Τρόπος χρήσης της δυνατότητας "Βοηθός Εκτός Γραφείου" (Out of Office Assistant) στο Outlook

Η υποστήριξη για το Office 2003 έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για το Office 2003 στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες "Αυτόματες απαντήσεις (Εκτός γραφείου)" και "Βοηθός Εκτός Γραφείου".

Σημείωση Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο με λογαριασμό Exchange που χρησιμοποιείται από πολλές εταιρείες. Οι οικιακοί χρήστες δεν διαθέτουν συνήθως τέτοιο λογαριασμό Exchange. Για την ενεργοποίηση της δυνατότητας "Αυτόματες απαντήσεις" για λογαριασμό που δεν είναι Exchange, επισκεφτείτε αυτήν την ενότητα: Πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αυτόματων απαντήσεων σε λογαριασμό που δεν είναι Exchange.

Πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα "Αυτόματες απαντήσεις (Εκτός γραφείου)" ή τη δυνατότητα "Βοηθός Εκτός Γραφείου"

Για τα Microsoft Office Outlook 2013 και 2010

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο (File) και μετά κάντε κλικ στην καρτέλα Πληροφορίες (Info), στο μενού. 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αυτόματες απαντήσεις (Εκτός γραφείου).


  Σημείωση Αν δεν βλέπετε αυτή την επιλογή, δεν είστε συνδεδεμένοι σε λογαριασμό Exchange.  Μεταβείτε στην ακόλουθη ενότητα: Πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αυτόματων απαντήσεων σε λογαριασμό που δεν είναι Exchange.
 3. Στο παράθυρο διαλόγου Αυτόματες απαντήσεις (Automatic Replies), επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αποστολή αυτόματων απαντήσεων (Send Automatic Replies).
 4. Αν θέλετε να προσδιορίσετε μια καθορισμένη χρονική περίοδο και περιοχή ημερομηνιών, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αποστολή μόνο κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου (Only send during this time range). Στη συνέχεια, ορίστε την επιλογή Χρόνος έναρξης (Start time) και μετά επιλέξτε Χρόνος λήξης (End time).
 5. Στην καρτέλα Μέσα στην εταιρεία μου (Inside my organization), πληκτρολογήστε το μήνυμα που θέλετε να στείλετε εντός της εταιρείας σας και στην καρτέλα Εκτός της εταιρείας μου (Outside my organization), πληκτρολογήστε το μήνυμα που θέλετε να στείλετε εκτός της εταιρείας σας.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 7. Αν επιλέξατε “Αποστολή μόνο κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου” στο βήμα 4, η δυνατότητα Αυτόματες απαντήσεις (Εκτός γραφείου) (Automatic Replies (Out of Office)) θα εξακολουθήσει να εκτελείται, μέχρι να φτάσει η καθορισμένη ημερομηνία και ώρα για το Χρόνο λήξης στο βήμα 5.
  Διαφορετικά, η δυνατότητα "Αυτόματες απαντήσεις (Εκτός γραφείου)" θα εξακολουθήσει να εκτελείται, μέχρι να επαναλάβετε το βήμα 1 και να επιλέξετε “Να μην αποστέλλονται αυτόματες απαντήσεις (Do not send automatic replies)”.

Για το Microsoft Office Outlook 2007

 1. Από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην επιλογή Βοηθός Εκτός Γραφείου (Out of Office Assistant).

