Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Microsoft Word

Η υποστήριξη για το Office 2003 έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για το Office 2003 στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 290938
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τις συντομεύσεις πληκτρολογίου που είναι διαθέσιμες στο Microsoft Office Word 2010, το Word 2007, το Word 2003 και το Word 2002. Εάν μία από τις συντομεύσεις πληκτρολογίου δεν λειτουργεί για τη δική σας έκδοση του Word, μεταβείτε σε ένα από τα ακόλουθα άρθρα:
Για το Word 2010, μεταβείτε στην Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Word 2010.
Για το Word 2007, μεταβείτε στη Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Word 2007.
Για το Word 2003, μεταβείτε στη Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Word 2003.

Σημειώσεις
 • Αυτές οι συντομεύσεις πληκτρολογίου αναφέρονται στη διάταξη πληκτρολογίου Η.Π.Α. Τα πλήκτρα σε άλλες διατάξεις ενδέχεται να μην αντιστοιχούν ακριβώς στα πλήκτρα του πληκτρολογίου Η.Π.Α.
 • Για συντομεύσεις πληκτρολογίου στις οποίες πιέζετε δύο ή περισσότερα πλήκτρα ταυτόχρονα, τα πλήκτρα διαχωρίζονται με ένα σύμβολο συν (+).
 • Για συντομεύσεις πληκτρολογίου στις οποίες πιέζετε ένα πλήκτρο και αμέσως μετά ένα άλλο, τα πλήκτρα διαχωρίζονται με κόμμα (,).
 • Αυτό το άρθρο δεν καλύπτει προσαρμογή συντομεύσεων πληκτρολογίου ή δημιουργία συντομεύσεων πληκτρολογίου για μακροεντολές ή αυτόματο κείμενο. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ σε μια σύνδεση στην ενότητα "Δείτε επίσης".
 • Εάν χρησιμοποιείτε το Microsoft Word 2010 Starter, έχετε υπόψη σας ότι δεν υποστηρίζονται όλες οι δυνατότητες που αναφέρονται για το Word στο Word Starter. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες που είναι διαθέσιμες στο Word Starter, ανατρέξτε στο θέμα "Υποστήριξη δυνατοτήτων Word Starter".

Βασικά στοιχεία του Microsoft Office

Εμφάνιση και χρήση παραθύρων

Για να γίνει αυτόΠιέστε το πλήκτρο
Μετάβαση στο επόμενο παράθυρο.ALT + Tab
Μετάβαση στο προηγούμενο παράθυρο.ALT + SHIFT + Tab
Κλείσιμο του ενεργού παραθύρου.CTRL + W ή CTRL + F4
Επαναφορά του μεγέθους του ενεργού παραθύρου μετά τη μεγιστοποίησή του.ALT + F5
Μετακίνηση σε παράθυρο εργασιών από άλλο τμήμα του παραθύρου του προγράμματος (δεξιόστροφη κατεύθυνση). Ίσως χρειαστεί να πιέσετε το πλήκτρο F6 πολλές φορές. F6
Μετακίνηση σε παράθυρο εργασιών από άλλο τμήμα του παραθύρου του προγράμματος (αριστερόστροφη κατεύθυνση).SHIFT + F6
Όταν είναι ανοιχτά περισσότερα από ένα παράθυρα, μετάβαση στο επόμενο παράθυρο.CTRL + F6
Μετάβαση στο προηγούμενο παράθυρο.CTRL + SHIFT + F6
Μεγιστοποίηση ή επαναφορά ενός επιλεγμένου παραθύρου.CTRL + F10
Αντιγραφή μιας εικόνας της οθόνης στο Πρόχειρο.ΕΚΤΎΠΩΣΗ ΟΘΌΝΗΣ
Αντιγραφή μιας εικόνας του επιλεγμένου παραθύρου στο Πρόχειρο.ALT + PRINT SCREEN

Χρήση των παραθύρων διαλόγου

Για να γίνει αυτόΠιέστε το πλήκτρο
Μετακίνηση στην επόμενη επιλογή ή ομάδα επιλογών.Tab
Μετακίνηση στην προηγούμενη επιλογή ή ομάδα επιλογών.SHIFT + Tab
Μετάβαση στην επόμενη καρτέλα σε ένα παράθυρο διαλόγου.CTRL + Tab
Μετάβαση στην προηγούμενη καρτέλα ενός παραθύρου διαλόγου.CTRL + SHIFT + Tab
Μετακίνηση μεταξύ επιλογών σε μια ανοιχτή αναπτυσσόμενη λίστα ή μεταξύ επιλογών σε μια ομάδα επιλογών.Πλήκτρα βέλους
Εκτέλεση της ενέργειας που αντιστοιχεί στο επιλεγμένο κουμπί. Επιλέξτε ή καταργήστε το επιλεγμένο πλαίσιο ελέγχου.ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
Ενεργοποίηση μιας επιλογής. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου.ALT + το υπογραμμισμένο γράμμα σε μια επιλογή
Ανοίξτε μια επιλεγμένη αναπτυσσόμενη λίστα.ALT + ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ
Κάντε μια επιλογή από μια αναπτυσσόμενη λίστα.Πρώτο γράμμα μιας επιλογής σε μια αναπτυσσόμενη λίστα.
Κλείσιμο μιας επιλεγμένης αναπτυσσόμενης λίστας. Ακύρωση μιας εντολής και Κλείσιμο παραθύρου διαλόγου.ESC
Εκτέλεση μιας επιλεγμένης εντολής.Enter

Χρήση πλαισίων επεξεργασίας μέσα σε παράθυρα διαλόγου

Σημείωση Ένα πλαίσιο επεξεργασίας είναι ένα κενό στο οποίο μπορείτε να πληκτρολογήσετε ή να επικολλήσετε μια καταχώρηση, όπως το όνομα χρήστη ή τη διαδρομή ενός φακέλου.
Για να γίνει αυτόΠιέστε το πλήκτρο
Μετακίνηση στην αρχή της καταχώρησης.ΗΟΜΕ
Μετακίνηση στο τέλος της εγγραφής.END
Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα αριστερά ή δεξιά.ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ ή ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ
Μετακίνηση μία λέξη προς τα αριστερά.CTRL + ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ
Μετακίνηση μία λέξη προς τα δεξιά.CTRL + ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ
Επιλογή ή ακύρωση της επιλογής ενός χαρακτήρα προς τα αριστερά.SHIFT + ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ
Επιλογή ή ακύρωση της επιλογής ενός χαρακτήρα προς τα δεξιά.SHIFT + ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ
Επιλογή ή ακύρωση της επιλογής κατά μία λέξη προς τα αριστερά.CTRL + SHIFT + ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ
Επιλογή ή ακύρωση της επιλογής κατά μία λέξη προς τα δεξιά.CTRL + SHIFT + ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ
Επιλέξτε από το δρομέα στην αρχή της καταχώρησης.SHIFT + HOME
Επιλέξτε από το δρομέα στο τέλος της εγγραφής.SHIFT + END

