Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

OL2002: Τρόπος διαχείρισης πολλαπλών λογαριασμών στο γραμματοκιβώτιο του Exchange

Αυτό το άρθρο περιγράφει ένα δοκιμαστικό προϊόν Beta το οποίο δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα ή δεν διατίθεται στο κοινό από τη Microsoft. Εξοικειωθείτε με το προϊόν, ελέγξτε το και αναφέρετε τυχόν ζητήματα στη Microsoft.
Περίληψη
Ορισμένοι χρήστες διατηρούν πολλούς λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον ίδιο διακομιστή Microsoft Exchange. Αν και μπορείτε να έχετε μόνο μία υπηρεσία στο προφίλ του Exchange Server, με το Microsoft Outlook 2002, έχετε τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλους τους λογαριασμούς σας χωρίς να πρέπει να συνδεθείτε ξεχωριστά με κάθε λογαριασμό.

Το άρθρο αυτό περιγράφει τον τρόπο ρύθμισης του Outlook για πρόσβαση σε δύο ή περισσότερα γραμματοκιβώτια του Exchange Server από το ίδιο προφίλ.
Περισσότερες πληροφορίες
Χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα βήματα για να συνδεθείτε σε ένα λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (λογαριασμός A) και για να αποκτήσετε πρόσβαση στο γραμματοκιβώτιο για έναν διαφορετικό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (λογαριασμός B), όπου και οι δύο λογαριασμοί βρίσκονται στον ίδιο διακομιστή Exchange.
 1. Ξεκινήστε το Outlook με ένα προφίλ οι παράμετροι του οποίου έχουν ρυθμιστεί για το λογαριασμό Β στο γραμματοκιβώτιο του Exchange Server. Ίσως χρειαστεί να συνδεθείτε στο δίκτυο ως χρήστης του λογαριασμού B για να είναι σωστή η επικύρωση.
 2. Από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές (Options).
 3. Στην καρτέλα Αντιπροσωπεύσεις (Delegates), κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add).
 4. Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε το όνομα χρήστη για το λογαριασμό A, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 5. Στο παράθυρο διαλόγου Δικαιώματα πληρεξουσίου (Delegate Permissions), κάντε κλικ για να επιλέξετε το στοιχείο Επιμελητής (δυνατότητα ανάγνωσης, δημιουργίας και τροποποίησης) (Editor-can read, create, and modify items) σε όλες τις λίστες.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και στα δύο παράθυρα διαλόγου.
 7. Εάν δεν εμφανιστεί η "Λίστα φακέλων" (Folder List), κάντε κλικ στην εντολή Λίστα φακέλων (Folder List) στο μενού Προβολή (View).
 8. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο πλαίσιο Γραμματοκιβώτιο - <όνομα χρήστη> (Mailbox - user name) ,και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες για "Γραμματοκιβώτιο - <όνομα χρήστη> (Properties for 'Mailbox - user name') από το μενού συντόμευσης.
 9. Στην καρτέλα Δικαιώματα (Permissions), κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add).
 10. Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε το όνομα χρήστη για το λογαριασμό A, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 11. Στο πλαίσιο Όνομα (Name), κάντε κλικ στην καταχώρηση που μόλις προστέθηκε για το λογαριασμό A.
 12. Στο πλαίσιο Ρόλοι (Roles), κάντε κλικ στο στοιχείο Κάτοχος (Owner) και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 13. Επαναλάβετε τα βήματα 8 έως 12 για όλους τους άλλους φακέλους στο γραμματοκιβώτιο.
 14. Από το μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Έξοδος και αποσύνδεση (Exit and Log Off).
 15. Ξεκινήστε πάλι τα Microsoft Windows και συνδεθείτε ως χρήστης του λογαριασμού A.
 16. Ξεκινήστε το Outlook με ένα προφίλ οι παράμετροι του οποίου έχουν ρυθμιστεί για το λογαριασμό Α του γραμματοκιβωτίου του Exchange Server.
 17. Από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail Accounts).
 18. Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Προβολή ή αλλαγή υπαρχόντων λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (View or change existing e-mail accounts).
 19. Κάντε κλικ στο στοιχείο Microsoft Exchange Server και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή (Change).
 20. Κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερες ρυθμίσεις (More Settings).
 21. Κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced).
 22. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add).
 23. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη για το λογαριασμό Β και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK και στα τρία παράθυρα διαλόγου.
Το γραμματοκιβώτιο για το λογαριασμό Β θα εμφανιστεί στη Λίστα φακέλων (Folder List).

Ο χρήστης του λογαριασμού A μπορεί να στείλει μηνύματα και προσκλήσεις σε σύσκεψη εκ μέρους του χρήστη του λογαριασμού B, πληκτρολογώντας το όνομα του χρήστη του λογαριασμού Β στο πεδίο Από (From). Αυτά τα μηνύματα περιέχουν τα ονόματα των χρηστών για τους λογαριασμούς A και B.
OfficeKBHowTo
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 291626 - Τελευταία αναθεώρηση: 11/21/2015 16:35:00 - Αναθεώρηση: 4.0

Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Outlook 2016

 • kbhowto KB291626
Σχόλια
; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write(" /html>