη μακροεντολή περιέχει το όνομα του χρήστη που την κατέγραψε.
 5. Πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+F11, για να μεταβείτε στο Excel.
 6. Στο μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές (Options).
 7. Στην καρτέλα Ασφάλεια (Security), επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Κατάργηση προσωπικών στοιχείων από αυτό το αρχείο κατά την αποθήκευση (Remove personal information from this file on save) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 8. Στο μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση (Save). Ονομάστε το αρχείο. Αφού κάνετε κλικ στο κουμπί ΟΚ, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα:
  Προειδοποίηση απορρήτου: Αυτό το έγγραφο περιέχει μακροεντολές, στοιχεία ελέγχου ActiveX ή στοιχεία Web. Αυτά ενδέχεται να περιλαμβάνουν προσωπικές πληροφορίες, οι οποίες δεν είναι δυνατό να καταργηθούν με την επιλογή "Κατάργηση προσωπικών πληροφοριών από αυτό το αρχείο κατά την αποθήκευση", στην καρτέλα "Ασφάλεια" του παραθύρου διαλόγου "Επιλογές" του μενού "Εργαλεία".

  (Privacy Warning: This document contains macros, ActiveX controls, or Web components. These may include personal information that cannot be removed by the "Remove personal information from this file on save" option on the Security tab of the Tools Options dialog box.)
Αναφορές
Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
278579 OFFXP: Η επιλογή "Κατάργηση προσωπικών πληροφοριών" (Remove Personal Information) δεν ισχύει για αντικείμενα από εισαγωγή
prb name names my info private personal can't won't go away secure remove removal
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 286394 - Τελευταία αναθεώρηση: 02/20/2004 12:57:00 - Αναθεώρηση: 1.0

 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • kberrmsg kbdta web kbprb ελέγχου κατάργηση αποθήκευση excel2002 πληροφορίες στοιχεία xp προσωπικές activex μακροεντολές powerpoint2002 officexp word2002 KB286394
Σχόλια