Χρησιμοποιήστε τα παράθυρα διαλόγου Άνοιγμα και Αποθήκευση ως

Για να γίνει αυτόΠιέστε το πλήκτρο
Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα.CTRL + F12 ή CTRL + O
Εμφανίζει το πλαίσιο διαλόγου "Αποθήκευση ως".F12
Ανοίξετε τον επιλεγμένο φάκελο ή αρχείο.Enter
Ανοίξτε το φάκελο που βρίσκεται ένα επίπεδο επάνω από τον επιλεγμένο φάκελο.BACKSPACE
Για να διαγράψετε τον επιλεγμένο φάκελο ή αρχείο.DELETE
Εμφανίσετε ένα μενού συντόμευσης για ένα επιλεγμένο στοιχείο όπως έναν φάκελο ή αρχείο.SHIFT + F10
Μετακίνηση στις επιλογές προς τα εμπρός.Tab
Μετακίνηση στις επιλογές προς τα πίσω.SHIFT + Tab
Ανοίξτε την εμφάνιση σε λίστα.F4 ή ALT + I

Ενέργειες αναίρεσης και επανάληψης

Για να γίνει αυτόΠιέστε το πλήκτρο
Ακύρωση μιας ενέργειας.ESC
Αναίρεση μιας ενέργειας.CTRL + Z
Ακύρωση αναίρεσης ή επανάληψη μιας ενέργειας.CTRL + Y

Πρόσβαση και χρήση παραθύρων εργασιών και συλλογών

Για να γίνει αυτόΠιέστε το πλήκτρο
Μετακίνηση σε παράθυρο εργασιών από άλλο τμήμα του παραθύρου του προγράμματος. Ίσως χρειαστεί να πιέσετε το πλήκτρο F6 πολλές φορές.F6
Όταν ένα μενού είναι ενεργή, μετακίνηση σε ένα παράθυρο εργασιών. Ίσως χρειαστεί να πιέσετε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + Tab πολλές φορές.CTRL + Tab
Όταν ένα παράθυρο εργασιών είναι ενεργό, επιλογή της επόμενης ή προηγούμενης επιλογής στο παράθυρο εργασιών.TAB ή SHIFT + Tab
Εμφάνιση του πλήρους συνόλου εντολών στο μενού του παραθύρου εργασιών.CTRL + ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
Εκτέλεση της ενέργειας που αντιστοιχεί στο επιλεγμένο κουμπί.ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ή Enter
Άνοιγμα ενός αναπτυσσόμενου μενού για το επιλεγμένο στοιχείο συλλογής.SHIFT + F10
Επιλέξτε το πρώτο ή το τελευταίο στοιχείο σε μια συλλογή.HOME ή END
Κύλιση προς τα επάνω ή προς τα κάτω στην επιλεγμένη λίστα συλλογής.PAGE UP ή PAGE DOWN

Κλείσιμο του παραθύρου εργασιών

 1. Πιέστε το πλήκτρο F6 για να μετακινηθείτε στο παράθυρο εργασιών, αν είναι απαραίτητο.
 2. Πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + ΔΙΑΣΤΗΜΑ.
 3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε Κλείσιμο και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο Enter.

Μετακίνηση ενός παραθύρου εργασιών

 1. Πιέστε το πλήκτρο F6 για να μετακινηθείτε στο παράθυρο εργασιών, αν είναι απαραίτητο.
 2. Πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + ΔΙΑΣΤΗΜΑ.
 3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε Μετακίνηση και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο Enter.
 4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινήσετε το παράθυρο εργασιών και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο Enter.

Το μέγεθος ενός παραθύρου εργασιών

 1. Πιέστε το πλήκτρο F6 για να μετακινηθείτε στο παράθυρο εργασιών, αν είναι απαραίτητο.
 2. Πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + ΔΙΑΣΤΗΜΑ.
 3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε Μέγεθος και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο Enter.
 4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να αλλάξετε το μέγεθος του παραθύρου εργασιών και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο Enter.

Πρόσβαση και χρήση διαθέσιμες ενέργειες

Για να γίνει αυτόΠιέστε το πλήκτρο
Εμφάνιση μενού συντόμευσης για το επιλεγμένο τμήμα.SHIFT + F10
Εμφάνιση του μενού ή του μηνύματος για μια διαθέσιμη ενέργεια ή το κουμπί "Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης" ή επιλογές επικόλλησης κουμπί. Εάν υπάρχουν περισσότερες από μία ενέργειες, μεταβείτε στην επόμενη ενέργεια και εμφανίστε το αντίστοιχο μενού ή μήνυμα.ALT + SHIFT + F10
Μετακίνηση μεταξύ επιλογών σε ένα μενού των διαθέσιμων ενεργειών.Πλήκτρα βέλους
Εκτέλεση της ενέργειας για το επιλεγμένο στοιχείο σε ένα μενού των διαθέσιμων ενεργειών.Enter
Κλείσιμο του μενού διαθέσιμων ενεργειών ή μηνυμάτων.ESC


Συμβουλές για το Word 2010
 • Μπορείτε να ζητήσετε να ειδοποιηθείτε με ήχο, όταν μια ενέργεια είναι διαθέσιμη (μη διαθέσιμο στο Word Starter). Για να ακούσετε ηχητικές ενδείξεις, πρέπει να έχετε μια κάρτα ήχου. Πρέπει να έχετε εγκατεστημένους στον υπολογιστή σας τους ήχους Microsoft Office.
 • Εάν έχετε πρόσβαση στο Internet, μπορείτε να κάνετε λήψη τους ήχους του Microsoft Office από το Office.com. Αφού εγκαταστήσετε τα αρχεία ήχου, κάντε τα εξής:
  1. Πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + F, T, για να ανοίξετε τις Επιλογές του Word.
  2. Πατήστε το A για να επιλέξετε Για προχωρημένους και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε στις Επιλογές για προχωρημένους για εργασία με το Word.
  3. Πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + S δύο φορές για να μετακινηθείτε στο πλαίσιο ελέγχου "Ενημέρωση με ήχο" στην καρτέλα Γενικά και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ΔΙΑΣΤΗΜΑ.
  4. Πιέστε το πλήκτρο Tab επανειλημμένα για να επιλέξετε το κουμπί OK και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο Enter.

   Σημείωση Όταν επιλέξετε ή καταργήσετε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου, η ρύθμιση επηρεάζει όλα τα προγράμματα του Office που υποστηρίζουν ήχο.

Περιήγηση στην κορδέλα

Πρόσβαση σε όλες τις εντολές με μερικά πατήματα πλήκτρων

Τα πλήκτρα πρόσβασης σάς επιτρέπουν να χρησιμοποιήσετε γρήγορα μια εντολή, πατώντας μερικά πλήκτρα, ανεξάρτητα από το πού βρίσκεστε στο πρόγραμμα. Κάθε εντολή στο Word 2010 μπορεί να επιλεχθεί με τη χρήση ενός πλήκτρου πρόσβασης. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε περισσότερες εντολές με τη χρήση δύο έως πέντε πλήκτρων. Για να χρησιμοποιήσετε ένα κλειδί πρόσβασης, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Πιέστε το πλήκτρο ALT. Οι συμβουλές πλήκτρων εμφανίζονται πάνω από κάθε δυνατότητα που είναι διαθέσιμη στην τρέχουσα προβολή.
 2. Πατήστε το γράμμα που εμφανίζεται στη συμβουλή πλήκτρου επάνω από τη δυνατότητα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
 3. Ανάλογα με το γράμμα που θα πατήσετε, μπορεί να εμφανιστούν επιπλέον συμβουλές πλήκτρων. Για παράδειγμα, εάν η αρχική καρτέλα είναι ενεργή και πατήστε το πλήκτρο N, καρτέλα "Εισαγωγή" εμφανίζεται, μαζί με τις συμβουλές πλήκτρων για τις ομάδες σε αυτήν την καρτέλα.
 4. Συνεχίστε να πατάτε γράμματα έως ότου πατήσετε το γράμμα της εντολής ή στοιχείου ελέγχου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Σε ορισμένες περιπτώσεις, πρέπει πρώτα να πατήσετε το γράμμα της ομάδας που περιέχει την εντολή.

