ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Εντοπισμός ενός αριθμού τηλεφώνου για το Microsoft Clearinghouse

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR291795
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο εντοπισμού του κατάλληλου αριθμού τηλεφώνου για το Microsoft Clearinghouse στη χώρα ή την περιοχή σας, χρησιμοποιώντας το εργαλείο Terminal Services Licensing.

Επιστροφή στην αρχή

Εντοπισμός ενός αριθμού τηλεφώνου όταν εκτελείται ο Terminal Services Licensing Server

Εάν έχετε ήδη ενεργοποιήσει τον Terminal Services Licensing Server, ακολουθήστε τα εξής βήματα για να εντοπίσετε τον κατάλληλο αριθμό τηλεφώνου για το Microsoft Clearinghouse της χώρας ή της περιοχής σας:
 1. Ξεκινήστε το εργαλείο Terminal Services Licensing από την επιλογή Administrative Tools.
 2. Κάντε δεξιό κλικ στο διακομιστή σας στο δεξιό τμήμα παραθύρου και κάντε κλικ στην εντολή Properties.
 3. Στην καρτέλα Connection Method, κάντε κλικ στην επιλογή Telephone στη λίστα.
 4. Κάντε κλικ για να επιλέξετε τη χώρα ή την περιοχή σας και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 5. Κάντε δεξιό κλικ στο διακομιστή στο δεξιό τμήμα παραθύρου, κάντε κλικ στην επιλογή Install Licenses και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 6. Ο αριθμός τηλεφώνου του Microsoft Clearinghouse για τη χώρα ή την περιοχή που επιλέξατε θα εμφανιστεί σε αυτήν την οθόνη. Σημειώστε τον αριθμό τηλεφώνου και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Cancel.
 7. Για να επαναφέρετε τη μέθοδο ενεργοποίησης στην αρχική τιμή, κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο διακομιστή σας στο δεξιό τμήμα παραθύρου, κάντε κλικ στην εντολή Properties, αλλάξτε την τιμή στην καρτέλα Connection Method και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Επιστροφή στην αρχή

Εντοπισμός ενός αριθμού τηλεφώνου όταν δεν εκτελείται ο Terminal Services Licensing Server

Εάν δεν έχετε ενεργοποιήσει τον Terminal Services Licensing Server, ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να εντοπίσετε τον κατάλληλο αριθμό τηλεφώνου για το Microsoft Clearinghouse στην χώρα ή την περιοχή σας:
 1. Ξεκινήστε το εργαλείο Terminal Services Licensing από την επιλογή Administrative Tools.
 2. Κάντε δεξιό κλικ στο διακομιστή στο δεξιό τμήμα παραθύρου, κάντε κλικ στην επιλογή Activate Server και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 3. Στην οθόνη Connection Method, κάντε κλικ για να επιλέξετε το στοιχείο Telephone από την αναπτυσσόμενη λίστα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 4. Κάντε κλικ για να επιλέξετε τη χώρα ή την περιοχή σας και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Next. Εμφανίζεται ο αριθμός τηλεφώνου του Microsoft Clearinghouse για τη χώρα/περιοχή που επιλέξατε.
Επιστροφή στην αρχή
Περισσότερες πληροφορίες
Εάν βρίσκεστε στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στον Καναδά, μπορείτε να καλέσετε το (888) 571-2048 για πρόσβαση στο Microsoft Clearinghouse.

Επιστροφή στην αρχή
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 291795 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/06/2015 01:18:07 - Αναθεώρηση: 3.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster kblicensing kbsetup KB291795
Σχόλια