Λαμβάνετε προειδοποιητικά μηνύματα όταν χρησιμοποιείτε ένα πρόσθετο ή μια προσαρμοσμένη λύση άλλων κατασκευαστών στο Outlook 2002

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Εάν χρησιμοποιείτε πρόσθετο άλλου κατασκευαστή, μια προσαρμοσμένη λύση ή άλλο πρόγραμμα που ενσωματώνεται στο Outlook 2002, ενδέχεται να λάβετε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προειδοποιήσεις:
Ένα πρόγραμμα προσπαθεί να στείλει αυτόματα ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εκ μέρους σας. Θέλετε να γίνει αυτό; Εάν η ενέργεια δεν είναι αναμενόμενη, μπορεί να είναι ιός και θα πρέπει να κάνετε κλικ στο κουμπί "Όχι".
Ένα πρόγραμμα προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση σε διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε αποθηκεύσει στο Outlook. Θέλετε να γίνει αυτό; Αν η ενέργεια δεν είναι αναμενόμενη, μπορεί να είναι ιός και θα πρέπει να κάνετε κλικ στο κουμπί "Όχι".
Αυτά τα προειδοποιητικά μηνύματα σχετίζονται συνήθως με λογισμικό που είναι σχεδιασμένο, για να συγχρονίζει δεδομένα του Outlook με υπολογιστές χειρός, είναι όμως δυνατόν να προκύψουν με οποιοδήποτε τύπο πρόσθετου ή προσαρμοσμένης λύσης.
Περισσότερες πληροφορίες
Το Outlook 2002 περιλαμβάνει δυνατότητες ασφαλείας, για να εμποδίσει την πρόσβαση άλλων προγραμμάτων στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εκ μέρους σας.

Λίγα αξιόπιστα προγράμματα είναι δυνατό να αποκτήσουν πρόσβαση σε επαφές ή μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με σκοπό να ανακτήσουν διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για διάφορους λόγους, ανυποψίαστοι χρήστες όμως προσβλήθηκαν από κάποιους ιούς που κάνουν το ίδιο με σκοπό τη μεταβίβαση. Για να εξαπλωθούν μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αυτοί οι ιοί στέλνουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχουν επιβλαβή κώδικα σε άλλους χρήστες. Συνήθως, αυτό συμβαίνει χωρίς να το γνωρίζει ο χρήστης.

Οι ενσωματωμένες δυνατότητες ασφαλείας στο Outlook 2002 καθιστούν ορατές αυτές τις διαδικασίες που συνήθως είναι ευδιάκριτες για το χρήστη.

Μόλις επιβεβαιώσετε ότι το πρόγραμμα ή το πρόσθετο που έχει δυνατότητα πρόσβασης σε διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αποστέλλει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι αξιόπιστο, μπορείτε να κάνετε την επιλογή να του επιτρέψετε την πρόσβαση σε διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ένα παράδειγμα προγράμματος με δυνατότητα πρόσβασης σε διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Outlook αποτελεί το πρόσθετο COM (Component Object Model) που έχει εγκατασταθεί από το ICQ 2000. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
288083 OL2002: Η ενοποίηση με το ICQ προκαλεί προειδοποιητικό μήνυμα ασφαλείας διευθύνσεων

Τρόπος προσαρμογής των ρυθμίσεων ασφαλείας

Σε περιβάλλον Microsoft Exchange Serve, ο διαχειριστής είναι δυνατό να επιθυμεί να ελέγχει τη συμπεριφορά ασφαλείας του Outlook. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

290499 OL2002: Πληροφορίες διαχειριστή για τις δυνατότητες ασφαλείας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
σφάλμα
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 290498 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/06/2015 00:49:58 - Αναθεώρηση: 2.1

Microsoft Outlook 2002 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbaddin kbinfo KB290498
Σχόλια