Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος χρήσης της συγχώνευσης αλληλογραφίας για τη δημιουργία μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο Word

Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο χρήσης της δυνατότητας συγχώνευσης αλληλογραφίας στο Microsoft Word 2002 για τη δημιουργία φόρμας επιστολών. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτήν τη δυνατότητα, εάν αποστέλλετε το ίδιο μήνυμα σε πολλούς παραλήπτες χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση αλληλογραφίας, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
290408 Συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με τη συγχώνευση αλληλογραφίας στο Word 2002 και σε νεότερες εκδόσεις του Word

Σημείωση Όταν κάνετε συγχώνευση μιας ιστοσελίδας σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το Microsoft Word 2002 χρησιμοποιώντας τη μορφή αλληλογραφίας HTML, οι υπερ-συνδέσεις στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν λειτουργούν. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επίλυσης αυτού του ζητήματος, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
287004 Οι υπερ-συνδέσεις στα συγχωνευμένα μηνύματα HTML ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν λειτουργούν
Περισσότερες πληροφορίες
Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να κάνετε συγχώνευση αλληλογραφίας σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Γρήγορα αποτελέσματα

Ξεκινήστε μια συγχώνευση αλληλογραφίας. Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες διαδικασίες, ανάλογα με την έκδοση του Word που εκτελείτε.

Microsoft Word 2002

Στο μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Επιστολές και στοιχεία αλληλογραφίας (Letters and Mailings) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Οδηγός συγχώνευσης αλληλογραφίας (Mail Merge Wizard).

Microsoft Office Word 2003

Στο μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Επιστολές και στοιχεία αλληλογραφίας (Letters and Mailings) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Συγχώνευση αλληλογραφίας (Mail Merge).

Microsoft Office Word 2007

Στην καρτέλα Στοιχεία αλληλογραφίας (Mailings), κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη συγχώνευσης αλληλογραφίας (Start Mail Merge) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Οδηγός συγχώνευσης αλληλογραφίας βήμα προς βήμα (Step by Step Mail Merge Wizard).

Θα εμφανιστεί το παράθυρο εργασιών Συγχώνευση αλληλογραφίας (Mail Merge).

Βήμα 1 από 6: Επιλέξτε τύπο εγγράφου

 1. Στην ενότητα Επιλογή τύπου εγγράφου (Select Document Type), κάντε κλικ στην επιλογή Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail Messages).
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο: Έγγραφο εκκίνησης (Next: Starting Document).

Βήμα 2 από 6: Επιλέξτε έγγραφο εκκίνησης

 1. Στην περιοχή Επιλογή εγγράφου έναρξης (Select starting document), υπάρχουν τρεις επιλογές: Χρήση τρέχοντος εγγράφου (Use the current document), Έναρξη από πρότυπο (Start from a template) και Έναρξη από υπάρχον έγγραφο (Start from existing document). Όταν κάνετε κλικ σε κάθε επιλογή, στο παράθυρο εργασιών εμφανίζονται πρόσθετες πληροφορίες για αυτήν την επιλογή.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο: Επιλογή παραληπτών (Next: Select Recipients) για να συνεχίσετε.

Βήμα 3 από 6: Επιλέξτε παραλήπτες

 1. Εάν ενεργοποιήσετε την επιλογή Χρήση υπάρχουσας λίστας (Use an existing list), κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση (Browse) για να εντοπίσετε και να επιλέξετε το αρχείο σας. Κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία λίστας παραληπτών (Edit recipient list), για να τροποποιήσετε τη λίστα διευθύνσεων μετά τη δημιουργία της.
 2. Εάν ενεργοποιήσετε την επιλογή Επιλογή από επαφές του Outlook (Select from Outlook contacts), κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογή φακέλου επαφών (Choose Contacts Folder). Εάν το Outlook δεν είναι ανοιχτό, θα σας ζητηθεί το προφίλ του Outlook.
 3. Εάν επιλέξετε το στοιχείο Πληκτρολόγηση νέας λίστας (Type a new list), μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα λίστα διευθύνσεων.
 4. Κάντε κλικ στη σύνδεση Επόμενο: Σύνταξη του μηνύματος (Next: Write your e-mail message), για να συνεχίσετε.

