Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

OL2002: Νέες δυνατότητες που είναι διαθέσιμες στο Outlook 2002

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR287496
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο παρέχει μια επισκόπηση των νέων δυνατοτήτων του Outlook 2002 στις ακόλουθες κατηγορίες:
 • Γενικά
 • Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Ημερολόγιο (Calendar)
 • Επαφές (Contacts)/Βιβλία διευθύνσεων (Address Books)
 • Ενοποίηση με το Exchange
 • Αξιοπιστία, ανάκτηση δεδομένων και ασφάλεια
 • Εγκατάσταση
Περισσότερες πληροφορίες

Γενικά • Γραμμή "Εύρεση" (Find Bar) : Έχει πιο εύχρηστη σχεδίαση από ό,τι σε προηγούμενες εκδόσεις του Outlook και προσθέτει τη δυνατότητα επιλογής των φακέλων στους οποίους θα γίνει αναζήτηση. Κάντε κλικ στο κουμπί Εύρεση (Find) στη "Βασική" (Standard) γραμμή εργαλείων, για να εμφανίσετε τη βελτιωμένη γραμμή "Εύρεση" (Find Bar).
 • Παράθυρο προεπισκόπησης (Preview Pane): Είναι ένα ενημερωμένο παράθυρο προεπισκόπησης (Preview pane), που σας επιτρέπει να κάνετε κλικ σε μια υπερ-σύνδεση, να αποκριθείτε σε προσκλήσεις σε σύσκεψη, να αποκτήσετε πρόσβαση στις ιδιότητες μιας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να εμφανίσετε τις λεπτομέρειες της γραμμής πληροφοριών, εάν υπάρχουν. Για να ενεργοποιήσετε το παράθυρο προεπισκόπησης (Preview pane), κάντε κλικ στην εντολή Παράθυρο προεπισκόπησης (Preview Pane) από το μενού Προβολή (View).

Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου • Αυτόματη Καταχώρηση διευθύνσεων: Ως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ψευδώνυμο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή όνομα που καταχωρείται, το Outlook προτείνει να συμπληρώσει τη διεύθυνση, το ψευδώνυμο ή τα ονόματα, με βάση τις διευθύνσεις, τα ψευδώνυμα ή τα ονόματα στα οποία έχετε αποστείλει κατά το παρελθόν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτή η δυνατότητα είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή και μπορείτε να την απενεργοποιήσετε, κάνοντας κλικ στην εντολή Επιλογές (Options) του μενού Εργαλεία (Tools), κάνοντας κλικ στο κουμπί Επιλογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail Options) από την καρτέλα Προτιμήσεις (Preferences) και κατόπιν κάνοντας κλικ στο κουμπί Πρόσθετες επιλογές (Advanced E-mail Options).
 • Πρόσβαση στο Hotmail και σε άλλους διακομιστές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου HTTP: Οι χρήστες λογαριασμών Hotmail και HTTP μπορούν να προβάλουν τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους με το Outlook. Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους ενός νέου λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου HTTP, κάντε κλικ στην εντολή Λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail Accounts) από το μενού Εργαλεία (Tools) και κατόπιν κάντε κλικ στο στοιχείο Προσθήκη νέου λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Add a new e-mail account). Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next), έπειτα κάντε κλικ στο στοιχείο HTTP και κατόπιν ακολουθήστε τις οδηγίες του οδηγού.
 • Αποστολή με χρήση πολλών λογαριασμών: Εάν διαθέτετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να επιλέξετε για κάθε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ποιο λογαριασμό θα αποσταλεί. Αφού δημιουργήσετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάντε κλικ στο πλαίσιο Λογαριασμοί (Accounts) (δίπλα στο κουμπί Αποστολή (Send)), για να επιλέξετε το λογαριασμό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Εμφανίζεται μια γραμμή πληροφοριών (Information Bar) επάνω από το πεδίο Προς (To), η οποία εμφανίζει το λογαριασμό που επιλέξατε για την αποστολή του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στο Outlook υπάρχουν ενσωματωμένοι ρητοί κανόνες οι οποίοι προσδιορίζουν ποιος λογαριασμός πρέπει να χρησιμοποιείται από προεπιλογή (για παράδειγμα, όταν απαντάτε σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το Outlook χρησιμοποιεί το λογαριασμό στον οποίο αποστάλθηκε αρχικά το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ή μπορείτε να αντιστοιχίσετε ένα συγκεκριμένο λογαριασμό για να τον χρησιμοποιεί το Outlook ως τον προεπιλεγμένο.
