Τρόπος ενεργοποίησης μιας άδειας χρήσης τελικού χρήστη με εγγραφή στο Office XP

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR293191
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Σε αυτό το άρθρο περιγράφεται βήμα-βήμα ο τρόπος ενεργοποίησης μιας Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη με Εγγραφή που προορίζεται για τις ακόλουθες εκδόσεις του Microsoft Office XP:
 • Professional
 • Small Business
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από τον Αύγουστο του 2001, η Άδεια Χρήσης με Εγγραφή για το Office XP δεν διατίθεται στις ΗΠΑ.

Όταν ξεκινάτε οποιοδήποτε από τα προγράμματα του Office για πρώτη φορά μετά την εγκατάσταση του Office, εκτελείται αυτόματα ο "Οδηγός ενεργοποίησης προϊόντος" του Microsoft Office (Microsoft Office Activation Wizard). Σας δίνονται τρεις επιλογές ενεργοποίησης ή μπορείτε να επιλέξετε να ενεργοποιήσετε το Office αργότερα:
 • Ενεργοποίηση μέσω Internet (Activate by using the Internet)
 • Ενεργοποίηση μέσω τηλεφώνου (Activate by using the telephone)
 • Ενεργοποίηση μέσω αριθμού-κλειδιού προϊόντος χωρίς εγγραφή (Activate by using a non-subscription product key)
Εάν ενεργοποιήσετε την επιλογή Ενεργοποίηση μέσω Internet (Activate by using the Internet), ο "Οδηγός ενεργοποίησης" (Activation Wizard) του Office επικοινωνεί αυτόματα με τους διακομιστές παραχώρησης Αδειών Χρήσης της Microsoft μέσω της σύνδεσης Internet που διαθέτετε. Τα μόνο στοιχεία που πρέπει να δώσετε είναι η χώρα/περιοχή σας. Εάν χρησιμοποιείτε έναν έγκυρο αριθμό-κλειδί προϊόντος (product key) που δεν έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν, το προϊόν σας ενεργοποιείται αμέσως.

Εάν ενεργοποιήσετε την επιλογή Ενεργοποίηση μέσω τηλεφώνου (Activate by using the telephone), καλέστε τον αριθμό τηλεφώνου που παρέχεται στον "Οδηγό ενεργοποίησης" (Activation Wizard) του Office και πληκτρολογήστε τον αριθμό επιβεβαίωσης που παρέχεται από τον αντιπρόσωπο της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Πελατών.

Εάν κάνετε κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση μέσω αριθμού-κλειδιού προϊόντος (product key) χωρίς εγγραφή (Activate by using a non-subscription product key), σας ζητείται να πληκτρολογήσετε τον αριθμό-κλειδί προϊόντος (product key) της έκδοσης χωρίς εγγραφή. Εάν πληκτρολογήσετε έναν έγκυρο αριθμό-κλειδί προϊόντος (product key), η Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη με Εγγραφή που διαθέτετε μετατρέπεται αυτόματα στην άδεια χρήσης που είναι κατάλληλη για τον αριθμό-κλειδί προϊόντος (product key) που πληκτρολογήσατε. Σε αυτό το σενάριο, σας ζητείται να κλείσετε και να ξεκινήσετε πάλι όλα τα ανοικτά προγράμματα του Office. Την επόμενη φορά που θα κάνετε επανεκκίνηση ενός προγράμματος του Office, σας ζητείται να ενεργοποιήσετε την άδεια χρήσης για τον αριθμό-κλειδί προϊόντος (product key) χωρίς εγγραφή που πληκτρολογήσατε. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την άδεια χρήσης, χρησιμοποιώντας είτε την επιλογή του Internet είτε την επιλογή του τηλεφώνου, όπως περιγράφεται παραπάνω σε αυτό το άρθρο. Μετά την ενεργοποίηση του προϊόντος σας, διαθέτετε μια άδεια χρήσης του Office που δεν λήγει ποτέ.

