Η Εποπτεία επιδόσεων χρησιμοποιεί λανθασμένο υπολογισμό για ορισμένους τύπους μετρητών στο Windows 8, 2012 διακομιστή των Windows, τα Windows 7 SP1 ή Windows Server 2008 R2 SP1

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 2877211
Συμπτώματα
Όταν χρησιμοποιείτε την Εποπτεία επιδόσεων για να προβάλετε τα αρχεία καταγραφής του Windows δυαδική επιδόσεων (.blg) στα Windows 8, 2012 διακομιστή των Windows, τα Windows 7 Service Pack 1 (SP1) ή Windows Server 2008 R2 SP1, η μέση τιμή που υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τα δεδομένα στο αρχείο καταγραφής για ορισμένους τύπους μετρητή είναι εσφαλμένη. Τα παρακάτω είναι μερικά παραδείγματα των μετρητών του εν λόγω typesthat μετρητής επηρεάζονται από αυτή την αλλαγή:
 • \LogicalDisk\Avg. δίσκου/εγγραφή
 • \LogicalDisk\Avg. δίσκου/ανάγνωση
 • \LogicalDisk\Avg. δίσκου/μεταφορά
 • \PhysicalDisk\Avg. δίσκου/εγγραφή
 • \PhysicalDisk\Avg. δίσκου/ανάγνωση
 • \PhysicalDisk\Avg. δίσκου/μεταφορά
Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει όλους τους τύπους μετρητών που επηρεάζονται:
Όνομα μετρητήΣύνδεση αναφοράς
PERF_AVERAGE_TIMERhttp://MSDN.Microsoft.com/en-us/library/ms804010.aspx
PERF_COUNTER_COUNTERhttp://MSDN.Microsoft.com/en-us/library/ms803985.aspx
PERF_COUNTER_BULK_COUNThttp://MSDN.Microsoft.com/en-us/library/ms804018.aspx
PERF_SAMPLE_COUNTERhttp://MSDN.Microsoft.com/en-us/library/ms803775.aspx
PERF_AVERAGE_BULKhttp://MSDN.Microsoft.com/en-us/library/ms803755.aspx
PERF_COUNTER_TIMERhttp://MSDN.Microsoft.com/en-us/library/ms803990.aspx
PERF_100NSEC_TIMERhttp://MSDN.Microsoft.com/en-us/library/ms803979.aspx
PERF_OBJ_TIME_TIMERhttp://TechNet.Microsoft.com/en-us/library/cc758837 (v=ws.10).aspx
PERF_COUNTER_QUEUELEN_TYPEhttp://MSDN.Microsoft.com/en-us/library/ms803978.aspx
PERF_COUNTER_LARGE_QUEUELEN_TYPEhttp://MSDN.Microsoft.com/en-us/library/ms803863.aspx
PERF_COUNTER_100NS_QUEUELEN_TYPEhttp://TechNet.Microsoft.com/en-us/library/cc781696 (v=ws.10).aspx
PERF_COUNTER_OBJ_TIME_QUEUELEN_TYPEhttp://TechNet.Microsoft.com/en-us/library/cc756932 (v=ws.10).aspx
PERF_SAMPLE_FRACTIONhttp://MSDN.Microsoft.com/en-us/library/ms803995.aspx
PERF_COUNTER_MULTI_TIMERhttp://MSDN.Microsoft.com/en-us/library/ms803961.aspx
PERF_100NSEC_MULTI_TIMERhttp://MSDN.Microsoft.com/en-us/library/ms803993.aspx
PERF_PRECISION_100NS_TIMERhttp://MSDN.Microsoft.com/en-us/library/ms804015.aspx
PERF_PRECISION_OBJECT_TIMERhttp://MSDN.Microsoft.com/en-us/library/ms804006.aspx
PERF_COUNTER_TIMER_INVhttp://MSDN.Microsoft.com/en-us/library/ms803514.aspx
PERF_100NSEC_TIMER_INVhttp://MSDN.Microsoft.com/en-us/library/ms803963.aspx
PERF_COUNTER_MULTI_TIMER_INVhttp://MSDN.Microsoft.com/en-us/library/ms803823.aspx
PERF_100NSEC_MULTI_TIMER_INVhttp://MSDN.Microsoft.com/en-us/library/ms804023.aspx
Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Πληροφορίες ενημερωμένης έκδοσης για τα Windows 8 και Windows Server 2012

Το Windows Update (προτείνεται)

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, εγκαταστήστε ενημερωμένων 2876415 που περιλαμβάνει την ενημέρωση κώδικα (KB 2877211) από το Windows Update. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να μεταβείτε στο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
2876415 Windows RT, Windows 8 και Windows Server 2012 συνάθροιση ενημερώσεων: Σεπτεμβρίου 2013