 • Wordmail : Το Wordmail είναι τώρα το προεπιλεγμένο πρόγραμμα επεξεργασίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Outlook. Έχουν γίνει σημαντικές βελτιώσεις στο Wordmail, όσον αφορά την αξιοπιστία, το μέγεθος μηνυμάτων και το σύνολο των δυνατοτήτων. Για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιείτε τη μορφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Hypertext Markup Language (HTML), το Wordmail καταργεί τις ετικέτες εγγράφου, οι οποίες συμπεριλαμβάνονταν στο παρελθόν, ώστε να μπορείτε να επεξεργαστείτε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το Microsoft Word. Αυτό μειώνει το συνολικό μέγεθος του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το Wordmail σάς επιτρέπει να επωφεληθείτε από μια ποικιλία νέων βελτιώσεων του Word. Ανατρέξτε στον Οδηγό προϊόντος του Word (Word Product Guide) για περισσότερες λεπτομέρειες. Για να επιβεβαιώσετε ότι το Word είναι το προεπιλεγμένο πρόγραμμα επεξεργασίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές (Options), κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφή αλληλογραφίας (Mail Format) και επιβεβαιώστε ότι είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Χρήση του Microsoft Word για την επεξεργασία μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Use Microsoft Word to edit e-mail messages).
 • Έξυπνες ετικέτες στο Wordmail: Με το Word ως προεπιλεγμένο πρόγραμμα επεξεργασίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να επωφεληθείτε από τις Έξυπνες ετικέτες που είναι διαθέσιμες στο Word. Έξυπνη ετικέτα είναι ένας τύπος κουμπιού που παρέχει επιλογές για τη βελτίωση του περιεχομένου και της διάταξης στα προγράμματα του Microsoft Office. Τα κουμπιά των Έξυπνων ετικετών εμφανίζονται όταν εκτελείτε ορισμένες εργασίες, όπως επικόλληση κειμένου ή γραφικών, και εμφανίζουν μια λίστα επιλογών, όταν κάνετε κλικ επάνω τους. Ανατρέξτε στους Οδηγούς προϊόντος του Office XP και του Word (Office XP and Word Product Guides) για πιο λεπτομερείς πληροφορίες.
 • Μορφή μηνυμάτων στο Wordmail: Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των διαφορετικών μορφών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά τη δημιουργία και ανά μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επειδή μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ HTML, μορφής εμπλουτισμένου κειμένου του Microsoft Outlook (Microsoft Outlook Rich Text format) ή απλού κειμένου, μπορείτε να μορφοποιήσετε εύκολα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώστε ο παραλήπτης να έχει την καλύτερη δυνατή εμπειρία προβολής. Για να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιώντας το Word ως το προεπιλεγμένο πρόγραμμα επεξεργασίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χρησιμοποιήστε το πλαίσιο Μορφή μηνύματος (Message Format) (που βρίσκεται δίπλα στο κουμπί Επιλογές (Options)), για να επιλέξετε τη μορφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θέλετε.
 • Εκκαθάριση γραμματοκιβωτίου (Mailbox Cleanup): Μπορείτε να προβάλετε γρήγορα το μέγεθος του γραμματοκιβωτίου σας, να αναζητήσετε στοιχεία ανά μέγεθος ή παλαιότητα και κατόπιν να διαγράψετε, να μετακινήσετε ή να αρχειοθετήσετε αυτά τα στοιχεία, για να ελευθερώσετε χώρο. Επιπλέον, εάν έχει οριστεί από το διαχειριστή του Microsoft Exchange, οι χρήστες του Exchange μπορούν επίσης να ειδοποιούνται αυτόματα, όταν το μέγεθος του γραμματοκιβωτίου τους πλησιάζει στο όριο μεγέθους του. Κάντε κλικ στο μενού Εργαλεία (Tools) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Εκκαθάριση γραμματοκιβωτίου (Mailbox Cleanup).
