Περιγραφή της δυνατότητας Γρήγορης εναλλαγής χρηστών (Fast User Switching)

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR294737
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Το άρθρο αυτό περιγράφει τη δυνατότητα Γρήγορης εναλλαγής χρηστών (Fast User Switching) η οποία επιτρέπει την ταυτόχρονη εκτέλεση περιόδων λειτουργίας από πολλούς χρήστες. Επίσης, το άρθρο περιγράφει τον τρόπο δημιουργίας ενός περιβάλλοντος με πολλές επιφάνειες εργασίας.
Περισσότερες πληροφορίες
Υπάρχουν πολλά τμήματα του λειτουργικού συστήματος που αλληλεπιδρούν με τη δυνατότητα Γρήγορης εναλλαγής χρηστών (Fast User Switching):
 • Winlogon: Πρόκειται για το υποσύστημα σύνδεσης των Windows XP. To Winlogon περιλαμβάνει το Winlogon.exe, το Msgina.dll και άλλα στοιχεία που παρέχουν υπηρεσίες αναγνώρισης και ελέγχου ταυτότητας του χρήστη στο λειτουργικό σύστημα.
 • Υποσύστημα χρηστών των Windows: Το υποσύστημα αυτό περιλαμβάνει υποστήριξη για τις διασυνδέσεις προγραμματισμού της επιφάνειας εργασίας που υποστηρίζουν τη δημιουργία πολλών επιφανειών εργασίας και τη ρύθμιση της τρέχουσας ορατής επιφάνειας εργασίας.
 • Υποσύστημα ασφαλείας: Περιέχει τις λειτουργίες ασφαλείας των Windows, οι οποίες περιλαμβάνουν υποστήριξη για λίστες ελέγχου πρόσβασης (ACL) και κωδικούς ασφάλειας χρήστη.
 • Κέλυφος των Windows: Πρόκειται για το περιβάλλον εργασίας των Windows. Περιέχει το μενού "Έναρξη" (Start), τη γραμμή εργασιών, το περιβάλλον εργασίας για τη διαχείριση αρχείων και φακέλων και τον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).
Για να συνδεθείτε με έναν υπολογιστή που έχει ενεργοποιημένη τη δυνατότητα Γρήγορης εναλλαγής χρηστών (Fast User Switching):
 1. Την πρώτη φορά που γίνεται επανεκκίνηση του υπολογιστή, εμφανίζεται αρχικά η οθόνη υποδοχής. Σε αυτήν την οθόνη, ο χρήστης πληκτρολογεί τις κατάλληλες αναγνωριστικές πληροφορίες και, εάν χρειαστεί, έναν κωδικό πρόσβασης. Η οθόνη υποδοχής βρίσκεται σε μια επιφάνεια εργασίας γνωστή ως επιφάνεια εργασίας Winlogon, η οποία συχνά αναφέρεται ως ασφαλής επιφάνεια εργασίας γιατί δεν είναι δυνατή η εκτέλεση άλλων προγραμμάτων σε αυτήν.
 2. Αφού ο χρήστης πληκτρολογήσει τις κατάλληλες αναγνωριστικές πληροφορίες, το Winlogon διενεργεί έλεγχο ταυτότητας των διαπιστευτηρίων του χρήστη.
 3. Τα στοιχεία του κωδικού και του προφίλ του χρήστη επιστρέφονται στο Winlogon μέσω του αρχείου Msgina.dll.
 4. Το Winlogon ελέγχει τη λίστα των χρηστών που είναι συνδεδεμένοι με τον υπολογιστή εκείνη τη στιγμή. Εάν ο χρήστης περιλαμβάνεται ήδη στη λίστα, το Winlogon μεταβαίνει στην υπάρχουσα επιφάνεια εργασίας του χρήση και ολοκληρώνεται η διαδικασία σύνδεσης.
 5. Εάν ο χρήστης δεν έχει συνδεθεί ακόμα στον υπολογιστή, το Winlogon δημιουργεί ένα νέο νήμα για αυτόν το χρήστη και μεταφέρει τις πληροφορίες σε αυτό το νήμα.
