Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Κατάργηση των αρχείων και φακέλων επαναφοράς Service Pack στα Windows

ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Πριν να τροποποιήσετε το μητρώο, βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας και ότι γνωρίζετε τον τρόπο επαναφοράς του μητρώου, σε περίπτωση που προκύψει κάποιο θέμα. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, τον τρόπο επαναφοράς και επεξεργασίας του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Περιγραφή του μητρώου των Microsoft Windows
Περίληψη
Αυτό το άρθρο παρέχει οδηγίες και ασχολείται με τις προφυλάξεις για την ασφαλή διαγραφή του φακέλου απεγκατάστασης του Service Pack ($NtServicePackUninstall$). Παρέχει επίσης οδηγίες για την αλλαγή της θέσης του φακέλου ServicePackFiles χωρίς απώλεια των λειτουργιών του συστήματος Windows File Protection και των ενημερωμένων αρχείων Service Pack (τα οποία είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν για την προσθήκη πρόσθετων στοιχείων).

Μετά την εγκατάσταση και τη δοκιμή ενός Service Pack των Windows 2000, μπορεί να θέλετε να αποδεσμεύσετε χώρο στον σκληρό δίσκο του τοπικού υπολογιστή, διαγράφοντας ή/και αλλάζοντας τη θέση των φακέλων του Service Pack. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά ζητήματα, για την αντιμετώπιση των οποίων ίσως χρειαστεί επανεγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα θέματα που προκύπτουν από την εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) είναι δυνατό να επιλυθούν. Χρησιμοποιήστε τον Registry Editor με δική σας ευθύνη.
Εάν θέλετε, μπορείτε να αποδεσμεύσετε χώρο στο δίσκο του τοπικού συστήματος, διαγράφοντας το φάκελο Uninstall του Service Pack (ανατρέξτε στην ενότητα "Διαγραφή του φακέλου Uninstall του Service Pack"). Επιπλέον, ο φάκελος ServicePackFiles είναι δυνατόν να μετακινηθεί σε άλλη θέση μιας εναλλακτικής μονάδας δίσκου ή σε μια κεντρική κοινόχρηστη θέση στο δίκτυο (ανατρέξτε στην ενότητα "Αλλαγή θέσης του φακέλου ServicePackFiles Folder"). Οι δύο αυτές ενέργειες είναι δυνατόν να εκτελεστούν ανεξάρτητα ή μία από την άλλη.

Επιστροφή στην αρχή

Διαγραφή του φακέλου απεγκατάστασης του Service Pack

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η δυνατότητα απεγκατάστασης του Service Pack πρέπει να καταργείται μόνο όταν έχει εξακριβωθεί ότι δεν υπάρχει πλέον ανάγκη επαναφοράς του συστήματος στην κατάσταση πριν από το Service Pack.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
268989 Θέματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν από την απεγκατάσταση του Windows 2000 Service Pack 1
Ο φάκελος Uninstall του Service Pack είναι ένα κρυφό αρχείο. Εάν δεν τον βρείτε στην ακόλουθη διαδρομή, βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή Εμφάνιση κρυφών αρχείων και φακέλων (Show hidden files and folders) στην καρτέλα Προβολή (View) της ενότητας Επιλογές φακέλου (Folder Options):
 1. Εντοπίστε το φάκελο Uninstall του Service Pack στο φάκελο %Systemroot%\$NtServicePackUninstall$.
 2. Επιλέξτε το φάκελο $NtServicePackUninstall$ και διαγράψτε τον.
 3. Για να καταργήσετε την επιλογή uninstall του Service Pack, από το μενού Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add/Remove Programs), διαγράψτε το ακόλουθο κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Windows 2000 Service Pack x
  όπου x είναι ο αριθμός έκδοσης του Service Pack που είναι εγκατεστημένο.
Επιστροφή στην αρχή

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν διαγράψετε το φάκελο ServicePackFiles, το σύστημα Windows File Protection δεν είναι δυνατό να λειτουργήσει εάν καταστραφεί κάποιο αρχείο του Service Pack. Το σύστημα Windows File Protection δεν σας ζητά μια διαφορετική θέση για το αρχείο ούτε επαναφέρει το κατεστραμμένο αρχείο. Εάν καταργήσετε το φάκελο ServicePackFiles και, στη συνέχεια, προσπαθήσετε να εγκαταστήσετε προαιρετικά στοιχεία [όπως, το πρωτόκολλο DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) ή την υπηρεσία WINS (Windows Internet Name Service)], το σύστημα δεν θα έχει τη δυνατότητα να εγκαταστήσει αυτόματα την πιο πρόσφατη έκδοση του Service Pack για τα αρχεία. Σας ζητείται να βρείτε μια εναλλακτική θέση για την εγκατάσταση του αρχείου.

Για να αντιμετωπίσετε και τα δύο αυτά ζητήματα και για να αποδεσμεύσετε με επιτυχία χώρο στο δίσκο, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής βάσης, για να ενημερωθείτε για τα βήματα που πρέπει να εκτελέσετε για την οριστική ρύθμιση των παραμέτρων μιας εναλλακτικής θέσης καταλόγου:
271484 Αρχεία και φάκελοι προστίθενται στο σύστημά σας μετά την εγκατάσταση του Service Pack
Επιστροφή στην αρχή
Αναφορές
Αλλαγή θέσης του φακέλου ServicePackFiles

Ο φάκελος ServicePackFiles περιέχει τις ενημερωμένες εκδόσεις των αρχείων συστήματος των Windows 2000 που είναι εγκατεστημένα από το Service Pack. Αυτός ο φάκελος χρησιμοποιείται κατά την εγκατάσταση πρόσθετων στοιχείων, για να εξασφαλιστεί ότι χρησιμοποιείται η πιο πρόσφατη έκδοση των αρχείων. Αυτός ο φάκελος χρησιμοποιείται επίσης από το σύστημα Windows File Protection για την επαναφορά εκδόσεων των αρχείων του Service Pack που είναι κατεστραμμένες ή λείπουν.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
274215 Η επανεγκατάσταση του Windows 2000 SP1 μετά την αλλαγή του συστήματος δεν είναι απαραίτητη
Επιστροφή στην αρχή
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 290402 - Τελευταία αναθεώρηση: 10/26/2007 20:08:00 - Αναθεώρηση: 4.1

 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 1
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 3
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 2
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 1
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 2
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 3
 • kbhowtomaster kbenv kbsetup kbproductlink KB290402
Σχόλια