Με μια έκδοση με εγγραφή τελικού χρήστη του Office, μπορείτε να ξεκινήσετε τα προγράμματα του Office έως 20 φορές, χωρίς να ενεργοποιήσετε το προϊόν. Εάν δεν μπορέσετε να ενεργοποιήσετε το προϊόν, τα προγράμματα αρχίζουν να εκτελούνται σε κατάσταση μειωμένης λειτουργικότητας. Σε κατάσταση μειωμένης λειτουργικότητας, δεν είναι δυνατή η αποθήκευση τροποποιήσεων σε έγγραφα ή η δημιουργία ενός νέου εγγράφου και ενδέχεται να υπάρξει μείωση πρόσθετης λειτουργικότητας. Δεν θα υπάρξει βλάβη στα υπάρχοντα αρχεία ή έγγραφα του Office και μπορείτε εύκολα να αλλάξετε αυτήν την κατάσταση λειτουργίας του Office, ακολουθώντας τις οδηγίες στις οθόνες που παρουσιάζονται.

Μια Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη με Εγγραφή έχει καθορισμένη ημερομηνία λήξης, αλλά η Άδεια Χρήσης είναι ανανεώσιμη. Η περίοδος εγγραφής αρχίζει όταν ενεργοποιείτε το προϊόν σας και διαρκεί 12 μήνες. Η άδεια χρήσης προορίζεται μόνο για τον υπολογιστή στον οποίο είναι εγκατεστημένο το προϊόν. Δεν είναι δυνατή η πώληση της άδειας χρήσης ή η μεταφορά της σε άλλον υπολογιστή. Η πώλησή της είναι δυνατή μόνο μαζί με τον υπολογιστή.

Επιστροφή στην αρχή

Ενεργοποίηση μέσω Internet (Activate by using the Internet)

Για να ενεργοποιήσετε το προϊόν σας με χρήση του Internet, ξεκινήστε οποιοδήποτε από τα προγράμματα του Office και στη συνέχεια ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Στον "Οδηγό ενεργοποίησης προϊόντος" του Office (Office Activation Wizard), κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση μέσω Internet (Activate by using the Internet) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 2. Διαβάστε τη σελίδα Πολιτική απορρήτου του Microsoft Office (Microsoft Office Privacy Policy) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 3. Στη σελίδα Πληροφορίες πελάτη (Customer Information), πληκτρολογήστε τα προσωπικά σας στοιχεία. Το μόνο πεδίο που απαιτείται να συμπληρώσετε είναι η επιλογή Χώρα/περιοχή (Country/Region). Επιλέξτε τη σωστή χώρα από τη λίστα, πληκτρολογήστε όποιες άλλες πληροφορίες θέλετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 4. Στη σελίδα Ειδικές προσφορές (Special Offers), έχετε τρεις επιλογές για την απόκτηση πληροφοριών και προσφορών από τη Microsoft. Καμία από αυτές τις επιλογές δεν έχει οριστεί από προεπιλογή. Εάν θέλετε να λάβετε τις πληροφορίες ή τις προσφορές από τη Microsoft, ορίστε τις επιλογές που θέλετε, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Υποβολή (Submit).

  Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Υποβολή (Submit), τα στοιχεία σας αποστέλλονται στους διακομιστές παραχώρησης Αδειών Χρήσης της Microsoft. Όταν επικυρωθούν τα στοιχεία σας, εμφανίζεται η σελίδα Η ενεργοποίηση ολοκληρώθηκε (Activation Complete) που περιλαμβάνει την ημερομηνία κατά την οποία λήγει η άδεια χρήσης που διαθέτετε.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish).
Επιστροφή στην αρχή

Ενεργοποίηση μέσω τηλεφώνου (Activate by using the telephone)

