Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος χρήσης των στοιχείων ελέγχου της γραμμής εργαλείων "Φόρμες" (Forms) σε ένα φύλλο εργασίας του Excel

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR291073
Αν είστε πελάτης του προγράμματος Small Business, μπορείτε να βρείτε πρόσθετες πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων και πόρους εκμάθησης στην τοποθεσία Υποστήριξη για το Small Business.
Περίληψη
Το Microsoft Excel παρέχει διάφορα στοιχεία ελέγχου για φύλλα διαλόγων που είναι χρήσιμα για την επιλογή στοιχείων από μια λίστα. Παραδείγματα στοιχείων ελέγχου είναι τα πλαίσια λίστας, σύνθετα πλαίσια, κουμπιά αυξομείωσης και γραμμές κύλισης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία ελέγχου φόρμας στο Excel, ανατρέξτε στοΕπισκόπηση φορμών, στοιχείων ελέγχου φόρμας και στοιχείων ελέγχου ActiveX σε ένα φύλλο εργασίας.
Περισσότερες πληροφορίες
Οι παρακάτω μέθοδοι δείχνουν τον τρόπο χρήσης πλαισίων λίστας, σύνθετων πλαισίων, κουμπιών αυξομείωσης και γραμμών κύλισης. Τα παραδείγματα χρησιμοποιούν τις ίδιες δυνατότητες "Λίστα" (list), "Σύνδεση κελιού" (cell link) και τη συνάρτηση Index.

Ενεργοποίηση καρτέλας "Προγραμματιστής"

Για να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία ελέγχου φόρμας στο Excel 2010, πρέπει να ενεργοποιήσετε την καρτέλα "Προγραμματιστής". Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Αρχείο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές.

 2. Κάντε κλικ στο στοιχείο Προσαρμογή κορδέλας στο αριστερό τμήμα του παραθύρου.

 3. Κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Προγραμματιστής που βρίσκεται στην περιοχή Κύριες καρτέλες (Main Tabs) στα δεξιά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Για να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία ελέγχου φόρμας στο Microsoft Office Excel 2007, πρέπει να ενεργοποιήσετε την καρτέλα Προγραμματιστής (Developer). Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Microsoft Office (Microsoft Office Button) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές του Excel (Excel Options).

 2. Στην καρτέλα Δημοφιλείς (Popular), κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση καρτέλας Προγραμματιστή στην κορδέλα (Show Developer tab in the Ribbon) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Εγκατάσταση της λίστας, της σύνδεσης κελιών και του ευρετηρίου

 1. Σε ένα νέο φύλλο εργασίας, πληκτρολογήστε τα ακόλουθα στοιχεία στην περιοχή H1:H20:
  <![CDATA[   H1: Τροχοπέδιλα   H2: Βίντεο   H3: Γραφείο   H4: Κούπα   H5: Αυτοκίνητο   H6: Πλυντήριο ρούχων   H7: Βάση εκτόξευσης πυραύλων   H8: Ποδήλατο   H9: Τηλέφωνο   H10: Κερί   H11: Γλύκισμα   H12: Ηχεία   H13: Φόρεμα   H14: Κουβέρτα   H15: Στεγνωτήρας   H16: Κιθάρα   H17: Στεγνωτήρας   H18: Σειρά εργαλείων   H19: Βίντεο   H20: Σκληρός δίσκος					
 2. Στο κελί A1, πληκτρολογήστε τον ακόλουθο τύπο:
  =INDEX(H1:H20,G1,0)

