Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Χρήση φακέλων εκκίνησης του Excel στο Excel 2002

Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει σταδιακά τον τρόπο χρήσης των φακέλων εκκίνησης του Microsoft Excel. Το Excel χρησιμοποιεί φακέλους εκκίνησης με δύο τρόπους:
 • Για τη φόρτωση αρχείων Excel κατά την εκκίνηση

  -και-

 • Ως θέση αναφοράς για τα πρότυπα
Οι πραγματικές θέσεις του φακέλου εκκίνησης ποικίλουν, ανάλογα με το ποια έκδοση του Excel χρησιμοποιείτε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις εκκίνησης του Excel, ανατρέξτε στην ενότητα "Αναφορές (References)" που ακολουθεί παρακάτω σε αυτό το άρθρο.

Επιστροφή στην αρχή

Φάκελοι που χρησιμοποιούνται από το Excel κατά την εκκίνηση

Εάν εγκαταστήσετε το Microsoft Excel στην προεπιλεγμένη θέση, το Excel ανοίγει φακέλους από τις ακόλουθες διαδρομές.

Επιστροφή στην αρχή

Microsoft Windows 98 και Microsoft Windows Millennium Edition (Me)

 • C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Office10\Xlstart
 • C:\Windows\Application Data\Microsoft\Excel\Xlstart

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν τα προφίλ είναι ενεργοποιημένα, η διαδρομή για τον φάκελο XLStart αντικαθιστάται από την:

  C:\Windows\Profiles\Όνομα χρήστη\Application Data\Microsoft\Excel\Xlstart
 • Ο φάκελος που καθορίζεται στο πλαίσιο Εναλλακτική θέση αρχείου εκκίνησης (Alternate startup file location) στην καρτέλα Γενικά (General) του παραθύρου διαλόγου Επιλογές (Options) (από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές (Options)).
Επιστροφή στην αρχή

Microsoft Windows NT 4.0

 • C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Office10\Xlstart
 • C:\Winnt\Profiles\Όνομα χρήστη\Application Data\Microsoft\Excel\Xlstart

  όπουΌνομα χρήστη είναι το δικό σας όνομα χρήστη σύνδεσης.
 • Ο φάκελος που καθορίζεται στο πλαίσιο Κατά την εκκίνηση, άνοιγμα όλων των αρχείων σε (At startup, open all files in) στην καρτέλα Γενικά (General) του παραθύρου διαλόγου Επιλογές (Options) (από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές (Options)).
Επιστροφή στην αρχή

Microsoft Windows 2000

 • C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\Xlstart
 • C:\Documents and Settings\Όνομα χρήστη\Application Data\Microsoft\Excel\XLSTART

  όπουΌνομα χρήστη είναι το δικό σας όνομα χρήστη σύνδεσης.
 • Ο φάκελος που καθορίζεται στο πλαίσιο Κατά την εκκίνηση, άνοιγμα όλων των αρχείων σε (At startup, open all files in) στην καρτέλα Γενικά (General) του παραθύρου διαλόγου Επιλογές (Options) (από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές (Options)).
Επιστροφή στην αρχή

Microsoft Windows XP

 • C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\Xlstart
 • C:\Documents and Settings\Όνομα χρήστη\Application Data\Microsoft\Excel\XLSTART

  όπουΌνομα χρήστη είναι το δικό σας όνομα χρήστη σύνδεσης.
 • Ο φάκελος που καθορίζεται στο πλαίσιο Κατά την εκκίνηση, άνοιγμα όλων των αρχείων σε (At startup, open all files in) στην καρτέλα Γενικά (General) του παραθύρου διαλόγου Επιλογές (Options) (από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές (Options)).
Επιστροφή στην αρχή

Αποδεκτοί τύποι αρχείων κατά την εκκίνηση του Excel

Συνήθως χρησιμοποιείτε φακέλους εκκίνησης για να φορτώσετε πρότυπα και πρόσθετα του Excel, μπορείτε όμως επίσης να τους χρησιμοποιήσετε και για τη φόρτωση βιβλίων εργασίας. Όταν φορτώνετε αυτούς τους τρεις τύπους αρχείων από ένα φάκελο εκκίνησης, τότε αυτοί έχουν τα ακόλουθα σημαντικά χαρακτηριστικά.