  Σημείωση Για να ακυρώσετε την ενέργεια που εκτελείτε και να κρύψετε τις συμβουλές πλήκτρων, πιέστε το πλήκτρο ALT.

Αλλαγή της εστίασης πληκτρολογίου χωρίς τη χρήση του ποντικιού

Ένας άλλος τρόπος για να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο για να εργαστείτε με προγράμματα, αυτή η δυνατότητα την κορδέλα του Office είναι να μετακινήσετε την εστίαση ανάμεσα στις καρτέλες και τις εντολές, έως ότου βρείτε τη δυνατότητα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται ορισμένοι τρόποι για να μετακινήσετε την εστίαση του πληκτρολογίου χωρίς να χρησιμοποιήσετε το ποντίκι.
Για να γίνει αυτόΠιέστε το πλήκτρο
Επιλογή της ενεργής καρτέλας της κορδέλας και ενεργοποίηση των πλήκτρων πρόσβασης.ALT ή F10. Πατήστε οποιοδήποτε από αυτά τα πλήκτρα για μετακίνηση προς τα πίσω στο έγγραφο και να ακυρώσετε τα πλήκτρα πρόσβασης.
Μετακίνηση σε άλλη καρτέλα της κορδέλας.F10 για να επιλέξετε την ενεργή καρτέλα και, στη συνέχεια, ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ ή ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ
Ανάπτυξη ή σύμπτυξη της κορδέλας.CTRL + F1
Εμφάνιση μενού συντόμευσης για το επιλεγμένο στοιχείο.SHIFT + F10
Μετακίνηση της εστίασης για να επιλέξετε τις παρακάτω περιοχές του παραθύρου:
 • Ενεργή καρτέλα της κορδέλας
 • Τυχόν ανοικτά παράθυρα εργασιών
 • Η γραμμή κατάστασης στο κάτω μέρος του παραθύρου
 • Το έγγραφό σας
F6
Μετακίνηση της εστίασης σε κάθε εντολή στην κορδέλα, προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.TAB ή SHIFT + Tab
Μετακίνηση κάτω, επάνω, αριστερά ή δεξιά, ανάμεσα στα στοιχεία της κορδέλας.ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ, ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ, ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ ή ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ
Ενεργοποίηση της επιλεγμένης εντολής ή στοιχείου ελέγχου στην κορδέλα.Πλήκτρο ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ή Enter
Άνοιγμα του επιλεγμένου μενού ή συλλογής στην κορδέλα.Πλήκτρο ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ή Enter
Ενεργοποιήστε μια εντολή ή ένα στοιχείο ελέγχου στην κορδέλα, ώστε να μπορείτε να αλλάξετε μια τιμή.Enter
Ολοκλήρωση της αλλαγής μιας τιμής σε ένα στοιχείο ελέγχου στην κορδέλα και μετακίνηση της εστίασης πίσω στο έγγραφο.Enter
Λάβετε Βοήθεια για μια συγκεκριμένη εντολή ή στοιχείο ελέγχου στην κορδέλα. Εάν δεν υπάρχει σχετικό θέμα Βοήθειας με την επιλεγμένη εντολή, εμφανίζεται αντί για αυτό ένα γενικό θέμα Βοήθειας για το πρόγραμμα.F1

Γρήγορη αναφορά για το Microsoft Word

Κοινές εργασίες στο Microsoft Word
Για να γίνει αυτόΠιέστε το πλήκτρο
Δημιουργία κενού διαστήματος.CTRL + SHIFT + ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
Δημιουργήστε ένα ενωτικό χωρίς διακοπή.CTRL + SHIFT + ΕΝΩΤΙΚΟ
Απόδοση των γραμμάτων με έντονη γραφή.CTRL + B
Μορφοποίηση γραμμάτων με πλάγια γραφή.CTRL + I
Μορφοποίηση χαρακτήρων με υπογράμμιση.CTRL + U
Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς σε μία τιμή.CTRL + SHIFT +
Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς σε μία τιμή.CTRL + SHIFT + >
Ελάττωση του μεγέθους γραμματοσειράς 1 στιγμή.CTRL + [
Αύξηση του μεγέθους γραμματοσειράς 1 στιγμή.CTRL +]
Κατάργηση μορφοποίησης παραγράφου ή χαρακτήρα.CTRL + ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
Αντιγραφή του επιλεγμένου κειμένου ή αντικειμένου.CTRL + C
Αποκοπή του επιλεγμένου κειμένου ή αντικειμένου.CTRL + X
Επικόλληση κειμένου ή αντικειμένου.CTRL + V
Ειδική επικόλληση.CTRL + ALT + V
Επικόλληση μόνο μορφοποίησηςCTRL + SHIFT + V
Αναίρεση της τελευταίας ενέργειας.CTRL + Z
Επανάληψη της τελευταίας ενέργειας.CTRL + Y
Άνοιγμα του πλαισίου διαλόγου "Καταμέτρηση λέξεων".CTRL + Y