Εάν δεν διαθέτετε σύνδεση με το Internet ή εάν επιλέξετε να μην ενεργοποιήσετε το Office χρησιμοποιώντας το Internet, μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση μέσω τηλεφώνου (Activate by using the telephone). Για να ενεργοποιήσετε το προϊόν σας με αυτόν τον τρόπο, ξεκινήστε οποιοδήποτε από τα προγράμματα του Office και στη συνέχεια ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Στον "Οδηγό ενεργοποίησης προϊόντος" του Office (Office Activation Wizard), κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση μέσω τηλεφώνου (Activate by using the telephone) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 2. Διαβάστε τη σελίδα Πολιτική απορρήτου του Microsoft Office (Microsoft Office Privacy Policy) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 3. Στη λίστα Επιλογή θέσης (Select your location), επιλέξτε μια χώρα/περιοχή. Καλέστε τον αριθμό τηλεφώνου που αναφέρεται στο βήμα 2 του οδηγού. Ο αντιπρόσωπος της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Πελατών σας ζητά το αναγνωριστικό εγκατάστασης και σας δίνει ένα αναγνωριστικό επιβεβαίωσης. Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό επιβεβαίωσης στα πλαίσια που παρέχονται.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σημειώστε το αναγνωριστικό επιβεβαίωσης που παρέχεται από τον αντιπρόσωπο της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Πελατών. Μπορεί να έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε ξανά το αναγνωριστικό επιβεβαίωσης στον ίδιο υπολογιστή, εάν χρειαστεί να διαμορφώσετε πάλι τον σκληρό δίσκο σας και να επαναλάβετε την εγκατάσταση του Office στο μέλλον. Εάν το αναγνωριστικό επιβεβαίωσης δεν λειτουργεί τη συγκεκριμένη στιγμή, καλέστε ξανά τον αντιπρόσωπο της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Πελατών και ζητήστε ένα νέο αναγνωριστικό επιβεβαίωσης.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next). Εμφανίζεται η σελίδα Η ενεργοποίηση ολοκληρώθηκε (Activation Complete) που περιλαμβάνει την ημερομηνία κατά την οποία λήγει η άδεια χρήσης που διαθέτετε.
 5. Στη σελίδα Η ενεργοποίηση ολοκληρώθηκε (Activation Complete), κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish).
Επιστροφή στην αρχή

Ενεργοποίηση προϊόντος του Office χωρίς εγγραφή

Για να ενεργοποιήσετε το προϊόν σας χρησιμοποιώντας έναν αριθμό-κλειδί προϊόντος (product key) για μια έκδοση χωρίς εγγραφή, ξεκινήστε οποιοδήποτε από τα προγράμματα του Office και στη συνέχεια ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Στον "Οδηγό ενεργοποίησης προϊόντος" του Office (Office Activation Wizard), επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Δεν θέλω να ενεργοποιήσω το προϊόν με εγγραφή (I do not want to activate this subscription product). Όταν κάνετε κλικ σε αυτήν την επιλογή, εμφανίζονται πλαίσια στα οποία μπορείτε να πληκτρολογήσετε τον 25-ψήφιο αριθμό-κλειδί προϊόντος (product key), ο οποίος βρίσκεται στο χρυσό αυτοκόλλητο, στο πίσω μέρος της θήκης του CD για την έκδοση χωρίς εγγραφή του Office που διαθέτετε. Πληκτρολογήστε τον αριθμό-κλειδί προϊόντος και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 2. Όταν λάβετε ένα μήνυμα που σας ζητά να κλείσετε τα προγράμματα που εκτελούνται και να κάνετε επανεκκίνηση των προγραμμάτων για να ισχύσει αυτή η αλλαγή, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η πληκτρολόγηση ενός αριθμού-κλειδιού προϊόντος (product key) για το αντίγραφο χωρίς εγγραφή του Office δεν εγκαθιστά το συγκεκριμένο αντίγραφο του Office, απλώς ενεργοποιεί το αντίγραφο της Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη με Έγγραφή που είναι εγκατεστημένο τη συγκεκριμένη στιγμή. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το αντίγραφο χωρίς εγγραφή του Office, απεγκαταστήστε την έκδοση με εγγραφή και στη συνέχεια εγκαταστήστε την έκδοση χωρίς εγγραφή.