Παράδειγμα πλαισίου λίστας

 1. Για να προσθέσετε ένα πλαίσιο ελέγχου στο Excel 2010 και το Excel 2007, κάντε κλικ στην καρτέλα Προγραμματιστής (Developer), κάντε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή (Insert) που βρίσκεται στην ομάδα Στοιχεία ελέγχου (Controls) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στοΦόρμα πλαισίου λίστας (Στοιχείο ελέγχου) (List Box Form (Control)) που βρίσκεται στην περιοχή Στοιχεία ελέγχου φόρμας (Form Controls).  Για να προσθέσετε ένα πλαίσιο λίστας στο Excel 2003 και σε προηγούμενες εκδόσεις του Excel, κάντε κλικ στο κουμπί Πλαίσιο λίστας (List Box) στη γραμμή εργαλείων Φόρμες (Forms). Εάν δεν εμφανιστεί η γραμμή εργαλείων Φόρμες (Forms), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Γραμμές εργαλείων (Toolbars) του μενού Προβολή (View) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Φόρμες (Forms).
 2. Κάντε κλικ στο σημείο του φύλλου εργασίας όπου επιθυμείτε να εμφανιστεί η επάνω αριστερή γωνία του πλαισίου λίστας και, στη συνέχεια, σύρετε το πλαίσιο λίστας στο σημείο που επιθυμείτε να βρίσκεται η κάτω δεξιά γωνία του. Σε αυτό το παράδειγμα, δημιουργήστε ένα πλαίσιο λίστας που καλύπτει τα κελιά B2:E10.
 3. Στην ομάδα Στοιχεία ελέγχου (Controls), κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες.

 4. Στο παράθυρο Μορφοποίηση αντικειμένου (Format Object), πληκτρολογήστε τις ακόλουθες πληροφορίες και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  1. Για να καθορίσετε την περιοχή της λίστας, πληκτρολογήστε H1:H20 στο πλαίσιο Περιοχή εισαγωγής (Input range).
  2. Για να τοποθετήσετε μια αριθμητική τιμή στο κελί G1 (ανάλογα με το στοιχείο της λίστας που είναι επιλεγμένο), πληκτρολογήστε G1 στο πλαίσιο Σύνδεση κελιού (Cell link).

   Σημείωση Ο τύπος INDEX() χρησιμοποιεί την τιμή του κελιού G1, για να επιστρέψει το σωστό στοιχείο λίστας.
  3. Στην περιοχή Τύπος επιλογής (Selection type), βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το στοιχείο Μονή (Single).

   Σημείωση Οι επιλογές Πολλαπλή (Multi) και Εκτεταμένη (Extend) είναι χρήσιμες μόνο όταν χρησιμοποιείτε μια διαδικασία της Microsoft Visual Basic for Applications, για να επιστρέψετε τις τιμές της λίστας. Σημειώστε επίσης ότι το πλαίσιο ελέγχου Σκίαση 3-Δ (3-D shading) δίνει μια τρισδιάστατη όψη στο πλαίσιο λίστας.

 5. Το πλαίσιο λίστας πρέπει να εμφανίζει τη λίστα των στοιχείων. Για να χρησιμοποιήσετε το πλαίσιο λίστας, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε κελί, ώστε να μην είναι επιλεγμένο το πλαίσιο λίστας. Εάν κάνετε κλικ σε ένα στοιχείο της λίστας, το κελί G1 ενημερώνεται σε έναν αριθμό που δηλώνει τη θέση του στοιχείου της λίστας που είναι επιλεγμένο. Ο τύπος INDEX στο κελί A1 χρησιμοποιεί αυτόν τον αριθμό, για να εμφανίσει το όνομα του στοιχείου.

Παράδειγμα σύνθετου πλαισίου

 1. Για να προσθέσετε ένα σύνθετο πλαίσιο στο Excel 2010 και το Excel 2007, κάντε κλικ στην καρτέλα Προγραμματιστής (Developer), κάντε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή (Insert) και κατόπιν κάντε κλικ στο στοιχείο Σύνθετο πλαίσιο (Combo Box) στην περιοχή Στοιχεία ελέγχου φόρμας (Form Controls).  Για να προσθέσετε ένα σύνθετο πλαίσιο στο Excel 2003 και σε προηγούμενες εκδόσεις του Excel, κάντε κλικ στο κουμπί Σύνθετο πλαίσιο (Combo Box) στη γραμμή εργαλείων Φόρμες (Forms).
 2. Κάντε κλικ στο σημείο του φύλλου εργασίας όπου επιθυμείτε να εμφανιστεί η επάνω αριστερή γωνία του πλαισίου λίστας και, στη συνέχεια, σύρετε το πλαίσιο λίστας στο σημείο που επιθυμείτε να βρίσκεται η κάτω δεξιά γωνία του. Σε αυτό το παράδειγμα, δημιουργήστε ένα σύνθετο πλαίσιο που καλύπτει τα κελιά B2:E2.

