Λίστα ελέγχου συμβατότητας προγράμματος για τα Windows XP

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR286575
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Το άρθρο αυτό περιγράφει μια λίστα ελέγχου συμβατότητας προγράμματος, καθώς και κάποιες συνηθισμένες καταστάσεις που πρέπει να εξετάζονται κατά τον έλεγχο της συμβατότητας ενός προγράμματος με ένα νέο λειτουργικό σύστημα. Η λίστα αυτή περιλαμβάνει τα τυπικά σενάρια που μπορεί να παρουσιαστούν με τα περισσότερα προγράμματα.
Περισσότερες πληροφορίες
Λίστα ελέγχου συμβατότητας προγράμματος:
Αναβάθμιση	Καθαρισμός	Εγκατάσταση		Βασικά στοιχεία των WindowsX	X	 Εκτέλεση βασικών λειτουργιών και διατήρηση σταθερότητας.		 Ορθή εκτέλεση ελέγχου έκδοσης των Windows		 Εκτέλεση τυπικής εγκατάστασης προγράμματος		 Εκτέλεση ελάχιστης εγκατάστασης προγράμματος (εάν υπάρχει)		 Εκτέλεση πλήρους εγκατάστασης προγράμματος		 Εκτέλεση εγκατάστασης δικτύου προγράμματος		 Εκτέλεση εγκατάστασης από το εργαλείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων"		 Εγκατάσταση ως User		 Εγκατάσταση ως Power User		 Εγκατάσταση ως Administrator		 Εγκατάσταση προγράμματος σε διαμέρισμα με περισσότερα από 2 gigabyte (GB) διαθέσιμου χώρου στο δίσκο		 Κάθε πρόγραμμα οδήγησης λειτουργίας προγράμματος πρέπει να περνά από έλεγχο επαλήθευσης στα Windows XP ή στα Microsoft Windows 2000		 Όλα τα προγράμματα οδήγησης υλικού που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμά σας πρέπει να δοκιμάζονται στα εργαστήρια ποιότητας υλικού των Windows (WHQL)				Βασικός έλεγχος προγράμματοςX	X	 Το πρόγραμμα λειτουργεί όπως αναμενόταν με τα άλλα προγράμματα		 Εκκίνηση προγράμματος από το μενού "Έναρξη" (Start)		 Εκκίνηση προγράμματος από συντόμευση της επιφάνειας εργασίας		 Εκκίνηση προγράμματος από πρόγραμμα αυτόματης εκτέλεσης (Autorun) του CD (εάν υπάρχει)		 Εκκίνηση προγράμματος από την κονσόλα		 Εκκίνηση προγράμματος από τη γραμμή γρήγορης εκκίνησης (Quick Launch)		 Εκκίνηση προγράμματος με χρήση εγγράφου ή αρχείου προγράμματος (αν το πρόγραμμα έχει συσχετισμένες επεκτάσεις)		 Προσπάθεια νέας εκκίνησης του ίδιου προγράμματος ενώ εκτελείται ήδη μια περίοδος λειτουργίας		 Επαλήθευση όλων των συντομεύσεων προγράμματος στο μενού "Έναρξη" (Start)		 Εκκίνηση τουλάχιστον τριών άλλων προγραμμάτων		 Αποστολή ενός προγράμματος για εκτύπωση σε αρχείο		 Αποστολή ενός προγράμματος για εκτύπωση σε προεπιλεγμένο εκτυπωτή		 Αντιγραφή, επικόλληση και επεξεργασία με το τρίτο πρόγραμμα		 Αλλαγή της ανάλυσης οθόνης (640x480; 1024x768)		 Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Active Desktop		 Ορισμός εμφάνισης με αντιθέσεις στις ιδιότητες της επιφάνειας εργασίας		 Άνοιγμα εγγράφων προγράμματος με χρήση του τροχού σε ποντίκι με τροχό		 Χρησιμοποιώντας τον τροχό, κάντε κύλιση προς τα επάνω, προς τα κάτω και από επάνω προς τα κάτω. Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα εκτελείται όπως αναμενόταν		 Έλεγχος της Βοήθειας μέσω του μενού "Βοήθεια" (Help) και του πλήκτρου F1 (εάν υπάρχει)		 Υποστήριξη αυτόματης αναπαραγωγής CD				Σύστημα αρχείωνX	X	 Υποστήριξη μεγάλων ονομάτων αρχείων και διαδρομών που βασίζονται στη Διεθνή Σύμβαση Ονομάτων (universal naming convention - UNC)		 Αποθήκευση και άνοιγμα αρχείου από φάκελο συστήματος αρχείων NTFS με δικαιώματα περιορισμένης πρόσβασης		 Αποθήκευση και άνοιγμα αρχείου από διαμέρισμα δίσκου με περισσότερα από 2 GB διαθέσιμου χώρου στο δίσκο		 Αποθήκευση και άνοιγμα ονόματος αρχείου 255 χαρακτήρων σε διαδρομή UNC (260 χαρακτήρες συνολικά, μαζί με το γράμμα της μονάδας δίσκου)		 Αποθήκευση και άνοιγμα ονόματος αρχείου 255 χαρακτήρων σε αντιστοιχισμένη μονάδα δίσκου		 Αποθήκευση και άνοιγμα ονόματος αρχείου 255 χαρακτήρων στο φάκελο "Τα έγγραφά μου" (My Documents)		 Αποθήκευση και άνοιγμα αρχείου με μη έγκυρους χαρακτήρες στο όνομα αρχείου: *?"<>|		 Αποθήκευση και άνοιγμα αρχείου με αρχικά και τελικά κενά διαστήματα. Πρέπει να καταργηθούν τα διαστήματα.		 Αποθήκευση και άνοιγμα αρχείου με χαρακτήρες που υποστηρίζονται: +,;=[]		 Αποθήκευση και άνοιγμα όλων των τύπων εγγράφων που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα		 Εισαγωγή και εξαγωγή όλων των μορφών που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα (για παράδειγμα: .jpg, .gif, .bmp)		 Μετατροπή μονάδας δίσκου σε NTFS και επαλήθευση των εγγράφων που δημιουργήθηκαν παλαιότερα.		 Μία μονάδα δίσκου πίνακα εκχώρησης αρχείων 16 (FAT16) και μία μονάδα δίσκου NTFS. Επαλήθευση αποθήκευσης και ανοίγματος για κάθε έγγραφο.		 Μία μονάδα δίσκου FAT32 και μία μονάδα NTFS. Επαλήθευση αποθήκευσης και ανοίγματος για κάθε έγγραφο.		 Αποθήκευση και άνοιγμα αρχείου μέσω δικτύου σε υπολογιστή FAT16 που βασίζεται στα Microsoft Windows 95		 Αποθήκευση και άνοιγμα αρχείου μέσω δικτύου σε υπολογιστή FAT16 που βασίζεται στα Microsoft Windows 98		 Αποθήκευση και άνοιγμα αρχείου μέσω δικτύου σε υπολογιστή FAT32 που βασίζεται στα Microsoft Windows 98		 Αποθήκευση και άνοιγμα αρχείου μέσω δικτύου σε υπολογιστή NTFS που βασίζεται στα Microsoft Windows 4.0		 Αποθήκευση και άνοιγμα αρχείου σε κατανεμημένο σύστημα αρχείων (DFS)		 Αντιγραφή εγγράφου μεταξύ υπολογιστών NTFS που βασίζονται στα Windows NT 4.0 και στα Windows 2000 Επαλήθευση ανοίγματος		 Αντιγραφή εγγράφου μεταξύ υπολογιστών NTFS που βασίζονται στα Windows XP και στα Windows NT 4.0 Επαλήθευση ανοίγματος		ΕκτύπωσηX	X	 Υποστήριξη εκτυπωτών με μεγάλα ονόματα και διαδρομές UNC		 Εκτύπωση σε τοπικό εκτυπωτή		 Εκτύπωση σε εκτυπωτή PostScript		 Εκτύπωση σε αρχείο -γενικό κείμενο (εγκατάσταση εκτυπωτή γενικού κειμένου και, στη συνέχεια, εκτύπωση σε αρχείο)		 Εκτύπωση σε αρχείο - έγχρωμος εκτυπωτής inkjet (εγκατάσταση έγχρωμου εκτυπωτή inkjet και, στη συνέχεια, εκτύπωση σε αρχείο)		 Εκτύπωση σε εκτυπωτή δικτύου μέσω UNC		 Εκτύπωση χωρίς εγκατάσταση προγραμμάτων οδήγησης εκτυπωτών		 Εκτύπωση με καταγραμμένη θύρα (μετάβαση στις ιδιότητες του εκτυπωτή και καταγραφή μιας θύρας LTP διαφορετικής από τις 1 ή 2) 		 Κλείσιμο του εκτυπωτή κατά την εκτύπωση. (Σωστός χειρισμός σφάλματος εκτυπωτή)		 Εκτύπωση με κατακόρυφο και οριζόντιο προσανατολισμό				Υποστήριξη Άμεσης Έναρξης και Διασύνδεσης Σύνθετων Ρυθμίσεων και Ενέργειας (ACPI)X	X	 Σωστός χειρισμός ειδοποίησης και