Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

OL2002: Προφίλ χρηστών και υπηρεσίες πληροφόρησης

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR289467
Περίληψη
Στο Outlook 2002, οι υπηρεσίες πληροφόρησης σας δίνουν τη δυνατότητα να ελέγχετε τον τρόπο αποστολής και παράδοσης των μηνυμάτων σας από τα συστήματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και τον τρόπο αποθήκευσης των μηνυμάτων και των φακέλων σας. Αυτό το άρθρο περιγράφει τις υπηρεσίες πληροφόρησης που είναι διαθέσιμες με το Outlook και τον τρόπο προσθήκης τους στο προφίλ χρήστη σας.
Περισσότερες πληροφορίες

Προφίλ χρηστώνΠροφίλ χρήστη είναι μια ομάδα ρυθμίσεων που καθορίζουν τον τρόπο ρύθμισης του Outlook για έναν συγκεκριμένο χρήστη. Για παράδειγμα, ένα προφίλ μπορεί να περιλαμβάνει πρόσβαση σε ένα γραμματοκιβώτιο στον Microsoft Exchange Server και να καθορίζει ότι το Βιβλίο διευθύνσεων του Outlook (Outlook Address Book) εμφανίζεται στο παράθυρο διαλόγου Βιβλίο διευθύνσεων (Address Book). Ένα προφίλ μπορεί να περιέχει οποιονδήποτε αριθμό υπηρεσιών πληροφόρησης.

Χρειάζεστε κάποιες πρόσθετες πληροφορίες για να δημιουργήσετε ένα προφίλ, τις οποίες μπορεί να σας δώσει μόνο η υπηρεσία παροχής Internet (ISP) που διαθέτετε ή ο διαχειριστής του συστήματός σας. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν το όνομα λογαριασμού σας, τον κωδικό πρόσβασης και τα ονόματα διακομιστή που απαιτούνται για τη σύνδεση με το διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επικοινωνήστε με την υπηρεσία παροχής Internet (ISP) που διαθέτετε ή με το διαχειριστή συστήματος, για να αποκτήσετε αυτές τις πληροφορίες.

Γενικά, χρειάζεστε μόνο ένα προφίλ χρήστη. Εάν ορισμένες φορές είναι απαραίτητο να εργαστείτε με ένα διαφορετικό σύνολο υπηρεσιών πληροφόρησης, μπορεί να είναι χρήσιμο να δημιουργήσετε ένα πρόσθετο προφίλ που να χρησιμοποιεί αυτές τις υπηρεσίες. Εάν περισσότερα από ένα άτομα χρησιμοποιούν τον ίδιο υπολογιστή, κάθε άτομο πρέπει να διαθέτει ξεχωριστό προφίλ, για να διατηρεί ασφαλή τα προσωπικά του στοιχεία.

Μπορείτε να αντιγράψετε ένα υπάρχον προφίλ χρήστη, να το μετονομάσετε και κατόπιν να το τροποποιήσετε σύμφωνα με τις ανάγκες σας, για να δημιουργήσετε το προφίλ σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε το Outlook ώστε να ξεκινά με το ίδιο προφίλ κάθε φορά ή μπορείτε να επιλέξετε ένα προφίλ για να το χρησιμοποιείτε κάθε φορά που ξεκινάτε το Outlook.

Τρόπος προσθήκης ενός προφίλ χρήστη

Χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα βήματα, για να προσθέσετε ένα προφίλ χρήστη στον υπολογιστή σας:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
 2. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Αλληλογραφία (Mail).
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση των προφίλ (Show Profiles).
 4. Στο παράθυρο διαλόγου Αλληλογραφία (Mail), κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add).
 5. Ακολουθήστε τις υποδείξεις του "Οδηγού εγκατάστασης εισερχομένων" (Inbox Setup Wizard).

