ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Προσδιορισμός της έκδοσης του Office XP που έχετε, επίσημη ή έκδοση Enterprise

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR290134
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία του μητρώου. Πριν να επεξεργαστείτε το μητρώο, βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τον τρόπο επαναφοράς του, σε περίπτωση που προκύψει κάποιο θέμα. Για πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη διαδικασία, προβάλετε το θέμα της Βοήθειας (Help) "Επαναφορά μητρώου" (Restoring the Registry) στο αρχείο Regedit.exe ή το θέμα της Βοήθειας (Help) "Επαναφορά ενός κλειδιού μητρώου" (Restoring a Registry Key) στο αρχείο Regedt32.exe.


ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΠερίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει βήμα προς βήμα τις διαφορές μεταξύ των δύο εκδόσεων του Microsoft Office XP: Επίσημη και Enterprise. Παρόλο που οι δύο εκδόσεις είναι σχεδόν ίδιες, ενδέχεται να υπάρξουν περιπτώσεις που μπορεί να χρειαστεί να προσδιορίσετε ποια έκδοση διαθέτετε ή έχετε εγκαταστήσει. Χρησιμοποιήστε ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο, για να προσδιορίσετε τη δική σας έκδοση του Office XP.

Επιστροφή στην αρχή

SKU του OfficeΥπάρχουν πολλές διαθέσιμες SKU (stock-keeping units) του Office για το Office XP. Ορισμένες από τις SKU επικαλύπτονται μεταξύ της έκδοσης Enterprise και της επίσημης έκδοσης, όμως ορισμένες SKU είναι διαθέσιμες μόνο στη μία ή την άλλη έκδοση. Ο ακόλουθος πίνακας παραθέτει τις διάφορες SKU του Office που είναι διαθέσιμες για την έκδοση Enterprise και την επίσημη έκδοση.
  SKU του Office        Διαθέσιμη σε εκδόσεις  -----------------------------------------------------  Professional με FrontPage   Enterprise  Professional         Enterprise και επίσημη  Standard           Enterprise και επίσημη  Small Business        Επίσημη (OEM)
Χρησιμοποιήστε αυτόν τον πίνακα για να προσδιορίσετε ποια έκδοση έχετε. Εάν έχετε είτε το Office Professional είτε το Office Standard, χρησιμοποιήστε μία από τις άλλες μεθόδους που αναφέρονται πιο κάτω στο άρθρο αυτό.

Επιστροφή στην αρχή

Περιεχόμενα του CD-ROM του Office XPΈνας άλλος τρόπος για να προσδιορίσετε εάν διαθέτετε μια έκδοση Enterprise του Office είναι να προβάλετε τα περιεχόμενα του CD-ROM του Office. Εάν το CD-ROM έχει ένα φάκελο που ονομάζεται "ORK," τότε έχετε την έκδοση Enterprise του Office.

Επιστροφή στην αρχή

Όνομα αρχείου .Msi στο CD-ROMΕάν το όνομα αρχείου πακέτου .msi του Windows Installer στη ρίζα του CD-ROM του Office XP περιέχει τα γράμματα "ret" ή το "tri" (για παράδειγμα, Proret.msi ή Protri.msi), τότε έχετε την επίσημη έκδοση. Εάν δεν περιέχει τα γράμματα "ret" ή το "tri" (για παράδειγμα, Pro.msi), τότε έχετε την έκδοση Enterprise.

Εάν δεν έχετε πρόσβαση στο δικό σας CD-ROM του Office XP, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

Επιστροφή στην αρχή

Απαίτηση ενεργοποίησηςΕάν χρειάστηκε να ενεργοποιήσετε την άδεια χρήσης του Office, τότε διαθέτετε την επίσημη έκδοση του Office. Μπορείτε να αποκτήσετε τις εκδόσεις Enterprise του Office μέσω πολλαπλών αδειών χρήσης χωρίς να απαιτείται η ενεργοποίηση του προϊόντος.