 6. Το νήμα του χρήστη δημιουργεί μια νέα επιφάνεια εργασίας για αυτόν το χρήστη, εγκαθιστά το περιβάλλον του χρήστη και, στη συνέχεια, κάνει εκκίνηση του κελύφους του χρήστη στη νέα επιφάνεια εργασίας. Το νήμα και οι πληροφορίες της επιφάνειας εργασίας προστίθενται στη λίστα των χρηστών που είναι συνδεδεμένοι με τον υπολογιστή εκείνη τη στιγμή. Το Winlogon μεταβαίνει στη νέα επιφάνεια εργασίας του χρήστη και ολοκληρώνεται η διαδικασία σύνδεσης.
Για την αποσύνδεση από έναν υπολογιστή ή την εναλλαγή χρηστών σε έναν υπολογιστή που έχει ενεργοποιημένη τη δυνατότητα Γρήγορης εναλλαγής χρηστών (Fast User Switching):
 1. Τα νήματα του χρήστη αναμένουν την αποσύνδεση από ένα συμβάν συσχετισμένο με το νήμα που πρόκειται να ειδοποιηθεί (παρατηρείται όταν ο χρήστης αποσυνδέεται από τον υπολογιστή). Όταν ο χρήστης αποσυνδέεται από τον υπολογιστή, ολοκληρώνεται το νήμα του χρήστη.
 2. Οποιαδήποτε χρονική στιγμή πριν από την αποσύνδεση από τον υπολογιστή, ο χρήστης μπορεί να ξεκινήσει μια ενέργεια (για παράδειγμα, την εναλλαγή χρηστών) που μπορεί να επαναφέρει τον υπολογιστή στην οθόνη υποδοχής χωρίς να ειδοποιήσει το νήμα του χρήστη ότι έγινε αποσύνδεση από συμβάν. Όταν παρατηρείται αυτή η συμπεριφορά, συνεχίζεται η λειτουργία της επιφάνειας εργασίας και η εκτέλεση όλων των προγραμμάτων που έχουν ξεκινήσει σε αυτήν την επιφάνεια εργασίας. Ο χρήστης δεν μπορεί να παρακολουθήσει αυτά τα προγράμματα γιατί η επιφάνεια εργασίας είναι κρυφή. Η επιφάνεια εργασίας αναφέρεται ως "απενεργοποιημένη", αλλά εξακολουθεί να είναι ενεργή.
 3. Όταν ο υπολογιστής εμφανίζει την οθόνη υποδοχής, είναι δυνατό να γίνει αναγνώριση και έλεγχος ταυτότητας οποιουδήποτε χρήστη. Εάν ένας χρήστης διαθέτει ήδη μια ενεργή επιφάνεια εργασίας που είναι απενεργοποιημένη, αυτή η επιφάνεια εργασίας γίνεται η ενεργή επιφάνεια εργασίας. Η κατάσταση του προγράμματος του χρήστη διατηρείται, γιατί δεν χρειάστηκε να τερματιστεί κανένα από τα προγράμματα όταν ήταν απενεργοποιημένος ο χρήστης. Εάν ο χρήστης δεν διαθέτει απενεργοποιημένη επιφάνεια εργασίας, δημιουργείται για αυτόν μια νέα επιφάνεια εργασίας.
Οι παρακάτω υπηρεσίες χρησιμοποιούν τη δυνατότητα Γρήγορης εναλλαγής χρηστών (Fast User Switching):
 • Υπηρεσίες Terminal Services: Οι υπηρεσίες αυτές παρέχουν ένα περιβάλλον πολλών περιόδων λειτουργίας που επιτρέπει την ταυτόχρονη σύνδεση πολλών χρηστών στον υπολογιστή. Εάν δεν γίνει εκκίνηση αυτής της υπηρεσίας, μόνο ένας χρήστης μπορεί να συνδεθεί στον υπολογιστή κάθε φορά.
 • Υπηρεσίες συμβατότητας Γρήγορης εναλλαγής χρηστών (Fast User Switching): Μερικά προγράμματα έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να λειτουργούν σε περιβάλλον ενός μόνο χρήστη. Η υπηρεσία αυτή παρέχει υποστήριξη σε πολλά από αυτά τα προγράμματα, παρέχοντας τη δυνατότητα λειτουργίας σε περιβάλλον με πολλούς χρήστες.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 294737 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/06/2015 01:47:15 - Αναθεώρηση: 1.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbenv πρόγραμμα νήμα επιφάνεια γρήγορη σύνδεση χρηστών εργασίας έλεγχος χρήστης λειτουργίας ταυτότητας εναλλαγή αποσύνδεση περίοδος windowsxp αναγνώριση KB294737
Σχόλια