Περιγραφή της εκκίνησης διακόπτες για το Excel

Η υποστήριξη για το Office 2003 έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για το Office 2003 στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 291288
Περίληψη
Το Microsoft Excel αποδέχεται έναν αριθμό προαιρετικών διακοπτών τους οποίους μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να ελέγξετε τον τρόπο εκκίνησης του προγράμματος. Αυτό το άρθρο παραθέτει τους διακόπτες και παρέχει μια περιγραφή του κάθε διακόπτη.
Περισσότερες πληροφορίες
Προαιρετικοί διακόπτες για το Excel 2013 διαφέρουν ελαφρώς. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτά, διαβάστε την τοποθεσία:Διακόπτες γραμμής εντολών για το Excel

Διακόπτες

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τους διακόπτες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τον έλεγχο του τρόπου εκκίνησης του Excel. Διακόπτες δεν είναι διάκριση πεζών-κεφαλαίων: /O είναι το ίδιο με /o. Σε ορισμένα σενάρια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε περισσότερα από ένα διακόπτη κάθε φορά. Εάν χρησιμοποιείτε περισσότερα από ένα διακόπτη κάθε φορά, πρέπει να διαχωρίσετε τους διακόπτες με διαστήματα--για παράδειγμα: /o /s
  Switch      Function  ----------------------------------------------------------------------  /e, /embedded  Forces Excel to start without displaying the           startup screen and creating a new workbook           (Book1.xls).          Example: /e or /embedded  /m        Forces Excel to create a new workbook that          contains a single macro sheet.          Example: /m  /o        Forces Excel to re-register itself. Specifically,           the following key is rewritten in the registry:          Excel 97: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8.0\Excel           Excel 2000: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel          Excel 2002: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel          Excel 2003: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel          NOTE: If this key contains values that are not valid,          they are not corrected by using this switch. This           switch only replaces missing values.          Example: /o  /p <folder>   Forces Excel to use the path that you specify as the active          path instead of the default path.           Example: /p "C:\Windows"  /r <file name>  Forces Excel to open the specified file in          read-only mode.          Example: /r "C:\My Documents\Test.xls"  /s, /safemode  Forces Excel to bypass all files in the Application Data\Microsoft\Xlstart folder,          the default XLStart folder located in the directory where Excel or Office is installed,           and the alternate startup file location specified on the General tab of the Excel Options dialog box.           It also forces Excel           to bypass the toolbar file (Excel.xlb or           <username>.xlb). You see "Safe Mode" in the           Excel title bar. Use this switch when you want to           start Excel in safe mode.          Example: /s or /safemode				  Switch      Function  ----------------------------------------------------------------------  /e, /embedded  Forces Excel to start without displaying the           startup screen and creating a new workbook           (Book1.xls).          Example: /e or /embedded  /m        Forces Excel to create a new workbook that          contains a single macro sheet.          Example: /m  /o        Forces Excel to re-register itself. Specifically,           the following key is rewritten in the registry:          Excel 97: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8.0\Excel           Excel 2000: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel          Excel 2002: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel          Excel 2003: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel          NOTE: If this key contains values that are not valid,          they are not corrected by using this switch. This           switch only replaces missing values.          Example: /o  /p <folder>   Forces Excel to use the path that you specify as the active          path instead of the default path.           Example: /p "C:\Windows"  /r <file name>  Forces Excel to open the specified file in          read-only mode.          Example: /r "C:\My Documents\Test.xls"  /s, /safemode  Forces Excel to bypass all files in the Application Data\Microsoft\Xlstart folder,          the default XLStart folder located in the directory where Excel or Office is installed,           and the alternate startup file location specified on the General tab of the Excel Options dialog box.           It also forces Excel           to bypass the toolbar file (Excel.xlb or           <username>.xlb). You see "Safe Mode" in the           Excel title bar. Use this switch when you want to           start Excel in safe mode.          Example: /s or /safemode				  Switch      Function  ----------------------------------------------------------------------  /e, /embedded  Forces Excel to start without displaying the           startup screen and creating a new workbook           (Book1.xls).          Example: /e or /embedded  /m        Forces Excel to create a new workbook that          contains a single macro sheet.          Example: /m  /o        Forces Excel to re-register itself. Specifically,           the following key is rewritten in the registry:          Excel 97: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8.0\Excel           Excel 2000: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel          Excel 2002: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel          Excel 2003: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel          NOTE: If this key contains values that are not valid,          they are not corrected by using this switch. This           switch only replaces missing values.          Example: /o  /p <folder>   Forces Excel to use the path that you specify as the active          path instead of the default path.           Example: /p "C:\Windows"  /r <file name>  Forces Excel to open the specified file in          read-only mode.          Example: /r "C:\My Documents\Test.xls"  /s, /safemode  Forces Excel to bypass all files in the Application Data\Microsoft\Xlstart folder,          the default XLStart folder located in the directory where Excel or Office is installed,           and the alternate startup file location specified on the General tab of the Excel Options dialog box.           It also forces Excel           to bypass the toolbar file (Excel.xlb or           <username>.xlb). You see "Safe Mode" in the           Excel title bar. Use this switch when you want to           start Excel in safe mode.          Example: /s or /safemode				  Switch      Function  ----------------------------------------------------------------------  /e, /embedded  Forces Excel to start without displaying the           startup screen and creating a new workbook           (Book1.xls).          Example: /e or /embedded  /m        Forces Excel to create a new workbook that          contains a single macro sheet.          Example: /m  /o        Forces Excel to re-register itself. Specifically,           the following key is rewritten in the registry:          Excel 97: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8.0\Excel           Excel 2000: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel          Excel 2002: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel          Excel 2003: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel          NOTE: If this key contains values that are not valid,          they are not corrected by using this switch. This           switch only replaces missing values.          Example: /o  /p <folder>   Forces Excel to use the path that you specify as the active          path instead of the default path.           Example: /p "C:\Windows"  /r <file name>  Forces Excel to open the specified file in          read-only mode.          Example: /r "C:\My Documents\Test.xls"  /s, /safemode  Forces Excel to bypass all files in the Application Data\Microsoft\Xlstart folder,          the default XLStart folder located in the directory where Excel or Office is installed,           and the alternate startup file location specified on the General tab of the Excel Options dialog box.           It also forces Excel           to bypass the toolbar file (Excel.xlb or           <username>.xlb). You see "Safe Mode" in the           Excel title bar. Use this switch when you want to           start Excel in safe mode.          Example: /s or /safemode				  Switch      Function  ----------------------------------------------------------------------  /e, /embedded  Forces Excel to start without displaying the           startup screen and creating a new workbook           (Book1.xls).          Example: /e or /embedded  /m        Forces Excel to create a new workbook that          contains a single macro sheet.          Example: /m  /o        Forces Excel to re-register itself. Specifically,           the following key is rewritten in the registry:          Excel 97: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8.0\Excel           Excel 2000: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel          Excel 2002: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel          Excel 2003: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel          NOTE: If this key contains values that are not vali Excel 2003: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Exceld,          they are not corrected by using this switch. This           switch only replaces missing values.          Example: /o  /p <folder>   Forces Excel to use the path that you specify as the active          path instead of the default path.           Example: /p "C:\Windows"  /r <file name>  Forces Excel to open the specified file in          read-only mode.          Example: /r "C:\My Documents\Test.xls"  /s, /safemode  Forces Excel to bypass all files in the Application Data\Microsoft\Xlstart folder,          the default XLStart folder located in the directory where Excel or Office is installed,           and the alternate startup file location specified on the General tab of the Excel Options dialog box.           It also forces Excel           to bypass the toolbar file (Excel.xlb or           <username>.xlb). You see "Safe Mode" in the           Excel title bar. Use this switch when you want to           start Excel in safe mode.          Example: /s or /safemode				
   /t        Forces Excel to use the specified file as a          template for the default workbook.  /regserver    Forces Excel to register itself and then quit. Use this           switch when you want Excel to rewrite all its           registry keys and reassociate itself with Excel files,           such as workbooks, charts, and others.(Applies only to versions before Excel 2010)          Example: /regserver  /unregserver   Forces Excel to unregister itself and then quit.(Applies only to versions before Excel 2010)          Example: /unregserver				