 • Αυτόματη Εκκαθάριση κειμένου: Το Outlook μπορεί τώρα να εκκαθαρίσει αυτόματα τη μορφοποίηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απλού κειμένου που περιέχει επιπλέον αλλαγές γραμμής, οι οποίες μπορούν να κάνουν δυσανάγνωστο ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το Outlook καταργεί αυτόματα τις επιπλέον αλλαγές γραμμής όταν ανοίγετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάνει προεπισκόπηση του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο παράθυρο προεπισκόπησης (Preview pane) ή εκτυπώνει το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το Outlook περιλαμβάνει επίσης μια επιλογή για την απενεργοποίηση αυτής της δυνατότητας.
 • Υπερ-συνδέσεις στη γραμμή θέματος: Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Outlook αναγνωρίζουν τώρα τις διευθύνσεις URL που τοποθετούνται στο πεδίο Θέμα (Subject). Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε περιήγηση σε οποιαδήποτε τοποθεσία Web, χρησιμοποιώντας το προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησής σας, χωρίς να χρειάζεται να αντιγράψετε πρώτα τη διεύθυνση και κατόπιν να την πληκτρολογήσετε στο πεδίο διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης στο Web.
 • Αυτόματη Επιλογή κωδικοποίησης μηνυμάτων (Message Encoding): Με βάση το περιεχόμενο, το Outlook εντοπίζει αυτόματα την κατάλληλη κωδικοποίηση αλληλογραφίας Internet για εξερχόμενα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτή η δυνατότητα απαιτεί Microsoft Internet Explorer 5.5 ή νεότερη έκδοση.

Ημερολόγιο • Χρονοδιαγράμματα ομάδων: Μπορείτε να αποθηκεύσετε πολλά ημερολόγια ομάδων στο Outlook για γρήγορη και εύκολη πρόσβαση στα χρονοδιαγράμματα των ομάδων τους ή των αιθουσών διασκέψεων. Με αυτήν τη μεμονωμένη διασύνδεση ημερολογίου, μπορείτε να προβάλετε τις χρονικές περιόδους διαθεσιμότητας μιας ομάδας, καθώς και να αποστείλετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή να ορίσετε συναντήσεις ομάδων. Με το Ημερολόγιο (Calendar) επιλεγμένο, κάντε κλικ στο κουμπί Χρονοδιαγράμματα (Schedules) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία (New), για να δημιουργήσετε ένα νέο χρονοδιάγραμμα ομάδας ή να ανοίξετε ένα υπάρχον.
 • Κοινή χρήση διαθεσιμότητας (Free/Busy) του Outlook: Τώρα το Outlook σάς δίνει τη δυνατότητα να κάνετε κοινή χρήση των πληροφοριών διαθεσιμότητας (Free/Busy) με άλλους στο Internet δωρεάν. Αυτή η δυνατότητα σας επιτρέπει να προγραμματίζετε συσκέψεις με άλλους χρήστες του Outlook που δεν κάνουν κοινή χρήση ενός Exchange Server.
 • Παράθυρο υπενθυμίσεων: Τώρα διαθέτετε ένα μόνο παράθυρο υπενθυμίσεων για όλες τις συναντήσεις ή τις υπενθυμίσεις εργασιών. Αυτό σας επιτρέπει να κλείσετε, να αναβάλετε ή να ανοίξετε μία ή όλες τις υπενθυμίσεις ταυτόχρονα.
 • Χρώμα ημερολογίου (Calendar Coloring): Μπορείτε να προσδιορίσετε σημαντικές συναντήσεις με το νέο έγχρωμο ημερολόγιο. Κάθε χρώμα έχει μια ετικέτα την οποία μπορείτε να προσαρμόσετε. Μπορείτε να εφαρμόσετε χρώμα σε μεμονωμένες συναντήσεις ή υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης εφαρμογής χρώματος, εάν δημιουργήσετε αυτόματους κανόνες μορφοποίησης. Ενώ βρίσκεστε στο Ημερολόγιο (Calendar), κάντε κλικ στο κουμπί Χρώμα ημερολογίου (Calendar Coloring) από τη γραμμή εργαλείων και κατόπιν κάντε κλικ είτε στην εντολή Επεξεργασία ετικετών (Edit Labels) είτε στην εντολή Αυτόματη μορφοποίηση (Automatic Formatting).
