Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος χρήσης του "Οδηγού μεταφοράς αρχείων και ρυθμίσεων" (Files and Settings Transfer Wizard) στα Windows XP

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιέχει αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του "Οδηγού μεταφοράς αρχείων και ρυθμίσεων" (Files and Settings Transfer Wizard) στα Microsoft Windows XP, για τη μεταφορά αρχείων και ρυθμίσεων από έναν παλιό υπολογιστή σε ένα νέο.

Αυτό το άρθρο απευθύνεται σε αρχάριο με μέσου επιπέδου χρήστη υπολογιστή.
Ίσως είναι ευκολότερο να ακολουθήσετε αυτά τα βήματα αν πρώτα εκτυπώσετε αυτό το άρθρο.
Τρόπος χρήσης του "Οδηγού μεταφοράς αρχείων και ρυθμίσεων" (Files and Settings Transfer Wizard) στα Windows XP
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα "Οδηγός μεταφοράς αρχείων και ρυθμίσεων" (Files and Settings Transfer Wizard) στα Windows XP για να μεταφέρετε ρυθμίσεις για τον Microsoft Internet Explorer και το Microsoft Outlook Express. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον οδηγό για να μεταφέρετε ρυθμίσεις επιφάνειας εργασίας, να εμφανίσετε ρυθμίσεικς, συνδέσεις μέσω τηλεφώνου και άλλους τύπους ρυθμίσεων.

Βήμα 1: Λήψη των αρχείων και των ρυθμίσεων από τον παλιό υπολογιστή

 • Στον παλιό υπολογιστή, κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Όλα τα προγράμματα (All Programs), έπειτα στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories), κατόπιν στην επιλογή Εργαλεία συστήματος (System Tools) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Οδηγός μεταφοράς αρχείων και ρυθμίσεων (Files and Settings Transfer Wizard).
 • Στο παράθυρο διαλόγου Οδηγός μεταφοράς αρχείων και ρυθμίσεων (Files and Settings Transfer Wizard), κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Παλιός υπολογιστής (Old Computer).
 • Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next) και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια μέθοδο μεταφοράς, όπως Μονάδα δισκέτας ή άλλο αφαιρούμενο μέσο (Floppy drive or other removable media).
 • Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή που αντιστοιχεί στα στοιχεία που θέλετε να μεταφέρετε. Για παράδειγμα, μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή Μόνο ρυθμίσεις (Settings only), Μόνο αρχεία (Files only) ή Αρχεία και ρυθμίσεις (Both files and settings).
 • Κάντε κλικ δύο φορές στο κουμπί Επόμενο (Next) και, στη συνέχεια, περιμένετε καθώς ο "Οδηγός μεταφοράς αρχείων και ρυθμίσεων" (Files and Settings Transfer Wizard) επεξεργάζεται τα στοιχεία που θα μεταφερθούν.
 • Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish).

Βήμα 2: Μεταφορά των αρχείων και των ρυθμίσεων στον νέο υπολογιστή

 • Στο νέο υπολογιστή, κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Όλα τα προγράμματα (All Programs), έπειτα στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories), κατόπιν στην επιλογή Εργαλεία συστήματος (System Tools) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Οδηγός μεταφοράς αρχείων και ρυθμίσεων (Files and Settings Transfer Wizard).
 • Στο παράθυρο διαλόγου Οδηγός μεταφοράς αρχείων και ρυθμίσεων (Files and Settings Transfer Wizard), κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Νέος υπολογιστής (New Computer).
 • Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δεν χρειάζομαι τη δισκέτα του οδηγού. Έχω ήδη συλλέξει τα αρχεία και τις ρυθμίσεις μου από τον παλιό μου υπολογιστή (I don’t need the Wizard Disk. I have already collected my files and settings from my old computer).
 • Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next) και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια μέθοδο μεταφοράς, όπως Μονάδα δισκέτας ή άλλο αφαιρούμενο μέσο (Floppy drive or other removable media).

  Σημείωση Πρέπει να επιλέξετε την ίδια μέθοδο μεταφοράς που είχατε επιλέξει στον παλιό υπολογιστή.
 • Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next) και, στη συνέχεια, περιμένετε καθώς ο "Οδηγός μεταφοράς αρχείων και ρυθμίσεων" (Files and Settings Transfer Wizard) επεξεργάζεται τα στοιχεία που θα μεταφερθούν.
 • Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish).
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 293118 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/06/2015 01:29:18 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kbceip kbinfo kbexpertisebeginner kbhowto kbtshoot kbprb KB293118
Σχόλια