Τρόπος λήψης ερώτησης για προφίλ χρήστη

Εάν έχετε ορίσει περισσότερα από ένα προφίλ στον υπολογιστή σας, μπορείτε να ρυθμίσετε το Outlook ώστε να σας υποβάλλει ερώτηση για το προφίλ που θέλετε να χρησιμοποιήσετε όταν ξεκινά. Για να το κάνετε αυτό:
 1. Κλείστε το Outlook.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
 3. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Αλληλογραφία (Mail).
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση των προφίλ (Show Profiles).
 5. Επιλέξτε το στοιχείο Να ζητείται ο καθορισμός του προφίλ που θα χρησιμοποιηθεί (Prompt for a Profile to Be Used), κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή (Apply) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Υπηρεσίες πληροφόρησηςΟι υπηρεσίες πληροφόρησης είναι ρυθμίσεις που επιτρέπουν την αποστολή, την αποθήκευση και την παραλαβή μηνυμάτων, καθώς και τον καθορισμό της θέσης αποθήκευσης των διευθύνσεων. Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε μια υπηρεσία πληροφόρησης, πρέπει να την προσθέσετε στο προφίλ χρήστη σας.

Μπορείτε να έχετε πολλές υπηρεσίες πληροφόρησης σε ένα προφίλ χρήστη. Για παράδειγμα, μπορείτε να έχετε πολλά σύνολα αρχείων προσωπικών φακέλων (.pst) σε ένα μόνο προφίλ και μπορείτε να έχετε ηλεκτρονική αλληλογραφία Internet και τον Exchange Server στο ίδιο προφίλ. Ωστόσο, δεν μπορείτε να έχετε πάντα δύο ίδιες υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ένα προφίλ, για παράδειγμα δύο υπηρεσίες Exchange Server. Εξαιρούνται τα αρχεία προσωπικών φακέλων (.pst) και η ηλεκτρονική αλληλογραφία Internet. Εάν η υπηρεσία δεν επιτρέπει να υπάρχει δεύτερη ίδια υπηρεσία στο προφίλ σας, όπως για παράδειγμα η υπηρεσία Exchange Server, όταν προσπαθείτε να προσθέσετε το δεύτερο αντίγραφο της υπηρεσίας, ίσως λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Το Outlook υποστηρίζει μόνο ένα διακομιστή Exchange τη φορά και έχετε ήδη εγκαταστήσει έναν. (Outlook can only support one Exchange Server account at one time and you already have one setup.)
Μπορείτε να καθορίσετε τη θέση παράδοσης για τα εισερχόμενα μηνύματα, τη θέση του Προσωπικού βιβλίου διευθύνσεων (Personal Address Book) και τη χρήση των αρχείων προσωπικών φακέλων (.pst) που δημιουργείτε με τις υπηρεσίες πληροφόρησης. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τις υπηρεσίες πληροφόρησης, ώστε να συνδέονται με άλλα συστήματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για παράδειγμα, μπορεί να διαθέτετε δύο υπηρεσίες πληροφόρησης στο προφίλ χρήστη σας, τον Exchange Server για την αποστολή και παραλαβή μηνυμάτων και ένα Προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων (Personal Address Book) για την αποθήκευση προσωπικών λιστών διανομής.

Microsoft Exchange Server

Με τον Exchange Server είναι διαθέσιμο το πλήρες σύνολο των δυνατοτήτων του Outlook, το οποίο υποστηρίζει χώρο αποθήκευσης μηνυμάτων σε διακομιστή, μεταφορά μηνυμάτων και καθολικό βιβλίο διευθύνσεων. Με αυτήν τη ρύθμιση παραμέτρων, το Outlook προσφέρει δυνατότητες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για προχωρημένους, προγραμματισμό ομάδων, διαχείριση προσωπικών πληροφοριών, εξερεύνηση εγγράφων και προσαρμοσμένες εφαρμογές λογισμικού ομάδων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η υπηρεσία Exchange Server περιλαμβάνεται στο Outlook, αλλά πρέπει να αποκτήσετε ξεχωριστή Άδεια Πρόσβασης Πελάτη (Client Access License) για τον Exchange Server.

Ηλεκτρονική αλληλογραφία Internet

Με την υπηρεσία ηλεκτρονικής αλληλογραφίας Internet, το Outlook λειτουργεί ως πρόγραμμα-πελάτης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με πλήρεις δυνατότητες, το οποίο ενοποιημένο με διαχείριση πληροφοριών επιφάνειας εργασίας και την εξερεύνηση εγγράφων του Outlook. Αποθηκεύετε μηνύματα τοπικά σε ένα αρχείο .pst και συνδέεστε απομακρυσμένα και κάνετε λήψη μηνυμάτων από μια υπηρεσία παροχής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας Internet (ISP). Μπορείτε να αποθηκεύσετε διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο φάκελο "Επαφές" (Contacts) του Outlook ή σε ένα Προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων (Personal Address Book).