 3. Κάντε δεξιό κλικ στο σύνθετο πλαίσιο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Μορφοποίηση στοιχείου ελέγχου (Format Control).

 4. Πληκτρολογήστε τις ακόλουθες πληροφορίες και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK:
  1. Για να καθορίσετε την περιοχή της λίστας, πληκτρολογήστε H1:H20 στο πλαίσιο Περιοχή εισαγωγής (Input range).
  2. Για να τοποθετήσετε μια αριθμητική τιμή στο κελί G1 (ανάλογα με το στοιχείο της λίστας που είναι επιλεγμένο), πληκτρολογήστε G1 στο πλαίσιο Σύνδεση κελιού (Cell link).

   Σημείωση Ο τύπος INDEX χρησιμοποιεί την τιμή του κελιού G1, για να επιστρέψει το σωστό στοιχείο λίστας.
  3. Στο πλαίσιο Αναπτυσσόμενες γραμμές (Drop down lines), πληκτρολογήστε 10. Αυτή η καταχώρηση καθορίζει τον αριθμό των στοιχείων που θα εμφανιστούν πριν να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε μια γραμμή κύλισης, για να προβάλετε τα άλλα στοιχεία.

   Σημείωση Το πλαίσιο ελέγχου Σκίαση 3-D (3-D shading) είναι προαιρετικό. Δίνει μια τρισδιάστατη όψη στο αναπτυσσόμενο ή το σύνθετο πλαίσιο.

 5. Το αναπτυσσόμενο ή το σύνθετο πλαίσιο πρέπει να εμφανίζει τη λίστα των στοιχείων. Για να χρησιμοποιήσετε το αναπτυσσόμενο ή το σύνθετο πλαίσιο, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε κελί, ώστε το αντικείμενο να μην είναι επιλεγμένο. Όταν κάνετε κλικ σε ένα στοιχείο του αναπτυσσόμενου ή του σύνθετου πλαισίου, το κελί G1 ενημερώνεται σε έναν αριθμό που δηλώνει τη θέση του επιλεγμένου στοιχείου στη λίστα. Ο τύπος INDEX στο κελί A1 χρησιμοποιεί αυτόν τον αριθμό, για να εμφανίσει το όνομα του στοιχείου.

Παράδειγμα κουμπιού αυξομείωσης

 1. Για να προσθέσετε ένα κουμπί αυξομείωσης στο Excel 2010 και το Excel 2007, κάντε κλικ στην καρτέλα Προγραμματιστής (Developer), κάντε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή (Insert) και κατόπιν κάντε κλικ στο στοιχείο Κουμπί αυξομείωσης (Spin Button) στην περιοχή Στοιχεία ελέγχου φόρμας (Form Controls).  Για να προσθέσετε ένα κουμπί αυξομείωσης στο Excel 2003 και σε προηγούμενες εκδόσεις του Excel, κάντε κλικ στο στοιχείοΚουμπί αυξομείωσης (Spinner) στη γραμμή εργαλείων Φόρμες (Forms).
 2. Κάντε κλικ στο σημείο του φύλλου εργασίας όπου επιθυμείτε να εμφανιστεί η επάνω αριστερή γωνία του κουμπιού αυξομείωσης και, στη συνέχεια, σύρετε το κουμπί αυξομείωσης στο σημείο που επιθυμείτε να βρίσκεται η κάτω δεξιά γωνία του. Σε αυτό το παράδειγμα, δημιουργήστε ένα κουμπί αυξομείωσης που καλύπτει τα κελιά B2: B3.
 3. Κάντε δεξιό κλικ στο κουμπί αυξομείωσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Μορφοποίηση στοιχείου ελέγχου (Format Control).

