Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Δεν μπορείτε να καταχωρήσετε μια πληρωμή που περιέχει παρακράτησης φόρου μετά την αλλαγή του λογαριασμού ισολογισμού στο την ιταλική έκδοση του Microsoft Dynamics NAV 2009

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 2882916
Αυτό το άρθρο ισχύει για το Microsoft Dynamics NAV για την τοπική ρύθμιση γλώσσας Ιταλικά (it).
Συμπτώματα
Ας υποθέσουμε ότι εφαρμόζετε την ενημερωμένη έκδοση 979022 για την ιταλική έκδοση του Microsoft Dynamics NAV 2009. Αφού αλλάξετε το υπόλοιπο λογαριασμού, δεν μπορείτε να καταχωρήσετε μια πληρωμή που περιέχει παρακράτησης φόρου.

Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται στα ακόλουθα προϊόντα:
 • Της ιταλικής έκδοσης του Service Pack 1 για το Microsoft Dynamics NAV 2009
 • Την ιταλική έκδοση του Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
979022 Δεν εμφανίζεται καμία προειδοποίηση όταν καταχωρείτε μια πληρωμή για ένα τιμολόγιο παρακράτησης φόρου χωρίς τον υπολογισμό της παρακράτησης φόρου με την ιταλική έκδοση του Microsoft Dynamics NAV

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Πληροφορίες επείγουσας επιδιόρθωσης

Μια υποστηριζόμενη επείγουσα επιδιόρθωση είναι τώρα διαθέσιμη από τη Microsoft. Ωστόσο, προορίζεται μόνο για τη διόρθωση του ζητήματος που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο. Eφαρμόστε τη μόνο σε συστήματα που αντιμετωπίζουν το συγκεκριμένο ζήτημα. Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση ενδέχεται να υποβληθεί σε πρόσθετο έλεγχο. Επομένως, εάν αυτό το ζήτημα δεν σας επηρεάζει ιδιαίτερα, συνιστάται να περιμένετε το επόμενο service pack του Microsoft Dynamics NAV 2009 ή την επόμενη έκδοση του Microsoft Dynamics NAV που περιέχει αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση.

Σημείωση Σε ειδικές περιπτώσεις, οι χρεώσεις που υφίστανται κανονικά για κλήσεις υποστήριξης ενδέχεται να ακυρωθούν εάν έναν επαγγελματία τεχνικής υποστήριξης για το Microsoft Dynamics και σχετικά προϊόντα προσδιορίζει ότι μια συγκεκριμένη ενημερωμένη έκδοση θα επιλύσει το ζήτημά σας. Οι συνηθισμένες χρεώσεις υποστήριξης θα ισχύει για πρόσθετες ερωτήσεις υποστήριξης και για θέματα που δεν αφορούν τη συγκεκριμένη ενημερωμένη έκδοση.

Πληροφορίες εγκατάστασης

Η Microsoft παρέχει παραδείγματα προγραμματισμού μόνο για επεξήγηση, χωρίς καμία εγγύηση, είτε σιωπηρή είτε ρητή. Αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν είναι ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Αυτό το άρθρο προϋποθέτει ότι είστε εξοικειωμένοι με τη γλώσσα προγραμματισμού που παρουσιάζεται, καθώς και με τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία και τον εντοπισμό σφαλμάτων διαδικασιών. Οι μηχανικοί υποστήριξης της Microsoft μπορούν να σας εξηγήσουν τη λειτουργικότητα μιας συγκεκριμένης διαδικασίας. Ωστόσο, δεν θα τροποποιήσουν αυτά τα παραδείγματα για να παράσχουν πρόσθετες λειτουργίες, ούτε θα δημιουργήσουν διαδικασίες για να καλύψουν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας.

Σημείωση Πριν να εγκαταστήσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση, βεβαιωθείτε ότι όλοι οι χρήστες προγράμματος-πελάτη Microsoft Dynamics NAV έχουν αποσυνδεθεί από το σύστημα. Αυτό περιλαμβάνει υπηρεσίες Microsoft Dynamics NAV εφαρμογή διακομιστή (NAS). Θα πρέπει να το πρόγραμμα-πελάτη μόνο χρήστη που είναι συνδεδεμένος κατά την εφαρμογή αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης.

Για να εφαρμόσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση, πρέπει να έχετε μια άδεια χρήσης του προγραμματιστή.

Συνιστούμε ότι ο λογαριασμός χρήστη στο παράθυρο "Συνδέσεις Windows" ή στο παράθυρο "Συνδέσεις βάσης δεδομένων" να αντιστοιχιστεί το "SUPER" αναγνωριστικό ρόλου. Εάν ο λογαριασμός χρήστη δεν μπορεί να αντιστοιχιστεί το Αναγνωριστικό ρόλου "SUPER", πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο λογαριασμός χρήστη έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:
 • Το δικαίωμα "Τροποποίηση" για το αντικείμενο που θα αλλάξετε.
 • Τα δικαιώματα εκτέλεσης για το αντικείμενο 5210 Αναγνωριστικό αντικειμένου συστήματος και για το αντικείμενο 9015 Αναγνωριστικό αντικειμένου συστήματος .
Σημείωση Δεν πρέπει να έχετε δικαιώματα για τη συγκέντρωση στοιχείων, εκτός αν έχετε να εκτελέσετε επιδιόρθωση δεδομένων.