Επιστροφή στην αρχή

Όνομα αρχείου (.Msi) πακέτου εγκατάστασηςΕάν το Office έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας, μπορείτε να ελέγξετε στο μητρώο των Windows το όνομα του πακέτου του Windows Installer που χρησιμοποιήθηκε κατά την εγκατάσταση του Office. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά σφάλματα, τα οποία ίσως απαιτήσουν την επανεγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα θέματα που προκύπτουν από την εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) είναι δυνατό να επιλυθούν. Χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) με δική σας ευθύνη.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας του μητρώου, προβάλετε το θέμα της Βοήθειας (Help) "Αλλαγή κλειδιών και τιμών" (Changing Keys and Values) στον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) (Regedit.exe) ή τα θέματα της Βοήθειας (Help) "Προσθήκη και διαγραφή πληροφοριών στο μητρώο" (Add and Delete Information in the Registry) και "Επεξεργασία δεδομένων μητρώου" (Edit Registry Data) στο αρχείο Regedt32.exe. Σημειώστε ότι πρέπει να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας του μητρώου, πριν να το επεξεργαστείτε. Εάν εκτελείτε Windows NT ή Windows 2000, θα πρέπει επίσης να ενημερώσετε την Εφεδρική δισκέτα επιδιόρθωσης (Emergency Repair Disk (ERD)).
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 2. Στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open), πληκτρολογήστε regedit και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 3. Εντοπίστε και επιλέξτε το ακόλουθο κλειδί μητρώου, ανάλογα με την έκδοση των Microsoft Windows που χρησιμοποιείτε:
  Έκδοση των Windows  Θέση μητρώου-----------------------------------------------------------------------------Windows NT 4.0 ήWindows 2000     HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\Installer\ProductsWindows 98 ήWindows Me      HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Installer\Products
 4. Κάτω από το κλειδί \Products, επιλέξτε κάθε {GUID} 32 χαρακτήρων έως ότου βρείτε εκείνο του οποίου η τιμή ProductName ταιριάζει με τη δική σας έκδοση του Office. Για παράδειγμα, το {GUID} 32 χαρακτήρων για το Office XP Professional με FrontPage είναι 9040820900063D11C8EF00054038389C.
 5. Αναπτύξτε το επιλεγμένο κλειδί του GUID 32 χαρακτήρων.
 6. Επιλέξτε το δευτερεύον κλειδί SourceList.
 7. Εξετάστε τα δεδομένα για την τιμή της ακολουθίας χαρακτήρων PackageName. Εάν τα δεδομένα για αυτήν την ακολουθία χαρακτήρων περιέχουν τα γράμματα "ret" ή το "tri" (για παράδειγμα, Proret.msi ή Protri.msi), τότε εγκαταστήσατε μια επίσημη έκδοση. Εάν δεν περιέχουν τα γράμματα "ret" ή το "tri" (για παράδειγμα, Pro.msi ή Proplus.msi), τότε εγκαταστήσατε την έκδοση Enterprise.
Επιστροφή στην αρχή

Προέλευση εγκατάστασηςΤέλος, μπορείτε να διακρίνετε εάν έχετε την έκδοση Enterprise ή την επίσημη έκδοση του Office από την προέλευση της εγκατάστασης του Office. Εάν η εγκατάσταση έγινε από κάποια από τις ακόλουθες δύο προελεύσεις, τότε έχετε την έκδοση Enterprise του Office:
 • Διαχειριστική εγκατάσταση δικτύου
 • URL του Web (μέσω προγράμματος περιήγησης)
Αυτές οι δύο προελεύσεις εγκατάστασης του Office μπορούν να δημιουργηθούν μόνο με την έκδοση Enterprise του Office.

Εάν χρησιμοποιείτε ένα CD-ROM για να εγκαταστήσετε το Office, χρησιμοποιήστε μία από τις μεθόδους που αναφέρθηκαν πιο πάνω σε αυτό το άρθρο, για να προσδιορίσετε εάν έχετε την έκδοση Enterprise ή την επίσημη έκδοση.

Επιστροφή στην αρχή

Αναφορές
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις διαφορές μεταξύ της έκδοσης Enterprise και της επίσημης έκδοσης του Office XP, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
281934 OFFXP: Σφάλματα με τη χρήση των διακοπτών /a ή /qb κατά την εγκατάσταση του Office XP
Επιστροφή στην αρχή
OfficeKBHowTo inf
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 290134 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/06/2015 00:44:52 - Αναθεώρηση: 2.2

Microsoft Office XP Professional Edition, Microsoft Office XP Professional with FrontPage, Microsoft Office XP Small Business Edition, Microsoft Office XP Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster kbdta KB290134
Σχόλια
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)