Διακόπτες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με την εντολή Xcopy και εντολές Xcopy32

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:289483
Περίληψη
Το xcopy και το xcopy32 Οι εντολές έχουν το ίδιο διακόπτες. Αυτό το άρθρο περιγράφει τους διακόπτες που είναι διαθέσιμες κατά την εκτέλεση των εντολών εκτός των Windows (σε λειτουργία MS-DOS) και όταν εκτελέσετε τις εντολές από ένα παράθυρο MS-DOS.
Περισσότερες πληροφορίες
Η ακόλουθη γραμμή εντολών περιλαμβάνει τη σύνταξη και τους διακόπτες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με το xcopy και το xcopy32 εντολές σε λειτουργία MS-DOS:
xcopy αρχείο προέλευσης [προορισμού] [/a | /m] [/d:ημερομηνία] [/p] [/s] [/e] [/v] [/w]
ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Οι τετράγωνες αγκύλες ([]) υποδηλώνουν προαιρετικό διακόπτες. Οι αγκύλες δεν αποτελούν μέρος της εντολής.

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει Προαιρετικοί διακόπτες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με xcopy και xcopy32:

αρχείο προέλευσηςΚαθορίζει το αρχείο προς αντιγραφή.
προορισμούΚαθορίζει τη θέση και το όνομα των νέων αρχείων.
/aΑντιγράφει τα αρχεία με το χαρακτηριστικό φύλαξης. Αυτός ο διακόπτης δεν αλλάζει το χαρακτηριστικό.
/mΑντιγράφει αρχεία με την αρχειοθέτηση χαρακτηριστικό σύνολο και απενεργοποιεί το χαρακτηριστικό αρχειοθέτησης.
/ d:ημερομηνίαΑντιγράφει αρχεία αλλάξει κατά ή μετά την καθορισμένη ημερομηνία.
/pΣας ζητά πριν από τη δημιουργία κάθε αρχείο προορισμού.
/sΑντίγραφα φακέλους και υποφακέλους, εκτός από τα κενά αυτά.
/eΑντιγράφει οποιονδήποτε υποφάκελο, ακόμα και εάν είναι κενό.
/vΕπαληθεύει κάθε νέο αρχείο.
/wΣας προτρέπει να πιέσετε ένα πλήκτρο πριν από την αντιγραφή.


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Μεγάλα ονόματα αρχείων δεν διατηρούνται σε λειτουργία MS-DOS.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Στα Windows Millennium Edition (Me), μια /h ο διακόπτης προστίθεται το xcopy και το xcopy32 εντολές. Αυτό το διακόπτη αντίγραφα κρυφά και αρχεία συστήματος σε λειτουργία MS-DOS. Ωστόσο, τα αρχεία Xcopy δεν είναι αυτόματα περιλαμβάνεται στο Windows Me δισκέτα εκκίνησης.

Η ακόλουθη γραμμή εντολών περιλαμβάνει τη σύνταξη και διακόπτες για το xcopy και το xcopy32 εντολές όταν εκτελείται από ένα παράθυρο MS-DOS:
xcopy αρχείο προέλευσης [προορισμού] [/a | /m] [/d:ημερομηνία] [/p] [/s] [/e] [/w] [/ c] [/i] [/ q] [/ f] [/ l] [/ h] [/r] [/t] [/u] [/k] [/ n]
ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Οι τετράγωνες αγκύλες ([]) υποδηλώνουν προαιρετικό διακόπτες. Οι αγκύλες δεν αποτελούν μέρος της εντολής.

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει Προαιρετικοί διακόπτες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με xcopy και xcopy32 Όταν εκτελείτε την εντολή σε ένα παράθυρο MS-DOS:

αρχείο προέλευσηςΚαθορίζει το αρχείο προς αντιγραφή.
προορισμούΚαθορίζει τη θέση και το όνομα των νέων αρχείων.
/aΑντιγράφει τα αρχεία με το χαρακτηριστικό φύλαξης. Αυτός ο διακόπτης δεν αλλάζει το χαρακτηριστικό.
/mΑντιγράφει αρχεία με την αρχειοθέτηση χαρακτηριστικό σύνολο και απενεργοποιεί το χαρακτηριστικό αρχειοθέτησης.
/ d:ημερομηνίαΑντιγράφει αρχεία αλλάξει κατά ή μετά την καθορισμένη ημερομηνία.
/pΣας ειδοποιεί πριν από κάθε αρχείο προορισμού δημιουργείται.
/sΑντίγραφα φακέλων και υποφακέλων εκτός για κενά αυτά.
/eΑντιγράφει οποιονδήποτε υποφάκελο, ακόμα και εάν είναι κενό.
/wΣας προτρέπει να πιέσετε ένα πλήκτρο πριν από την αντιγραφή.
/cΣυνεχίζει την αντιγραφή, ακόμα και αν παρουσιαστούν σφάλματα.
/iΕάν ο προορισμός υπάρχει και αντιγράφετε περισσότερα από ένα αρχείο, ο διακόπτης αυτός προϋποθέτει ότι ο προορισμός είναι ένας φάκελος.
/qΕμφάνιση ονομάτων αρχείων κατά την αντιγραφή.
/fΕμφανίζει πλήρη προέλευσης και προορισμού ονόματα αρχείων κατά την αντιγραφή.
/lΕμφανίζει αρχεία που πρόκειται να αντιγραφεί.
/hΑντιγράφει κρυφά αρχεία και αρχεία συστήματος.
/rΑντικαθιστά τα αρχεία μόνο για ανάγνωση.
/tΔημιουργεί μια δομή φακέλου, αλλά η αντιγραφή αρχείων. Δεν περιλαμβάνει κενούς φακέλους ή υποφακέλους. Χρήση του /t με το /e Εναλλαγή περιλαμβάνει κενούς φακέλους και υποφακέλους.
/uΕνημερώνει τα αρχεία που υπάρχουν ήδη σε αυτόν τον προορισμό.
/kΧαρακτηριστικά αντίγραφα. Τυπική xcopy εντολές επαναφορά ιδιότητες μόνο για ανάγνωση.
/yΑντικαθιστά τα υπάρχοντα αρχεία χωρίς να ερωτηθείτε.
/-yΣας ζητά πριν από την αντικατάσταση υπαρχόντων αρχείων.
/nΑντιγράφει χρησιμοποιώντας τα μικρά ονόματα που δημιουργείται.
Msdos

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 289483 - Τελευταία αναθεώρηση: 09/25/2011 17:22:00 - Αναθεώρηση: 7.0

Microsoft Windows 95

  • kbinfo kbmt KB289483 KbMtel
Σχόλια