Κέντρο λήψης της Microsoft

Για να αποκτήσετε το αυτόνομο πακέτο ενημερωμένης έκδοσης για την ενημέρωση κώδικα (KB 2877211), κάντε κλικ σε μία από τις ακόλουθες συνδέσεις στο Κέντρο λήψης της Microsoft.
Λειτουργικό σύστημαΕνημερωμένη έκδοση
Όλες οι υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows 8 που βασίζονται σε τεχνολογία x 86Άμεση λήψη του πακέτου ενημερωμένης έκδοσης.
Όλες οι υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows 8 που βασίζονται σε τεχνολογία x 64Άμεση λήψη του πακέτου ενημερωμένης έκδοσης.
Όλες οι υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2012 που βασίζονται σε τεχνολογία x 64Άμεση λήψη του πακέτου ενημερωμένης έκδοσης.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία στην οποία καταχωρήθηκε το αρχείο. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια που βοηθούν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Πληροφορίες επείγουσας επιδιόρθωσης για τα Windows 7 SP1 και Windows Server 2008 R2 SP1

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα στα Windows 7 SP1 ή Windows Server 2008 R2 SP1, εγκαταστήστε την επείγουσα επιδιόρθωση που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο.

Μια υποστηριζόμενη επείγουσα επιδιόρθωση είναι διαθέσιμη από τη Microsoft. Η συγκεκριμένη επείγουσα επιδιόρθωση ωστόσο προορίζεται για τη διόρθωση μόνο του ζητήματος που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο. Εφαρμόστε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση μόνο σε συστήματα που αντιμετωπίζουν το συγκεκριμένο ζήτημα.

Εάν η επείγουσα επιδιόρθωση είναι διαθέσιμη για λήψη, υπάρχει μια ενότητα "Επείγουσα επιδιόρθωση λήψη διαθέσιμων" στο επάνω μέρος αυτού του άρθρου της Γνωσιακής βάσης. Εάν αυτή η ενότητα δεν εμφανίζεται, υποβάλετε μια αίτηση για την εξυπηρέτηση πελατών της Microsoft και υποστήριξη για να αποκτήσετε την επείγουσα επιδιόρθωση.

Σημείωση Εάν προκύψουν πρόσθετα ζητήματα ή απαιτείται αντιμετώπιση προβλημάτων, ίσως χρειαστεί να δημιουργήσετε ξεχωριστή αίτηση υπηρεσίας. Οι συνηθισμένες χρεώσεις υποστήριξης θα ισχύει για πρόσθετες ερωτήσεις υποστήριξης και για θέματα που δεν αφορούν τη συγκεκριμένη επείγουσα επιδιόρθωση. Για μια πλήρη λίστα αριθμών τηλεφώνου υποστήριξης και εξυπηρέτησης πελατών της Microsoft ή για να δημιουργήσετε ξεχωριστή αίτηση υπηρεσίας, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Σημείωση Η φόρμα "Επείγουσα επιδιόρθωση λήψη διαθέσιμων" εμφανίζει τις γλώσσες για τις οποίες η επείγουσα επιδιόρθωση είναι διαθέσιμη. Εάν δεν βλέπετε τη γλώσσα σας, είναι επειδή μια επείγουσα επιδιόρθωση δεν είναι διαθέσιμη για αυτήν τη γλώσσα.

Προϋποθέσεις

Για να εφαρμόσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση, πρέπει να εκτελείτε Windows 7 SP1 ή Windows Server 2008 R2 SP1.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης ενός service pack των Windows 7 ή Windows Server 2008 R2, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
976932Πληροφορίες σχετικά με το Service Pack 1 για Windows 7 και Windows Server 2008 R2

Πληροφορίες μητρώου

Για να εφαρμόσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση, δεν χρειάζεται να κάνετε αλλαγές στο μητρώο.

Απαίτηση επανεκκίνησης

Πρέπει να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή μετά την εφαρμογή αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης.

Πληροφορίες αντικατάστασης άμεσης επιδιόρθωσης

Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση δεν αντικαθιστά μια επείγουσα επιδιόρθωση που κυκλοφόρησε στο παρελθόν.