  Εάν χρησιμοποιήσατε έναν αριθμό-κλειδί προϊόντος (product key) διαρκούς άδειας χρήσης για να ενεργοποιήσετε την Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη με Εγγραφή που διαθέτετε, σας ζητείται να ενεργοποιήσετε το αντίγραφό σας, όταν κλείνετε και ξεκινάτε πάλι ένα από τα προγράμματα του Office. Σε αυτό το σημείο, περιορίζεστε στους κανόνες και στις οδηγίες για υποχρεωτική παραχώρηση άδειας χρήσης ενεργοποίησης, παρόλο που εγκαταστήσατε ένα αντίγραφο Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη με Εγγραφή του Office.
Επιστροφή στην αρχή

Τρόπος παράκαμψης της ενεργοποίησης

Εάν δεν θέλετε να ενεργοποιήσετε το αντίγραφο του Office που διαθέτετε, μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση αργότερα (Activate Later) σε οποιαδήποτε σελίδα του "Οδηγού ενεργοποίησης προϊόντος" του Office (Office Activation Wizard). Ο οδηγός σας προειδοποιεί πόσες φορές μπορείτε να εκτελέσετε το προϊόν, πριν να σας ζητηθεί να το ενεργοποιήσετε. Κάντε κλικ στο κουμπί Έξοδος (Exit) για να κλείσετε τον οδηγό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν αποφασίσετε να ενεργοποιήσετε την άδεια χρήσης αργότερα, ο μετρητής ενεργοποίησης μειώνεται κάθε φορά που ξεκινάτε οποιοδήποτε πρόγραμμα του Office. Εάν ο μετρητής φθάσει στο μηδέν, τα προγράμματα του Office αρχίζουν να εκτελούνται σε κατάσταση μειωμένης λειτουργικότητας.

Επιστροφή στην αρχή

Τρόπος ανανέωσης της Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη με Εγγραφή

Όταν το αντίγραφο της Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη με Εγγραφή του Office λήξει, μπορείτε να εκτελέσετε το πρόγραμμά σας πέντε φορές, πριν να αρχίσει να εκτελείται σε κατάσταση μειωμένης λειτουργικότητας. Αν η εγγραφή σας έχει λήξει, θα εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα όταν θα προσπαθείτε να εκτελέσετε τις περισσότερες εργασίες:
Η εντολή αυτή δεν θα είναι διαθέσιμη έως ότου ανανεώσετε την άδειά σας.

(This command not available until you renew your license.)

Μπορείτε πάντα να ανανεώνετε την άδεια χρήσης πριν να λήξει, κάνοντας κλικ στην εντολή Ενεργοποίηση προϊόντος (Activate Product) στο μενού Βοήθεια (Help). Όταν εκτελείται ο "Οδηγός ενεργοποίησης προϊόντος" του Office (Office Activation Wizard), έχετε τέσσερις επιλογές:
 • Ενημέρωση προσωπικών στοιχείων
 • Ανανέωση εγγραφής με χρήση πιστωτικής κάρτας
 • Ανανέωση της εγγραφής με χρήση CD νέας εγγραφής
 • Ανανέωση της εγγραφής με χρήση CD χωρίς εγγραφή
Επιστροφή στην αρχή

Ενημέρωση προσωπικών στοιχείων

Όταν ενεργοποιήσατε για πρώτη φορά την Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη με Εγγραφή που διαθέτετε, ενδέχεται να πληκτρολογήσατε τα προσωπικά σας στοιχεία στη σελίδα Πληροφορίες πελάτη (Customer Information) στον "Οδηγό ενεργοποίησης προϊόντος" του Office (Office Activation Wizard). Εάν θέλετε να ανανεώσετε αυτά τα στοιχεία, εκτελέστε τον "Οδηγό ενεργοποίησης προϊόντος" του Office (Office Activation Wizard) κάνοντας κλικ στην εντολή Ενεργοποίηση προϊόντος (Activate Product) στο μενού Βοήθεια (Help) και στη συνέχεια ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση των προσωπικών στοιχείων πελάτη στη Microsoft (Update your personal customer information at Microsoft) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 2. Κατόπιν, έχετε την επιλογή να ενημερώσετε τα στοιχεία σας μέσω Internet ή μέσω τηλεφώνου. Κάντε την επιλογή που θέλετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next)
  • Εάν κάνετε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση των προσωπικών στοιχείων πελάτη μέσω Internet (Update my personal customer information by using the Internet), ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

