Πώς να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε φύλλα χρησιμοποιώντας κώδικα VBA στο Excel για Mac

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:288402
Περίληψη
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Microsoft κώδικα Visual Basic for Applications (VBA) για να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε φύλλα μέσα σε ένα βιβλίο εργασίας ή μεταξύ βιβλίων εργασίας. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο εάν θέλετε να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε πολλά φύλλα ή εάν θέλετε να δημιουργήσετε πολλά αντίγραφα ενός φύλλου.

Αυτό το άρθρο παρέχει δείγματα κώδικα VBA για να ολοκληρώσετε αυτές τις εργασίες.
Περισσότερες πληροφορίες
Η Microsoft παρέχει παραδείγματα προγραμματισμού μόνο για επεξήγηση, χωρίς καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή. Αυτό περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται σε σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Αυτό το άρθρο προϋποθέτει ότι είστε εξοικειωμένοι με τη γλώσσα προγραμματισμού που παρουσιάζεται, καθώς και με τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία και τον εντοπισμό σφαλμάτων διαδικασιών. Οι μηχανικοί υποστήριξης της Microsoft μπορούν να σας εξηγήσουν τη λειτουργικότητα μιας συγκεκριμένης διαδικασίας, αλλά δεν θα τροποποιήσουν αυτά τα παραδείγματα για να παράσχουν πρόσθετες λειτουργίες ούτε θα δημιουργήσουν διαδικασίες για να ικανοποιεί συγκεκριμένες απαιτήσεις σας. Σημείωση Στο Microsoft Excel 2001 για Macintosh χωρίς Microsoft Office 2001 για Mac Service Release 1, πρέπει να τοποθετήσετε τον κώδικα σε ένα ξεχωριστό βιβλίο εργασίας από τα φύλλα που αντιγράφονται.

Excel 2001 για Macintosh αντιμετώπισε ένα πρόβλημα όταν ο κώδικας VBA που αντιγράφει τα φύλλα είναι στο ίδιο βιβλίο εργασίας, όπως τα φύλλα που αντιγράφεται.

Αυτό το ζήτημα έχει επιλυθεί με Service Release 1 για το Microsoft Office 2001 για Mac. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτό το ζήτημα στο Excel 2001 για Mac, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
286266Excel σταματά να ανταποκρίνεται όταν επιχειρείτε να αντιγράψετε το φύλλο εργασίας στο ίδιο βιβλίο εργασίας
:

Δείγμα κώδικα για να αντιγράψετε φύλλα εργασίας

Αντιγράψετε ένα συγκεκριμένο φύλλο του ενεργού βιβλίου εργασίας

Sub Copier1()  'Replace "Sheet1" with the name of the sheet to be copied.  ActiveWorkbook.Sheets("Sheet1").Copy _    after:=ActiveWorkbook.Sheets("Sheet1")End Sub				

Αντιγράψετε ένα συγκεκριμένο φύλλο του ενεργού βιβλίου εργασίας πολλές φορές

Sub Copier2()  Dim x As Integer    x = InputBox("Enter number of times to copy Sheet1")  For numtimes = 1 To x    'Loop by using x as the index number to make x number copies.    'Replace "Sheet1" with the name of the sheet to be copied.    ActiveWorkbook.Sheets("Sheet1").Copy _      After:=ActiveWorkbook.Sheets("Sheet1")  NextEnd Sub				

Αντιγράψτε το ActiveSheet πολλές φορές

Sub Copier3()  Dim x As Integer   x = InputBox("Enter number of times to copy active sheet")  For numtimes = 1 To x   'Loop by using x as the index number to make x number copies.   ActiveWorkbook.ActiveSheet.Copy _     Before:=ActiveWorkbook.Sheets("Sheet1")     'Put copies in front of Sheet1.     'Replace "Sheet1" with sheet name that you want.  NextEnd Sub				

Αντιγράψτε όλα τα φύλλα στο βιβλίο εργασίας μία φορά

Sub Copier4()  Dim x As Integer  For x = 1 To ActiveWorkbook.Sheets.Count   'Loop through each of the sheets in the workbook   'by using x as the sheet index number.   ActiveWorkbook.Sheets(x).Copy _     After:=ActiveWorkbook.Sheets(ActiveWorkbook.Sheets.Count)     'Puts all copies after the last existing sheet.  NextEnd Sub				