 4. Πληκτρολογήστε τις ακόλουθες πληροφορίες και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK:
  1. Στο πλαίσιο Τρέχουσα τιμή (Current value), πληκτρολογήστε 1.

   Αυτή η τιμή προετοιμάζει το κουμπί αυξομείωσης, ώστε ο τύπος INDEX να οδηγεί στο πρώτο στοιχείο της λίστας.
  2. Στο πλαίσιο Ελάχιστη τιμή (Minimum value), πληκτρολογήστε 1.

   Αυτή η τιμή περιορίζει την κορυφή του κουμπιού αυξομείωσης στο πρώτο στοιχείο της λίστας.
  3. Στο πλαίσιο Μέγιστη τιμή (Maximum value), πληκτρολογήστε 20.

   Αυτός ο αριθμός καθορίζει τον μέγιστο αριθμό καταχωρήσεων στη λίστα.
  4. Στο πλαίσιο Προσαύξηση (Incremental change), πληκτρολογήστε 1.

   Αυτή η τιμή ελέγχει το βαθμό προσαύξησης της τρέχουσας τιμής από το στοιχείο ελέγχου του κουμπιού αυξομείωσης.
  5. Για να τοποθετήσετε μια αριθμητική τιμή στο κελί G1 (ανάλογα με το στοιχείο της λίστας που είναι επιλεγμένο), πληκτρολογήστε G1 στο πλαίσιο Σύνδεση κελιού (Cell link).

 5. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε κελί, ώστε να μην είναι επιλεγμένο το κουμπί αυξομείωσης. Όταν κάνετε κλικ στο επάνω ή το κάτω στοιχείο ελέγχου του κουμπιού αυξομείωσης, το κελί G1 ενημερώνεται σε έναν αριθμό που δηλώνει την τρέχουσα τιμή του κουμπιού αυξομείωσης συν ή πλην την προσαύξηση του κουμπιού αυξομείωσης. Κατόπιν, αυτός ο αριθμός ενημερώνει τον τύπο INDEX στο κελί A1, για να εμφανίσει το επόμενο ή το προηγούμενο στοιχείο.

  Η τιμή του κουμπιού αυξομείωσης δεν αλλάζει, εάν η τρέχουσα τιμή είναι 1 και κάνετε κλικ στο κάτω στοιχείο ελέγχου ή εάν η τρέχουσα τιμή είναι 20 και κάνετε κλικ στο επάνω στοιχείο ελέγχου.

Παράδειγμα γραμμής κύλισης

 1. Για να προσθέσετε μια γραμμή κύλισης στο Excel 2010 και το Excel 2007, κάντε κλικ στην καρτέλα Προγραμματιστής (Developer), κάντε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή (Insert) και κατόπιν κάντε κλικ στο στοιχείο Γραμμή κύλισης (Scroll Bar) στην περιοχή Στοιχεία ελέγχου φόρμας (Form Controls).  Για να προσθέσετε μια γραμμή κύλισης στο Excel 2003 και σε προηγούμενες εκδόσεις του Excel, κάντε κλικ στο στοιχείοΓραμμή κύλισης (Scroll Bar) στη γραμμή εργαλείων Φόρμες (Forms).
 2. Κάντε κλικ στο σημείο του φύλλου εργασίας όπου επιθυμείτε να εμφανιστεί η επάνω αριστερή γωνία της γραμμής κύλισης και, στη συνέχεια, σύρετε τη γραμμή κύλισης στο σημείο που επιθυμείτε να βρίσκεται η κάτω δεξιά γωνία της. Σε αυτό το παράδειγμα, δημιουργήστε μια γραμμή κύλισης που να καλύπτει τα κελία B2:B6 σε ύψος και να καταλαμβάνει περίπου το ένα τέταρτο του πλάτους της στήλης.

 3. Κάντε δεξιό κλικ στη γραμμή κύλισης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Μορφοποίηση στοιχείου ελέγχου (Format Control).