   • Διαβάστε τη σελίδα Πολιτική απορρήτου του Microsoft Office (Microsoft Office Privacy Policy) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
   • Στη σελίδα Πληροφορίες πελάτη (Customer Information), πληκτρολογήστε τις πληροφορίες που θέλετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
   • Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish).
  • Εάν κάνετε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση των προσωπικών στοιχείων πελάτη μέσω τηλεφώνου (Update my personal customer information by using the telephone), ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
   • Διαβάστε τη σελίδα Πολιτική απορρήτου του Microsoft Office (Microsoft Office Privacy Policy) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
   • Στη σελίδα Ενημέρωση του προϊόντος μέσω τηλεφώνου (Update your product by using the telephone), επιλέξτε τη θέση σας, καλέστε τον αριθμό τηλεφώνου που εμφανίζεται και στη συνέχεια δώστε τα ενημερωμένα στοιχεία σας στον αντιπρόσωπο της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Πελατών.
Επιστροφή στην αρχή

Ανανέωση εγγραφής με χρήση πιστωτικής κάρτας

Εάν θέλετε να ανανεώσετε την εγγραφή σας χρησιμοποιώντας πιστωτική κάρτα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Στον "Οδηγό ενεργοποίησης προϊόντος" του Office (Office Activation Wizard), κάντε κλικ στην επιλογή Ανανέωση της εγγραφής σας για το Microsoft Office XP με πιστωτική κάρτα (Renew your subscription for Microsoft Office XP by using a credit card) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next)
 2. Ορίστε μία από τις ακόλουθες τρεις επιλογές:

  • Ανανέωση μέσω Internet
  • Ανανέωση μέσω τηλεφώνου
  • Ανανέωση με χρήση CD νέας εγγραφής
Επιστροφή στην αρχή

Ανανέωση μέσω Internet


Για να ανανεώσετε την εγγραφή σας μέσω μιας σύνδεσης με το Internet, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Ανανέωση μέσω Internet (Renew by using the Internet) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 2. Διαβάστε τη σελίδα Πολιτική απορρήτου του Microsoft Office (Microsoft Office Privacy Policy) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).

  Παρατηρήστε το εικονίδιο της κλειδαριάς, που εμφανίζεται δίπλα στο κουμπί Βοήθεια (Help). Αυτό δηλώνει ότι χρησιμοποιείτε ασφαλή σύνδεση.
 3. Η σελίδα Πληροφορίες πελάτη (Customer Information) εμφανίζει τις πληροφορίες που πληκτρολογήσατε, όταν ενεργοποιήσατε για πρώτη φορά το αντίγραφο του Office που διαθέτετε. Εάν πρέπει να ενημερώσετε κάποιο από τα στοιχεία, αλλάξτε το και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το μόνο πεδίο που απαιτείται να συμπληρώσετε στη σελίδα Πληροφορίες πελάτη (Customer Information) είναι η επιλογή Χώρα/περιοχή (Country/Region).
 4. Στη σελίδα Ειδικές προσφορές (Special Offers), έχετε τρεις επιλογές για την απόκτηση πληροφοριών και προσφορών από τη Microsoft. Καμία από αυτές τις επιλογές δεν έχει οριστεί από προεπιλογή. Εάν θέλετε να λάβετε τις πληροφορίες ή τις προσφορές από τη Microsoft, ορίστε τις επιλογές που θέλετε, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 5. Στη σελίδα Χώρα/Περιοχή πληρωμής (Payment Country/Region), πληκτρολογήστε τις πληροφορίες χρέωσης και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να πληκτρολογήσετε σε όλα τα πεδία αυτής της σελίδας, εάν χρησιμοποιείτε την πιστωτική σας κάρτα για χρέωση.
 6. Στη σελίδα Πληκτρολογήστε τις πληροφορίες πληρωμής (Enter Payment Information), πληκτρολογήστε τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 7. Στη σελίδα Επικύρωση συναλλαγής (Confirm Transaction), κάντε κλικ στο κουμπί Υποβολή (Submit).
 8. Εμφανίζεται η σελίδα Η ανανέωση ολοκληρώθηκε (Renewal Complete), εμφανίζοντας την ενημερωμένη ημερομηνία λήξης για την Άδεια Χρήσης με Εγγραφή. Εάν θέλετε να προβάλετε και κατόπιν να εκτυπώσετε ένα αποδεικτικό της συναλλαγής με την πιστωτική σας κάρτα, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή/Εκτύπωση προτιμολογίου (View/Print Invoice).
 9. Η σελίδα Εκτύπωση προτιμολογίου (Print Invoice) εμφανίζει τα στοιχεία της συναλλαγής σας. Εάν θέλετε να εκτυπώσετε το προτιμολόγιο τώρα, κάντε κλικ στο κουμπί Εκτύπωση (Print). Διαφορετικά, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish), για να κλείσετε τον οδηγό.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο οδηγός αποθηκεύει το προτιμολόγιό σας στο φάκελο "\Τα έγγραφά μου\Αποδεικτικά ανανέωσης" (\My Documents\Renewal Receipts) στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Εάν θέλετε να αναθεωρήσετε και να εκτυπώσετε το προτιμολόγιο αργότερα, βεβαιωθείτε ότι σημειώσατε το όνομα του αρχείου που δημιουργήθηκε από τον οδηγό. Μπορείτε να προβάλετε και να εκτυπώσετε αυτές τις πληροφορίες αργότερα, ανοίγοντας τη σελίδα στο πρόγραμμα περιήγησης Web που διαθέτετε.
Επιστροφή στην αρχή

