Τρόπος λήψης και εγκατάστασης μιας διαχειριστικής ενημερωμένης έκδοσης για την ενημερωμένη έκδοση της Access 2000 και του SQL Server 2000 Readiness

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:287484
Περίληψη
Για να αναπτύξετε την Access 2000 και του SQL Server 2000 Readiness Update μέσα στην εταιρεία σας, η Microsoft παρέχει μια ενημερωμένη έκδοση για διαχειριστικές εγκαταστάσεις του Office 2000. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση περιέχεται σε ένα αρχείο αυτόματης εξαγωγής που είναι διαθέσιμοι στο Microsoft Office Resource Kit εργαλειοθήκη.

Στην ενότητα "Περισσότερες πληροφορίες" αυτού του άρθρου περιγράφει τον τρόπο λήψης και εγκατάστασης αυτής της ενημερωμένης έκδοσης σε διαχειριστική εγκατάστασή σας.
Περισσότερες πληροφορίες

Το ζήτημα που επιδιορθώνονται στο Microsoft Office 2000 Service Pack 3 (SP-3)

Αυτό το ζήτημα διορθώθηκε στο Office 2000 SP-3. Το Office 2000 SP-3 κυκλοφόρησε στις 13 Νοεμβρίου 2002.Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το Office 2000 SP-3 και τον τρόπο εγκατάστασής του, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
326585OFF2000: Επισκόπηση του Office 2000 Service Pack 3

Χρησιμοποιήστε την Update Readiness χωρίς αναβάθμιση σε Office 2000 SP-3

Μπορείτε να εφαρμόσετε την Access 2000 και την ενημερωμένη έκδοση για το SQL Server 2000 Readiness στη διαχειριστική εγκατάστασή σας χωρίς να κάνετε αναβάθμιση σε Office 2000 SP-3. Ωστόσο, πρέπει πρώτα να εφαρμόσετε την ενημερωμένη έκδοση SR-1/SR-1a στη διαχειριστική εγκατάστασή σας. Ανάλογα με το αν έχετε ήδη εγκαταστήσει ενημερωμένες εκδόσεις SR-1/SR-1a σε υπολογιστές-πελάτες του δικτύου σας, ακολουθήστε τα βήματα στην κατάλληλη ενότητα αυτού του άρθρου.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαφορά μεταξύ της ενημερωμένης έκδοσης Office 2000 SR-1 και της ενημερωμένης έκδοσης Office 2000 SR-1a, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
261933OFF2000: Τι είναι η ενημερωμένη έκδοση SR-1a;
Σημαντικό: Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, πρέπει να χρησιμοποιήσετε μεικτής κατάστασης λειτουργίας ταυτότητας (έλεγχος ταυτότητας των Windows και ελέγχου ταυτότητας του SQL Server) για την αναβάθμιση της βάσης δεδομένων σας, χρησιμοποιώντας μια σύνδεση SQL Server. Λειτουργία ελέγχου ταυτότητας των Windows δεν υποστηρίζεται. Εάν έχει οριστεί η λειτουργία ελέγχου ταυτότητας των Windows, όταν κάνετε αναβάθμιση, σας πίνακες ή τα ερωτήματα μπορεί να παραλειφθούν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: If you install SQL Server with Windows Authentication Mode set, and later you change the Security Authentication to Mixed Mode Authentication, the built-in system administrator (SA) logon password may be blank. After enabling SQL Server security, you should immediately create a password for the "SA" logon to help prevent unauthorized access to your SQL Server.For additional information, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
274773FIX: If You Change Windows Security to Windows/SQL Security the SA Password is Blank
After SQL Server Authentication is enabled, you can use the built-in "SA" account or create a new SQL Server account for upsizing. If you are using a new account, be sure to set the "Server Role" to "Database Creators". For more information, see SQL Server Books Online.

If Your Administrative Installation and Network Clients Already Have SR-1a Installed

Update an Administrative Installation with the Access 2000 and SQL Server 2000 Readiness Update

 1. Browse to following Microsoft Web site:
 2. Click the download for ACCSQL_A.EXE.
 3. ΣτοΛήψη αρχείουπαράθυρο διαλόγου, κάντε κλικ στο κουμπίSave this program to disk, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπίOk.
 4. Save the file to your desktop.
 5. In Windows Explorer, double-click theACCSQL_A.EXEFILE.
 6. Κάντε κλικYESto accept the End User License Agreement.
 7. TYPEc:\accsqlΣτοPlease type the location where you want to place the extracted filesbox, and then clickOk. Κάντε κλικYESwhen you are prompted to create the folder.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: You must run the next command from a computer on which the Windows Installer is already installed.
 8. Κάντε κλικStart, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπίΕκτέλεση. Type the following command in theOpenbox
  msiexec /aAdmin Path\Data1.msi /p c:\accsql\ACWZ_Admin.msp SHORTFILENAMES=1
  ΌπουAdmin Pathis the path to your administrative installation point.
 9. Κάντε κλικΕπόμενοΣτοMicrosoft Office 2000 Administrative Modeπαράθυρο διαλόγου.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: You do not have to type your CD Key or company name in theMicrosoft Office 2000 Administrative Modedialog box.
 10. Κάντε κλικI accept the terms in the License Agreement, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπίΕπόμενο.
 11. Κάντε κλικInstall Now, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπίOkwhen the installation is completed.
 12. At this point, your administrative installation point is updated with the first of two .msp files. Repeat steps 8 through 11 for the .msp fileMdt2_admin.msp. When you apply Mdt2_admin.msp, make sure to change the .msp file name used in the command line in step 8.