 • Πρόταση για άλλη ώρα (Propose New Time): Όταν λαμβάνετε μια πρόσκληση σε σύσκεψη, τώρα έχετε την επιλογή να προτείνετε μια νέα ώρα σύσκεψης στο διοργανωτή της σύσκεψης και όχι απλώς να απορρίψετε την πρόσκληση. Επιπλέον, εάν διαθέτετε Exchange Server, μπορείτε να δείτε τις χρονικές περιόδους διαθεσιμότητας κάθε συμμετέχοντα, πριν να υποβάλετε τη νέα ώρα σύσκεψης. Όταν ανοίγετε μια νέα πρόσκληση σε σύσκεψη, κάντε κλικ στο κουμπί Πρόταση για άλλη ώρα (Propose New Time) της γραμμής εργαλείων. Για μια συνάντηση που βρίσκεται ήδη στο Ημερολόγιο (Calendar), κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στον τίτλο της συνάντησης και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Πρόταση για άλλη ώρα (Propose New Time).
 • Υποστήριξη σεληνιακού ημερολογίου : Το Outlook τώρα υποστηρίζει σεληνιακά ημερολόγια. Μπορείτε να προβάλετε πληροφορίες σεληνιακού ημερολογίου στο ημερολόγιό σας και να ορίσετε περιοδικές συναντήσεις με βάση αυτό το ημερολόγιο. Πρώτα, ενεργοποιήστε μία από τις ακόλουθες γλώσσες που υποστηρίζουν το Σεληνιακό ημερολόγιο (Lunar Calendar) (με τις Ρυθμίσεις Γλώσσας του Microsoft Office XP (Microsoft Office XP Language Settings)): αραβικά, κινέζικα (απλοποιημένα και παραδοσιακά), εβραϊκά, ιαπωνικά και κορεατικά. Στο μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές (Options), κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές Ημερολογίου (Calendar Options) και κατόπιν κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση εναλλακτικού ημερολογίου (Enable Alternate Calendar) .

Επαφές (Contacts)/Βιβλίο διευθύνσεων (Address Book) • Ενοποίηση με την υπηρεσία MSN Messenger: Όταν ανοίγετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ή το προβάλλετε στο παράθυρο προεπισκόπησης (Preview pane)), μπορείτε να προσδιορίσετε εάν αυτό το πρόσωπο είναι συνδεδεμένο, από την κατάσταση που εμφανίζεται στη γραμμή πληροφοριών (Information Bar). Στη συνέχεια μπορείτε ξεκινήσετε αμέσως μια περίοδο λειτουργίας της υπηρεσίας MSN Messenger με αυτό το πρόσωπο από το Outlook.
 • Πεδίο ονόματος "Εμφάνιση ως" (Display As) : Ο φάκελος "Επαφές" (Contacts) περιλαμβάνει τώρα ένα πεδίο Εμφάνιση ως (Display As) για ονόματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το όνομα που πληκτρολογείτε στο πεδίο Εμφάνιση ως (Display As) εμφανίζεται στο πεδίο Προς (To) όταν συντάσσετε ένα νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αντί για την πραγματική διεύθυνση.
 • Επικεφαλίδες στήλης Βιβλίου διευθύνσεων: Τώρα είναι δυνατή η προσαρμογή μεγέθους των επικεφαλίδων στήλης ως προς το πλάτος. Αυτή η δυνατότητα σας επιτρέπει να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε στήλες, για να εμφανίσετε μόνο τις πληροφορίες που θεωρείτε χρήσιμες για πληροφορίες αναζήτησης καταχωρήσεων στο Βιβλίο διευθύνσεων (Address Book).
 • Βιβλίο διευθύνσεων επαφών (Contact Address Book): Το Βιβλίο διευθύνσεων επαφών (Contact Address book) κάνει χρήση του εμφανιζόμενου ονόματος της επαφής. (Στο Βιβλίο διευθύνσεων (Address Book), επιλέξτε ένα φάκελο του Outlook με δυνατότητα Βιβλίου διευθύνσεων (Address Book), π.χ. ένα φάκελο "Επαφές" (Contacts)). Με αυτήν τη στήλη, μπορείτε να αναζητήσετε καταχωρήσεις επαφών πιο αποδοτικά, ειδικά όταν υπάρχουν πολλές καταχωρήσεις για το ίδιο όνομα επαφής. Για να το ζητήσετε αυτό, από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Βιβλίο Διευθύνσεων (Address Book).

