Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Σύγκριση μεταξύ των αρχιτεκτονικών μνήμης 32 bit και 64 bit για εκδόσεις 64 bit των Windows XP και του Windows Server 2003

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Περίληψη
Στον ακόλουθο πίνακα, οι αυξημένοι μέγιστοι πόροι που βασίζονται σε εκδόσεις 64 bit των Windows και στον επεξεργαστή Intel 64 bit συγκρίνονται με μέγιστους πόρους 32 bit που υπάρχουν ήδη.
Στοιχείο αρχιτεκτονικήςWindows 64 bitWindows 32 bit
Εικονική μνήμη16 terabyte4 GB
Μέγεθος αρχείου σελιδοποίησης512 terabyte16 terabyte
Υπερ-χώρος8 GB4 MB
Σελιδοποιημένη περιοχή μνήμης128 GB470 MB
Μη σελιδοποιημένη περιοχή μνήμης128 GB256 MB
Μνήμη cache συστήματος1 terabyte1 GB
Καταχωρήσεις πίνακα σελίδων συστήματος128 GB660 MB
Περισσότερες πληροφορίες

Εικονική μνήμη

Πρόκειται για μέθοδο επέκτασης της διαθέσιμης φυσικής μνήμης σε υπολογιστή. Σε σύστημα εικονικής μνήμης, το λειτουργικό σύστημα δημιουργεί ένα αρχείο σελιδοποίησης ή αρχείο μετάθεσης και διαιρεί τη μνήμη σε μονάδες που ονομάζονται σελίδες. Οι σελίδες στις οποίες έχει γίνει πρόσφατα αναφορά υπάρχουν στη φυσική μνήμη, ή αλλιώς μνήμη RAM. Αν για ένα διάστημα δεν γίνεται αναφορά σε σελίδα μνήμης, τότε αυτή εγγράφεται στο αρχείο σελιδοποίησης. Αυτό ονομάζεται "μετάθεση" ή "σελιδοποίηση" μνήμης. Αν αργότερα γίνει αναφορά σε αυτό το τμήμα μνήμης από πρόγραμμα, τότε το λειτουργικό σύστημα διαβάζει τη σελίδα μνήμης από το αρχείο σελιδοποίησης στη φυσική μνήμη, γνωστή και ως μνήμη "μετάθεσης" ή μνήμη "σελιδοποίησης". Η συνολική ποσότητα μνήμης που είναι διαθέσιμη σε προγράμματα είναι η ποσότητα φυσικής μνήμης του υπολογιστή μαζί με το μέγεθος του αρχείου σελιδοποίησης. Ένα σημαντικό θέμα είναι ότι, προσωρινά, ακόμα και οι εφαρμογές 32 bit ωφελούνται από τον αυξημένο χώρο διεύθυνσης εικονικής μνήμης, όταν εκτελούνται σε εκδόσεις x64 των Windows. Οι εφαρμογές που μεταγλωττίζονται με την επιλογή /LARGEADDRESSAWARE, όπως απαιτείται για να επωφεληθούν από το διακόπτη /3GB στις εκδόσεις 32 bit των Windows, θα μπορούν να έχουν αυτόματα πρόσβαση σε 4 GB εικονικής μνήμης χωρίς να χρειάζονται διακόπτες χρόνου εκκίνησης ή αλλαγή σε εκδόσεις x64 των Windows. Ένα επιπλέον πλεονέκτημα είναι, φυσικά, ότι το λειτουργικό σύστημα δεν χρειάζεται να κάνει κοινή χρήση αυτού του χώρου των 4 GB. Επομένως, δεν έχει κανένα περιορισμό.

Αρχείο σελιδοποίησης

Πρόκειται για αρχείο μονάδας δίσκου που χρησιμοποιεί ο υπολογιστής για να αυξήσει την ποσότητα φυσικού χώρου αποθήκευσης για εικονική μνήμη.