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Βοηθός Εκτός Γραφείου (Out of Office Assistant), επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αποστολή αυτόματων απαντήσεων "Εκτός γραφείου" (Send Out of Office auto-replies).
 3. Αν θέλετε να προσδιορίσετε μια καθορισμένη χρονική περίοδο και περιοχή ημερομηνιών, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αποστολή μόνο κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου (Only send during this time range). Στη συνέχεια, ορίστε την επιλογή Χρόνος έναρξης (Start time) και μετά επιλέξτε Χρόνος λήξης (End time).
 4. Στην καρτέλα Μέσα στην εταιρεία μου (Inside my organization), πληκτρολογήστε το μήνυμα που θέλετε να στείλετε εντός της εταιρείας σας και στην καρτέλα Εκτός της εταιρείας μου (Outside my organization), πληκτρολογήστε το μήνυμα που θέλετε να στείλετε εκτός της εταιρείας σας.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 6. Αν επιλέξατε “Αποστολή μόνο κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου" στο βήμα 4, η δυνατότητα Βοηθός Εκτός Γραφείου (Out of Office Assistant) θα εξακολουθήσει να εκτελείται, μέχρι να φτάσει η καθορισμένη ημερομηνία και ώρα για το Χρόνο λήξης στο βήμα 5.
  Διαφορετικά, η δυνατότητα "Βοηθός Εκτός Γραφείου" θα εξακολουθήσει να εκτελείται, μέχρι να επαναλάβετε το βήμα 1 και να επιλέξετε “Να μην αποστέλλονται αυτόματες απαντήσεις "Εκτός γραφείου" (Do not send Out of Office auto-replies)”.

Για το Microsoft Office Outlook 2003

 1. Από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην επιλογή Βοηθός Εκτός Γραφείου (Out of Office Assistant).

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Βοηθός εκτός γραφείου (Out of Office Assistant), κάντε κλικ στην επιλογή Βρίσκομαι προσωρινά εκτός γραφείου (I am currently Out of the Office).
 3. Στο πλαίσιο Αυτόματη απάντηση μόνο μία φορά σε κάθε αποστολέα με το ακόλουθο κείμενο (AutoReply only once to each sender with the following text), πληκτρολογήστε το μήνυμα που θέλετε να στείλετε ενώ βρίσκεστε εκτός γραφείου.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 5. Ο Βοηθός Εκτός Γραφείου θα εξακολουθεί να εκτελείται, μέχρι να επαναλάβετε το βήμα 1 και να επιλέξετε “Αυτήν τη στιγμή είμαι στο γραφείο (I am currently In the Office)”.


Πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αυτόματων απαντήσεων σε λογαριασμό που δεν είναι Exchange

Οι δυνατότητες “Αυτόματες απαντήσεις (Εκτός γραφείου)” ή “Βοηθός Εκτός Γραφείου” δεν είναι διαθέσιμες σε λογαριασμούς που δεν είναι Exchange, όπως λογαριασμούς Outlook.com (πρώην Hotmail), POP3, IMAP.

Ωστόσο, μπορείτε να συνδυάσετε ένα πρότυπο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Outlook με κανόνες του Outlook, ώστε να προσομοιάσετε τη λειτουργικότητα της δυνατότητας "Αυτόματες απαντήσεις (Εκτός γραφείου)". Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα ακόλουθα άρθρα:

Περισσότερες πληροφορίες

Πώς μπορείτε να προσδιορίσετε εάν χρησιμοποιείτε λογαριασμό Exchange

Για τα Outlook 2013, Outlook 2010 και Outlook 2007

Στο Outlook, ελέγξτε τη γραμμή κατάστασης. Εάν χρησιμοποιείτε λογαριασμό του Exchange, η γραμμή κατάστασης εμφανίζει το μήνυμα "Σύνδεση στο Microsoft Exchange".Για το Outlook 2003

Από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην επιλογή Λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Email Accounts), επιλέξτε Προβολή ή αλλαγή υπαρχόντων λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (View or Change Existing Email Accounts), και, στη συνέχεια, ελέγξτε τον τύπο λογαριασμού που χρησιμοποιείτε.
Πώς μπορείτε να διαχειρίζεστε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη χρήση κανόνων
Outlook 2013 και Outlook 2010: Διαχείριση μηνυμάτων με τη χρήση κανόνων

Outlook 2007: Διαχείριση μηνυμάτων με τη χρήση κανόνων

Outlook 2003: Πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση μηνυμάτων με κανόνες

Out of Office Assistant Automatic Replies Outlook 2003 2007 2010 2013
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 290846 - Τελευταία αναθεώρηση: 11/10/2015 14:55:00 - Αναθεώρηση: 5.0

Outlook 2016, Microsoft Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003

 • kbhowto kbcip KB290846
Σχόλια