Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τα στοιχεία "Αρχείο" (File), "Αποστολή προς" (Send To), "Παραλήπτης αλληλογραφίας" (Mail Recipient) ή "Παραλήπτης αλληλογραφίας (ως συνημμένο)" (Mail Recipient (as Attachment)) λείπουν στο Outlook Express

Για πληροφορίες σχετικά με τις διαφορές μεταξύ των προγραμμάτων-πελατών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Microsoft Outlook και του Microsoft Outlook Express, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
257824 OL2000: Διαφορές μεταξύ Outlook και Outlook Express
Συμπτώματα
Το Outlook Express είναι ρυθμισμένο ως το προεπιλεγμένο σας πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλά οι επιλογές Παραλήπτης αλληλογραφίας (Mail Recipient), Παραλήπτης αλληλογραφίας (ως συνημμένο) (Mail Recipient (As Attachment)) ή Αποδέκτης δελτίου δρομολόγησης (Routing Recipient) ενδέχεται να λείπουν, όταν κάνετε κλικ στην εντολή Αποστολή προς (Send To) του μενού Αρχείο (File) στα προγράμματα του Microsoft Office 2000.
Αιτία
Το αρχείο ρύθμισης παραμέτρων Win.ini δεν είναι ολοκληρωμένο.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Τροποποιήστε το αρχείο Win.ini (χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε πρόγραμμα επεξεργασίας απλού κειμένου, όπως το Σημειωματάριο (Notepad) ή το βοηθητικό πρόγραμμα Sysedit) όπως φαίνεται παρακάτω:
 1. Εντοπίστε την πλήρη διαδρομή στο αρχείο Win.ini. Για να το κάνετε αυτό:
  • Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Αναζήτηση (Search) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Για αρχεία ή φακέλους (For Files or Folders).
  • Στο πλαίσιο Αναζήτηση αρχείων και φακέλων με το όνομα (Search for files or folders named), πληκτρολογήστε win.ini. Στη λίστα Διερεύνηση σε (Look in), επιλέξτε τη μονάδα δίσκου C. Κατόπιν, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση (Search Now).
  • Στο δεξιό τμήμα του παραθύρου, σημειώστε την πλήρη διαδρομή του αρχείου Win.ini. Εάν περισσότερα από ένα αρχεία αναγράφονται στη λίστα, επιλέξτε το αρχείο που η διαδρομή του ξεκινά με C:\Windows ή C:\Winnt.
 2. Ξεκινήστε το Σημειωματάριο (Notepad). Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs), στη συνέχεια, στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories) και τέλος κάντε κλικ στην επιλογή Σημειωματάριο (Notepad).
 3. Ανοίξτε το αρχείο Win.ini. Για να το κάνετε αυτό, στην επιλογή Σημειωματάριο (Notepad), από το μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Άνοιγμα (Open). Στο πλαίσιο Διερεύνηση σε (Look in),πληκτρολογήστε το όνομα της πλήρους διαδρομής στο αρχείο Win.ini που σημειώσατε στο τρίτο βήμα του 1 (βλ.παραπάνω).
 4. Εντοπίστε την ενότητα που ξεκινά με [Mail] και στη συνέχεια προσθέστε τις ακόλουθες γραμμές. Ορισμένες γραμμές ενδέχεται να υπάρχουν ήδη, αλλά είναι όλες απαραίτητες για τη δυνατότητα αυτή.
  [Mail]
  MAPI=1
  CMC=1
  CMCDLLNAME=mapi.dll
  CMCDLLNAME32=mapi32.dll
  MAPIX=1
  MAPIXVER=1.0.0.1
  OLEMessaging=1
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση (Save) και στη συνέχεια κλείστε το Σημειωματάριο (Notepad).
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Τερματισμός (Shut Down) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Επανεκκίνηση του υπολογιστή (Restart the Computer).
Όταν κάνετε κλικ στην εντολή Αποστολή σε (Send To) από το μενού Αρχείο (File) στα προγράμματα του Microsoft Office 2000, εμφανίζονται οι επιλογές Παραλήπτης αλληλογραφίας (Mail Recipient), Παραλήπτης αλληλογραφίας (ως συνημμένο) (Mail Recipient (As Attachment)) ή Αποδέκτης δελτίου δρομολόγησης (Routing Recipient).
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 290797 - Τελευταία αναθεώρηση: 05/30/2007 12:33:07 - Αναθεώρηση: 3.3

Microsoft Outlook Express 5.01 Service Pack 2, Microsoft Outlook Express 5.5, Microsoft Outlook Express 6.0

 • kbprb KB290797
Σχόλια
html>> //c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">50&did=1&t=">>