Πληροφορίες αρχείου

Η καθολική έκδοση αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης εγκαθιστά αρχεία με χαρακτηριστικά που αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Οι ημερομηνίες και οι ώρες για αυτά τα αρχεία στον τοπικό υπολογιστή σας εμφανίζονται στην τοπική σας ώρα μαζί με την τρέχουσα πόλωση θερινής ώρας (DST). Επιπλέον, οι ημερομηνίες και οι ώρες ενδέχεται να αλλάξουν όταν εκτελέσετε συγκεκριμένες λειτουργίες στα αρχεία.
Σημειώσεις πληροφοριών αρχείων των Windows 7 και Windows Server 2008 R2
Σημαντικό Οι επείγουσες επιδιορθώσεις των Windows 7 και Windows Server 2008 R2 περιλαμβάνονται στα ίδια πακέτα. Ωστόσο, οι επείγουσες επιδιορθώσεις στη σελίδα αίτησης επείγουσας επιδιόρθωσης παρατίθενται και για τα δύο λειτουργικά συστήματα. Για να ζητήσετε το πακέτο επείγουσας επιδιόρθωσης που εφαρμόζεται σε ένα ή και τα δύο λειτουργικά συστήματα, επιλέξτε την επείγουσα επιδιόρθωση που παρατίθεται στην ενότητα "Windows 7/Windows Server 2008 R2" στη σελίδα. Πάντα να ανατρέχετε στην ενότητα "Ισχύει για" στα άρθρα για να προσδιορίσετε το πραγματικό λειτουργικό σύστημα για το οποίο ισχύει κάθε επείγουσα επιδιόρθωση.
 • Τα αρχεία που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο προϊόν, SR_Level (εκδόσεις RTM, SPn) και κλάδο υπηρεσιών (LDR, GDR) μπορούν να αναγνωριστούν εξετάζοντας τους αριθμούς έκδοσης των αρχείων που εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα:
  ΈκδοσηΠροϊόνΟρόσημοΚλάδος υπηρεσίας
  6.1.760.171xxxWindows 7 και Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1.22xxxWindows 7 και Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Οι κλάδοι υπηρεσιών GDR περιέχουν μόνο τις διορθώσεις που έχουν κυκλοφορήσει ευρέως για την αντιμετώπιση διαδεδομένων, κρίσιμων θεμάτων. Οι κλάδοι υπηρεσιών LDR περιέχουν και άμεσες επιδιορθώσεις πέρα από τις διορθώσεις που έχουν κυκλοφορήσει ευρέως.
 • Τα αρχεία MANIFEST (.manifest) και τα αρχεία MUM (.mum) που εγκαθίστανται για κάθε περιβάλλον παρατίθενται ξεχωριστά στην ενότητα "πρόσθετες πληροφορίες αρχείων για Windows 7 και Windows Server 2008 R2". Τα αρχεία MUM και MANIFEST και τα συσχετιζόμενα αρχεία καταλόγου ασφαλείας (.cat) είναι εξαιρετικά σημαντικά για τη διατήρηση της κατάστασης του ενημερωμένου στοιχείου. Τα αρχεία καταλόγου ασφαλείας, για τα οποία δεν αναφέρονται τα χαρακτηριστικά, είναι υπογεγραμμένα με ψηφιακή υπογραφή της Microsoft.
Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows 7 που βασίζονται σε τεχνολογία x 86
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΏραΠλατφόρμα
Pdhui.dll6.1.7601.2250247,10405-Nov-2013.09:55x 86
Perfmon.exe6.1.7601.17514157,18420-Νοεμ-201012:17x 86
Perfmon.mscΔεν ισχύει145,51910-Ιουν-200921:31Δεν ισχύει
Resmon.exe6.1.7600.16385103,42414-Ιουλ-200901:14x 86
Sysmon.ocx6.1.7601.22502390,65605-Nov-2013.09:56x 86
Wdc.dll6.1.7601.225021,227,26405-Nov-2013.09:56x 86
Wvc.dll6.1.7601.22502444,92805-Nov-2013.09:56x 86
Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows 7 και Windows Server 2008 R2 που βασίζονται σε τεχνολογία x 64
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΏραΠλατφόρμα
Pdhui.dll6.1.7601.2250258,88005-Nov-2013.10:48x 64
Perfmon.exe6.1.7601.17514172,54420-Νοεμ-201013:25x 64
Perfmon.mscΔεν ισχύει145,51910-Ιουν-200920:50Δεν ισχύει
Resmon.exe6.1.7600.16385103,93614-Ιουλ-200901:39x 64
Sysmon.ocx6.1.7601.22502475,13605-Nov-2013.10:49x 64
Wdc.dll6.1.7601.225021,363,96805-Nov-2013.10:49x 64
Wvc.dll6.1.7601.22502594,43205-Nov-2013.10:49x 64
Pdhui.dll6.1.7601.2250247,10405-Nov-2013.09:55x 86
Perfmon.exe6.1.7601.17514157,18420-Νοεμ-201012:17x 86
Perfmon.mscΔεν ισχύει145,51910-Ιουν-200921:31Δεν ισχύει
Resmon.exe6.1.7600.16385103,42414-Ιουλ-200901:14x 86
Sysmon.ocx6.1.7601.22502390,65605-Nov-2013.09:56x 86
Wdc.dll6.1.7601.225021,227,26405-Nov-2013.09:56x 86
Wvc.dll6.1.7601.22502444,92805-Nov-2013.09:56x 86
Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 R2 που βασίζονται σε τεχνολογία IA-64
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΏραΠλατφόρμα
Pdhui.dll6.1.7601.22502136,19205-Nov-2013.09:48IA-64
Perfmon.exe6.1.7601.17514247,80820-Νοεμ-201010:23IA-64
Perfmon.mscΔεν ισχύει145,51910-Ιουν-200920:55Δεν ισχύει
Resmon.exe6.1.7600.16385110,08014-Ιουλ-200901:44IA-64
Sysmon.ocx6.1.7601.22502960,00005-Nov-2013.09:49IA-64
Wdc.dll6.1.7601.225022,245,63205-Nov-2013.09:49IA-64
Wvc.dll6.1.7601.225021,208,32005-Nov-2013.09:49IA-64
Pdhui.dll6.1.7601.2250247,10405-Nov-2013.09:55x 86
Perfmon.exe6.1.7601.17514157,18420-Νοεμ-201012:17x 86
Perfmon.mscΔεν ισχύει145,51910-Ιουν-200921:31Δεν ισχύει
Resmon.exe6.1.7600.16385103,42414-Ιουλ-200901:14x 86
Sysmon.ocx6.1.7601.22502390,65605-Nov-2013.09:56x 86
Wdc.dll6.1.7601.225021,227,26405-Nov-2013.09:56x 86
Wvc.dll6.1.7601.22502444,92805-Nov-2013.09:56x 86
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα στα προϊόντα της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".
Περισσότερες πληροφορίες
Αυτό το ζήτημα επιλύθηκε στο Windows 8.1 και Windows Server R2 2012 ως μέρος της KB 2883200.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
824684 Περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται στην περιγραφή των ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού της Microsoft

