Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων του προγράμματος οδήγησης οθόνης σε "Ασφαλή λειτουργία" (Safe mode) στα Windows XP

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το άρθρο παρουσιάζει τις μεθόδους αντιμετώπισης προβλημάτων οθόνης σε "Ασφαλή λειτουργία" (Safe mode). Σε "Ασφαλή λειτουργία" (Safe mode), ο υπολογιστής δεν ξεκινά το πρόγραμμα οδήγησης προσαρμογέα οθόνης που χρησιμοποιείται στη διάρκεια κανονικών λειτουργιών, επομένως, χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε τη "Διαχείριση συσκευών" (Device Manager) για να ανακαλύψετε, να ενημερώσετε, να επαναφέρετε ή να καταργήσετε το πρόγραμμα οδήγησης οθόνης αντί να αποκτήσετε πρόσβαση στις ιδιότητες οθόνης.

Σημείωση Δεν είναι απαραίτητο να ξεκινήσετε τον υπολογιστή σε "Ασφαλή λειτουργία" (Safe mode) για να εκτελέσετε τις εργασίες που παρατίθενται σε αυτό το άρθρο.

Εντοπίστε τον προσαρμογέα οθόνης σε κανονική (Normal) λειτουργία.

Για να εντοπίσετε τον προσαρμογέα οθόνης που χρησιμοποιείται σε κανονική (Normal) λειτουργία:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
 2. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Σύστημα (System), κάντε κλικ στην καρτέλα Υλικό (Hardware) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Διαχείριση συσκευών (Device Manager).
 3. Κάντε κλικ στο ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΡΟΣΘΕΣΗΣ για να αναπτύξετε την ενότητα "Προσαρμογείς οθόνης" (Display Adapters).

Εκτέλεση της "Αντιμετώπισης προβλημάτων οθόνης" (Display Troubleshooter)

Για να εκτελέσετε την "Αντιμετώπιση προβλημάτων οθόνης" (Display Troubleshooter):
 1. Ακολουθήστε τα βήματα 1 έως 3 για να βρείτε το πρόγραμμα οδήγησης προσαρμογέα οθόνης.
 2. Κάντε διπλό κλικ στο πρόγραμμα οδήγησης προσαρμογέα οθόνης.
 3. Στην καρτέλα Γενικά (General), κάντε κλικ στο κουμπί Αντιμετώπιση προβλημάτων (Troubleshoot).

Ενημερώστε, επαναφέρετε ή καταργήστε την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης προσαρμογέα οθόνης

Για να προβάλετε τις λεπτομέρειες του προγράμματος οδήγησης και για να ενημερώσετε, να επαναφέρετε ή να καταργήσετε την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης προσαρμογέα οθόνης:
 1. Ακολουθήστε τα βήματα 1 έως 3 για να βρείτε το πρόγραμμα οδήγησης προσαρμογέα οθόνης.
 2. Κάντε διπλό κλικ στο πρόγραμμα οδήγησης προσαρμογέα οθόνης.
 3. Στην καρτέλα Πρόγραμμα οδήγησης (Driver), κάντε κλικ στο κατάλληλο κουμπί που βασίζεται στην ενέργεια που θέλετε να εκτελεστεί:
  Λεπτομέρειες προγράμματος οδήγησης (Driver Details)
  Ενημέρωση προγράμματος οδήγησης (Update Driver)
  Επαναφορά προγράμματος οδήγησης (Roll Back Driver)
  Κατάργηση εγκατάστασης (Uninstall)

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Κατά την εκκίνηση του υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία (Safe mode), η ανάλυση και τα χρώματα του προσαρμογέα οθόνης ενδέχεται να αλλάξουν προσωρινά με τέτοιον τρόπο, ώστε τα παράθυρα και τα εικονίδια της οθόνης να γίνουν πολύ μεγάλα με αποτέλεσμα ορισμένα από αυτά να μην χωρούν στην οθόνη. Αυτή η συμπεριφορά εξαρτάται από τον τύπο προσαρμογέα οθόνης που χρησιμοποιείτε.

Σημείωση: Σε ασφαλή λειτουργία (Safe mode), ενδέχεται να παρατηρήσετε μια επιλογή για διακοπή της υπηρεσίας VgaSave εάν ακολουθήσετε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), και κατόπιν στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
 2. Στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel), κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Οθόνη (Display).
 3. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες: Οθόνη (Display Properties), κάντε κλικ στην καρτέλα Ρυθμίσεις (Settings).
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους (Advanced).
 5. Κάντε κλικ στην καρτέλα Προσαρμογέας (Adapter) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες (Properties).
 6. Κάντε κλικ στην καρτέλα Πρόγραμμα οδήγησης (Driver).
Η υπηρεσία VgaSave δεν πρέπει να διακοπεί όταν ο υπολογιστής βρίσκεται σε ασφαλή λειτουργία (Safe mode), επειδή είναι ένα στοιχείο που επιτρέπει στα Windows να εμφανίζουν την οθόνη.
ρυθμίσεις
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 292460 - Τελευταία αναθεώρηση: 06/07/2007 11:09:30 - Αναθεώρηση: 3.0

 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • kbdriver kbenv kbdisplay kbhowtomaster kbtshoot KB292460
Σχόλια