Ανανέωση μέσω τηλεφώνου


Για να ανανεώσετε την εγγραφή σας χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Ανανέωση μέσω τηλεφώνου (Renew by using the telephone) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 2. Διαβάστε τη σελίδα Πολιτική απορρήτου του Microsoft Office (Microsoft Office Privacy Policy) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 3. Στη σελίδα Ανανεώστε την εγγραφή σας μέσω τηλεφώνου (Renew your subscription by using the telephone), επιλέξτε μια χώρα/περιοχή από τη λίστα Επιλογή θέσης (Select your location). Χρησιμοποιώντας τον αριθμό τηλεφώνου που δημιουργείται από τον οδηγό, καλέστε έναν αντιπρόσωπο της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Πελατών. Αφού δώσετε το αναγνωριστικό εγκατάστασης και τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας στον αντιπρόσωπο της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Πελατών μέσω τηλεφώνου, πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό επιβεβαίωσης που παρέχεται από τον αντιπρόσωπο της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Πελατών. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).

  Εμφανίζεται η σελίδα Η ανανέωση ολοκληρώθηκε (Renewal Complete). Σημειώστε τη νέα ημερομηνία λήξης για την Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη με Εγγραφή που διαθέτετε.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν έχετε τη δυνατότητα να προβάλετε ή να εκτυπώσετε ένα αποδεικτικό, εάν ανανεώσετε την άδεια χρήσης μέσω τηλεφώνου.
Επιστροφή στην αρχή

Ανανέωση με χρήση CD νέας εγγραφής


Μπορείτε επίσης να ανανεώσετε την Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη με Εγγραφή που διαθέτετε, χρησιμοποιώντας ένα CD νέας εγγραφής. Αυτά τα CD μπορείτε να τα αγοράσετε από οποιοδήποτε κατάστημα λιανικής πώλησης όπου πωλούνται προϊόντα της Microsoft. Αφού αγοράσετε το CD εγγραφής, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Εκτελέστε τον "Οδηγό ενεργοποίησης προϊόντος" του Office (Office Activation Wizard) (στο μενού Βοήθεια (Help), κάντε κλικ στην εντολή Ενεργοποίηση προϊόντος (Activate Product)) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Ανανέωση της εγγραφής σας για το Microsoft Office XP με ένα CD νέας εγγραφής (Renew your subscription for Microsoft Office XP by using a new subscription CD).

  Όταν κάνετε αυτήν την επιλογή, εμφανίζονται πλαίσια στα οποία μπορείτε να πληκτρολογήσετε τον 25-ψήφιο αριθμό-κλειδί προϊόντος (product key), ο οποίος βρίσκεται στο χρυσό αυτοκόλλητο, στο πίσω μέρος της θήκης του CD νέας εγγραφής.
 2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό-κλειδί προϊόντος και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).