Αλλαγές κώδικα

Σημείωση Πάντα κώδικα δοκιμής διορθώνει σε ελεγχόμενο περιβάλλον πριν να εφαρμόσετε τις ενημερώσεις κώδικα στους υπολογιστές παραγωγής.

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, να αλλάξετε τον κωδικό στη συνάρτηση CheckWithholdTax στο πεδίο ομάδα καταχώρησης εγγραφών.-Post γραμμή Codeuint (12) ως εξής:

Υπάρχοντα κωδικό 1

...UNTIL OldCustLedgEntry.NEXT = 0;   END;// Delete the following lines.   PROCEDURE CheckWithholdTax@1130007(DocType@1130000 : ' ,,Invoice,Credit Memo';DocNo@1130001 : Code[20];GenJnlLine@1130002 : Record 81;ApplyInGenJnlLine@1130003 : Boolean);   VAR    ComputedWithholdTax@1130004 : Record 12111;    TmpWithholdingContribution@11300005 : Record 12113;    WithholdCode@1130006 : Record 12104;   BEGIN    IF DocType IN [DocType::Invoice,DocType::"Credit Memo"] THEN BEGIN     ComputedWithholdTax.RESET;     ComputedWithholdTax.SETRANGE("Document No.",DocNo);     IF ComputedWithholdTax.FINDFIRST THEN BEGIN// End of the deleted lines.      IF NOT ApplyInGenJnlLine THEN       ERROR(Text1130023)      ELSE BEGIN...

Αντικατάσταση κώδικα 1

...UNTIL OldCustLedgEntry.NEXT = 0;   END;// Add the following lines.   PROCEDURE CheckWithholdTax@1170000000(DocType@1170000000 : ' ,,Invoice,Credit Memo';DocNo@1170000001 : Code[20];GenJnlLine@1170000002 : Record 81;ApplyInGenJnlLine@1170000003 : Boolean);   VAR    ComputedWithholdTax@1170000004 : Record 12111;    TmpWithholdingContribution@1170000005 : Record 12113;   BEGIN    IF (DocType IN [DocType::Invoice,DocType::"Credit Memo"]) AND     (GenJnlLine."Document Type" IN [GenJnlLine."Document Type"::Payment,GenJnlLine."Document Type"::Refund])    THEN BEGIN     ComputedWithholdTax.RESET;     ComputedWithholdTax.SETRANGE("Document No.",DocNo);     IF NOT ComputedWithholdTax.ISEMPTY THEN// End of the added lines.      IF NOT ApplyInGenJnlLine THEN       ERROR(Text1130023)      ELSE BEGIN...

Υπάρχοντα κώδικα 2

...ELSE BEGIN       TmpWithholdingContribution.RESET;       TmpWithholdingContribution.SETRANGE("Invoice No.",DocNo);// Delete the following lines.       IF NOT TmpWithholdingContribution.FINDFIRST THEN BEGIN        WithholdCode.GET(ComputedWithholdTax."Withholding Tax Code");        WithholdCode.TESTFIELD("Withholding Taxes Payable Acc.");        IF NOT((GenJnlLine."Bal. Account Type" = GenJnlLine."Bal. Account Type"::"G/L Account") AND         (GenJnlLine."Bal. Account No." = WithholdCode."Withholding Taxes Payable Acc.")) THEN         ERROR(Text1130023);       END;      END;     END;// End of the deleted lines.    END;   END;...

Αντικατάσταση κώδικα 2

...ELSE BEGIN       TmpWithholdingContribution.RESET;       TmpWithholdingContribution.SETRANGE("Invoice No.",DocNo);// Add the following lines.       IF TmpWithholdingContribution.ISEMPTY THEN        IF (GenJnlLine."Bal. Account Type" <> GenJnlLine."Bal. Account Type"::"G/L Account") THEN         ERROR(Text1130023);      END;// End of the added lines.    END;   END;...

Προϋποθέσεις

Πρέπει να έχετε ένα από τα ακόλουθα προϊόντα, για να εφαρμόσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση:
 • Της ιταλικής έκδοσης του Service Pack 1 για το Microsoft Dynamics NAV 2009
 • Την ιταλική έκδοση του Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

Πληροφορίες κατάργησης

Δεν μπορείτε να καταργήσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση.
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα στα προϊόντα της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".
Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο "ΓΡΉΓΟΡΗ ΔΗΜΟΣΊΕΥΣΗ" δημιουργούνται απευθείας από μέσα στην εταιρεία υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο παρέχονται ως-είναι σε απόκριση ανερχόμενο ζητήματα. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διαθεσιμότητά του, το υλικό ενδέχεται να περιλαμβάνει τυπογραφικά λάθη και μπορεί να αναθεωρηθεί οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση. Δείτε: Όροι χρήσης για άλλα θέματα.

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2882916 - Τελευταία αναθεώρηση: 10/16/2013 02:10:00 - Αναθεώρηση: 1.0

Microsoft Dynamics NAV 2009

 • kbqfe kbmbsmigrate kbsurveynew kbmbscodefix kbmt KB2882916 KbMtel
Σχόλια