Εργασία με έγγραφα και ιστοσελίδες

Δημιουργία, προβολή και αποθήκευση εγγράφων
Για να γίνει αυτόΠιέστε το πλήκτρο
Δημιουργήστε ένα νέο έγγραφο.CTRL + N
Ανοίξτε ένα έγγραφο.CTRL + O
Κλείσιμο ενός εγγράφου.CTRL + W
Διαίρεση του παραθύρου του εγγράφου.ALT + CTRL + S
Κατάργηση της διαίρεσης του παραθύρου εγγράφου.ALT + SHIFT + C ή ALT + CTRL + S
Αποθήκευση ενός εγγράφου.CTRL + S
Εύρεση, αντικατάσταση και περιήγηση μέσα σε κείμενο
Για να γίνει αυτόΠιέστε το πλήκτρο
Ανοίξτε το παράθυρο εργασιών πλοήγησης (για να κάνετε αναζήτηση σε έγγραφο).CTRL + F
Επανάληψη εύρεσης (μετά το κλείσιμο ενός παραθύρου εύρεσης και αντικατάστασης).ALT + CTRL + Y
Αντικατάσταση κειμένου, συγκεκριμένης μορφοποίησης και ειδικών στοιχείων.CTRL + H
Μεταβείτε σε μια σελίδα, σελιδοδείκτη, υποσημείωση, πίνακα, σχόλιο, γραφικό ή άλλη θέση.CTRL + G
Εναλλαγή μεταξύ των τελευταίων τεσσάρων θέσεων που επεξεργαστήκατε.ALT + CTRL + Z
Ανοίξτε μια λίστα επιλογών περιήγησης. Πιέστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε μια επιλογή και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER για να μετακινηθείτε στο έγγραφο χρησιμοποιώντας την ενεργοποιημένη επιλογή.ALT + CTRL + HOME
Μετακίνηση στο προηγούμενο αντικείμενο αναζήτησης (ορίζεται στις επιλογές αναζήτηση).CTRL + PAGE UP
Μετακίνηση στο επόμενο αντικείμενο αναζήτησης (ορίζεται στις επιλογές αναζήτηση).CTRL + PAGE DOWN
Μεταβείτε σε άλλη προβολή
Για να γίνει αυτόΠιέστε το πλήκτρο
Μεταβείτε σε προβολή διάταξης εκτύπωσης.ALT + CTRL + P
Μεταβείτε σε προβολή διάρθρωσης.ALT + CTRL + O
Μεταβείτε σε πρόχειρη προβολή.ALT + CTRL + N
Προβολή διάρθρωσης
Για να γίνει αυτόΠιέστε το πλήκτρο
Προβιβασμός παραγράφου.ALT + SHIFT + ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ
Υποβιβασμός παραγράφου.ALT + SHIFT + ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ
Υποβιβασμός σε σώμα κειμένου.CTRL + SHIFT + N
Μετακίνηση επιλεγμένων παραγράφων προς τα επάνω.ALT + SHIFT + ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ
Μετακίνηση επιλεγμένων παραγράφων προς τα κάτω.ALT + SHIFT + ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ
Ανάπτυξη κειμένου κάτω από επικεφαλίδα.ALT + SHIFT + ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΡΟΣΘΕΣΗΣ
Σύμπτυξη κειμένου κάτω από επικεφαλίδα.ALT + SHIFT + ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ
Ανάπτυξη ή σύμπτυξη όλου του κειμένου ή επικεφαλίδες.ALT + SHIFT + A
Απόκρυψη ή Εμφάνιση μορφοποίησης χαρακτήρων.Το πλήκτρο καθέτου (/) στο αριθμητικό πληκτρολόγιο
Εμφάνιση της πρώτης γραμμής εκτός σώματος κειμένου ή ολόκληρου του σώματος κειμένου.ALT + SHIFT + L
Εμφάνιση όλων των επικεφαλίδων με το στυλ Επικεφαλίδα 1.ALT + SHIFT + 1
Εμφάνιση όλων των επικεφαλίδων μέχρι την επικεφαλίδα n.ALT + SHIFT +n
Εισαγάγετε ένα χαρακτήρα στηλοθέτη.CTRL + TAB
Εκτύπωση και προεπισκόπηση εγγράφων
Για να γίνει αυτόΠιέστε το πλήκτρο
Εκτύπωση ενός εγγράφου.CTRL + P
Μετάβαση σε προεπισκόπηση εκτύπωσης.ALT + CTRL + I
Μετακίνηση στη σελίδα προεπισκόπησης κατά τη μεγέθυνση.Πλήκτρα βέλους
Μετακίνηση κατά μια σελίδα προεπισκόπησης κατά τη σμίκρυνση.PAGE UP ή PAGE DOWN
Μετακίνηση στην πρώτη σελίδα προεπισκόπησης κατά τη σμίκρυνση.CTRL + HOME
Μετακίνηση στην τελευταία σελίδα προεπισκόπησης κατά τη σμίκρυνση.CTRL + END
Αναθεώρηση εγγράφων
Για να γίνει αυτόΠιέστε το πλήκτρο
Εισαγωγή σχολίου.ALT + CTRL + M
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση η παρακολούθηση αλλαγών.CTRL + SHIFT + E
Εάν είναι ανοιχτό, κλείστε το παράθυρο αναθεώρησης.ALT + SHIFT + C
Πλήρης προβολή ανάγνωσης οθόνης


Σημείωση Ορισμένα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης ενδέχεται να μην είναι συμβατή με την προβολή ανάγνωσης σε πλήρη οθόνη.
Για να γίνει αυτόΠιέστε το πλήκτρο
Μετάβαση στην αρχή του εγγράφου.ΗΟΜΕ
Μετάβαση στο τέλος του εγγράφου.END
Μεταβείτε στη σελίδα n.n, ENTER
Έξοδος από την προβολή διάταξης ανάγνωσης.ESC
Αναφορές, υποσημειώσεις και σημειώσεις τέλους
Για να γίνει αυτόΠιέστε το πλήκτρο
Επισημάνετε μια καταχώρηση πίνακα περιεχομένων.ALT + SHIFT + O
Σήμανση μιας καταχώρησης πίνακα αναφορών νομολογίας (αναφορά).ALT + SHIFT + I
Σήμανση μιας καταχώρησης ευρετηρίου.ALT + SHIFT + X
Εισαγωγή υποσημείωσης.ALT + SHIFT + F
Εισαγωγή σημείωσης τέλους.ALT + SHIFT + D.
Εργασία με ιστοσελίδες
Για να γίνει αυτόΠιέστε το πλήκτρο
Εισαγάγετε μια υπερ-σύνδεση.CTRL + K
Μετάβαση προς τα πίσω κατά μία σελίδα.ALT + ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ
Μετακίνηση μία σελίδα εμπρός.ALT + ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ
Ανανέωση.F9