Βήμα 4 από 6: Γράψτε το μήνυμα της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας

Σε αυτό το σημείο, θα εισαγάγετε τα πεδία συγχώνευσης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συνδυασμό στοιχείων:
 • Μπλοκ διεύθυνσης: Χρησιμοποιήστε αυτό το στοιχείο για να εισαγάγετε πεδία που θα εισάγουν ένα τμήμα κειμένου, όπως το όνομα και τη διεύθυνση.
 • Γραμμή χαιρετισμού: Χρησιμοποιήστε αυτό το στοιχείο για να επιλέξετε τη μορφή που θέλετε να υπάρχει στη γραμμή χαιρετισμού.
 • Ηλεκτρονικά γραμματόσημα (Electronic Postage): Χρησιμοποιήστε αυτό το στοιχείο αν διαθέτετε λογισμικό για ηλεκτρονικά γραμματόσημα που είναι συμβατό με το Word
 • Περισσότερα στοιχεία: Χρησιμοποιήστε αυτό το στοιχείο για να εισαγάγετε οποιοδήποτε άλλο πεδίο υπάρχει στη λίστα παραληπτών σας.
Κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο: Προεπισκόπηση των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Next: Preview your e-mail messages) για να συνεχίσετε.

Βήμα 5 από 6: Κάντε προεπισκόπηση των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση σε ένα μόνο μήνυμα της συγχώνευσης αλληλογραφίας ή και σε όλα τα μηνύματα. Επίσης μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία λίστας παραληπτών (Edit recipient list) για να καταργήσετε ονόματα ή να τα προσθέσετε στη λίστα παραληπτών.

Αφού κάνετε προεπισκόπηση του μηνύματος, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο: Ολοκλήρωση της συγχώνευσης (Next: Complete the merge) για να συνεχίσετε.

Βήμα 6 από 6: Ολοκληρώστε τη συγχώνευση

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Electronic Mail).
 2. Όταν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Συγχώνευση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Merge to E-mail), επιλέξτε το πεδίο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη γραμμή Προς (To), πληκτρολογήστε το θέμα στη γραμμή Θέμα (Subject) και στη συνέχεια επιλέξτε τη μορφή αλληλογραφίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να στείλετε τα μηνύματά σας.
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
294684 Τρόπος χρήσης της συγχώνευσης αλληλογραφίας για τη δημιουργία ετικετών αλληλογραφίας στο Word 2002 και σε νεότερες εκδόσεις του Word.
294697 Τρόπος εκτέλεσης μιας συγχώνευσης αλληλογραφίας με μια λίστα επαφών του Outlook στο Microsoft Word 2002 και σε νεότερες εκδόσεις του Word
294686 Τρόπος χρήσης της συγχώνευσης αλληλογραφίας για τη δημιουργία λίστας ταξινομημένης κατά κατηγορία στο Word 2002 και σε νεότερες εκδόσεις του Word
294683 Τρόπος χρήσης της συγχώνευσης αλληλογραφίας για τη δημιουργία φορμών επιστολών στο Word 2002 και σε νεότερες εκδόσεις του Word
294695 Τρόπος χρήσης της συγχώνευσης αλληλογραφίας για τη δημιουργία φαξ στο Word 2002 και σε νεότερες εκδόσεις του Word
294688 Τρόπος σχεδίασης και ρύθμισης λίστας διευθύνσεων συγχώνευσης αλληλογραφίας στο Word 2002 και σε νεότερες εκδόσεις του Word
294685 Τρόπος χρήσης της συγχώνευσης αλληλογραφίας για τη δημιουργία φακέλων στο Word 2002 και σε νεότερες εκδόσεις του Word
294693 Τρόπος χρήσης της συγχώνευσης αλληλογραφίας για τη δημιουργία καταλόγου στο Word 2002 και σε νεότερες εκδόσεις του Word
OfficeKBHowTo inf mailmerge WD2003 WD2007
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 294694 - Τελευταία αναθεώρηση: 05/13/2010 13:09:55 - Αναθεώρηση: 5.0

Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbhowto kbmerge KB294694
Σχόλια
>tml>= 1; var varCustomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write("