Ενοποίηση με το Exchange • Βελτιώσεις συγχρονισμού: Τώρα είναι ευκολότερη η ρύθμιση του Outlook για χρήση χωρίς σύνδεση με μία μόνο εντολή και είναι δυνατός ο ταυτόχρονος συγχρονισμός όλων των πρωτοκόλλων (Internet Mail Access Protocol (IMAP), Post Office Protocol 3 (POP3) και MAPI). Επίσης, είναι δυνατός ο συγχρονισμός διαφορετικών λογαριασμών με διάφορους τρόπους, ανάλογα με το εάν είστε εργάζεστε με σύνδεση ή χωρίς σύνδεση. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ποιες πληροφορίες θα συγχρονίζονται από το στοιχείο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (μόνο η κεφαλίδα ή ολόκληρο το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Μια νέα δυνατότητα Αναφορά προόδου (Progress Reporting) σας ειδοποιεί για την πρόοδο του συγχρονισμού. Επιπλέον, μπορείτε να επιλέξετε την επιλεκτική ακύρωση διαφορετικών συγχρονισμών λογαριασμών.
 • Ακύρωση αίτησης στο διακομιστή: Μπορείτε να ακυρώσετε μια αίτηση σύνδεσης του Outlook με έναν Exchange Server, εάν η σύνδεση δικτύου διακοπεί. Αυτό επιτρέπει στο Outlook 2002 να είναι πιο προσαρμόσιμο σε διακοπές δικτύου ή διακομιστή και σας επιτρέπει να συνεχίσετε να εργάζεστε.
 • Βελτιώσεις σύνδεσης στον Exchange Server: Μια σύνδεση με τον Exchange Server είναι πιο αποτελεσματική με το Outlook 2002, γεγονός που επιτρέπει την ταχύτερη λήψη των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτό συμβαίνει λόγω του μειωμένου αριθμού των "αμφίδρομων διαδρομών" (round trips) που πρέπει να διανύσουν τα δεδομένα, καθώς και λόγω του μειωμένου αριθμού των δεδομένων που μεταφέρονται μέσω της σύνδεσης, από ό,τι σε προηγούμενες εκδόσεις του Outlook. Η σύνδεση με τον κατάλογο είναι επίσης πιο προσαρμόσιμη, κάτι που σημαίνει ότι, εάν η σύνδεση με το διακομιστή Καθολικού καταλόγου (Global catalog) διακοπεί για οποιονδήποτε λόγο, το Outlook ζητά μια αναφορά σε άλλο διακομιστή καταλόγου και συνδέεται ομαλά με αυτόν το διακομιστή.

Αξιοπιστία, ανάκτηση δεδομένων και ασφάλεια • Βελτιώσεις αντιμετώπισης ιών του Outlook : Το Outlook τώρα βοηθά στην προστασία ιδιωτών και εταιρειών έναντι κακόβουλων ιών, αποκλείοντας τα συνημμένα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σχετίζονται με μη ασφαλή αρχεία. Το Outlook αποτρέπει επίσης τα προγράμματα να αποκτούν πρόσβαση μέσω προγραμματισμού στο Βιβλίο διευθύνσεών σας (Address Book) ή να αποστέλλουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εκ μέρους σας. Ειδοποιείστε και σας δίνεται η επιλογή να συνεχίσετε ή να διακόψετε την ενέργεια. Αυτό αποτρέπει τη μετάδοση και την εξάπλωση ιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε άλλους. Επιπλέον, το Outlook δίνει στους διαχειριστές επιλογές προσαρμογής αυτών των ρυθμίσεων, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εταιρείας.
 • Ανάκτηση εγγράφου: Το Wordmail σάς παρέχει την επιλογή να αποθηκεύσετε τα τρέχοντα αρχεία σας τη στιγμή που προκύπτει ένα σφάλμα στο πρόγραμμα. Ως αποτέλεσμα, καταναλώνετε λιγότερο χρόνο για την αναδημιουργία μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Αναφορά σφάλματος εφαρμογής (Application Error Reporting): Το Outlook σάς επιτρέπει να αναφέρετε αυτόματα τα σφάλματα που προκύπτουν απευθείας στη Microsoft ή στο εταιρικό τους τμήμα τεχνολογιών πληροφορικής (IT). Αυτό παρέχει στη Microsoft ή τις εταιρείες τα δεδομένα που χρειάζονται για περαιτέρω διάγνωση και διόρθωση αυτών των σφαλμάτων και σας παρέχει απευθείας πρόσβαση σε λύσεις ή πληροφορίες που αφορούν το σφάλμα.