Επεξεργασία και μετακίνηση κειμένου και γραφικών

Διαγραφή κειμένου και γραφικών
Για να γίνει αυτόΠιέστε το πλήκτρο
Διαγραφή ενός χαρακτήρα προς τα αριστερά.BACKSPACE
Διαγραφή κατά μία λέξη προς τα αριστερά.CTRL + BACKSPACE
Διαγραφή ενός χαρακτήρα προς τα δεξιά.DELETE
Διαγραφή κατά μία λέξη προς τα δεξιά.CTRL + DELETE
Αποκοπή του επιλεγμένου κειμένου στο Πρόχειρο του Office.CTRL + X
Αναίρεση της τελευταίας ενέργειας.CTRL + Z
Αποκοπή στο "Συλλέκτη".CTRL + F3
Αντιγραφή και μετακίνηση κειμένου και γραφικών
Για να γίνει αυτόΠιέστε το πλήκτρο
Ανοίξτε το Πρόχειρο του Office.Πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + Β για να μεταβείτε στην "Αρχική" καρτέλα και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο F, O
Αντιγραφή επιλεγμένου κειμένου ή γραφικών στο Πρόχειρο του Office.CTRL + C
Αποκοπή επιλεγμένου κειμένου ή γραφικών στο Πρόχειρο του Office.CTRL + X
Επικόλληση της πιο πρόσφατης προσθήκης ή το στοιχείο που έχει επικολληθεί από το Πρόχειρο του Office.CTRL + V
Μετακίνηση κειμένου ή γραφικών μία φορά.F2 (στη συνέχεια, μετακινήστε το δρομέα και πατήστε το πλήκτρο ENTER)
Αντιγραφή κειμένου ή γραφικών μία φορά.SHIFT + F2 (στη συνέχεια, μετακινήστε το δρομέα και πατήστε το πλήκτρο ENTER)
Όταν είναι επιλεγμένο κείμενο ή αντικείμενο, ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία νέου μπλοκ δόμησης.ALT + F3
Όταν είναι επιλεγμένο το δομικό στοιχείο - για παράδειγμα, ένα γραφικό SmartArt -, εμφανίζει το μενού συντόμευσης που συσχετίζονται με αυτό.SHIFT + F10
Αποκοπή στο "Συλλέκτη".CTRL + F3
Επικόλληση των περιεχομένων του "Συλλέκτη".CTRL + SHIFT + F3
Αντιγραφή της κεφαλίδας ή υποσέλιδου που χρησιμοποιήθηκε στην προηγούμενη ενότητα του εγγράφου.ALT + SHIFT + R
Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων
Για να εισαγάγετεΠιέστε το πλήκτρο
Ένα πεδίοCTRL + F9
Αλλαγή γραμμήςSHIFT + ENTER
Μια αλλαγή σελίδαςCTRL + ENTER
Μια αλλαγή στήληςCTRL + SHIFT + ENTER
Μια μεγάλη παύλαALT + CTRL + ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ
Μια παύλαCTRL + ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ
Προαιρετικό ενωτικόCTRL + ΕΝΩΤΙΚΟ
Ενωτικό χωρίς διακοπήCTRL + SHIFT + ΕΝΩΤΙΚΟ
Ένα μη διακοπτόμενο διάστημαCTRL + SHIFT + ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
Το σύμβολο πνευματικών δικαιωμάτωνALT + CTRL + C
Το σύμβολο κατατεθέντος σήματοςALT + CTRL + R
Το σύμβολο εμπορικού σήματοςALT + CTRL + T
Μια έλλειψηALT + CTRL + ΤΕΛΕΙΑ
Ένα μονό αριστερό εισαγωγικόCTRL + '(μονό εισαγωγικό),' (μονό εισαγωγικό)
Ένα μονό δεξιό εισαγωγικόCTRL + '(μονό εισαγωγικό),' (μονό εισαγωγικό)
Διπλά εισαγωγικά ανοίγματοςCTRL +'(μονό εισαγωγικό), SHIFT +'(μονό εισαγωγικό)
Διπλά εισαγωγικά κλεισίματοςCTRL +'(μονό εισαγωγικό), SHIFT +'(μονό εισαγωγικό)
Μια καταχώρηση αυτόματου κειμένουENTER (αφού πληκτρολογήσετε τους πρώτους χαρακτήρες του ονόματος καταχώρησης αυτόματου κειμένου και όταν εμφανιστεί η συμβουλή οθόνης)
Εισαγωγή χαρακτήρων με χρήση κωδικών χαρακτήρων
Για να γίνει αυτόΠιέστε το πλήκτρο
Εισαγάγετε το χαρακτήρα Unicode για τον καθορισμένο κωδικό (δεκαεξαδική) χαρακτήρων Unicode. Για παράδειγμα, για να εισαγάγετε το σύμβολο του ευρώ, πληκτρολογήστε 20AC, και στη συνέχεια κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ALT και πιέστε το πλήκτρο X.Ο κωδικός χαρακτήρα, ALT + X
Βρείτε τον κωδικό χαρακτήρα Unicode για τον επιλεγμένο χαρακτήρα.ALT + X
Εισαγωγή του χαρακτήρα ANSI για τον καθορισμένο κωδικό χαρακτήρα (δεκαδική) ANSI. Για παράδειγμα, για να εισαγάγετε το σύμβολο του ευρώ, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ALT και πιέστε τον αριθμό 0128 στο αριθμητικό πληκτρολόγιο.ALT +τον κωδικό χαρακτήρα (στο αριθμητικό πληκτρολόγιο)
Επιλογή κειμένου και γραφικών
Επιλέξτε κείμενο κρατώντας πατημένο το πλήκτρο SHIFT και χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους για να μετακινήσετε το δρομέα.
Επέκταση μιας επιλογής
Για να γίνει αυτόΠιέστε το πλήκτρο
Ενεργοποίηση της λειτουργίας επέκτασης.F8
Επιλογή του πλησιέστερου χαρακτήρα.F8 και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ ή ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ
Αύξηση του μεγέθους μιας επιλεγμένης περιοχής.F8 (πιέστε μία φορά για να επιλέξετε μια λέξη, δύο φορές για να επιλέξετε μια πρόταση και ούτω καθεξής)
Μείωση του μεγέθους μιας επιλεγμένης περιοχής.SHIFT + F8
Απενεργοποίηση της λειτουργίας επέκτασης.ESC
Επέκταση μιας επιλογής κατά ένα χαρακτήρα προς τα δεξιά.SHIFT + ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ
Επέκταση μιας επιλογής κατά ένα χαρακτήρα προς τα αριστερά.SHIFT + ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ
Επέκταση μιας επιλογής έως το τέλος μιας λέξης.CTRL + SHIFT + ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ
Επέκταση μιας επιλογής έως την αρχή μιας λέξης.CTRL + SHIFT + ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ
Επέκταση μιας επιλογής έως το τέλος μιας γραμμής.SHIFT + END
Επέκταση μιας επιλογής έως την αρχή μιας γραμμής.SHIFT + HOME
Επέκταση μιας επιλογής κατά μία γραμμή προς τα κάτω.SHIFT + ΒΕΛΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ
Επέκταση μιας επιλογής κατά μία γραμμή προς τα επάνω.SHIFT + ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ
Επέκταση μιας επιλογής έως το τέλος μιας παραγράφου.CTRL + SHIFT + ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ
Επέκταση μιας επιλογής έως την αρχή μιας παραγράφου.CTRL + SHIFT + ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ
Επέκταση μιας επιλογής κατά μία οθόνη προς τα κάτω.SHIFT + PAGE DOWN
Επέκταση μιας επιλογής κατά μία οθόνη προς τα επάνω.SHIFT + PAGE UP
Επέκταση μιας επιλογής έως την αρχή ενός εγγράφου.CTRL + SHIFT + HOME
Επέκταση μιας επιλογής έως το τέλος ενός εγγράφου.CTRL + SHIFT + END
Επέκταση μιας επιλογής έως το τέλος ενός παραθύρου.ALT + CTRL + SHIFT + PAGE DOWN
Κάντε επέκταση μιας επιλογής για να συμπεριλάβετε το πλήρες έγγραφο.CTRL + A
Επιλέξτε ένα κατακόρυφο μπλοκ κειμένου.CTRL + SHIFT + F8 και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους. Πιέστε το πλήκτρο ESC για να ακυρώσετε τη λειτουργία επιλογής
Επέκταση μιας επιλογής έως μια συγκεκριμένη θέση σε ένα έγγραφο.F8 + πλήκτρα βέλους. Πιέστε το πλήκτρο ESC για να ακυρώσετε τη λειτουργία επιλογής
Επιλογή κειμένου και γραφικών σε έναν πίνακα
Για να γίνει αυτόΠιέστε το πλήκτρο
Επιλογή των περιεχομένων του επόμενου κελιού.TAB
Επιλογή των περιεχομένων του προηγούμενου κελιού.SHIFT + TAB
Επέκταση μιας επιλογής στα γειτονικά κελιά.Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT και πατήστε επανειλημμένα ένα πλήκτρο βέλους
Επιλέξτε μια στήλη.Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινήσετε τη στήλη επάνω ή κάτω κελί και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:
 • Πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + SHIFT + PAGE προς τα κάτω, επιλέξτε τη στήλη από επάνω προς τα κάτω.
 • Πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + SHIFT + PAGE UP για να επιλέξετε τη στήλη από κάτω προς τα επάνω.
Επέκταση μιας επιλογής (ή μπλοκ).CTRL + SHIFT + F8 και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους. Πιέστε το πλήκτρο ESC για να ακυρώσετε τη λειτουργία ενότητα
Επιλέξτε έναν πλήρη πίνακα.ALT + F5 στο αριθμητικό πληκτρολόγιο (με το NUM LOCK απενεργοποιημένο)
Μετακίνηση μέσα στο έγγραφό σας
Για να μετακινήσετεΠιέστε το πλήκτρο
Κατά ένα χαρακτήρα προς τα αριστεράΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ
Ένα χαρακτήρα προς τα δεξιάΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ
Μία λέξη προς τα αριστεράCTRL + ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ
Μία λέξη προς τα δεξιάCTRL + ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ
Μία παράγραφο προς τα επάνωCTRL + ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ
Μία παράγραφο προς τα κάτωCTRL + ΒΕΛΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ
Κατά ένα κελί προς τα αριστερά (σε πίνακα)SHIFT + TAB
Κατά ένα κελί προς τα δεξιά (σε πίνακα)TAB
Επάνω κατά μία γραμμήΒΕΛΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΠΑΝΩ
Κάτω κατά μία γραμμήΒΕΛΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ
Στο τέλος μιας γραμμήςEND
Στην αρχή μιας γραμμήςΗΟΜΕ
Στο επάνω μέρος του παραθύρουALT + CTRL + PAGE UP
Στο τέλος του παραθύρουALT + CTRL + PAGE DOWN
Επάνω κατά μία οθόνη (κύλιση)PAGE UP
Μία οθόνη (κύλιση) προς τα κάτωPAGE DOWN
Στην αρχή της επόμενης σελίδαςCTRL + PAGE DOWN
Στην αρχή της προηγούμενης σελίδαςCTRL + PAGE UP
Στο τέλος ενός εγγράφουCTRL + END
Στην αρχή ενός εγγράφουCTRL + HOME
Σε μια προηγούμενη αναθεώρησηSHIFT + F5
Αφού ανοίξετε ένα έγγραφο, μεταβείτε στη θέση στην οποία εργαζόσασταν, κατά το τελευταίο κλείσιμο του εγγράφουSHIFT + F5
Μετακίνηση μέσα σε έναν πίνακα
Για να μετακινήσετεΠιέστε το πλήκτρο
Στο επόμενο κελί σε μια γραμμήTAB
Στο προηγούμενο κελί σε μια γραμμήSHIFT + TAB
Στο πρώτο κελί σε μια γραμμήALT + HOME
Στο τελευταίο κελί σε μια γραμμήALT + END
Στο πρώτο κελί σε μια στήληALT + PAGE UP
Στο τελευταίο κελί σε μια στήληALT + PAGE DOWN
Στην προηγούμενη γραμμήΒΕΛΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΠΑΝΩ
Στην επόμενη γραμμήΒΕΛΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ
Γραμμή προς τα επάνωALT + SHIFT + ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ
Γραμμή κάτωALT + SHIFT + ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ
Εισαγωγή παραγράφων και χαρακτήρων tab σε έναν πίνακα
Για να εισαγάγετεΠιέστε το πλήκτρο
Νέες παραγράφους σε ένα κελίENTER
Χαρακτήρες tab σε κελίCTRL + TAB
Χρήση λειτουργίας αντικατάστασης κειμένου
Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις αντικατάστασης, έτσι ώστε να μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε λειτουργία αντικατάστασης πιέζοντας το πλήκτρο INSERT, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + F, T, για να ανοίξετε τις Επιλογές του Word.
 2. Πατήστε το A για να επιλέξετε για ΠΡΟΧΩΡΗΜΈΝΟΥΣ και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο TAB.
 3. Πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + O για να μετακινήσετε το πλαίσιο ελέγχου χρήση του πλήκτρου Insert για τον έλεγχο της λειτουργίας αντικατάστασης .
 4. Πιέστε το πλήκτρο ΔΙΑΣΤΗΜΑ, για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.

