Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Χρήση των δυνατοτήτων προστασίας από ιούς στο Outlook Express 6

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR291387
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Για πληροφορίες σχετικά με τις διαφορές μεταξύ των προγραμμάτων-πελατών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Microsoft Outlook και Microsoft Outlook Express, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
257824 OL2000: Διαφορές μεταξύ Outlook και Outlook Express
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει μερικές νέες δυνατότητες που περιλαμβάνονται στο Microsoft Outlook Express 6, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για την προστασία από ιούς που μπορεί να μεταδοθούν μέσα από μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Περισσότερες πληροφορίες
Οι δυνατότητες του Outlook Express 6 για προστασία από ιούς βρίσκονται στην καρτέλα Ασφάλεια (Security) του παραθύρου διαλόγου "Επιλογές", από το μενού "Εργαλεία" (Tools).

Χρήση ασφαλούς ζώνης του Internet Explorer για την απενεργοποίηση ενεργού περιεχομένου σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου HTML (Hypertext Markup Language)

Οι ασφαλείς ζώνες σάς επιτρέπουν να επιλέξετε αν είναι δυνατό να τεθεί σε λειτουργία ενεργό περιεχόμενο, όπως στοιχεία ελέγχου ActiveX και δέσμες ενεργειών, μέσα από μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου HTML στο Outlook Express. Από προεπιλογή, το Outlook Express 6 χρησιμοποιεί τη "Ζώνη ελεγχόμενων τοποθεσιών" (Restricted Sites Zone) αντί για τη "Ζώνη Internet" (Internet Zone). Το Microsoft Outlook Express 5.0 και το Microsoft Outlook Express 5.5 χρησιμοποιούν τη ζώνη Internet, η οποία επιτρέπει τη λειτουργία ενεργού περιεχομένου στο μεγαλύτερο μέρος του. Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις που αφορούν τις ασφαλείς ζώνες του Internet Explorer για το Outlook Express:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι αλλαγές στις ρυθμίσεις που αφορούν ασφαλείς ζώνες ενέχουν τον κίνδυνο να εκτεθεί ο υπολογιστής σας σε καταστροφικό κώδικα. Να αλλάζετε αυτές τις ρυθμίσεις με προσοχή.
 1. Ξεκινήστε το Outlook Express και, στη συνέχεια, στο μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές (Options).
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ασφάλεια (Security) και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Ζώνη ελεγχόμενων τοποθεσιών (Restricted Sites Zone) ή στην επιλογή Ζώνη Internet (Internet Zone) (λιγότερη ασφάλεια, περισσότερη λειτουργικότητα) (less secure, but more functional) στην ενότητα Προστασία από ιούς (Virus Protection) κάτω από το κείμενο Επιλέξτε την ασφαλή ζώνη του Internet Explorer που θέλετε να χρησιμοποιήσετε (Select the Internet Explorer security zone to use).
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Επιλογές (Options) και έπειτα κλείστε το Outlook Express.
 4. Ξεκινήστε τον Internet Explorer, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Internet (Internet Options) από το μενού Εργαλεία (Tools) και κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα Ασφάλεια (Security).
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσαρμοσμένο επίπεδο (Custom Level) για τη ζώνη ασφαλείας που επιλέξατε στο Outlook Express. Οι ρυθμίσεις ασφαλείας που επιλέξατε ισχύουν τόσο για το Outlook Express όσο και για τον Internet Explorer.

Τρόπος ανάγνωσης όλων των μηνυμάτων σε απλό κείμενο (Μόνο για το Service Pack 1)

Ξεκινώντας με το Service Pack 1, μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του Outlook Express ώστε να γίνεται ανάγνωση όλων των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μορφή απλού κειμένου. Ορισμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου HTML ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά σε μορφή απλού κειμένου, ωστόσο δεν εκτελείται ενεργό περιεχόμενο ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν ενεργοποιείτε αυτήν τη ρύθμιση. Για ανάγνωση όλων των μηνυμάτων σε μορφή απλού κειμένου στο Outlook Express Service Pack 1:
 1. Ξεκινήστε το Outlook Express και, στη συνέχεια, στο μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές (Options).
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ανάγνωση (Read) και στη συνέχεια κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Ανάγνωση όλων των μηνυμάτων σε απλό κείμενο (Read all messages in plain text) κάτω από το κείμενο Ανάγνωση μηνυμάτων (Reading Messages).
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Τρόπος αποτροπής αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρίς έγκριση από προγράμματα

