Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Εμφανίζεται ένα μήνυμα απενεργοποίησης μακροεντολών κατά την εκτέλεση μιας μακροεντολής στο Word 2003 ή το Word 2002

Η υποστήριξη για το Office 2003 έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για το Office 2003 στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Συμπτώματα
Όταν ανοίγετε ένα έγγραφο που περιέχει μακροεντολές, ενδέχεται να μην εμφανιστεί το μήνυμα "Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση μακροεντολών" (Enable or Disable Macros). Όταν προσπαθείτε να εκτελέσετε την μακροεντολή, μπορεί να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα:
Οι μακροεντολές σε αυτό το έργο είναι απενεργοποιημένες. Ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια ή στην τεκμηρίωση της κύριας εφαρμογής, για να εξακριβώσετε τον τρόπο ενεργοποίησης των μακροεντολών.

(The macros in this project are disabled. Please refer to the online help or documentation of the host application to determine how to enable macros.)
Αιτία
Το επίπεδο ασφαλείας μακροεντολών έχει οριστεί στο Υψηλό (High). Λόγω του ιστορικού των ιών μακροεντολών, το επίπεδο ασφαλείας ορίζεται από προεπιλογή στο Υψηλό (High).
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
Για να αντιμετωπίσετε αυτήν τη συμπεριφορά, κλείστε το έγγραφο και αλλάξτε το επίπεδο ασφαλείας μακροεντολών στο Μεσαίο (Medium). Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές (Options) και κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα Ασφάλεια μακροεντολών (Macro Security).
  2. Στην καρτέλα Επίπεδο ασφαλείας (Security Level), κάντε κλικ και ενεργοποιήστε την επιλογή Μεσαίο (Medium) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  3. Από το μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Έξοδος (Exit), για να κλείσετε το Microsoft Word.

    ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ακόμα και όταν δεν υπάρχει προειδοποιητικό μήνυμα που σας ζητά να κάνετε επανεκκίνηση. Πρέπει να κλείσετε και να ξεκινήσετε πάλι το Microsoft Word προκειμένου να εφαρμοστεί η αλλαγή του επιπέδου ασφαλείας.
Με τον τρόπο αυτό ορίζεται το επίπεδο ασφαλείας στο Μεσαίο (Medium). Θα εμφανιστεί ερώτηση για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των μακροεντολών, όταν ανοίξετε ξανά το έγγραφο.
prb wd2002 wd2003
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 290949 - Τελευταία αναθεώρηση: 03/26/2007 12:24:13 - Αναθεώρηση: 3.0

  • Microsoft Office Word 2003
  • Microsoft Word 2002 Standard Edition
  • kbsecurity kbmacro kbprb KB290949
Σχόλια