  Για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας αντικατάστασης, πιέστε το πλήκτρο INSERT.

Μορφοποίηση χαρακτήρων και παραγράφων

Αντιγραφή μορφοποίησης
Για να γίνει αυτόΠιέστε το πλήκτρο
Αντιγραφή μορφοποίησης από κείμενο.CTRL + SHIFT + C
Εφαρμογή αντιγραμμένης μορφοποίησης σε κείμενο.CTRL + SHIFT + V
Τροποποίηση ή αλλαγή μεγέθους της γραμματοσειράς


Σημείωση Οι παρακάτω συντομεύσεις πληκτρολογίου δεν λειτουργούν σε κατάσταση λειτουργίας ανάγνωσης πλήρους οθόνης.
Για να γίνει αυτόΠιέστε το πλήκτρο
Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου "Γραμματοσειρά" για να αλλάξετε τη γραμματοσειρά.CTRL + SHIFT + F
Αύξηση του μεγέθους γραμματοσειράς.CTRL + SHIFT + >
Μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς.CTRL + SHIFT +
Αύξηση του μεγέθους γραμματοσειράς κατά 1 στιγμή.CTRL +]
Μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς κατά 1 στιγμή.CTRL + [
Εφαρμογή μορφοποίησης σε χαρακτήρες
Για να γίνει αυτόΠιέστε το πλήκτρο
Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου "Γραμματοσειρά" για να αλλάξετε τη μορφοποίηση χαρακτήρων.CTRL + D
Αλλαγή πεζών-κεφαλαίων.SHIFT + F3
Μορφοποίηση όλων των γραμμάτων ως κεφαλαίων.CTRL + SHIFT + A
Εφαρμογή μορφοποίησης με έντονη γραφή.CTRL + B
Εφαρμογή υπογράμμισης.CTRL + U
Υπογράμμιση λέξεων αλλά όχι διαστημάτων.CTRL + SHIFT + W
Διπλή υπογράμμιση κειμένου.CTRL + SHIFT + D.
Εφαρμογή μορφοποίησης κρυφού κειμένου.CTRL + SHIFT + H
Εφαρμογή μορφοποίησης πλάγιας γραφής.CTRL + I
Μορφοποίηση γραμμάτων ως μικρών κεφαλαίων.CTRL + SHIFT + K
Εφαρμογή μορφοποίησης δείκτη (αυτόματη απόσταση).CTRL + ΣΥΜΒΟΛΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ
Εφαρμογή μορφοποίησης εκθέτη (αυτόματη απόσταση).CTRL + SHIFT + ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΡΟΣΘΕΣΗΣ
Κατάργηση μη αυτόματης μορφοποίησης χαρακτήρων.CTRL + ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
Αλλαγή της επιλογής στη γραμματοσειρά Symbol.CTRL + SHIFT + Q
Προβολή και αντιγραφή μορφοποιήσεων κειμένου
Για να γίνει αυτό:Πατήστε το πλήκτρο:
Εμφάνιση μη εκτυπώσιμων χαρακτήρων.CTRL + SHIFT + * (αστερίσκος στο αριθμητικό πληκτρολόγιο δεν λειτουργεί)
Αναθεώρηση μορφοποίησης κειμένου.SHIFT + F1 (στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κείμενο με τη μορφοποίηση που θέλετε να αναθεωρήσετε)
Αντιγραφή μορφοποιήσεων.CTRL + SHIFT + C
Επικόλληση μορφοποιήσεων.CTRL + SHIFT + V
Ρύθμιση του διάστιχου
Για να γίνει αυτόΠιέστε το πλήκτρο
Γραμμές μονού διάστιχου.CTRL + 1
Γραμμές διπλού διάστιχου.CTRL + 2
Ορισμός διάστιχου ενάμιση διαστήματος.CTRL + 5
Προσθήκη ή κατάργηση μονού διάστιχου πριν από μια παράγραφο.CTRL + 0 (μηδέν)
Στοίχιση παραγράφων
Για να γίνει αυτόΠιέστε το πλήκτρο
Εναλλαγή ανάμεσα στο κέντρο και αριστερή στοίχιση παραγράφου.CTRL + E
Εναλλαγή μιας παραγράφου μεταξύ αιτιολογημένες και με αριστερή στοίχιση.CTRL + J
Εναλλαγή μιας παραγράφου μεταξύ δεξιάς στοίχισης και αριστερής στοίχισης.CTRL + R
Στοίχιση παραγράφου αριστερά.CTRL + L
Εσοχή παραγράφου από τα αριστερά.CTRL + M
Κατάργηση εσοχής παραγράφου από τα αριστερά.CTRL + SHIFT + M
Δημιουργία προεξοχής πρώτης γραμμής.CTRL + T
Μείωση προεξοχής πρώτης γραμμής.CTRL + SHIFT + T
Κατάργηση μορφοποίησης παραγράφου.CTRL + Q
Εφαρμογή στυλ παραγράφου
Για να γίνει αυτόΠιέστε το πλήκτρο
Ανοίξτε το παράθυρο εργασιών Εφαρμογή στυλ.CTRL + SHIFT + S
Ανοίξτε το παράθυρο εργασιών "Στυλ".ALT + CTRL + SHIFT + S
Έναρξη αυτόματης μορφοποίησης.ALT + CTRL + K
Εφαρμογή του βασικού στυλ.CTRL + SHIFT + N
Εφαρμόσετε το στυλ Επικεφαλίδα 1.ALT + CTRL + 1
Εφαρμογή του στυλ "Επικεφαλίδα 2".ALT + CTRL + 2
Εφαρμογή στυλ Επικεφαλίδα 3.ALT + CTRL + 3
Για να κλείσετε το παράθυρο εργασιών "Στυλ", ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Εάν το παράθυρο εργασιών "Στυλ" δεν είναι επιλεγμένο, πιέστε το πλήκτρο F6 για να το επιλέξετε.
 2. Πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + ΔΙΑΣΤΗΜΑ.
 3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε Κλείσιμο και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.