Τρόπος προσθήκης μιας υπηρεσίας πληροφόρησης

Χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα βήματα, για να προσθέσετε μια υπηρεσία πληροφόρησης σε ένα προφίλ χρήστη:
 1. Στο μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Email Accounts)
 2. Επιλέξτε το στοιχείο Προσθήκη νέου λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Add an Email Account) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next)
 3. Επιλέξτε την κατάλληλη υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ακολουθήστε τις υποδείξεις, για να προσθέσετε ειδικές πληροφορίες για την υπηρεσία πληροφόρησης που επιλέξατε.
Εάν η υπηρεσία πληροφόρησης που χρειάζεστε δεν αναγράφεται στη λίστα, ίσως πρέπει να την εγκαταστήσετε ξεχωριστά.

Πρόσθετες υπηρεσίες

Οι παρακάτω είναι πρόσθετες υπηρεσίες πληροφόρησης.

Βιβλίο διευθύνσεων του Outlook (Outlook Address Book)

Το Βιβλίο διευθύνσεων του Outlook (Outlook Address Book) δημιουργείται από τις επαφές που υπάρχουν στο φάκελο "Επαφές" (Contacts) και περιλαμβάνει μια καταχώρηση στο πεδίο "Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου" (E-mail) ή ένα πεδίο αριθμού τηλεφώνου φαξ (Fax) και μπορείτε να έχετε πολλές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για κάθε επαφή. Όταν ενημερώνετε τις επαφές σας στο φάκελο "Επαφές" (Contacts), ενημερώνεται ταυτόχρονα το Βιβλίο διευθύνσεων του Outlook (Outlook Address Book). Ο φάκελος "Επαφές" (Contacts) εμφανίζεται ως ξεχωριστή καταχώρηση στο Βιβλίο διευθύνσεων του Outlook (Outlook Address Book). Μια νέα δυνατότητα στο Outlook 2002 σάς επιτρέπει να δημιουργείτε λίστες διανομής από τις επαφές σας. Για να το κάνετε αυτό, ανοίξτε το φάκελο "Επαφές" (Contacts) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Δημιουργία λίστας διανομής (new Distribution List) από το μενού Ενέργειες (Actions).

Προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων (Personal Address Book)

Η καλύτερη χρήση ενός Προσωπικού βιβλίου διευθύνσεων (Personal Address Book) είναι για την αποθήκευση προσωπικών λιστών διανομής στις οποίες αποστέλλετε συχνά μηνύματα, όπως μια λίστα όλων των παικτών της ομάδας τένις. Εάν χρησιμοποιείτε τον Exchange Server, μπορείτε επίσης να προσθέσετε μια διεύθυνση για ένα δημόσιο φάκελο στο Προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων (Personal Address Book). Τα αρχεία Προσωπικού βιβλίου διευθύνσεων (Personal Address Book) έχουν επέκταση .pab και είναι δυνατό να αποθηκευτούν σε ένα δίσκο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με τη δυνατότητα δημιουργίας μιας λίστας διανομής (Distribution List) στις επαφές σας μπορεί να μην απαιτείται πλέον η χρήση ενός Προσωπικού βιβλίου διευθύνσεων (Personal Address Book).

Αρχεία προσωπικών φακέλων (Personal Folders) (.pst)

Τα αρχεία προσωπικών φακέλων (.pst) είναι φάκελοι που δημιουργείτε για την αποθήκευση μηνυμάτων στον σκληρό δίσκο σας ή σε έναν άλλο διακομιστή. Προσθέτετε ένα κύριο αρχείο προσωπικών φακέλων (.pst) ως υπηρεσία στο προφίλ χρήστη και του δίνετε ένα όνομα αρχείου. Τα αρχεία προσωπικών φακέλων (.pst) έχουν επέκταση .pst.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 289467 - Τελευταία αναθεώρηση: 02/20/2004 12:55:00 - Αναθεώρηση: 1.0

Microsoft Outlook 2002 Standard Edition

 • kbhowto διανομής λίστα ταχυδρομείο exchange βιβλίο προφίλ προσωπικών ηλεκτρονικό υπηρεσίες αρχεία διευθύνσεων server φακέλων πληροφόρησης προσωπικό KB289467
Σχόλια