Update Network Clients with the Access 2000 and SQL Server 2000 Readiness Update

You must follow these steps at each network client:
 1. Rename the following files by changing the extension from .mde to.old:
  Acwzlib.mde
  Acwzmain.mde
  Acwztool.mde
  For the English version of Office, these files are located by default in the C:\Program Files\Microsoft Office\Office\1033 folder.
 2. Κάντε κλικStart, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπίΕκτέλεση. Type the following command in theOpenbox
  msiexec /iAdmin Path\Data1.msi REINSTALL=ALL REINSTALLMODE=vomus UPGRADEWITHRECACHE=TRUE /q
  ΌπουAdmin Pathis the path to your administrative installation point.

  The "UPGRADEWITHRECACHE=TRUE" property is required to correctly update the Microsoft SQL Server support files. This property causes theEnd User License Agreementacceptance dialog box to appear. The "/q" switch suppresses theEnd User License Agreementdialog box, so that administrators and end users are not prompted by this dialog box.
 3. Κάντε κλικOkwhen the update is finished.
 4. Κάντε κλικYESΕάν σας ζητηθεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.
Your network client is now configured with the Access 2000 and SQL Server 2000 Readiness Update.

If Your Network Clients Do Not Have SR-1/SR-1a Installed

Update the Administrative Installation to SR-1/SR-1a First

If you already updated your administrative installation with the SR-1/SR-1a Administrative update, skip this section, and follow the steps in the "Update an Administrative Installation with the Access 2000 and SQL Server 2000 Readiness Update" section earlier in this article.

To update your administrative installation with the SR-1/SR-1a update, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
257983OFF2000: How to Obtain and Apply the SR-1/SR-1a Update to Administrative Installations
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: After you update your administrative installation with the SR-1/SR-1a update, you do not yet need to update your network clients to SR-1/SR-1a. When you run the command line in the "Update Network Clients with the SR-1/SR-1a and Web Client Security Update" section later in this article, your client is updated with both the SR-1/SR-1a and Access 2000 and SQL Server 2000 Readiness Update.

After you perform the steps in article Q257983 to update your administrative installation with the SR-1/SR-1a update, continue with the following steps.

Update an Administrative Installation with the Access 2000 and SQL Server 2000 Readiness Update

 1. Browse to following Microsoft Web site:
 2. Click the download link for ACCSQL_A.EXE.
 3. ΣτοΛήψη αρχείουπαράθυρο διαλόγου, κάντε κλικ στο κουμπίSave this program to disk, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπίOk.
 4. Αποθηκεύστε το αρχείο στην επιφάνεια εργασίας σας.
 5. Στην Εξερεύνηση των Windows, κάντε διπλό κλικ στοACCSQL_A.EXEFILE.
 6. Κάντε κλικYESΓια να αποδεχτείτε την άδεια χρήσης τελικού χρήστη.
 7. TYPEc:\accsqlΣτοΠληκτρολογήστε τη θέση όπου θέλετε να τοποθετήσετε τα εξαγόμενα αρχείαπλαίσιο και στη συνέχεια κάντε κλικOk. Κάντε κλικYESΌταν σας ζητηθεί να δημιουργήσετε το φάκελο.
 8. Κάντε κλικStart, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπίΕκτέλεση. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή στο στοOpen"Τύπος" (Type)
  msiexec /aΔιαδρομή_διαχειριστικής_εγκατάστασηςC:\accsql\ACWZ_Admin.msp /p \Data1.msi SHORTFILENAMES = 1
  ΌπουΔιαδρομή_διαχειριστικής_εγκατάστασηςείναι η διαδρομή προς το σημείο διαχειριστικής εγκατάστασης.
 9. Κάντε κλικΕπόμενοΣτοΛειτουργία διαχείρισης του Microsoft Office 2000παράθυρο διαλόγου.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν πρέπει να πληκτρολογήστε το όνομά σας CD Key ή την εταιρεία με τηνΛειτουργία διαχείρισης του Microsoft Office 2000παράθυρο διαλόγου πλαίσιο.
 10. Κάντε κλικΑποδέχομαι τους όρους της άδειας χρήσης τελικού, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπίΕπόμενο.
 11. Κάντε κλικΕγκατάσταση τώρα, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπίOkΌταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.
 12. Στο σημείο αυτό, το σημείο διαχειριστικής εγκατάστασης έχει ενημερωθεί με το πρώτο από τα δύο αρχεία .msp. Επαναλάβετε τα βήματα 8 έως 11 για το αρχείο .mspMdt2_admin.msp. Όταν εφαρμόζετε Mdt2_admin.msp, φροντίστε να αλλάξετε το όνομα του αρχείου .msp που χρησιμοποιείται στη γραμμή εντολών, στο βήμα 8.