Εισαγωγή και επεξεργασία αντικειμένων

Εισαγωγή αντικειμένου
Για να εισαγάγετε ένα αντικείμενο, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Πιέστε το πλήκτρο ALT, N, J και, στη συνέχεια, J για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Αντικείμενο.
 2. Κάντε ένα από τα εξής:
  • Πιέστε το πλήκτρο ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ για να επιλέξετε έναν τύπο αντικειμένου και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER για να δημιουργήσετε ένα αντικείμενο.
  • Πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + TAB για να μεταβείτε στην καρτέλα Δημιουργία από αρχείο, πιέστε το πλήκτρο TAB και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το όνομα αρχείου του αντικειμένου που θέλετε να εισαγάγετε ή να αναζητήσετε το αρχείο.
Επεξεργασία αντικειμένου
Για να επεξεργαστείτε ένα αντικείμενο, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Με το δρομέα τοποθετημένο στα αριστερά του αντικειμένου στο έγγραφό σας, επιλέξτε το αντικείμενο πιέζοντας το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT + ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ.
 2. Πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT + F10.
 3. Πιέστε το πλήκτρο TAB για να φθάσουν το όνομα του αντικειμένου, πιέστε το πλήκτρο ENTER και, στη συνέχεια, πιέστε ξανά το πλήκτρο ENTER.
Εισάγετε γραφικά SmartArt
Για να εισάγετε γραφικά SmartArt, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Πατήστε και αφήστε το πλήκτρο ALT, N και M, στη συνέχεια, για να επιλέξετε SmartArt.
 2. Πιέστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε το είδος του γραφικού που θέλετε.
 3. Πιέστε το πλήκτρο TAB και, στη συνέχεια, πιέστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε το γραφικό που θέλετε να εισαγάγετε.
 4. Πιέστε το πλήκτρο ENTER.
Εισαγωγή αντικειμένου WordArt
Για να εισαγάγετε ένα αντικείμενο WordArt, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Πατήστε και αφήστε το ALT, N και, στη συνέχεια, W για να επιλέξετε το αντικείμενο WordArt.
 2. Πιέστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε το στυλ WordArt που θέλετε και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 3. Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε.
 4. Πιέστε το πλήκτρο ESC για να επιλέξετε το αντικείμενο WordArt και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινήσετε το αντικείμενο.
 5. Πιέστε το πλήκτρο ESC για να επιστρέψετε στο έγγραφο.

Συγχώνευση αλληλογραφίας και πεδία

Εκτέλεση συγχώνευσης αλληλογραφίας


Σημείωση Πρέπει να είναι στην καρτέλα "Στοιχεία αλληλογραφίας" για να χρησιμοποιήσετε αυτές τις συντομεύσεις πληκτρολογίου.
Για να γίνει αυτόΠιέστε το πλήκτρο
Προεπισκόπηση συγχώνευσης αλληλογραφίας.ALT + SHIFT + K
Συγχώνευση ενός εγγράφου.ALT + SHIFT + N
Εκτυπώσετε το συγχωνευμένο έγγραφο.ALT + SHIFT + M
Επεξεργασία εγγράφου δεδομένων συγχώνευσης αλληλογραφίας.ALT + SHIFT + E
Εισάγετε ένα πεδίο συγχώνευσης.ALT + SHIFT + F
Εργασία με πεδία
Για να γίνει αυτόΠιέστε το πλήκτρο
Εισαγάγετε ένα πεδίο DATE.ALT + SHIFT + D.
Εισαγάγετε ένα πεδίο LISTNUM.ALT + SHIFT + L
Εισαγωγή πεδίου PAGE.ALT + SHIFT + P
Εισαγωγή ενός πεδίου TIME.ALT + SHIFT + T
Εισαγωγή κενού πεδίου.CTRL + F9
Ενημέρωση συνδεδεμένων πληροφοριών σε έγγραφο προέλευσης του Word.CTRL + SHIFT + F7
Ενημέρωση επιλεγμένων πεδίων.F9
Κατάργηση σύνδεσης ενός πεδίου.CTRL + SHIFT + F9
Εναλλαγή μεταξύ ενός επιλεγμένου κώδικα πεδίου και του αντίστοιχου αποτελέσματος.SHIFT + F9
Εναλλαγή μεταξύ όλων των κωδικών πεδίων και τα αποτελέσματά τους.ALT + F9
Εκτέλεση GOTOBUTTON ή MACROBUTTON από το πεδίο που εμφανίζει τα αποτελέσματα των πεδίων.ALT + SHIFT + F9
Μετάβαση στο επόμενο πεδίο.F11
Μετάβαση στο προηγούμενο πεδίο.SHIFT + F11
Κλείδωμα ενός πεδίου.CTRL + F11
Ξεκλείδωμα πεδίου.CTRL + SHIFT + F11

Γραμμή γλώσσας

Αναγνώριση χειρόγραφου
Για να γίνει αυτόΠιέστε το πλήκτρο
Εναλλαγή μεταξύ γλωσσών ή διατάξεων πληκτρολογίου.Αριστερό ALT + SHIFT
Εμφάνιση λίστας εναλλακτικών λύσεων διόρθωσης.κουμπί των Windows+ C
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της χειρογράφου.κουμπί των Windows+ H
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ιαπωνικό Input Method Editor (IME) σε πληκτρολόγιο 101.ALT + ~
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση IME κορεατικής σε πληκτρολόγιο 101.Δεξιό πλήκτρο ALT
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση IME κινεζικών σε 101 πληκτρολόγια.CTRL + ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
Συμβουλές
 • Μπορείτε να επιλέξετε τη συντόμευση πληκτρολογίου για εναλλαγή μεταξύ γλωσσών ή διατάξεων πληκτρολογίου στο παράθυρο διαλόγου Πρόσθετες ρυθμίσεις πλήκτρων . Για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Πρόσθετες ρυθμίσεις πλήκτρων , κάντε δεξιό κλικ στη γραμμή γλώσσας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις. Στην περιοχή Προτιμήσεις, κάντε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις πλήκτρων.
 • Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows κουμπί των Windows είναι διαθέσιμη στην κάτω γραμμή των πλήκτρων στα περισσότερα πληκτρολόγια.