Αν ρυθμίσετε τις παραμέτρους του Outlook Express ώστε να είναι το προεπιλεγμένο πρόγραμμα χειρισμού αλληλογραφίας (ή το πρόγραμμα-πελάτης Simple MAPI) στην καρτέλα Γενικά (General), τότε το Outlook Express επεξεργάζεται αιτήσεις χρησιμοποιώντας κλήσεις Simple MAPI. Κάποιοι ιοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτήν τη λειτουργικότητα και να εξαπλωθούν, στέλνοντας στις επαφές σας αντίγραφα μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχουν τον ιό. Από προεπιλογή, το Outlook Express 6 αποτρέπει την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω προγραμματισμού από το Outlook Express χωρίς να το γνωρίζετε, εμφανίζοντας ένα παράθυρο διαλόγου που σας επιτρέπει να στείλετε ή να μην στείλετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Χρήση της λίστας μη ασφαλών αρχείων του Internet Explorer για το φιλτράρισμα συνημμένων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Για να χρησιμοποιήσετε τη λίστα μη ασφαλών αρχείων του Internet Explorer για το φιλτράρισμα συνημμένων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
 1. Ξεκινήστε το Outlook Express και, στη συνέχεια, στο μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές (Options).
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ασφάλεια (Security) και έπειτα κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε το πλαίσιο ελέγχου Να μην επιτρέπεται η αποθήκευση ή το άνοιγμα συνημμένων που πιθανόν να είναι ιοί (Do not allow attachments to be saved or opened that could potentially be a virus) στην ενότητα Προστασία από ιούς (Virus Protection).
Η επιλογή αυτή ενεργοποιείται από προεπιλογή στο Outlook Express Service Pack 1 (SP1). Αν ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, το Outlook Express χρησιμοποιεί τη λίστα μη ασφαλών αρχείων του Internet Explorer 6 και τη ρύθμιση Επιβεβαίωση ανοίγματος μετά τη λήψη (Confirm open after download) στο παράθυρο διαλόγου "Επιλογές φακέλων" (Folder Options) για να καθοριστεί αν ένα αρχείο είναι ασφαλές. Αποτρέπεται η λήψη οποιουδήποτε συνημμένου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τύπο αρχείου που έχει σημανθεί ως "μη ασφαλής".

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λίστα μη ασφαλών αρχείων του Internet Explorer 6 περιλαμβάνει τους τύπους αρχείων που μπορεί να συσχετίζονται με δέσμες ενεργειών ή κώδικα. Για να προσθέσετε πρόσθετους τύπους αρχείων που θέλετε να αποκλείονται ή για να καταργήσετε τύπους αρχείων που δεν πρέπει να αποκλείονται:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings) (ή κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel)) και μετά κάντε κλικ στο εικονίδιο Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) (ή μεταβείτε στην επιλογή Κλασική προβολή (Classic View) ή στην επιλογή Προβολή όλων των επιλογών του Πίνακα Ελέγχου (View All Control Panel Options)).
 2. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Επιλογές φακέλων (Folder Options).
 3. Στην καρτέλα Τύποι αρχείων (File Types), κάντε κλικ για να επιλέξετε τον τύπο αρχείου που θέλετε να αποκλείσετε ή να επιτρέψετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους (Advanced). Αν ο τύπος αρχείου που θέλετε να προσθέσετε δεν περιλαμβάνεται στη λίστα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία (New).
  • Στο πλαίσιο διαλόγου Δημιουργία νέας επέκτασης (Create New Extension), πληκτρολογήστε την επέκταση αρχείου που θέλετε να προστεθεί στη λίστα μη ασφαλών αρχείων.
  • Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους (Advanced).
 4. Κάντε κλικ για να τοποθετήσετε ένα σημάδι ελέγχου (να αποκλείσετε) ή να καταργήστε το σημάδι ελέγχου (να επιτρέψετε) από το πλαίσιο ελέγχου Επιβεβαίωση ανοίγματος μετά τη λήψη (Confirm open after download).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν μπορείτε να καταργήσετε το σημάδι ελέγχου από το πλαίσιο ελέγχου Επιβεβαίωση ανοίγματος μετά τη λήψη (Confirm open after download) προκειμένου να επιτρέψετε μερικούς τύπους αρχείων. Για παράδειγμα, τα αρχεία .exe υπάρχουν στην προεπιλεγμένη λίστα μη ασφαλών αρχείων του Internet Explorer και δεν επιτρέπονται.

Προσδιορισμός αποκλεισμού συνημμένου από το Outlook Express

Όταν το Outlook Express αποκλείει ένα συνημμένο, το ακόλουθο μήνυμα εμφανίζεται στη γραμμή προειδοποίησης μηνύματος στο επάνω μέρος του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Το Outlook Express αφαίρεσε τη δυνατότητα πρόσβασης στα ακόλουθα μη ασφαλή συνημμένα στο μήνυμά σας:αρχείο_όνομα1, αρχείο_όνομα2, κ.ο.κ..

(Outlook Express removed access to the following unsafe attachments in your mail:file_name1, file_name2, and so on.)
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 291387 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/06/2015 01:10:17 - Αναθεώρηση: 4.0

 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB291387
Σχόλια