συμβάντων Άμεσης Έναρξης και Διασύνδεσης Σύνθετων Ρυθμίσεων και Ενέργειας (ACPI)		 Ρύθμιση του χρόνου σβησίματος της οθόνης σε 1 λεπτό		 Ρύθμιση του χρόνο απενεργοποίησης του σκληρού δίσκου σε 2 λεπτά		 Το πρόγραμμα ενεργοποιεί την κατάσταση αναμονής και την επαναφορά της λειτουργίας χωρίς απώλεια λειτουργικότητας; 		 Το πρόγραμμα χειρίζεται την ενεργοποίηση μετά από κανονική κατάσταση αναμονής χωρίς απώλεια δεδομένων;		 Το πρόγραμμα χειρίζεται κατάλληλα την ενεργοποίηση μετά από κρίσιμη κατάσταση αναμονής;		 Η συμπεριφορά των συνδέσεων δικτύου είναι η αναμενόμενη;				Υποστήριξη πολλαπλών οθονώνX	X	 Σωστή λειτουργία με παραμέτρους πολλαπλών οθονών		 Επαλήθευση τοποθέτησης οθόνης αριστερά ή δεξιά (δεξιά ή αριστερά)		 Επαλήθευση τοποθέτησης οθόνης επάνω ή κάτω (κάτω ή επάνω)		 Διάφορες αναλύσεις οθόνης		 Διαφορετικό πλήθος χρωμάτων οθόνης		 Επέκταση και των δύο οθονών προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά και προς τα επάνω ή προς τα κάτω		 Μεταφορά με το ποντίκι προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά και προς τα επάνω ή προς τα κάτω		 Μεγιστοποίηση και ελαχιστοποίηση				Προγράμματα διακομιστήX	X	 Επαλήθευση προγραμμάτων διακομιστή		 Υπηρεσίες εκκίνησης, διακοπής και επαναφοράς υπηρεσιών προγράμματος		 Καταγραφή όλων των μετρητών επιδόσεων προγραμμάτων Επαλήθευση αποτελεσμάτων		 Για προγράμματα Microsoft Data Access Components (MDAC), ανάγνωση και εγγραφή των καταχωρήσεων της βάσης δεδομένων Επαλήθευση αποτελεσμάτων 		 Έλεγχος με μνήμη RAM περισσότερων από 4 GB. (Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση υποστήριξης επέκτασης φυσικής διεύθυνσης (Physical Address Extension - PAE)		 Έλεγχος υποστήριξης συμπλέγματος (εάν υπάρχει)				Ηλεκτρονικά παιχνίδιαX	X	 Υποστήριξη υλικού συστήματος και συσκευών εισόδου		 Επαλήθευση χρήσης με διάφορα ποντίκια και συσκευές εισόδου trackball (συμπεριλαμβάνονται οι συσκευές Ενιαίου σειριακού διαλόγου (universal serial bus - USB) και οι σειριακές συσκευές)		 Επαλήθευση χρήσης με διάφορες συσκευές joystick (αν υπάρχουν)		 Επαλήθευση χρήσης με συσκευές κατάδειξης φορητού υπολογιστή (κύριες και δευτερεύουσες)		 Επαλήθευση χρήσης με διάφορες συσκευές ήχου (συμπεριλαμβάνονται συσκευές που βασίζονται σε USB, ISA και Peripheral Component Interconnect (PCI))		 Για να παίξετε παιχνίδια σε δίκτυο μεταξύ διαφορετικών λειτουργικών συστημάτων (αν υπάρχουν)		 Για να παίξετε παιχνίδια με όλες τις υποστηριζόμενες επιλογές δικτύου (Πρωτόκολλο Transmission Control Protocol/Πρωτόκολλο Internet Protocol (TCP/IP), Πρωτόκολλο Internetwork Packet Exchange (IPX), και σειριακό πρωτόκολλο)


Το έγγραφο αυτό είναι διαθέσιμο στο Program Compatibility Toolkit έκδοση 2.0 στην παρακάτω τοποθεσία της Microsoft στο Web: Αναθεώρηση λίστας ελέγχου: Απρίλιος 2001, έκδοση 2.01
application compatibility
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 286575 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/06/2015 00:09:38 - Αναθεώρηση: 2.2

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbtool λίστα προγράμματος συμβατότητα ελέγχου windowsxp KB286575
Σχόλια