Πρόσθετες πληροφορίες αρχείου για Windows 7 και Windows Server 2008 R2

Πρόσθετα αρχεία για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows 7 που βασίζονται σε τεχνολογία x 86
Η ιδιότητα αρχείουΤιμή
Όνομα αρχείουX86_6d667b134aa23aa8f8f541cf4edda62e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22502_none_e0f77bc18edb9aaf.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου707
Ημερομηνία (UTC)05-Nov-2013.
Ώρα (UTC)14:45
Όνομα αρχείουX86_microsoft-windows-performancetoolsgui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22502_none_9ea37b8c184d76c0.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου32,568
Ημερομηνία (UTC)05-Nov-2013.
Ώρα (UTC)14:49
Πρόσθετα αρχεία για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows 7 και Windows Server 2008 R2 που βασίζονται σε τεχνολογία x 64
Η ιδιότητα αρχείουΤιμή
Όνομα αρχείουAmd64_227d4d5361221be6d03992bf9dcb2bf5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22502_none_f1365077be1f9eb9.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,064
Ημερομηνία (UTC)05-Nov-2013.
Ώρα (UTC)14:45
Όνομα αρχείουAmd64_microsoft-windows-performancetoolsgui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22502_none_fac2170fd0aae7f6.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου32,572
Ημερομηνία (UTC)05-Nov-2013.
Ώρα (UTC)14:52
Όνομα αρχείουWow64_microsoft-windows-performancetoolsgui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22502_none_0516c162050ba9f1.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου25,078
Ημερομηνία (UTC)05-Nov-2013.
Ώρα (UTC)14:52
Πρόσθετα αρχεία για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 R2 που βασίζονται σε τεχνολογία IA-64
Η ιδιότητα αρχείουΤιμή
Όνομα αρχείουIa64_624b0cecf85b3c17cbcdf15a5b966be8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22502_none_dabe768a72ebbcc1.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου1,062
Ημερομηνία (UTC)05-Nov-2013.
Ώρα (UTC)14:45
Όνομα αρχείουIa64_microsoft-windows-performancetoolsgui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22502_none_9ea51f82184b7fbc.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου32,570
Ημερομηνία (UTC)05-Nov-2013.
Ώρα (UTC)14:46
Όνομα αρχείουWow64_microsoft-windows-performancetoolsgui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22502_none_0516c162050ba9f1.manifest
Έκδοση αρχείουΔεν ισχύει
Μέγεθος αρχείου25,078
Ημερομηνία (UTC)05-Nov-2013.
Ώρα (UTC)14:46

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2877211 - Τελευταία αναθεώρηση: 02/13/2014 08:32:00 - Αναθεώρηση: 6.0

Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2012 Standard, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1

 • kbqfe kbhotfixserver kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbautohotfix kbmt KB2877211 KbMtel
Σχόλια