Τρόπος χρήσης των διακοπτών κατά την εκκίνηση του Excel

Τρόπος προσθήκης ενός διακόπτη στη συντόμευση του Microsoft Excel

Για να προσθέσετε ένα διακόπτη στη συντόμευση του Microsoft Excel:
 1. Κάντε δεξιό κλικ στο Έναρξη, κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμακαι, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ το Προγράμματα ο φάκελος.
 2. Κάντε δεξιό κλικ στη συντόμευση για το Microsoft Excel, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητεςκαι στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα συντόμευση .
 3. Στο πλαίσιο προορισμός , πληκτρολογήστε τους διακόπτες που θέλετε μετά την εντολή που εκτελείται Excel.exe. Για παράδειγμα, εάν θέλετε το Excel να ξεκινήσει χωρίς την δημιουργία μιας νέας το βιβλίο εργασίας και το αρχείο αυτό εγκαθίσταται στην προεπιλεγμένη θέση, Excel.exe, πληκτρολογήστε το το ακόλουθο κείμενο στο πλαίσιο Target :
  /E "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Excel.exe"
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Σημείωση Εάν οι επιλογές στην καρτέλα " συντόμευση " στο πλαίσιο διαλόγου " Ιδιότητες " δεν είναι διαθέσιμες, οι συντομεύσεις σας είναι των Windows Συντομεύσεις του προγράμματος εγκατάστασης.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο τροποποίησης αυτών των συντομεύσεων, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
  290379Καρτέλα συντομεύσεων του Office δεν είναι διαθέσιμη

Τρόπος για να εκτελέσετε το Excel γραμμή μία φορά με ένα διακόπτη, χρησιμοποιώντας την εντολή

Εάν θέλετε να εκτελέσετε το Excel με ένα διακόπτη περιστασιακά, μπορείτε να προσθέσετε ο διακόπτης γραμμής εντολών. Για να το κάνετε αυτό:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξηκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση.
 2. Στο πλαίσιο Άνοιγμα , πληκτρολογήστε τη διαδρομή προς Excel.exe και, στη συνέχεια, προσθέστε το διακόπτη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στο τέλος της γραμμής εντολών. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να παρακάμψετε όλα τα αρχεία στους φακέλους startup και το αρχείο Excel.exe είναι εγκατεστημένο με το προεπιλεγμένη θέση, πληκτρολογείτε την ακόλουθη εντολή:
  /S "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Excel.exe"
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.
εκκίνηση έναρξη έναρξη εκκίνηση εκτέλεση ενεργοποίηση γραμμή εντολών XL2002 XL2003 XL97 XL2000 XL2007 XL2010 XL2013 Excel2007 Excel2010 Excel2013

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 291288 - Τελευταία αναθεώρηση: 03/15/2013 15:44:00 - Αναθεώρηση: 1.0

Microsoft Excel 2010, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 97 Standard Edition

 • kbinfo kbmt KB291288 KbMtel
Σχόλια