Αναφορά πλήκτρων λειτουργιών

Πλήκτρα λειτουργιών
Για να γίνει αυτόΠιέστε το πλήκτρο
Λάβετε βοήθεια ή να επισκεφθείτε την Microsoft Office.com.F1
Μετακίνηση κειμένου ή γραφικών.F2
Επανάληψη της τελευταίας ενέργειας.F4
Επιλογή της εντολής Μετάβαση σε (Aρχική καρτέλα).F5
Μετάβαση στο επόμενο τμήμα παραθύρου ή πλαίσιο.F6
Επιλέξτε την εντολή Ορθογραφικός έλεγχος (καρτέλα "Αναθεώρηση").F7
Επέκταση μιας επιλογής.F8
Ενημέρωση των επιλεγμένων πεδίων.F9
Εμφάνιση συμβουλών πλήκτρων.F10
Μετάβαση στο επόμενο πεδίο.F11
Επιλέξτε την εντολή "Αποθήκευση ως".F12
SHIFT + Πλήκτρο λειτουργιών
Για να γίνει αυτόΠιέστε το πλήκτρο
Έναρξη σχετικής Βοήθειας ή εμφάνιση της μορφοποίησης.SHIFT + F1
Αντιγραφή κειμένου.SHIFT + F2
Αλλαγή πεζών-κεφαλαίων.SHIFT + F3
Επανάληψη μιας ενέργειας Εύρεση ή Μετάβαση σε .SHIFT + F4
Μετακίνηση στην τελευταία αλλαγή.SHIFT + F5
Μετάβαση στο προηγούμενο τμήμα παραθύρου ή πλαίσιο (μετά πιέστε το πλήκτρο F6).SHIFT + F6
Επιλέξτε την εντολή "Θησαυρός" (καρτέλα "Αναθεώρηση", ομάδα Γλωσσικός έλεγχος).SHIFT + F7
Μείωση του μεγέθους μιας επιλεγμένης περιοχής.SHIFT + F8
Εναλλαγή μεταξύ ενός κώδικα πεδίου και του αντίστοιχου αποτελέσματος.SHIFT + F9
Εμφανίσετε ένα μενού συντόμευσης.SHIFT + F10
Μετάβαση στο προηγούμενο πεδίο.SHIFT + F11
Επιλέξτε την εντολή "Αποθήκευση".SHIFT + F12
CTRL + πλήκτρο λειτουργιών
Για να γίνει αυτόΠιέστε το πλήκτρο
Ανάπτυξη ή σύμπτυξη της κορδέλας.CTRL + F1
Επιλέξτε την εντολή "Προεπισκόπηση εκτύπωσης" .CTRL + F2
Αποκοπή στο "Συλλέκτη".CTRL + F3
Κλείστε το παράθυρο.CTRL + F4
Μετάβαση στο επόμενο παράθυρο.CTRL + F6
Εισαγωγή κενού πεδίου.CTRL + F9
Μεγιστοποιήστε το παράθυρο του εγγράφου.CTRL + F10
Κλείδωμα ενός πεδίου.CTRL + F11
Επιλέξτε την εντολή " Άνοιγμα ".CTRL + F12
CTRL + SHIFT + Πλήκτρο λειτουργιών
Για να γίνει αυτό:Πιέστε το πλήκτρο
Εισαγωγή των περιεχομένων του Spke.CTRL + SHIFT + F3
Επεξεργασία σελιδοδείκτη.CTRL + SHIFT + F5
Μετάβαση στο προηγούμενο παράθυρο.CTRL + SHIFT + F6
Ενημέρωση συνδεδεμένων πληροφοριών σε ένα έγγραφο του Word 2010 προέλευσης.CTRL + SHIFT + F7
Επέκταση επιλογής ή τμήματος.CTRL + SHIFT + F8 και, στη συνέχεια, πατήστε ένα πλήκτρο βέλους
Κατάργηση σύνδεσης ενός πεδίου.CTRL + SHIFT + F9
Ξεκλείδωμα πεδίου.CTRL + SHIFT + F11
Επιλέξτε την εντολή " Εκτύπωση ".CTRL + SHIFT + F12
ALT + πλήκτρο λειτουργιών
Για να γίνει αυτόΠιέστε το πλήκτρο
Μετάβαση στο επόμενο πεδίο.ALT + F1
Δημιουργήστε ένα νέο μπλοκ δόμησης.ALT + F3
Κλείστε το Word 2010.ALT + F4
Επαναφορά του μεγέθους παραθύρου προγράμματος.ALT + F5
Μετακίνηση από ανοικτό παράθυρο διαλόγου πίσω στο έγγραφο, για παράθυρα διαλόγου που υποστηρίζουν αυτήν τη συμπεριφορά.ALT + F6
Εύρεση του επόμενου ορθογραφικού ή γραμματικού σφάλματος. ALT + F7
Εκτέλεση μιας μακροεντολής.ALT + F8
Εναλλαγή μεταξύ όλων των κωδικών πεδίων και τα αποτελέσματά τους.ALT + F9
Εμφάνιση του παραθύρου εργασιών επιλογή και ορατότητα .ALT + F10
Εμφάνιση κώδικα Microsoft Visual Basic.ALT + F11
ALT + SHIFT + Πλήκτρο λειτουργιών
Για να γίνει αυτόΠιέστε το πλήκτρο
Μετάβαση στο προηγούμενο πεδίο.ALT + SHIFT + F1
Επιλέξτε την εντολή "Αποθήκευση".ALT + SHIFT + F2
Εμφάνιση του παραθύρου εργασιών "Έρευνα".ALT + SHIFT + F7
Εκτέλεση GOTOBUTTON ή MACROBUTTON από το πεδίο που εμφανίζει τα αποτελέσματα των πεδίων.ALT + SHIFT + F9
Εμφανίσετε ένα μενού ή μήνυμα για μια διαθέσιμη ενέργεια.ALT + SHIFT + F10
Επιλέξτε το κουμπί " Πίνακας περιεχομένων " στο κοντέινερ του πίνακα περιεχομένων, όταν είναι ενεργό το κοντέινερ.ALT + SHIFT + F11
CTRL + ALT + πλήκτρο λειτουργιών
Για να γίνει αυτόΠιέστε το πλήκτρο
Εμφάνιση πληροφοριών συστήματος της Microsoft.CTRL + ALT + F1
Επιλέξτε την εντολή " Άνοιγμα ".CTRL + ALT + F2
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συντομεύσεις πληκτρολογίου, κάντε κλικ στο κουμπί Βοήθεια για το Microsoft Word στο μενού Βοήθεια , πληκτρολογήστε συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Βοηθό του Office ή τον "Οδηγό απαντήσεων", και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση , για να προβάλετε το θέμα.
πληκτρολόγιο inf

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 290938 - Τελευταία αναθεώρηση: 06/11/2016 05:52:00 - Αναθεώρηση: 8.0

Microsoft Word 2010, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbhowto kbusage kbsmbportal kbmt KB290938 KbMtel
Σχόλια
>CustomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write("