Ενημέρωση των υπολογιστών-πελατών δικτύου με το SR-1/SR-1a και η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας προγράμματος-πελάτη Web

Πρέπει να ακολουθήσετε αυτά τα βήματα σε κάθε υπολογιστή-πελάτη δικτύου:
 1. Κάντε κλικStart, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπίΕκτέλεση. Πληκτρολογήστε μια γραμμή εντολών παρόμοια με τα ακόλουθα στο στοOpen"Τύπος" (Type)
  Διαδρομή_διαχειριστικής_εγκατάστασης\Setup /qb
  ΌπουΔιαδρομή_διαχειριστικής_εγκατάστασηςείναι η διαδρομή προς το σημείο διαχειριστικής εγκατάστασης.
 2. Κάντε κλικYESΕάν σας ζητηθεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.
 3. Κάντε κλικYESΕάν σας ζητηθεί ξανά να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.
Το πρόγραμμα-πελάτης δικτύου έχει ρυθμιστεί τώρα με το SR-1/SR-1a ενημέρωσης και την Access 2000 και SQL Server 2000 Readiness ενημέρωση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ενημερώσατε ήδη τη διαχειριστική εγκατάσταση με το SR-1/SR-1a και Access 2000 και SQL Server 2000 Readiness Update, μπορείτε να εκτελέσετε εγκατάσταση (Setup) από τη διαχειριστική εγκατάσταση σε έναν υπολογιστή-πελάτη δικτύου που δεν έχει εγκατεστημένο το Office. Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, το πρόγραμμα-πελάτης δικτύου έχει ρυθμιστεί με SR-1/SR-1a και την Access 2000 και την ενημερωμένη έκδοση για το SQL Server 2000 Readiness. Δεν χρειάζεται να εκτελέσετε καμία διαδικασία επιδιόρθωσης ή επανεγκατάστασης σε αυτόν τον υπολογιστή-πελάτη δικτύου.

Επιβεβαιώστε ότι η Access 2000 και του SQL Server Update Readiness 2000 έχει εγκατασταθεί με επιτυχία

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τα αρχεία που ενημερώνονται από την Access 2000 και την ενημερωμένη έκδοση για το SQL Server 2000 Readiness. Στην Εξερεύνηση των Windows, μπορείτε να κάντε δεξιό κλικ σε ένα αρχείο από τον πίνακα και κάντε κλικ στοVERSIONστην καρτέλα για να επιβεβαιώσετε τις πληροφορίες έκδοσης.
 File Name   File Version  Size (Bytes) ----------------------------------------- Acwzlib.mde  n/a      1,241,088	 Acwzmain.mde  n/a      3,854,336	 Acwztool.mde  n/a      5,111,808	 Mdt2db.dll   2.0.0.8958    679,936	 Mdt2dbns.dll  2.0.0.8958    372,736	 Mdt2dd.dll   2.0.0.8958    471,040	 Mdt2df.dll   2.0.0.8958    618,496	 Mdt2dfx.dll  2.0.0.8958    24,576	 Mdt2fref.dll  2.0.0.8958    45,056	 Mdt2fw.dll   2.0.0.8958    536,576	 Mdt2fwui.dll  2.0.0.8958    66,832	 Mdt2g.dll   2.0.0.8958    602,112	 Mdt2gddo.dll  2.0.0.8958    61,440	 Mdt2gddr.dll  2.0.0.8958    126,976	 Mdt2qd.dll   2.0.0.8958   1,327,104 Msowci.dll   9.0.0.4625    90,112	
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα αρχεία .mde έχουν δεν υπάρχουν πληροφορίες έκδοσης.
Αναφορές
Readme.txt που περιέχεται στο αρχείο ACCSQL_A.EXE.
Ενημέρωση κώδικα OFF2000 τοποθετεί διαχείρισης δικτύου μου web στους φακέλους του φακέλου ACC2000

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 287484 - Τελευταία αναθεώρηση: 09/14/2011 05:17:00 - Αναθεώρηση: 5.0

Microsoft Access 2000 Standard Edition, Microsoft Office 2000 Premium Edition, Microsoft Office 2000 Professional Edition, Microsoft Office 2000 Standard Edition, Microsoft Office 2000 Small Business Edition, Microsoft Office 2000 Developer Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • kbsetup kbupdate kbdownload kbinfo kbmt KB287484 KbMtel
Σχόλια