Επιστροφή στην αρχή

Πρότυπα

 • Εάν αποθηκεύσετε κάποιο βιβλίο εργασίας με το όνομα Book.xlt και στη συνέχεια το τοποθετήσετε σε μια θέση φακέλου εκκίνησης, τότε αυτό το βιβλίο εργασίας θα είναι το προεπιλεγμένο βιβλίο εργασίας κατά το άνοιγμα του Excel ή κάθε πρόσθετου νέου βιβλίου εργασίας.
 • Για να χρησιμοποιήσετε κάποιο από τα καινούρια προσαρμοσμένα πρότυπα που έχετε δημιουργήσει, θα πρέπει να τα τοποθετήσετε στον εξής φάκελο:
  C:\Program Files\Microsoft Office\Templates\1033
  Μπορείτε κατόπιν να χρησιμοποιήσετε τα πρότυπα κάνοντας κλικ στην εντολή Νέα (New) του μενού Αρχείο (File).
Επιστροφή στην αρχή

Πρόσθετα

 • Τα πρόσθετα (*.xla) που τοποθετείτε σε ένα φάκελο εκκίνησης κανονικά δεν εμφανίζονται κατά την εκκίνηση του Excel αλλά φορτώνονται στη μνήμη και εκτελούν οποιεσδήποτε αυτόματες μακροεντολές.
 • Μπορείτε κατόπιν να χρησιμοποιήσετε τα πρόσθετα με οποιαδήποτε από τις μεθόδους που παρέχει το πρόσθετο (δηλαδή, ένα στοιχείο μενού ή ένα κουμπί της γραμμής εργαλείων).
Επιστροφή στην αρχή

Βιβλία εργασίας

 • Τα βιβλία εργασίας (.xls) τα οποία τοποθετείτε στο φάκελο εκκίνησης φορτώνονται και εμφανίζονται κατά την εκκίνηση του Excel, εκτός και αν το βιβλίο εργασίας έχει αποθηκευτεί με τη μορφή κρυφού αρχείου. Για παράδειγμα, το προσωπικό βιβλίο εργασίας μακροεντολών Personal.xls είναι ένα καθολικό βιβλίο εργασίας μακροεντολών το οποίο φορτώνεται συνήθως από το Excel από το φάκελο XLStart με τη μορφή κρυφού αρχείου.
Επιστροφή στην αρχή

Εσφαλμένη χρήση της εναλλακτικής θέσης αρχείου εκκίνησης

 • Όταν χρησιμοποιείτε την εναλλακτική θέση αρχείου εκκίνησης, είναι σημαντικό να καθορίσετε μια διαδρομή αρχείου στην οποία θα υπάρχουν αναγνωρίσιμοι τύποι αρχείων (όπως τα πρότυπα, τα πρόσθετα και τα βιβλία εργασίας).
 • Εάν το Excel ανακαλύψει μη αναγνωρίσιμους τύπους αρχείων σε ένα φάκελο εκκίνησης, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους. Το πιο συνηθισμένο μήνυμα λάθους είναι:
  Αυτό το αρχείο δεν έχει αναγνωρίσιμη μορφή.

  (This file is not a recognizable format.)
Επιστροφή στην αρχή

Χρήση της προεπιλεγμένης θέσης αρχείου

 • Εκτός από την εναλλακτική θέση αρχείου εκκίνησης, η ρύθμιση Προεπιλεγμένη θέση αρχείου (Default file location) βρίσκεται επίσης στην καρτέλα Γενικά (General) στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές (Options). Αυτή η ρύθμιση διαφέρει από έναν φάκελο εκκίνησης. Ρυθμίζει τη θέση του φακέλου στην οποία επιθυμείτε να στρέφεται το Excel, όταν ανοίγετε ή αποθηκεύετε ένα αρχείο χρησιμοποιώντας το μενού Αρχείο (File).
Επιστροφή στην αρχή
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις XLStart, κάντε κλικ στην εντολή Βοήθεια για το Microsoft Excel (Microsoft Excel Help) του μενού Βοήθεια (Help), πληκτρολογήστε xlstart στην καρτέλα "Αναζήτηση" (Office Assistant ή Answer Wizard) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση (Search) για να προβάλετε τα θέματα που επιστρέφονται.

Επιστροφή στην αρχή
OfficeKBHowTo inf XL2002 change default workbook create template
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 291218 - Τελευταία αναθεώρηση: 10/21/2003 15:48:00 - Αναθεώρηση: 1.0

 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • kbhowto kbhowtomaster KB291218
Σχόλια