  Εάν πληκτρολογήσετε έναν αριθμό-κλειδί προϊόντος (product key) που χρησιμοποιήθηκε ήδη για την ανανέωση μιας εγγραφής, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα:
  Ο αριθμός-κλειδί του προϊόντος που πληκτρολογήσατε έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για ανανέωση εγγραφής. Για να συνεχιστεί η διαδικασία ανανέωσης, πληκτρολογήστε ένα έγκυρο 25-ψήφιο αριθμό-κλειδί προϊόντος (Product Key) ή κάντε ανανέωση με χρήση πιστωτικής κάρτας.

  (The product key entered has already been used for a subscription renewal. To continue with the renewal process, please type in a valid 25-character product key, or you may renew with a credit card instead.)
  Εάν πληκτρολογήσετε έναν έγκυρο αριθμό-κλειδί προϊόντος (product key) με εγγραφή, εμφανίζεται η σελίδα Η ανανέωση ολοκληρώθηκε (Renewal Complete).


Επιστροφή στην αρχή

Ανανέωση της εγγραφής με χρήση CD χωρίς εγγραφή

Η τελευταία επιλογή που έχετε είναι να ανανεώσετε την Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη με Εγγραφή που διαθέτετε, χρησιμοποιώντας μια έκδοση χωρίς εγγραφή του Office, την οποία μπορείτε να αγοράσετε σε ένα κατάστημα λιανικής πώλησης. Αφού αγοράσετε τη νέα έκδοση του Office, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Εκτελέστε τον "Οδηγό ενεργοποίησης προϊόντος" του Office (Office Activation Wizard) και ενεργοποιήστε την επιλογή Εγκατάσταση μιας έκδοσης του προϊόντος χωρίς εγγραφή χρησιμοποιώντας ένα CD (με αριθμό-κλειδί (Product Key)) που προμηθευτήκατε από τον τοπικό εξουσιοδοτημένο προμηθευτή της Microsoft (Install a non-subscription version of the product by using a CD (with a product key) obtained from your local authorized Microsoft retailer).

  Όταν κάνετε αυτήν την επιλογή, εμφανίζονται πλαίσια στα οποία μπορείτε να πληκτρολογήσετε τον 25-ψήφιο αριθμό-κλειδί προϊόντος (product key), ο οποίος βρίσκεται στο χρυσό αυτοκόλλητο, στο πίσω μέρος της θήκης του CD χωρίς εγγραφή.
 2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό-κλειδί προϊόντος και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).

  Εάν λάβετε ένα μήνυμα για κλείσιμο και επανεκκίνηση όλων των προγραμμάτων που εκτελούνται, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Εάν χρησιμοποιήσατε έναν αριθμό-κλειδί προϊόντος (product key) χωρίς εγγραφή για να ανανεώσετε την Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη με Εγγραφή που διαθέτετε, θα σας ζητηθεί να ενεργοποιήσετε το αντίγραφό σας, όταν κλείνετε και ξεκινάτε πάλι κάποιο από τα προγράμματα του Office. Σε αυτό το σημείο, περιορίζεστε στους κανόνες και στις οδηγίες για υποχρεωτική παραχώρηση άδειας χρήσης ενεργοποίησης για το προϊόν με Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη με Εγγραφή που εγκαταστήσατε αρχικά.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν πληκτρολογείτε έναν αριθμό-κλειδί προϊόντος (product key) για ένα αντίγραφο χωρίς εγγραφή του Office, δεν γίνεται εγκατάσταση του συγκεκριμένου αντιγράφου του Office. Αντίθετα, ενεργοποιείται απλώς το αντίγραφο που είναι εγκατεστημένο τη συγκεκριμένη στιγμή. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το αντίγραφο χωρίς εγγραφή του Office, πρέπει να απεγκαταστήσετε την έκδοση με εγγραφή τελικού χρήστη και στη συνέχεια να εγκαταστήσετε την έκδοση χωρίς εγγραφή.