Δείγμα κώδικα για να μετακινήσετε φύλλα εργασίας

Μετακινήσετε το ενεργό φύλλο σε νέα θέση στο βιβλίο εργασίας

Sub Mover1()  ActiveSheet.Move _    After:=ActiveWorkbook.Sheets(ActiveWorkbook.Sheets.Count)    'Moves active sheet to end of active workbook.End Sub				

Μετακίνηση του ενεργού φύλλου σε άλλο βιβλίο εργασίας

Sub Mover2()  ActiveSheet.Move Before:=Workbooks("Test.xls").Sheets(1)  'Moves active sheet to beginning of named workbook.  'Replace Test.xls with the full name of the target workbook you want.End Sub				

Μετακινήσετε πολλά φύλλα ActiveWorkbook σε άλλο βιβλίο εργασίας

Sub Mover3()  Dim BkName As String  Dim NumSht As Integer  Dim BegSht As Integer  'Starts with second sheet - replace with index number of starting sheet.  BegSht = 2  'Moves two sheets - replace with number of sheets to move.  NumSht = 2  BkName = ActiveWorkbook.Name    For x = 1 To NumSht   'Moves second sheet in source to front of designated workbook.   Workbooks(BkName).Sheets(BegSht).Move _     Before:=Workbooks("Test.xls").Sheets(1)     'In each loop, the next sheet in line becomes indexed as number 2.   'Replace Test.xls with the full name of the target workbook you want.  NextEnd Sub				
Αναφορές

Microsoft Excel Χ για Mac και νεότερες εκδόσεις

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο αντιγραφής, από την Επεξεργασία Visual Basic, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση στη Βοήθεια του Microsoft Visual Basic από το Βοήθεια μενού, πληκτρολογήστε μέθοδος αντιγραφής, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση, και στη συνέχεια κάντε κλικ για να προβάλετε "Αντιγραφή μέθοδος". Παρατίθενται τα τρία θέματα. Διαλέξτε εκείνο που ισχύει για φύλλα εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο Move, από την Επεξεργασία Visual Basic, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση στη Βοήθεια του Microsoft Visual Basic από το Βοήθεια μενού, πληκτρολογήστε Μετακίνηση μέθοδος, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση, και στη συνέχεια κάντε κλικ για να προβάλετε "Μετακίνηση της μεθόδου". Παρατίθενται τα τρία θέματα. Διαλέξτε εκείνο που ισχύει για φύλλα εργασίας.

Excel 2001 για Macintosh

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο αντιγραφής, από την Επεξεργασία Visual Basic, κάντε κλικ στο Βοηθό του Office, πληκτρολογήστε μέθοδος αντιγραφής, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση, και στη συνέχεια κάντε κλικ για να προβάλετε "Αντιγραφή μέθοδο (MS Excel VBA)".

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο Move, από την Επεξεργασία Visual Basic, κάντε κλικ στο Βοηθό του Office, πληκτρολογήστε Μετακίνηση μέθοδος, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση, και στη συνέχεια κάντε κλικ για να προβάλετε "Μετακίνηση μέθοδο (MS Excel VBA)".

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με προβλήματα με την αντιγραφή φύλλων εργασίας που περιέχει κώδικα στο ίδιο βιβλίο εργασίας, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
286266 XL2001: Excel "κολλάει" όταν προσπαθείτε να αντιγράψετε το φύλλο εργασίας στο ίδιο βιβλίο εργασίας

Microsoft Excel 98 Macintosh Edition

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο αντιγραφής, από την Επεξεργασία Visual Basic, κάντε κλικ στο Βοηθό του Office, πληκτρολογήστε μέθοδος αντιγραφής, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση, και στη συνέχεια κάντε κλικ για να προβάλετε "Αντιγραφή μέθοδο (Excel 97)".

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο Move, από την Επεξεργασία Visual Basic, κάντε κλικ τοΒοηθός του Office, πληκτρολογήστε Μετακίνηση μέθοδος, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση, και στη συνέχεια κάντε κλικ για να προβάλετε "Μετακίνηση μέθοδο (Excel 97)".

XL2001KB MAC XL2001 XL98 Excel αντίγραφο κώδικα VBA αυτοματισμού προγραμματισμού Visual Basic μακροεντολή μεταφοράς XLX XL2004

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 288402 - Τελευταία αναθεώρηση: 10/06/2011 10:32:00 - Αναθεώρηση: 7.0

Microsoft Excel 2004 for Mac, Microsoft Excel X for Mac, Microsoft Excel 2001 για Mac, Microsoft Excel 98 για Macintosh

 • dftsdahomeportal kbinfo kbmt KB288402 KbMtel
Σχόλια