 4. Πληκτρολογήστε τις ακόλουθες πληροφορίες και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK:
  1. Στο πλαίσιο Τρέχουσα τιμή (Current value), πληκτρολογήστε 1.

   Αυτή η τιμή προετοιμάζει τη γραμμή κύλισης, ώστε ο τύπος INDEX να οδηγεί στο πρώτο στοιχείο της λίστας.
  2. Στο πλαίσιο Ελάχιστη τιμή (Minimum value), πληκτρολογήστε 1.

   Αυτή η τιμή περιορίζει την κορυφή της γραμμής κύλισης στο πρώτο στοιχείο της λίστας.
  3. Στο πλαίσιο Μέγιστη τιμή (Maximum value), πληκτρολογήστε 20. Αυτός ο αριθμός καθορίζει τον μέγιστο αριθμό καταχωρήσεων στη λίστα.
  4. Στο πλαίσιο Προσαύξηση (Incremental change), πληκτρολογήστε 1.

   Αυτή η τιμή ελέγχει το ποσοστό αύξησης της τρέχουσας τιμής από το στοιχείο ελέγχου γραμμής κύλισης.
  5. Στο πλαίσιο Αλλαγή σελίδας (Page change), πληκτρολογήστε 5. Αυτή η τιμή ελέγχει το βαθμό προσαύξησης της τρέχουσας τιμής, εάν κάνετε κλικ μέσα στη γραμμή κύλισης σε μία από τις δύο πλευρές του πλαισίου κύλισης.
  6. Για να τοποθετήσετε μια αριθμητική τιμή στο κελί G1 (ανάλογα με το στοιχείο της λίστας που είναι επιλεγμένο), πληκτρολογήστε G1 στο πλαίσιο Σύνδεση κελιού (Cell link).   Σημείωση Το πλαίσιο ελέγχου Σκίαση 3-D (3-D shading) είναι προαιρετικό. Δίνει μια τρισδιάστατη όψη στη γραμμή κύλισης.
 5. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε κελί, ώστε να μην είναι επιλεγμένη η γραμμή κύλισης. Όταν κάνετε κλικ στο επάνω ή το κάτω στοιχείο ελέγχου της γραμμής κύλισης, το κελί G1 ενημερώνεται σε έναν αριθμό που δηλώνει την τρέχουσα τιμή της γραμμής κύλισης συν ή πλην την προσαύξηση της γραμμής κύλισης. Αυτός ο αριθμός χρησιμοποιείται στον τύπο INDEX στο κελί A1, για να εμφανίσει το στοιχείο που προηγείται ή που ακολουθεί το τρέχον στοιχείο. Μπορείτε επίσης να σύρετε το πλαίσιο κύλισης, για να αλλάξετε την τιμή ή να κάνετε κλικ στη γραμμή κύλισης σε μία από τις δύο πλευρές του πλαισίου κύλισης για να την αυξήσετε κατά 5 (η τιμή Αλλαγή σελίδας (Page change)). Η γραμμή κύλισης δεν θα αλλάξει, εάν η τρέχουσα τιμή είναι 1 και κάνετε κλικ στο κάτω στοιχείο ελέγχου ή εάν η τρέχουσα τιμή είναι 20 και κάνετε κλικ στο επάνω στοιχείο ελέγχου.
OfficeKBHowTo αναπτυσσόμενο_πλαίσιο πληροφορίες XL2002 XL2003 XL2007 XL2010
Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο «ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ» που δημιουργήθηκε απευθείας από τον οργανισμό υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το άρθρο, παρέχονται ως απόκριση σε θέματα που προκύπτουν. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διάθεσής του, το υλικό ενδέχεται να έχει τυπογραφικά λάθη και να αναθεωρηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στους Όρους χρήσης για άλλα ζητήματα.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 291073 - Τελευταία αναθεώρηση: 10/19/2012 14:27:00 - Αναθεώρηση: 1.0

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2004 for Mac, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2001 για Mac, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 98 για Macintosh, Microsoft Excel 97 Standard Edition, Microsoft Excel 2010

 • kbexpertisebeginner kbhowto kbforms kbsmbportal KB291073
Σχόλια