 • Αποκατάσταση εφαρμογών (Application Recovery): Μπορείτε να επιλέξετε το κλείσιμο ενός προγράμματος που δεν ανταποκρίνεται, ενώ ταυτόχρονα ξεκινάτε την ανάκτηση μηνυμάτων του Wordmail και αναφέρετε το θέμα στη Microsoft ή στο εταιρικό τους τμήμα τεχνολογιών πληροφορικής (ΙΤ). Αυτό παρέχει μια ασφαλέστερη μέθοδο κλεισίματος ενός προγράμματος που δεν ανταποκρίνεται. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs), κάντε κλικ στην εντολή Εργαλεία του Microsoft Office (Microsoft Office Tools) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Αποκατάσταση εφαρμογών του Microsoft Office (Microsoft Office Application Recovery).

Εγκατάσταση • Ενσωματωμένες καταστάσεις λειτουργίας "Εταιρεία ή ομάδα εργασίας (Corporate or Workgroup) και "Μόνο αλληλογραφία Internet" (Internet Mail Only): Το Outlook δεν χωρίζεται πλέον σε ξεχωριστές καταστάσεις λειτουργίας Internet και Exchange. Ο νέος "Οδηγός λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου" σάς επιτρέπει να δημιουργήσετε αρκετούς τύπους λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως HTTP, POP3, IMAP και Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), και άλλους, σε ένα προφίλ. Εξακολουθεί να υπάρχει υποστήριξη για πολλά προφίλ. Επιπλέον, το Outlook σάς παρέχει την επιλογή να διαλέξετε ποιος λογαριασμός θα είναι ο προεπιλεγμένος λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.
 • Ρύθμιση παραμέτρων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Μια νέα διασύνδεση λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σάς επιτρέπει να προσθέσετε ή να αλλάξετε με ευκολία λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καταλόγους ή Βιβλία διευθύνσεων. Για να το κάνετε αυτό, από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail Accounts).
 • Προσαρμογή του Outlook μέσω του οδηγού Custom Installation Wizard (CIW) : Ως μέρος του Custom Installation Wizard, οι διαχειριστές μπορούν να δημιουργούν, να τροποποιούν και να αντικαθιστούν προφίλ ανάλογα με τις ανάγκες τους, χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιούν πολλά βοηθητικά προγράμματα. Οι διαχειριστές μπορούν επίσης να ρυθμίσουν τις παραμέτρους μιας σύνδεσης Exchange Server, να καταργήσουν παλιές υπηρεσίες πληροφόρησης, να προσαρμόσουν τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του Outlook ή να επιλέξουν μια ποικιλία άλλων επιλογών για τη ρύθμιση του Outlook για έναν μεμονωμένο χρήστη ή μια ομάδα χρηστών. Ο οδηγός Custom Installation Wizard βρίσκεται στο Office XP Resource Kit.
 • Πολιτικές διατήρησης: Οι διαχειριστές μπορούν να ρυθμίσουν κανόνες που ορίζουν τον τρόπο διατήρησης μεγάλων εγγράφων ή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτή η λειτουργία σάς ενθαρρύνει να διαγράψετε παλιά ή ευαίσθητα στοιχεία και επιτρέπει στους διαχειριστές να εκκαθαρίζουν παλιά στοιχεία, ανεξάρτητα από τη θέση τους.
Hotmail MSN
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 287496 - Τελευταία αναθεώρηση: 02/13/2014 10:12:49 - Αναθεώρηση: 1.0

Microsoft Outlook 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo διατήρησης kbdta exchange μορφή ταχυδρομείου επαφές σφάλματος ηλεκτρονικού παράθυρο αυτόματη εκκαθάριση εύρεση διευθύνσεων δεδομένων ανάκτηση xp πολιτική λογαριασμοί καταχώρηση ημερολόγιο προεπισκόπησης αναφορά outlook2002 KB287496
Σχόλια