Υπερ-χώρος

Πρόκειται για ειδική περιοχή που χρησιμοποιείται για την αντιστοίχιση της λίστας λειτουργικών διεργασιών και για την προσωρινή αντιστοίχιση άλλων σελίδων φυσικής μνήμης για λειτουργίες όπως η λειτουργία μηδενισμού σελίδων στην ελεύθερη λίστα (όταν η μηδενική λίστα είναι κενή και χρειάζεται μηδενική σελίδα), η ακύρωση καταχωρήσεων πίνακα σελίδων σε άλλους πίνακες σελίδων (όπως στην περίπτωση κατάργησης σελίδας από τη λίστα αναμονής), καθώς και η ρύθμιση χώρου διευθύνσεων νέας διεργασίας, όσον αφορά τη δημιουργία διεργασίας.

Σελιδοποιημένη περιοχή μνήμης

Πρόκειται για περιοχή εικονικής μνήμης στο χώρο μνήμης συστήματος που μπορεί να σελιδοποιηθεί εντός και εκτός του λειτουργικού συνόλου της διεργασίας συστήματος. Η σελιδοποιημένη περιοχή μνήμης δημιουργείται κατά την προετοιμασία συστήματος και χρησιμοποιείται από στοιχεία λειτουργίας πυρήνα για την εκχώρηση μνήμης συστήματος. Τα συστήματα που διαθέτουν έναν επεξεργαστή έχουν δύο σελιδοποιημένες περιοχές μνήμης, ενώ τα συστήματα πολλών επεξεργαστών διαθέτουν τέσσερις. Η ύπαρξη περισσοτέρων της μιας σελιδοποιημένων περιοχών μνήμης έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της συχνότητας αποκλεισμού κώδικα συστήματος σε ταυτόχρονες κλήσεις για ρουτίνες περιοχών μνήμης.

Μη σελιδοποιημένη περιοχή μνήμης

Πρόκειται για περιοχή μνήμης που αποτελείται από ομάδες διευθύνσεων εικονικής μνήμης συστήματος που εγγυημένα θα παραμένει στη μνήμη ανά πάσα στιγμή. Συνεπώς, η πρόσβαση σε αυτήν είναι εφικτή χωρίς σελιδοποίηση εισόδου/εξόδου (I/O). Η μη σελιδοποιημένη περιοχή μνήμης δημιουργείται κατά την προετοιμασία συστήματος και χρησιμοποιείται από στοιχεία λειτουργίας πυρήνα για την εκχώρηση μνήμης συστήματος.

Μνήμη cache συστήματος

Πρόκειται για σελίδες που χρησιμοποιούνται για την αντιστοίχιση ανοικτών αρχείων στη μνήμη cache συστήματος.

Καταχωρήσεις πίνακα σελίδων συστήματος

Μια περιοχή μνήμης καταχωρήσεων πίνακα σελίδων, που χρησιμοποιείται για την αντιστοίχιση σελίδων συστήματος όπως τον χώρο εισόδου εξόδου (I/O), στοίβες πυρήνα και λίστες περιγραφής μνήμης.Τα προγράμματα 64 bit χρησιμοποιούν μοντέλο 16 terabyte (8 terabyte χρήστη και 8 terabyte πυρήνα). Τα προγράμματα 32 bit εξακολουθούν να χρησιμοποιούν το μοντέλο των 4 GB (2 GB χρήστη και 2 GB πυρήνα). Αυτό σημαίνει ότι οι επεξεργαστές 32 bit που εκτελούνται σε εκδόσεις 64 bit των Windows εκτελούνται σε μοντέλο 4 GB (2 GB χρήστη και 2 GB πυρήνα). Οι εκδόσεις 64 bit των Windows δεν υποστηρίζουν τη χρήση του διακόπτη /3GB στις επιλογές εκκίνησης. Θεωρητικά, ένας δείκτης 64-bit θα μπορούσε να διευθετήσει έως και 16 exabyte. Οι εκδόσεις 64-bit των Windows έχουν προς το παρόν υλοποιήσει έως 16 terabyte χώρου διευθύνσεων.
IA64 64bit 32bit memory
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 294418 - Τελευταία αναθεώρηση: 03/17/2006 13:45:00 - Αναθεώρηση: 5.1

Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

  • kbinfo kbenv kbfaq KB294418
Σχόλια