Επιστροφή στην αρχή

Τρόπος λήξης της άδειας χρήσης

Ένας κώδικας που εκτελείται κάθε φορά που ξεκινάτε ένα πρόγραμμα του Office είναι ενσωματωμένος στο Office XP. Αυτός ο κώδικας εντοπίζει πότε λήγει η άδεια χρήσης του προϊόντος σας και σας υπενθυμίζει αυτόματα τις επικείμενες ημερομηνίες λήξης πολύ πριν από τη λήξη. Καθώς πλησιάζει η ημερομηνία λήξης, αυξάνεται η συχνότητα των υπενθυμίσεων ανανέωσης της εγγραφής σας. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η συχνότητα των υπενθυμίσεων για την έκδοση της Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη με Εγγραφή.
  Χρόνος που υπολείπεται για τη λήξη   Εμφάνιση υπενθύμισης  ----------------------------------------------------------------  60 ημέρες               Μία φορά  30 ημέρες               Μία φορά  Μεταξύ 30 και 15 ημερών        Κάθε 3 ημέρες  Μεταξύ 14 και 8 ημερών         Κάθε ημέρα  7 ημέρες έως την ημερομηνία λήξης   Κάθε φορά που ξεκινάτε ένα                      Πρόγραμμα του Office				
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν περιμένετε να εμφανιστεί η ειδοποίηση λήξης, δεν θα έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε έναν αριθμό-κλειδί προϊόντος (product key) χωρίς εγγραφή, για να ανανεώσετε την άδεια χρήσης που διαθέτετε. Θα έχετε μόνο τη δυνατότητα να ανανεώσετε την άδεια χρήσης μέσω Internet, μέσω τηλεφώνου ή πληκτρολογώντας έναν αριθμό-κλειδί προϊόντος (product key) νέας εγγραφής.

Για να ανανεώσετε την εγγραφή σας, κάντε την επιλογή που θέλετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next). Η διαδικασία ανανέωσης είναι η ίδια με τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα "Τρόπος ανανέωσης της Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη με Εγγραφή" αυτού του άρθρου.

Για να ανανεώσετε την άδεια χρήσης με έναν αριθμό-κλειδί προϊόντος (product key) χωρίς εγγραφή, κάντε κλικ στην εντολή Ενεργοποίηση προϊόντος (Activate Product) του μενού Βοήθεια (Help) σε οποιοδήποτε πρόγραμμα του Office και στη συνέχεια ακολουθήστε τα βήματα που αναφέρονται στην ενότητα Ανανέωση εγγραφής με χρήση ενός CD χωρίς εγγραφή αυτού του άρθρου.

Επιστροφή στην αρχή

Τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση που λήξει η άδεια χρήσης τελικού χρήστη με εγγραφή που διαθέτετε

Εάν αγνοήσετε όλες τις προειδοποιήσεις επικείμενης λήξης άδειας χρήσης και δεν ανανεώσετε την άδεια χρήσης με εγγραφή πριν από την ημερομηνία λήξης, μπορείτε να ξεκινήσετε τα προγράμματα του Office συνολικά πέντε φορές, πριν αρχίσουν να εκτελούνται σε κατάσταση μειωμένης λειτουργικότητας. Για να κλείσετε την κατάσταση μειωμένης λειτουργικότητας, πρέπει να ανανεώσετε την άδεια χρήσης με εγγραφή. Επειδή ο "Οδηγός ενεργοποίησης προϊόντος" του Office (Office Activation Wizard) εμφανίζεται κάθε φορά που ξεκινάτε ένα πρόγραμμα του Office (που εκτελείται σε κατάσταση μειωμένης λειτουργικότητας), έχετε την ευκαιρία να ανανεώσετε την άδεια χρήσης κάθε φορά που ξεκινάτε ένα πρόγραμμα. Εάν δεν ανανεώσετε την άδεια χρήσης κατά την εκκίνηση ενός προγράμματος του Office, μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στην εντολή Ενεργοποίηση προϊόντος (Activate Product) του μενού Βοήθεια (Help) μέσα στο πρόγραμμα του Office. Έτσι ξεκινά ο "Οδηγός ενεργοποίησης προϊόντος" του Office (Office Activation Wizard).

Επιστροφή στην αρχή
OfficeKBHowTo inf esl oaw μείωση περιορισμένη λειτουργία λιγότερο απαιτούμενα 20 ενεργοποίηση τρόπος ενεργοποίησης δήλωση άδεια χρήσης λήξη έληξε λήγει τελειώνει
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 293191 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/06/2015 01:30:50 - Αναθεώρηση: 2.1

Microsoft Office XP Professional Edition, Microsoft Office XP Small Business Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster KB293191
Σχόλια