Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

OL2002: Μήνυμα λάθους: Το MAPI δεν ήταν σε θέση να φορτώσει την υπηρεσία PSTPRX.DLL (MAPI Was Unable to Load the Information Service PSTPRX.DLL)

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR293058
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Αφού κάνετε αναβάθμιση σε Office XP ενώ χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα "Μόνο αλληλογραφία Internet" (Internet Mail Only) (IMO) του Microsoft Outlook 2000, όταν καταργήσετε το Office XP, επαναφέρετε το Office 2000 και στη συνέχεια κάνετε ξανά αναβάθμιση σε Office XP, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους κατά την εκκίνηση του Outlook 2002:
Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα των προεπιλεγμένων φακέλων του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Δεν εντοπίστηκε το αρχείο .DLL για την υπηρεσία ανταλλαγής πληροφοριών. Το MAPI δεν ήταν σε θέση να φορτώσει την υπηρεσία Pstprx.dll. Βεβαιωθείτε ότι η υπηρεσία έχει εγκατασταθεί και ρυθμιστεί σωστά. (Unable to open your default e-mail folders. The .DLL file for the information service could not be found. MAPI was unable to load the information service Pstprx.dll. Be sure the service is correctly installed and configured.)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το σφάλμα ενδέχεται να εμφανιστεί, εάν κάνετε αναβάθμιση από την κατάσταση λειτουργίας "Εταιρεία/ομάδα εργασίας" (Corporate Workgroup) (C/W) του Outlook 2000, ή αυτό το μήνυμα λάθους μπορεί να εμφανιστεί στην υπηρεσία Pstprx32.dll, εάν κάνετε αναβάθμιση από την κατάσταση λειτουργίας "Μόνο αλληλογραφία Internet" (IMO) του Outlook 2000.
 • Το Pstprx.dll είναι το αρχείο της δυνατότητας "Εταιρεία/ομάδα εργασίας" (C/W).
 • Το Pstprx32.dll είναι το αρχείο της δυνατότητας "Μόνο αλληλογραφία Internet" (IMO).
Αιτία
Αυτή η συμπεριφορά παρουσιάζεται, επειδή το Outlook 2002 αναβάθμισε ήδη το προφίλ μία φορά και όρισε ένα κλειδί μητρώου, ώστε να μην το επαναλάβει. Όταν επαναφέρετε τη δυνατότητα "Μόνο αλληλογραφία Internet" (IMO) του Outlook 2000, επιλέγετε να χρησιμοποιήσετε το τρέχον προφίλ και κατόπιν κάνετε ξανά αναβάθμιση σε Outlook 2002, αυτό το προφίλ παραβλέπεται στη διεργασία αναβάθμισης.
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
Για να επιλύσετε αυτήν τη συμπεριφορά, δημιουργήστε με μη αυτόματο τρόπο ένα προφίλ για το Outlook 2002:
 1. Με το Outlook κλειστό, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
 2. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Αλληλογραφία (Mail).
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση των προφίλ (Show Profiles), κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add), ορίστε ένα όνομα για το προφίλ και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Προσθήκη νέου λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Add a new e-mail account) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 5. Κάντε κλικ σε έναν τύπο λογαριασμού και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 6. Στο παράθυρο διαλόγου Λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail Accounts), πληκτρολογήστε τις απαραίτητες πληροφορίες και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish).
 8. Εάν είναι επιλεγμένο το κουμπί επιλογής Να χρησιμοποιείται πάντα αυτό το προφίλ (Always use this profile), επιλέξτε το προφίλ που μόλις δημιουργήσατε κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ορισμένες περιπτώσεις, ίσως χρειαστεί να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου "Να ζητείται ο καθορισμός του προφίλ" (Prompt for Profile), για να διορθώσετε αυτό το λάθος μετά τη δημιουργία ενός νέου προφίλ.
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της, που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για" αυτού του άρθρου.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 293058 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/06/2015 01:28:19 - Αναθεώρηση: 1.0

Microsoft Outlook 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbbug kbnofix ταχυδρομείο μόνο προφίλ ηλεκτρονικό αναβάθμιση internet λογαριασμός αλληλογραφία xp mapi KB293058
Σχόλια